Student: Eileen Leenová
Kolej:Zmijozel
Školní rok: zima 2008

LatinaZadané téma: Vliv globálního oteplování na latinskou výslovnost.
Konzultant: Consuela Zirkon
Posudek:
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

VLIV GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ NA LATINSKOU VÝSLOVNOST


Předtím, než se vůbec začneme zabývat vlivem globálního oteplování na latinskou výslovnost, si musíme připomenout současnou podobu latinské výslovnosti.


Základní pravidla latinské výslovnosti

1. Samohlásky

Samohlásky jsou buď krátké, anebo dlouhé. Dlouhé samohlásky bývají označeny vodorovnou čárkou. Krátké jsou bez čárky.


2. Dvojhlásky

V latině se užívají nejčastěji dvojhlásky AE a OE. Obě dvě se čtou jako dlouhé É. Pakliže se nejedná o dvojhlásku, ale o samostatné samohlásky, bývá jedna z nich (většinou ta druhá) označena vodorovnou čárkou nebo ¨.


3. Písmeno C

C – před I, E, Y, AE, OE se vyslovuje C.

C – na konci slova, před souhláskou, před samohláskou a, o, u se vyslovuje K.


4. Di, ti, ni

Di, ti, ni se vyslovují dy, ty, ny.


5. Písmeno I

I – před samohláskou se vyslovuje jako J.

I – ve všech ostatních příkladech se vyslovuje jako I.


6. Nqu

Ngu = ngv.


7. Qu

Qu = kv.


8. Ph

Ph = f.


9. Písmeno S

S – mezi samohláskami, po písmenech L, R, N se vyslovuje jako Z.

SS – vyslovuje se jako S.


10. Ti

Ti + samohláska se vyslovuje jako CI. (Ve většině případů.)

Ti se vyslovuje výjimečně TI v řeckých slovech, pod přízvukem, po písmenech S, T, X.


Latina byla kdysi mnohem rozšířenější než dnes. V dnešní době se latinský jazyk omezil pouze na vybrané skupiny lidí. Tím, že se latina vyvíjela po celá staletí, získala mnoho specifických znaků výslovností, které by měly být pro ty, co studují latinu, stejné a neměnné, ale průzkumy dokazují, že jinak přečte latinský text britský kouzelník, jinak italský kouzelník a jinak český kouzelník. Mudlové tento jev označují jako čtení s přízvukem, ale kouzelnická společnost ví, že vysvětlení tohoto jevu není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. V tomto případě padá podezření na globální oteplování. Globální oteplování způsobuje, že se rozšiřují pouště, zvyšuje se hladina oceánů a dokonce tají ledovce. A takhle to potom vypadá:a tohle se může stát každodenním
problémem ledních medvědů:Jestliže je globální oteplování schopné způsobit toto, proč by nebylo schopné ovlivnit i latinskou výslovnost? Jelikož existuje i teorie, že oteplování Země je přirozený jev, který se v minulosti již mnohokrát opakoval, je dost možné, že i současná podoba latiny je výsledkem globálního oteplování a následného ochlazování v minulosti. Současná podoba latiny je pro české kouzelníky podlé mého názoru jednoduchá na výslovnost, takže kdyby bylo globální oteplování nakloněno na stranu České republiky (a ono určitě je, protože už brzy budeme mít moře, pláže i pouště, takže cestovní ruch bude jen vzkvétat), latina by v budoucnosti mohla být psána tak, jak se v češtině vyslovuje. Globální oteplování nejdřív zlikviduje všechny přímořské státy a na nás, srdce Evropy, se dostane jako na poslední, což je sice většinou smůla, ale v tomhle případě toho lze využít, jelikož budeme jediní, kdo bude ovládat latinskou výslovnost i psanou formu latiny a nebude to tím, že jsme si ji přetvořili k obrazu svému. Směřujeme od složitého k jednoduchému. Subjektivně řečeno.


V praxi by to vypadalo následovně.


Současná latinská verze (bez rozlišených krátkých a dlouhých samohlásek)

Fabula narrat

In libris poetarum Graecorum et Romanorum etiam fabulae multae inveniuntur. In libris Homeri fubulam de bello Troiano, de equo ligneo et de dolo Graecorum legimus. Vergilius, clarus poeta Romanorum, fabulam de lupa et de Romulo et Remo narrat. Non solum populi antiqui, sed etiam nos nunc fabulas diligimus.


Počeštěná verze vlivem globálního oteplování

Fabula narrat

In libris poetárum Grekórum et Romanórum eciam fabule multe invenyjuntur. In libris Homeri fabulam de bello Trojano, de ekvo ligneo et de dolo Grekórum legimus. Vergilius, klarus poeta Romanórum, fabulam de lupa et de Romulo et Remo narrat. Non solum populi antikvi, sed eciam nos nunk fabulas diligimus.


Musíte uznat, že počeštěná verze vypadá na pohled odpudivě. Podle mého názoru bude lepší, když se budeme držet současné verze latinské výslovnosti se současnou psanou formou, a proto bychom měli začít bojovat proti globálnímu oteplování. Pro jistotu připomenu, že dovážením sněhu na Antarktidu a Arktidu toho moc nezměníme, avšak někdo moudrý jistě vymyslí něco mnohem efektivnějšího jako například odpumpování oceánů, aby v budoucnu nezaplavily přímořské státy. Na závěr bych ještě dodala, že  že latina je přece mrtvý jazyk, tudíž se dalšího globálního oteplování nedožije, tak co vlastně řešíme?