Student: Jacob Freezer
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2008

Kouzelnický zeměpisZadané téma: Proč Mount Everest stále stoupá výše a výše.
Konzultant: Sandrik Vrizas
Posudek:
Hodnocení: Dobré
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Dobré


Vypracování

Proč Mount Everest stále stoupá výše a výše.

 

Body eseje :

 

1.Obecné informace o Mount Everestu

2.Kouzelnický výklad nad daným problémem

3. Mudlovský pohled nad daným tématem

4.Vlastní názor, zhodnocení

 

1.Obecné informace o Mount Everestu

Nejvyšší štít světa byl vytvořen přibližně před 325miliony lety.Pohoří Himaláje vznikly před 50mil.lety pod obrovským tlakem způsobeným nárazem litosférickými deskami.

Každým rokem Himaláje rostou o 3cm a Mount Everest až o 5cm.

Během posledních 150let bylo vynaloženo velké úsilí o přesné změření Everestu, na kterém se podíleli čínští,nepálští tak i cizí specialisté.Měřená výška se pohybovala od 8830m do 8850m.n.m.Podle posledních měření, které provedly čínští specialisté, dosahuje Mount Everest výšky 8844m.n.m.

Tuto horu můžeme ve světě znát i pod názvy Chomolungma a Sagarmatha.

 

2.Kouzelnický výklad nad daným tématem

Kouzelnický svět byl od nepaměti fascinován a přitahován mohutnými přírodními úkazy na naší planetě.Jedním z hlavních pozorovacích objektů se také stal Mount Everest.Proto jsem zašel do školní knihovny, kde jsem se snažil najít články obsahující jakékoli vysvětlení daného problému.Během úmorného hledání jsem našel mnoho zajímavých knih o historii, kouzelnických výpravách, zvířatech žijících na hoře a dalších zajímavých informací až jsem objevil Knihu od Petra Flominga Podivné chování vrcholu světa.Floming v této knize popisuje síly způsobující záhadný růst Mount Everestu.

Běžný kouzelník by asi kroutil hlavou nad vysvětlením růstu Mount Everestu, ale zasvěcení kouzelníci vědí přesně proč k tomuto jevu dochází.Podle světové kouzelnické asociace bank a kouzelnických spolků pro ochranu přírodních památek je podnikání Gringottových naprosto legální a hoře prospěšné.Abych to upřesnil, Gringottovi se už po staletí snaží ze základů hory vytěžit veškeré její zlaté bohatství a vytěženou zeminu hromadí na ramena hory.Tím pádem dochází k zákonnému růstu hory.Obyčejní mudlové si této činnosti nemohou všimnout a vysvětlují si tento problém po svém.

 

U tohoto bodu jsem si dovolil i malou anketu mezi obyčejnými kouzelníky a její výsledky mě překvapily.Ptal jsem se na otázku, zda jim vadí co činnost Gringottových a většina mi sdělila, že o žádné těžbě zlata neví a proto na to mají neutrální názor.

 

S tímto souvisí ještě jeden problém.Přibývající odpad na některých místech hory.Mudlové to svádějí na svoje horolezce, ale největší podíl na tomto znečištění mají samotní skřeti.Asociace kouzelnických spolků pro ochranu přírodních památek vše monitoruje a už jí dochází trpělivost a přemýšlí nad celkovým zastavením těžby.Uvidíme jak se celá situace bude vyvíjet.

 

3.Mudlovský pohled na dané téma

 

Pečlivě jsem si prostudoval mudlovské vysvětlení a jako nejlepší se mi jeví úryvek z knihy Martina Sýkory Mount Everest v průběhu věků kde píše..

„ Jak už historický vznik samotných Himalájí napovídá, tak i důvod proč Mount Everest pořád stoupá výše a výše je způsobeno mohutným tlakem narážejících litosférických desek.Himaláje jsou oproti jiným světovým masivům poměrně mladé a proto můžeme s jistotou tvrdit, že růst bude probíhat i v nadcházejících tisíciletích.V dnešní době nejsme schopni s určitostí určit, zda někdy tento jev samovolně zmizí, ale jsme přesvědčeni, že by jednou Everest mohl prolomit hranici 9tisíc metrů. Toto tvrzení je pouze nepotvrzenou teorií, takže bych s ní tak i zacházel.“

 

4. Vlastní názor, zhodnocení

Když jsem dopsal práci a zamyslel jsem se nad kouzelnickým tak i nad mudlovským vysvětlením, dospěl jsem k závěru, že činnost Gringottů je už neúnosná jak pro životní prostředí, tak i kvůli utajení před mudlovskou veřejností.A také mě zaráží neinformovanost kouzelnického světa, který se nesnaží  informovat.