Student: Wayna Wayra Tlaloc
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2017

Atlas kapesních tvorůZadané téma: Změny vzhledu a vlastností KT v závislosti na geografické poloze či genetické mutaci
Konzultant: Tydynka Flyová
Posudek: Dobrý den, pane Tlaloc,

s Vaší prací jsem opravdu spokojená. Líbí se mi, že úvod je obecný a začlení do "děje" i pro ty, kteří by se s tématem předtím nesetkali - což je reálné, vzhledem k tomu, že ve světě kouzel tento fenomén příliš rozšířený není, a když už, tak jen jako výmysl mudlů. K této části nemám co vytknout, je bez chyby.

Následuje pak odborná "výzkumová" část, která je hlavním tématem práce. Líbí se mi základní rozvržení možných změn a pak představení konkrétních výzkumů. Velmi zajímavá mi přijde část, kde popisujete genetické změny - gen delta - s tím, jak výzkum probíhal, včetně různých potvrzení. Možná mě trochu mrzí, že jste nepředstavil i další možné změny tvorů (jak u "podmínkových" změn, tak u "gen delta" změn), ale chápu, že vyzjistit třeba jen tohle, dalo zabrat.

Práci hodnotím známkou V (Vynikající) a navrhuji k ústní obhajobě.

Při ústní části by mě zajímaly následující témata, tak si je můžete dopředu připravit, pokud uznáte za vhodné.

- Etické aspekty změn za pomocí genu delta - dle mého si toto téma zaslouží trochu rozepsat, přeci jen, pořád se jedná o živé tvory
- Zauvažujte, jaké změny by dosáhl Vulpix, kdyby byl dosazen do města (vzhled, typy) a jakých změn by dosáhla Rattata, kdyby byla dosazena do polární oblasti (opět vzhled, typy)

Tydynka Flyová
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

OSNOVA

1) ÚVOD

2) KAPESNÍ TVOROVÉ

  2.1 KAPESNÍ TVOROVÉ OBECNĚ
  2.2 VZHLED KAPESNÍHO TVORA
  2.3 VLASTNOSTI KAPESNÍHO TVORA
      2.3.1 TYPOLOGIE KAPESNÍCH TVORŮ
      2.3.2  SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI KAPESNÍCH TVORŮ

3) ZMĚNY NA ZÁKLADĚ VLIVU GEOGRAFICKÉ POLOHY

  3.1 ZMĚNA VZHLEDU
  3.2 ZMĚNA VLASTNOSTÍ
  3.3 DUALITA ZMĚNY

4) ZMĚNY NA ZÁKLADĚ GENETICKÉ MUTACE

  4.1 PŘÍPRAVA A APLIKACE GENU
  4.2 LÍHNUTÍ A VÝSLEDEK EXPERIMENTU

5) SLOVO ZÁVĚREM

___________________________________________

 

1) Úvod

 

V úvodu této práce bych prvně chtěl moc poděkovat RNDMr. Tydynce Flyové, pr.sp.M.u. za to že mi umožnila skládat závěrečnou zkoušku z tohoto předmětu a byla mi nápomocna při mé snaze získat stáž na Ministerstvu kouzel na odboru zabývající se právě studiem Kapesních tvorů.

V této práci se budu zabývat jak již název napovídá schopnosti kapesních tvorů se typově, vzhledově či po stránce vlastností přizpůsobit pro ně jinému prostředí a následně se plně adaptovat na nové podmínky. V druhé řadě se pustím do výzkumu genetické mutace kapesních tvorů při aplikaci takzvaného genu “delta” do primární fáze vývoje kapesního tvora ve stádiu před vylíhnutím se tvora z vejce.

 

 

2)  Kapesní tvorové  

 

Tento oddíl práce je zaměřený na obecné seznámení se s pojmem Kapesní tvorové a vysvětlením jednotlivých termínů, které budou v dalších částech práce následně více rozváděny a blíže specifikovány. To za účelem zasvěcení čtenáře do problematiky a zjednodušení jeho orientace v daném problému.

 

2.1 Kapesní tvorové obecně

Ministerstvo kouzel definuje Kapesní tvory, jako tvory s vlastním magickým potenciálem. Lze je tedy zařadit do úzké společnosti kouzelných tvorů, kteří magickým potenciálem také disponují, jako jsou například domácí skřítci.

Ovšem tento magický potenciál je dále využíván ve prospěch kouzelníka jenž daného kapesního tvora vlastní jako mazlíčka a tím mu usnadňuje život a také dodává další možné volnočasové aktivity.

 

 

Související obrázek

.:: Kapesní tvor Articuno ::.

2.2 Vzhled kapesního tvora

Vzhledem kapesního tvora je bráno jeho vzezření spatřitelné pouhým okem pozorujícího člověka, a to ať již kouzelníka nebo osoby mudlovského původu. Neboť drtivá většina kapesních tvorů nevlastní žádná maskovací kouzla.

Ovšem skutečný znalec kapesních tvorů rozeznává jednotlivé mírné rozdíly v jednotlivých jedincích stejného druhu kapesního tvora. Kapesní tvorové totiž, stejně jako jedinci lidské rasy, jsou co jedinec to originál. I když jsou tyto rozdíly minimální a zanedbatelné, tak pravý chovatel svého kapesního tvora pozná na obrázku mezi milionem dalších.

 

 

2.3 Vlastnosti kapesního tvora

mezi vlastnosti kapesních tvorů v první řadě budeme počítat jeho samotný magický potenciál. Ten je ovšem ovlivněn několika základními stavebními kameny. V první řadě je to samotná typologie kapesního tvora. Ten v současné době může mít až dva různé typy všemožně kombinovatelné. V druhé řadě jsou to speciální vlastnosti kapesního tvora. Tyto vlastnosti se vztahují ke každému typu a tedy ohnivý tvor nemůže mít, merlinužel vlastnosti vodního typu. Ale kdo ví jednou možná výzkum dojde tak daleko, že toho budou kapesní tvorové schopni.

 

 

2.3.1 Typologie kapesních tvorů

Kapesní tvorové v současné době mohou mít jeden nebo dva z dosud známých typů. Chovatelé na Ministerstvu kouzel zkoumající kapesní tvory došli k závěrum, že v současné době se u kapesních tvorů vyskytují typy v celkovém počtu 18. A všechny jsou kombinovatelné mezi sebou navzájem bez jakýchkoliv výjimek. Jmenovitě se jedná o tuto sestavu typů.

 

 • A) Normální - tvorové neoplývající ničím extra zvlášntním vymykající se normálnímu pojetí kouzel.
 • B) Ohnivý - tvorové spadající svým magickým potenciálem do svéri elementu ohně a užívající ohnivé útoky k sebeobraně. Nasazení v kovářství doporučeno.
 • C) Vodní - tvorové obývají vodní plochy a ke svému kouzlení využívají magický potenciál vody. Do budoucna se nejspíše zařadí na pomoc hasícím složkám.
 • D) Travní - Obyvatelé lesů a travnatých ploch, využívající živel země ke svému kouzlení. Jsou to nadaní zahradníci.
 • E) Elektrický - Tvorové žijící kdekoliv ale nejčastěji v blízkosti elektrických zdrojů a to jak přírodních tak v budoucnu nejspíše i mudlovských jako jsou Elektrárny.
 • F) Ledový - typ milující chlad a zimu. Tito tvorové obývají horské masívy a polární oblasti. Do budoucna by mohli pomáhat při přípravě zimních sportovišť.
 • G) Bojový - tento typ neoplývá žádnou výraznější schopností, neboť je velmi agresivní a jeho magický potenciál je omezen zejména na posílení jeho fyzické síly.
 • H) Jedový - další typ, který je velmi nebezpečný na chov. Jeho jedový potenciál je veliký a na některé jedy ještě není protijed. Tito tvorové jsou prozatím zakázáni.  
 • I) Zemní - typy obývající chodbičky po zemským povrchem, tvora je tedy velmi těžko chytit a krotit. Pro nadané chovatele se bude dobře hodit na kypření půdy na polích.
 • J) Létající - typ kapesního tvora obývající oblohu. Ve své podstatě se velmi podobají ptactvu co se vyskytuje všude po světě. Pokud by mělo dojít k nasazení kapesních tvorů do mudlovského světa budou prvně nasazení tito tvorové.
 • K) Psychický - tento typ je nejlepší pro samotné nadané mágy, neboť sám o sobě posiluje magický potenciál kouzelníka a ten se tak ve své magii může posunout na vyšší úroveň.
 • L) Hmyzí - velmi neoblíbený typ mezi pracovníky ministerstva, jedná se o tvory podobné existujícímu hmyzu, ovšem mnohem odolnější a jak již známo s jistým magickým potenciálem.
 • M) Kamení - tvorové kamenného původu jsou vhodní na těžkou práci díky své velké odolnosti. Výjimku ovšem tvoří práce v nepřirozených prostředích jako je práce ve vodě.
 • N) Duší - tvorové kteří jako jediní dokáží využívat maskování jako součást svého magického potenciálu. Ve své podstatě nemají hmotné tělo a dokáží jako duchové procházet předměty. Ovšem nejedná se o zemřelé kapesní tvory jiného typu.
 • O) Dračí - kapesné tvorové kteří se velmi podobají v některých aspektech samotným drakům. V budoucnu se na nich budou učit budoucí pracovníci v dračích koloniích.
 • P) Temný - tvorové užívající magický potenciál černé magie. Něco na styl černokněžníků v našem světě. V současné době jsou kontrolováni ve snaze ovládnout jejich potenciál a obrátit ho v dobro.
 • Q) Ocelový - tento typ se dá považovat za nadstavbu kamenného druhu, také hodně snese a navíc je vhodný k nasazení na práci ve vodě. Ovšem nesnese vysoké teploty.
 • R) Vílí - tvorové, kteří jsou chování primárně k potěše oka a budou nejspíše užívány k různým přehlídkám a soutěžím stejně jako estetický módní doplněk. Jako užívají třeba mudlové čivavu v kabelce.

Ovšem všechny tyto typy jsou zatím zkoumány a není žádná jistota, že v další průběhu výzkumů se tato typologie i jejich možné doporučené nasazení nebude ještě měnit. Vše je zapsáno na základě osobní  zkušenosti na stáži a tak vypracovaného osobního názoru.

 

 Výsledek obrázku pro pokemon types

.:: Typy jednotlivých kapesních tvorů ::.

2.3.2 Speciální vlastnosti kapesních tvorů

Jak již bylo zmíněno existuje zatím spousta speciálních vlastností a mnoho z nich nebylo zatím úspěšně probádáno a neleze tedy určit jejich přesný počet. Každý tvor může mít přesně jednu speciální vlastnost a ve výjimečných případech ještě jednu co je takzvaně skrytá a její prokázaní a aktivace chce opravdu vysokou úroveň vztahu chovatele a tvora. Můžeme si zde ukázat pár příkladů oněch vlastností.

 

 

 • Rychlá plavba - Tato schopnost znásobuji rychlost kapesního tvora dostane-li se do kontaktu s vodou a to ať už přímo na vodní ploše, tak i v dešti.
 • Levitace - tato schopnost dodává tvorů co nemohou létat a nepatří tedy do létajícího typu tuto možnost. Nejčastěji ji využívají duší typy.
 • Špatné sny - Tato schopnost je zatím jediná prokázána u temného kapesního tvora jménem Darkrai, který napadá sny kouzelníků a mění je v noční můry.
 • Lávová zbroj - speciální schopnost ohnivých typů, která eliminuje možná následky velkého mrazu co by je mohl vážně poškodit i přes svoji ohnivou podstatu.
 • Absorpce vody - schopnost vodních typů, využít absorbovanou vodu k léčení sebe sama, toto by třeba nebylo možno u ohnivých které voda poškozuje a proto je vidět že návaznost schopností je přímo na typ.

 


.:: Darkrai sesílající špatný sen ::.

 

 

3) Změny na základě vlivu geografické polohy

 

Kapesní tvorové mají když se dostatečně dlouho vyskytují v jiném prostředí než je jejich přirozené mají dvě možnosti. První z nich není příjemná a takový kapesní tvor podmínky nezvládne a jeho existence je tak násilně ukončena. Druhou možností je že postupně se daný tvor přizpůsobí daným podmínkám. Tento tvor potom může měnit jak svůj vzhled tak i některé jeho vlastnosti. A to z důvodu že v daném prostředí jeho původní vlastnosti byli nepřirozené a v daném prostředí potom zbytečně vyčníval.

 

3.1 Změna vzhledu

Kouzelný tvor, který je nucený změnit vzhled tak činí přímo kvůli přizpůsobeni se vlivu okolního prostředí. To za účelem primárně zapadnutí do prostředí v němž se nově nachází a nebo přizpůsobení se podmínkám onoho prostředí.

Tato změna může proběhnout dvěma různými způsoby v závislosti jak akutní je nutnost přizpůsobení se danému prostří.

 

 • Přizpůsobení se v průběhu vývoje na vyšší úroveň
 • Přizpůsobení se v přechodu generací neboli vylíhnutí potomka

 

První případ se nám na ministerstvu povedl přesunem tvora travního a psychického druhu se jménem Exeggcute z klasického prostředí mírného pásma do prostředí tropického. V následném vývoji se velmi protáhl jeho krk aby se vyrovnal okolním palmovým stromům a lépe zapadl do svého okolí, čímž se výrazně změnila i jeho celková velikost v srovnání z tím v mírném pásmu. 

 

 

 .:: Srovnání Exeggutorů ::.

 


V druhém případě jsme skupinku Ratattů a Reticatů přesunuli z prostředí lesa a malých vesniček do nepřirozeného prostředí obrovského města s velkými kanalizačními systémy a silnou toxicitou odpadních zplodin. Na toto ona skupinka nereagovala přímou změnou ve vývoji ale následující generace se barevně i vzhledově přizpůsobila svému okolí a původní vzhled úplně vymizel.

 


Výsledek obrázku pro alolan rattata

 .:: Nový vzhled "městského" Rattaty ::.

 

 

3.2 Změna vlastností

V tomto případě se daný kapesní tvor onomu prostředí přizpůsobí změnou jeho vlastností a to jak po typologické tak po stránce schopností. To je způsobeno tím, že jeho předchozí typ by v daném prostředí buďto nemohl existovat nebo spíše by dané prostředí mohl poškodit a tak k dané změně typu dojde i z těchto bezpečnostních důvodů.

Na ministerstvu jsme se pustili do výzkumu změny vlastností kapesního tvora jménem Vulpix, jenž je tvorem ohnivé typu. Tohoto tvora jsme na delší časový úsek umístili do prostředí za polárním pásem a po delší době následná generace vyloučila ohnivý typ a přijala typologii daného prostředí, tedy ledovou.

 

 Výsledek obrázku pro alolan vulpix and vulpix
.::
Vuplix a Vulpix polární oblasti ::.

3.3 Dualita změny

Dle provedených výzkumů se vlivem změny geografické polohy neprojevuje ve výsledku změna jen v jednom z výše zmíněných bodů, ale probíhá změna komplexní. U zkoumaných jedinců se postupně projevili jak změny po vzhledové stránce tak i po stránce vlastností, ale ne vždy v plném měřítku.

 1. U tropického Exeggutora došlo krom změny vzhledu i ke změně jeho sekundárního typu kde se psychická složka nahradila složkou dračí. Nevíme proč k tomu tak došlo ani jaká byla příčina či podnět. Bude to předmětem dalšího výzkumu.
 2. Dále u populace Rattatů co byli přesunuty do městského prostředí se kromě vzhledu potlačili jejich jediný typ (normální)  do sekundární pozice a primární pozici obsadil typ temný. Zde asi zapůsobila zkaženost městského vlivu a svedla tvora na scestí k temné složce magie.
 3. U testovaného objektu Vupixe se krom jeho typu, jak je zmíněno výše nutně změnil i jeho vzhled, jak vidíte výše na obrázku, aby dobře zapadl do nového prostředí a mohl se tak lépe maskovat a při lovu nebyl prozrazen a tedy neumřel hladem.

 

4) Změny na základě genetické mutace

 

Tato sekce se týká jednoho velkého experimentu s prastarým genetickým materiálem nalezeným v jedné laboratoři za polárním kruhem, kde se kdysi dávno údajně utajovaná skupinka vědců zabývala genetickou úpravou kapesních tvorů, aby byli silnější rychlejší a ve své podstatě i lepší než tvorové, z kterých pocházeli. K tomuto účelu vyvinuly takzvaný “gen delta”, který je schopen přepsat typovou a vzhledovou složku pokémona už v jeho stádiu před vylíhnutím.  

 

4.1 Příprava a aplikace genu

Aplikace tohoto genu se neobešla bez nutného papírování, neboť ani v kouzelnickém světě nejsou experimenty s genetickou mutací povolené, musel odbor pod který výzkum kapesních tvorů na ministerstvu kouzel spadá, požádat o patřičná povolení. Ty se týkali povolení genetického výzkumu a také ověření splnění norem patřičné míry zabezpečení v samotné laboratoři a prozkoumání různých krizových scénářů. Trvalo to 2 měsíce ale na konci měsíce Března byla všechna povolení opatřena razítkem a výzkum byl zahájen.

Po dlouhém váhání byl jako pokus experimentu vybrán jeden z jednodušších kapesních tvorů, jenž je určen do budoucna pro začínající chovatele a to Charmander. Skořápky vajíček kapesních tvorů sou velmi pevné a proto aplikace genu delta nebyla možná pomocí injekční stříkačky jak se užívá v mudlovské vědě. Proto bylo použito speciální aplikační kouzlo, které zde kvůli utajení vydané ministerstvem kouzel nemohu jmenovat.

Po aplikaci genu nastala doba čekání na výsledek který nemohl být znám dříve jak po vylíhnutí tvora, ovšem už v průběhu čekání se klasická žluto-oranžová barva vejce začala měnit do fialovo stříbrné, což značilo že se něco opravdu děje.

 

 

4.1 Líhnutí a výsledek experimentu

Trvalo to 14 dní než se z vejce dospělo do stádia líhnutí, celý výzkumný tým včele se mnou očekával co se z vejce vyklube a nikdo z nás nečekal co se nakonec událo. Experiment se podařil a z vejce se vyklubal opravdu Charmander, tedy spíše v tomto případě Delta Charmander, neboť pomocí genu delta došlo k jeho proměně jak po stránce vzhledová tak se změnily plně i jeho vlastnosti po stránce typologické.

Tento Charmander zcela potlačil svoji základní ohnivou podstatu a nahradil ji primárně duší podstatou a v sekundárním typu se mu ihned objevil typ dračí, čímž se mu dostalo daru o který byl původní Charmander ochuzen.

Vzhledově se změnil také. Jeho původní oranžové mírně hebké tělíčko bylo nahrazeno pouze stříbřitou, možná pro někoho šedou, kostrou. Jeho plamen na konci byl nahrazen fialovým plamenem duší éterické podstaty. Čímže je to takové krásnější a tajemnější pro chovatele i obdivovatele.

Co se týče zvláštností tohoto nového kapesního tvora zatím jedinou zjištěnou je, že i když vlastní fyzické tělo, dokáže díky svému dušímu typu toto tělo, pokud chce, ochránit proti všem fyzickým kontaktům.

 

 

Výsledek obrázku pro delta charmander
.:: Delta Charmander ::.

 

5) Slovo závěrem


V samotném závěru bych rád poděkoval ministerským pracovníků, kteří mi nechali prostor ke studiu kapesních tvorů na stáži na jejich odboru. Všem úředníkům, kteří mi pomohli vyřešit všechna dlouhá papírování se sehnáním patřičných povolení na tento experiment.  Kolegům výzkumníkům co se mnou provedli experiment s genem delta. Čarokreslířům kteří mi poskytli svoje nadané kresby, za všechny jmenuji kreslíře KairouZ a jeho kolegu Eutonyiana. V neposlední řadě děkuji i samotnému Ministru kouzel, za to že mi povolil tyto informace zveřejnit v rámci mé absolventské práce. Nebýt nich nic z tohoto by tu dnes nebylo známo.

 

___________________________________________