Student: Evangelina McLardová
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2015

Péče o kouzelné tvoryZadané téma: Průvodce světem málo známých kouzelných predátorů

Konzultant: Betelgeuse Orionis
Posudek: Slečna McLardová vytvořila v rámci své závěrečné práce kvalitního a přehledného průvodce světem nebezpečných, v našich zeměpisných šířkách dosti rozšířených a přesto takřka neznámých kouzelných predátorů. Popsala jich přesně pět, přičemž oceňuji zejména fakt, že vybrala druhy útočící přímo na člověka, ohrožující nás tedy buď přímo na životě, nebo minimálně na duchu. Nejedná se o klasické kouzelné šelmy, jejichž výběr samozřejmě též přicházel v úvahu, dílo se naopak zaměřuje na predátory nebezpečné pro svou magii, pro schopnost sesílat kletby v okamžiku ohrožení či prostě jen z vlastních nevyzpytatelných popudů. Osobně potom velmi kvituji zmínku o nepojmenovatelných, nad jejichž skutečnou existencí se řada odborníků rozpakuje vůbec uvažovat, ač důkazy o jejich působení skutečně máme, dokonce nezvratné.

Ráda bych též vyzdvihla kreativitu, s jakou byla kniha sepsána, oceňuji především zveršovaný úvod představující každého jednoho predátora, stejně tak dokonalé vypravěčské pojetí, kterým k nám autorka promlouvá v prologu a v epilogu díla. Celkově je práce příjemně podrobná, přesto zůstává zajímavou a čtivou, takže si čtenář předložené informace přečte se zájmem a zaujetím.
V neposlední řadě si potom velice cením snahy předložit i možné způsoby obrany před jednotlivými predátory, jsou-li nám známy, což považuji za nadstavbovou část celé práce, neboť přímo nevyplývá ze zadání.

Výtku k práci nemám v podstatě žádnou, k propugnatiu bych jen poprosila o informace ohledně nařízení Ministerstva kouzel, jež bylo přijato v souvislosti s omezením výskytu caupony mortem v naší zemi na přelomu 19. a 20. století - a které mimochodem platí dodnes.

Závěrem mi tedy nezbývá než konstatovat, že práce slečny McLardové zcela naplnila má očekávání, a proto ji hodnotím známkou Vynikající (V).

Betelgeuse Orionis
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

PRŮVODCE SVĚTEM MÁLO ZNÁMÝCH KOUZELNÝCH PREDÁTORŮ

 

PROLOG

Vítám Tě a zdravím, čtenáři.

Věz, cizinče, jenž čteš tyto řádky, že neručíme za újmu, jíž může kniha tato vyvolati. Právě držíš jediný výtisk knihy tétož, kterýž obsahuje podrobnosti o méně známýchž druzích. To, že jest výtisk tento jedinýž, má svůj důvod. Na dalšíchž stránkách nalezneš taje přírody, kteréž jen tak nikdo nemá možnost znáti. Proto Tebe, čtenáři, předem varuji. Ta hrstka odvážných, jež tytož řádky četla, nemá slibnou budoucnost. I silné povahy majíž dosud problémy se spánkem.

Jestliže Tě, cizinče, dosud má slova neodradilaž, již je pozdě se vzdávati. Pojďme tedy spolu vstříc bližšímž informacím.

Nepochybuji, že jsi musel oprášit velkou vrstvu prachu před čtením knihy tétož. Nedivím se, pokud nebudeš znáti jediného tvora knížky, neboť dávno jsou zapomenuti, neb o nich nemůžeš mluviti. Hodnocení, jež znáš z jiných spisů o tvorech kouzelných, a různá značení, v této knize nelze uplatnit z jediného důvodu: Všichniž dále popsaní tvorové jsou nebezpeční natolik, že ani stupnice pro něž není vymyšlena. Toutož větou posledníž chci úvod přerušiti a rozloučiti se s Tebou, milý čtenáři, dokud hrůzy této knihy nepojmou Tě a neutvoříš si tak fobie nevídané. Buď sbohem!

 

ZÁSTUPCI MÁLO ZNÁMÝCH PREDÁTORŮ

MIKRITIÓN

„Věz, že co je malé

milé býti nemusí,

jeho plány kalé

Tě zabít se pokusí.

Proto měj se na pozoru

u vody je jako doma

dej bacha na potvoru,

v jejích spárech každý skoná.“

 

Vzhled: Jedná se o malou mikromolekulu, kteráž není vidět pouhým okem. Její velikost můžeme pozorovat jediněž pod mikroskopem a i takto je těžko k zahlédnutí. Díky jejíž mrštnosti a rychlosti existuje  jen pár lidí, jež ji zahlédli. Ti, jež měli možnost ji spatřiti, popsali ji jako malouž částečku, kteráž měla nespočetně mnoho chapadélek, kteráž vyrůstala po celémž jejímž trupu. Barvy byla modré s nádechem pozadí na kterémž se zrovna vyskytovalaž. To jí propůjčuje neviditelnost, kteráž dodává na faktu, že je v této knížce.

Výskyt: Říkáte si, že něco takového nemůže býti v zástupcích predátorů. Bohužel on má oprávněné místo na právě stránce tétož. Jeho metoda je snadnáž. Jakož malý mikrob se může snadno navázat na vodu , což je jeho velká výhoda. Nalezneme jej hlavně u vod podél dlouhých obchodních cest ale i při cestách starýchž a neprobádanýchž. Největší známýž výskyt je právě v lesích po celém světě, především v západníchž zemích. Zneužívá právě poutníků neznalých a neopatrných, kteří na svých cestách zbloudili a pro nedostatek vody se napijí i z vody neznámé.

Způsob zhouby: Tady nastává zlom. Poutník požije vody a Mikritión se přichytí na krčníž sliznici, kde se rozmnoží a znemožní průnik vzduchu.

Způsob stravy: Cizinec umírá na udušení a Mikritión se dále pouští do tekutin tělních, kteréž obsahují vitamíny, kteréž ho lákají.

Léčba: Jedináž záchrana člověka postiženého touto mikromolekulou je nacpati mu do úst živou ropuchu, kteráž se těmito mikrobami živí. Postupně je z krku vyžere, ale následně zůstává v břiše člověka neopatrnéhož. Toť riziko ropuchy, kteráž je jedinou známou záchranou.

 

 

NEPOJMENOVATELNÍ

 

„Mnozí viděli,

mnozí zřeli.

jen co se však ohlédli

dále mlčeli.

Za vše mohou stvoření,

která nikdo nezná

jsou od toho stvoření,

by byly jak ze sna.“

 

Vzhled: Jedná se o tvory, kteréž pár lidí zahlédlo, ale buďto jsou již mrtví, nebo neví o tom, že jež viděli. Důvod je prostýž. Jen co se na tohoto tvora díváte, víte o němž. Jakmile se však otočíte úplně zapomenete, že jste ho kdy viděli. Proto je nám jeho vzhled neznámýž.

Způsob zhouby: Jakmile se oběť otočí, zapomene a chová se normálně. To je lehká pozice pro lov. Člověk nic netuší, a proto bývá lehkou kořistí.

Strava: Je nám známo z jistých zdrojů, že druh tento se krmí lidmi a nic víc o němž bohužel nevímež.

Výskyt: Nacházejí je pouze v západních oblastech málo obydlenýchž. Opět je zhoubou poutníků a přivandrovalců. Vímež také, že stinné a chladné kouty ho lákají. Nicméněž si informacemi o nichž nejsme zcela jistíž.

 

Pomoc: Když se ocitnete v situaci tétož, jedinéž co vás zachrání je si zapsat, že jste toto monstrum viděli, protože tak jedině se můžete otočit a utéct mu. Jeho slabinou je pomalýž pohyb.

 

 

CAUPONA MORTEM

 

„Pověrčiví pravdu mají

když přičichli k tomu taji,

černá kočka není obyčejná

za smrt je někdy převlečená.

Když prochází se po cestě

zemřeš zřejmě bolestně

ona znakem smrti bývá

pokud vidí ji duše živá.“

Vzhled: Dle úvodní recitace, jsi již mohl zjistit čtenáři, že se jedná o druh kočky černéž. Není to jen pouhá kočka z mudlovskéhož života. Jedná se o druh Caupona Mortem, což je z jazyka latinského přeloženo jako slečna smrti. Vzhledem se tento druh od obyčejnéž kočky neliší. Pouze při pozornějším pohledu si můžete všimouti, že tento druh má o poznání delší ocas, který čítá o pár centimetrů více. Dalším rozdílem se mohou odlišiti pomocí tvaru uší. Druh tétož kočky má tvar svých uší podivně hranatýž.

Způsob zhouby: Jak báje praví, přejde-li před Tebou černá kočka přes cestu, špatně se Ti povede. To ovšem platí pouze u tohoto druhu, kdy když přejde přímo před Tebou, zemřeš! Není přesně známo, jak se stane, že právě pozorovatel zemře, ale dne studií a bádání za to může kletba, kterou kočka při podezření na uzření vyšle.

Výskyt: Na Caouponu Mortem můžeš narazit vlastněž kdekoliv. Bohužel není známýž její bližší výskyt. Je velmi těžké rozpoznati původ kočičí. Proto je její výskyt nejistý.

Strava: Pokud je známo, i tento druh se živí stejnou potravou jako milovské kočky, to proto aby nezanechalo stop o jakékoliv rozdílnosti.

Léčba: Kdyby Tě, milý čtenáři, tato nemilá věc potkala, nemám pro Tebe rady. Je známo mnoho způsobů smrti náhlé, která postihla lidi všímavé. Nezbráníž své smrti ani zamčenímž se doma a nic neděláním. Může se stát, že dům začne hořet. Mnoho případů se již stalo. Různí šarlatní tvrdí, že pouze polibek kočky zcela bílé, může zakletého vysvoboditi. Bohužel to není osvědčenéž a prozkoumanéž.

 

 

BULVOUN

 

„Pokud pravou lásku hledáš

a pozor si při tom nedáš,

bulvoun staví se do cesty,

většinou přinese neštěsí.

Neštěstí až lásky k hrobu

Neutečeš svému skonu.

Láska někdy za hrob bývá,

užíj si jí duše jsi živá.“

 

Vzhled: Všichni znají větu: Hoditi po někom očkem. Jedná se totiž o činnost, kterouž dělá známý bulvoun. Též přezdívaný jako amorek nechtěnéž lásky. Dle svého pojmenování si již můžeme odvoditi jehož vzhed. Připomíná bulvu, jež když na Tebe mrkne, je s Tebou ámen!

Výskyt: Některé tradice se stále dodržují a proto když se líbáte pod jmelím, dávejte si pozor, jelikož jest to je jedno z nejoblíbenějších skrýší Bulvounových. Jehož velikost se pohybuje v řádech milimetrů a proto se lehce ve jmelí ukryje. Méně často se vyskytuje i na místech jinak opěvovanéž láskou, jako jsou romantiskáž jezera, lesy, palouky ale to pouze zřídkakdy.

Strava: Žije prostým způsobem a stylem života, protož taky nemůžeme očekávat něco zvláštního u tvora tohotož. Stravuje se několikrát denně, podle potřeby a hlavně nálady. Žije ze zelených rostlin, které vysává svými upřenými pohledy.

Způsob zhouby: Jakmile Bulvoun mrkne, přenese magické kouzlo lásky na člověka, který jej zahlédl. Tenž je v tu chvíli okouzlen a zamiluje se k smrti (doslova) do prvního tvora, kteréhož potká. Když říkám tvora, myslím tím tvora kteréhokoliv, třeba i zvíře  Člověk se zamiluje natolik, že druhý tvor, není schopen, tak velkou lásku opětovati a většinou končí smrtí. Povětšinou se milenci zabijíž navzájem. Ovšem se stávají i takovéž případy, kdy láska vydrží a žijí v navzájem velmi silnémž vztahu.

Léčba: Záchranou od zamilovanosti druhého ovlivněné samozřejmě Bulvounem jež polibek jiné osoby, která je ochotna zachránit oba dva. Staly se již i případy, kdy pomohlo i profackováníž od manželek, které viděly onu zkázu.

 

 

STÍNOZJEV

 

„Náhle jsem jej našel,

on však rychle zašel,

nepostál tam chvíli

z počátku byl milý.

Ovšem po delší době,

bylo toho hodně.

Šílenstvím rvu si vlasy.

Ach kde jsou ty časy.“

 

Vzhled: Nemá stálouž podobu, protože zaujímá stíny věcí před ním. Pohybuje se velmi nenápadně ze stínu do stínu. Někdy se stává, že vidíte, jak přeběhne, ale ihned si nalžete, že to nic nebylo. Ovšem někteří příliš vnímaví lidé, tyto záblesky vnímají a ihned jsou natolik ostražitíž, že z toho mají pádné důsledky.

Strava: Je neznámo, čím se tito tvorové živí. Vedouž se vášnivé diskuze o různých elementech, ale nic z toho není věděcky dokázáno. Všichni, jež zkoumali tyto tvory, se z toho natolik pomátli, že skončili s vážnými následky v nemocnici u svatého Munga.

Výskyt: Vyskytují se všude a je jich obrovská spousta, jenže jsou tak opatrní, že nemáme šanci si jich všimnout. Pokud tak ovšem uděláte, jest to vaše zkáza. Říká se, že každý z nás má svého minimálněž jednoho stínozjeva. Záleží na člověku, zda si ho všimne a jak s ním naloží.

Způsob zhouby: Jak jste již pochopili z předchozího textu, z následku přílišné všímavosti, si lidé všímají Stínozjevů, kteří jsou prakticky neškodní. Záleží pouze na člověku, který je natolik pozorný a tohoto stínu si všimne. Pokud je to člověk chaotický, začne utíkat, ale to mu příliš nepomůže. Člověk spíše autistický si ze svého zjeva udělá kamaráda a dokonce ho i pojmenuje. Lidé příliš zaneprázdnění si jej ani nevšimnou. A lidé bojácní se z toho zblázní a skončí v ústavech.

Léčba: Záleží na osobnosti člověka a podle toho zjednat léčbu či protiústavní opatření. O dalšímž  postupu je radno si promluvit s odborníky.

 

 

 

EPILOG

Dočetls až sem? Nezbývá mi nic, než gratulovati Tobě, čtenáři odvážný. Domnívám se ovšem, že bohužel budeš mít v dobách nejbližších tíživé spaní a obtížný život. Čeká Tě mnoho otáčení se za zády, zda Ti někdo nejdež v patách a zda jsi sám. Myslím, že v nejbližších dnech samotu vyhledávat nebudeš. Dovol mi radu, čtenáři. Nechoď sám! Sic se mými radami neřídíš, jinak bys tento doslov nečetl, přesto tuto radu zvaž a pomysli na ta nebezpečí, kteráž Tě ve světě mohouž čekati. Pravý přítel do krušnýchž časů se Ti vždy bude hodit.

Měj se na pozoru v těchto dobách, protože není doba, kdy by zlo spalo a potají nespřádalo své temné plány.