Student: Theresa Veilin Brendi
Kolej:Nebelvír
Školní rok: zima 2018

Kouzelné formuleZadané téma: Kouzelné formule v oblasti lékouzelnictví
Konzultant: Niane z Libelusie
Posudek: Milá slečno Brendi,

máte za sebou písemnou část ohavně vyčerpávajících celočarodějných examenů z předmětu Kouzelné formule a já Vám tímto mohu s radostí sdělit, že jste prospěla. Svou práci jste sepsala pečlivě a já jsem s výsledkem velmi spokojená.

Vaším úkolem bylo představit nám nejběžnější kouzelné formule využívané v oblasti lékouzelnictví. Hned na úvod Vás musím pochválit, že jste neváhala a zúčastnila se konkrétních lékouzelnických programů, navštívila lékouzelnická zařízené a jiné vybrané instituce. Kdybyste si totiž práci chtěla ulehčit, stačilo by otevřít učebnici. Proto oceňuji, že jste toto primární studium obohatila o srovnání s praxí, která se mění v průběhu času - což i vyplynulo z Vaší práce. Co bylo moderní a užívané před deseti lety a o čem se psalo v našich školních učebnicích, už může být dávno pasé.
Dále velmi oceňuji to, jak přehledně a logicky jste práci rozdělila - bylo z toho poznat, že tématu skvěle rozumíte a máte jej dobře zvládnuté.
Po obsahové stránce tedy na Vaší práci nenacházím nic, co bych mohla vytknout.

K obhajobě písemné práce si prosím připravte následující:
1, Protože jste u mě absolvovala všechny předměty, je možné, že pokud jste nakousla ve své práci téma, které se kryje s jiným mým předmětem, mohu dotaz směřovat tímto směrem.
2, V komisi budou zasedat absolventi oboru bystrozorského a vzhledem k tomu, že jste v úvodu své práce zmínila téma černé magie, můžete očekávat i dotaz v této oblasti.

Děkuji Vám za řádně odvedenou práci a s radostí Vám uděluji nejlepší možnou známku: Vynikající.
Těším se u ústní části zkoušky!
Niane z Libelusie
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Obsah

1. Prohlášení
2. Povolení etické komise
3. Poděkování
4. Úvod
5. Historie kouzelných formulí v Lékouzelnictví
6. Formule zachraňující život
               6.1 Corpignus
               6.2 Heminteria
               6.3 Fibrilius
7. Léčící formule
               7.1 Meliableptus
               7.2 Spirpurio
               7.3 Expecto patronum
8. Rehabilitační formule
               8.1 Scolioticus
               8.2 Carnovus
               8.3 Dolstagnio
9. Závěr
10. Použitá literatura

 

Prohlášení

Slavnostně prohlašuji, že jsem svou závěrečnou práci OVCE s názvem „Kouzelné formule v lékouzelnictví“ sepsala samostatně, s použitím pouze zmíněných zdrojů a s povolením od etické komise hájící práva pacientů. 

Souhlasím s jejím uložením v archivech nemocnice Sv. Munga a rehabilitačního ústavu Chromá Bára a též souhlasím s jejím poskytováním pro další studijní nebo vědecké účely v případě, že budou řádně citovány a nebudou využity ke komerčním účelům.

Povolení etické komise

My, etická komise, povolujeme slečně Therese Brendi, použití lékouzelnických formulí na testovaných subjektech v nemocnici Sv. Munga a v rehabilitačním ústavu Chromá Bára. Slečna Theresa Brendi jest touto chvílí zavázána ctít práva pacientů a musí jednat dle nejlepšího svědomí, aby nebylo nijak narušeno zdraví ani psychický stav pacienta. Podle paragrafu 18. článku 4., 5. řádek vpravo dole, se slečna Theresa Brendi zavazuje, že bude jednat v souladu s kodexem lékouzelníka a veškeré použité postupy budou použity pouze za vědeckým či studijním účelem.

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své práce MgM. Niane z Libelusie, která mi vyšla vstříc a pomohla s výběrem vhodného tématu. Dále bych touto cestou ráda poděkovala pracovníkům nemocnice Sv. Munga a rehabilitačního ústavu Chromá Bára, kteří mi rovněž vyšli maximálně vstříc a byli ochotni nabídnout svou pomocnou ruku.

 

Úvod

Úloha kouzelných formulí v lékouzelnictví je naprosto neodmyslitelná. V praxi ji zažil každý z nás. Zlomili jste si ruku, dostali se na pohotovost a tam vám léčitel s pomocí kouzelné formule dal ruku dohromady. To samé v dalších běžných i život ohrožujících situacích.
Kouzelné formule jsou denním chlebem všech zdravotnických pracovníků. Bez nich by bylo nutné vše dělat postaru a mnohdy velice zdlouhavě a bolestivě po vzoru mudlů.
Kouzelných formulí existuje bezpočet. Já se ve své práci budu věnovat pouze úzké skupině speciálních kouzelných formulí, které mohou, ale také nemusejí zachránit život.

 

Historie kouzelných formulí v lékouzelnictví

Úplně na začátku je třeba podívat se na kouzelné formule z historického pohledu. Nikoho nepřekvapí, že většina z dnes běžně používaných formulí jsou věci, které znali již naši předkové o několik staletí dříve.
Už v dobách, kdy byla magie ještě mladá a první z kouzelníků se ji snažili zkrotit, přemýšleli o tom, že se tato tajemná síla bude dát využít k mnohým účelům. Ano, i k těm léčitelským.
Velice hezky o tom hovoří Doc. Erich Feedman ve své knize „Počátky léčitelství“
„Abychom pochopili myšlení našich pravěkých předků, museli bychom se do jejich doby vrátit. Jistě však víme, že s příchodem prvních kouzelníků se začalo odvětví léčitelství rozvíjet kosmickou rychlostí. Nemůžeme si však jejich praktiky spojovat s našimi moderními. Jejich léčení spočívalo v rituálech, které bychom dnes řadili mezi černou magii…“
Metody se během let samozřejmě zdokonalovaly, proto dnes již není třeba bát se některých léčitelských postupů, byť by se klidně mohlo stát, že budou původně vycházet z některého černomagického rituálu.

 

Nyní je však již čas, abych se dostala k hlavnímu tématu své práce, tedy ke speciálním kouzelným formulím, které se v oblasti lékouzelnictví používají. Kvůli přehlednosti jsem je rozdělila do třech kategorií. Na formule, které zachraňují život, na formule léčící a na formule rehabilitační.

 


Formule zachraňující život

Představte si, že máte člověka po nějaké těžké nehodě na koštěti. Je celý rozlámaný, pravděpodobně krvácí dovnitř, tvrdí vám, jak je mu strašná zima, pak upadne do šoku a najednou znehybní. Většina lidí by v takovou chvíli omdlela, jen málo by dokázalo zavolat lékouzelnickou pomoc a ještě méně by si samo dokázalo poradit do doby, než pomoc dorazí. Proto je tu první kouzlo, které by člověku se zástavou dokázalo pomoci a zachránilo mu život.

 

Corpignus

Tato formule dělá opravdu čest svému jménu. V překladu doslova znamená „zastavit srdce“. Samozřejmě ne, že bychom s pomocí této formule srdce zastavovali, naopak. Corpignus je sice složitou, ale velice účinnou formulí, která dokáže rozeběhnout srdce pacienta. Využívá ji mnoho léčitelů především na odděleních jako je ARO nebo JIP a hlavně potom záchranky.
Její historie sahá o několik staletí zpět a podle doktora Hynka L. Neumana „Je tato kouzelná formule zásadní při zachraňování života…“.
Formule vyžaduje maximální soustředění a velký magický potenciál toho, kdo se ji snaží seslat. Funguje na principu uzdravovací magie, která „nakopne“ srdce stejně, jako by to udělal el. proud u mudlů. Až na to, že tato formule je daleko šetrnější k pacientovi a má prakticky 99 % účinek.
Pokud se ji pokusí seslat někdo, kdo na ni nemá, nestane se vůbec nic. Pacientovi nijak neublíží, protože v tu chvíli už není, co by se ještě dalo zastavit. Nicméně pokud se použije na zdravé srdce, je schopná jej zastavit. Proto je nutné mít speciální povolení, které uděluje Ministerstvo kouzel a pokud byste se pokoušeli o to kouzlit bez něj, pak se můžete spolehnout, že vás čeká nepříjemné vyšetřování.

 

Heminteria
Velice špatně se vyslovující formule, kterou vy, jako běžný smrtelník, nikdy v životě nepoužijete. Formule má základ ve dvou latinských slovech Hemoragie – krvácení a Interna – vnitřní. Tedy v překladu formule znamená vnitřní krvácení. Historie této formule sahá někam do roku 1880, kdy se s ní začalo poprvé experimentovat v nemocnici u Sv. Munga, kde se léčili bystrozorové, kteří utrpěli těžká zranění během výkonu své profese.
Dalo by se zde využít příkladu od minulé formule, kdy máme člověka zničeného po těžkém pádu z koštěte a máme podezření na vnitřní krvácení. Záchranka nám může říct, že takové podezření pojala, nicméně dokud se nepoužije nějakého vyšetření, v našem případě této formule, nedá se s jistotou říci nic.
Formuli může opět používat pouze vystudovaný léčitel, který k tomu má speciální povolení, ačkoliv tady touto formulí nelze nijak ublížit ani zdravému pacientovi.
Pracuje na principu „prosvícení“ pacientova těla a přesně odhalí neinvazivně místo, kde krvácí dovnitř. Pacienta vyšetření nebolí, není nutné do něj zavádět sondy nebo provádět řezy kvůli potvrzení onoho krvácení. Nicméně bez cviku a pořádného soustředění by léčitel nenašel nic. Závisí také na jeho cviku a zkušenosti, protože hůlka se v místech, kde člověk krvácí, rozvibruje, a právě míra a intenzita vibrací udávají, jak silné a také jak hluboké krvácení je.
Žádné jiné zázraky od této formule ale nečekejte. Je ryze diagnostická, neléčí, ale dokáže zachránit život.

 

Fibrilius
Pojem „fibrilace“, tedy nepravidelné bití srdce velice často před jeho zástavou, asi znáte. Je to pojem, který se v léčitelské terminologii využívá hojně a především na odděleních jako je ARO nebo JIP ho můžete zaslechnout s téměř železnou pravidelností.
Formule je tak odvozena od stavu, kterému pomáhá předcházet. Je to čistě diagnostické kouzlo, které má ale celkem dlouhou výdrž, v závislosti na tom, kdo jej seslal a jako v předchozích případech, i zde dokáže zachránit život. U tohoto kouzla je historie neznámá, lze se tak jen domnívat, kdy, kde a za jakých okolností s ním kouzelníci přišli.
Pacienti na výše zmíněných odděleních jsou většinou ve vážném stavu a kolikrát ani nevědí sami o sobě. U některých z nich je třeba hlídat srdeční činnost opravdu důkladně a protože využíváme místo mudlovské techniky kouzla, je třeba dávat pozor na to, jak je kombinujeme. Některá totiž nejdou dohromady s jinými a ve výsledku by mohla ještě více uškodit. 
Této formule se bát naštěstí nemusíme. Dosud nebyl popsán jediný případ, kdy by nějak uškodila. 
Využívá se proto u pacientů, kde hrozí akutní zástava srdce. Léčitel jej na pacienta sešle a tím si pojistí, že jakmile začne srdce bít nepravidelně a hrozila by zástava, přivolá někoho ze zdravotnického personálu. Kouzelníci z napůl mudlovských nebo čistě mudlovských rodin budou něco podobného znát, neboť mudlovské přístroje fungují podobně, ale většinou až ve chvíli kdy k zástavě dojde. Nám tato formule dává čas na zjištění stavu a hlavně na jeho řešení ještě předtím, než se pacient zastaví.

 

Léčící formule

Do této kategorie by spadalo mnoho kouzel. Vlastně skoro všechny, které vás napadnou. Anapneo, Conjuntivitus, Enervate… a mnoho a mnoho dalších. Klidně i kouzla na rýmu, horečku atd…
Nás ale opět zajímají speciální formule, které se běžně člověk nenaučí.

 

Meliableptus
Další jazykolam složený ze dvou latinských slov. Melior – lepší a Ablepsia – slepota. Kouzlo tedy dokáže vyléčit slepotu.
Ale pozor! Pokud je člověk slepý, jakože opravdu slepý, pak už ani toto kouzlo nefunguje. Jak se říká, zázraky od něj čekat nemůžeme. S tímto kouzlem přišel Niachus Pickye někdy kolem roku 1670. Kouzlo tak známe již delší dobu a samozřejmě během těch let prošlo nějakým vývojem. Pickey dříve totiž neznal dávkování. Experimentoval s ním a díky tomu mnohým svým pacientům spíše ublížil, než pomohl. Chtělo to roky a roky praxe až se nakonec došlo tam, kde jsme teď.
Meliableptus se používá ve chvílích, kdy je za pět minut dvanáct, lidé mají zbytkový zrak a klasické lékouzelnické postupy už na ně nestačí.
Tato formule opět podléhá povolení od Ministerstva kouzel, kdy ji provádí, u nás, pouze 6 léčitelů a za jejich služby si také pořádně zaplatíte. Ministerstvo tuto léčbu merlinužel nehradí.
Léčba je bolestivá a dělá se na etapy. Funguje na principu regenerace zrakových nervů, které ale nesmějí být úplně poškozeny. Hůlka, pokud se kouzlo použije správně, vysílá slabý paprsek rudého světla, kterým se svítí pacientovi přímo do oka, po dobu zhruba pěti minut po čtyřech hodinách. Již po prvním dni, léčba trvá zpravidla týden v závislosti na míře poškození nervů, by měl pacient pocítit drobnou změnu.
S pomocí této formule se dá docílit úplné regenerace zrakových nervů, ale ne zákalů. Na ty jsou zase jiné formule. Musí se však přesně dodržet ono dávkování, jinak nedojde k léčení, ale naopak k úplnému poškození nervů a člověku už pak nepomůže nic.

 

Spirpurio
Problémy s dýchací soustavou má v dnešní době každý druhý z nás. Zadýcháváme se do schodů, nedoběhneme ani na hodinu na druhém konci školy a nějaký sport? Nic nám to neříká!
Tato formule je odvozena opět od dvou latinských slov. Spiro – dýchat a Pure – volně, tedy v překladu touto formulí pacientovi přikazujeme, aby volně dýchal.
Pokud se právě těšíte na to, že už se nebudete do schodů zadýchávat, pak vás čeká zklamání. Tato formule se používá u dušných pacientů a především pak u těch, kteří trpí chronickou pneumonií. Česky potom chronickým zápalem plic.
Tato nemoc se nevyhýbá ani nám kouzelníkům, ale oproti mudlovským metodám postaveným na léčbě antibiotiky, máme své postupy, které ve velké většině případů skutečně fungují.
Nepředstavujte si to však tak, že vám diagnostikují pneumonii chronického typu a šup, hned na vás použijí toto kouzlo.
Je speciální z nějakého důvodu a tedy se nedá použít na každého. V prvních fázích této nemoci totiž máme jiná kouzla, která mají také poměrně dobrou účinnost. Pokud však tato nezaberou nebo pokud by se nemoc neustále vracela, pak se přistoupí k tomuto kouzlu.
Léčba je jednorázová, nicméně pro pacienta velice bolestivá. Funguje totiž tak, že čistí plíce. V praxi to vypadá následovně: Pacient je uznán jako vhodný kandidát, léčitel vyřkne formuli, namíří hůlkou pacientovi na hrudník a krouží pomalými kruhy v oblasti plic.
Pacienti po výkonu tvrdí, že měli dojem, jako by se jim plíce měly roztrhnout a že je nesmírně pálily. Pravdou ale je, že úspěšnost tohoto kouzla, pokud je správně provedeno, je až 90 %.

 

Expecto patronum

Patronovo zaklínadlo je všeobecně známé. Stejně jako to, že je obtížné jej vyvolat a je k tomu zapotřebí nějaké opravdu šťastné vzpomínky.
Patron, který se zjevuje v podobě nějakého kouzelnického nebo mudlovského tvora, má obrannou schopnost a kouzelníka chrání. Výjimečně se též stává poslem zpráv.
Ne každý už ale ví, že se patronova zaklínadla využívá také k léčení a to především psychických poruch.
Měla jsem možnost vidět Patronoterapii v praxi a to na psychiatrickém oddělení u Sv. Munga, kde je tato terapie oblíbená a hojně využívaná.
Měla jsem pacienta, pečovatele o draky, který se staral o Maďarské trnoocasé ještě s několika svými spolupracovníky. Jenže jednoho dne se stala nehoda, drak se dostal ze své klece a pozabíjel všechny, kteří se mu dostali do cesty. Můj pacient, pro přehlednost mu budu říkat pan I., byl zrovna mimo a všechno viděl jen zpovzdálí. V ten moment byl v takovém šoku, že nedokázal nic. Pohnout se, zavolat o pomoc, vůbec nic. Jeho jediným štěstím bylo, že si jej drak nevšiml. Další den ho našli kolegové, kteří šli vystřídat předchozí směnu.
Pan I. skončil na psychiatrickém oddělení u Sv. Munga, kdy jenom zíral do stropu, odmítal komunikovat, jíst, nijak nespolupracoval. Z toho důvodu se vrchní léčitel Thomas Dee rozhodl, že zkusí patronoterapii, která by mohla být úspěšná.
Samozřejmě, že nelze použít patrona pana I. On sám by jej vyčarovat nedokázal, proto se využívá patrona daného léčitele. Léčitel Dee měl kočku, což je takový ideální tvor pro nemocniční použití. Funguje to velice jednoduše. Vyčarovaný patron se nechá s pacientem, nejčastěji si právě tato kočka lehala vedle pacienta nebo přímo na jeho hrudník a odpočívala s ním. Není to však terapie, která by měla nějakého dlouhodobého trvání. Chce to cvik a praxi, aby byl léčitel schopen udržet patrona po co nejdelší dobu. Kočka většinou vydržela okolo tři čtvrtě hodiny. Každý den se terapie opakovala.
 Má se totiž za to, že patron působí na pacienta kladně v rámci jakýchsi podprahových impulzů. Že léčí nejprve nevědomí a poté i vědomí. Nebyla jsem v nemocnici tak dlouho, abych mohla účinek právě u pana I. posoudit, ale zjistila jsem v knize „Patroni a jejich schopnosti“, že existuje celkem dost případů, kdy patronoterapie dokázala pacienta dostat z toho nejhoršího.
Funguje to však jen na hluboká traumata. Pokud jde o nějakou psychickou poruchu, tak tam patron zázraky většinou nedokáže. Ale na traumata způsobená ztrátou někoho blízkého nebo způsobené nějakým velkým šokem ano.
Mnoho lidí se na tuto metodu dívá navíc skepticky, protože tvrdí, že výsledky, které se připisují právě patronům, mohou být ve skutečnosti způsobeny odezněním šoku, kdy se pacient uzdraví sám, popřípadě, že může jít o vliv lékouzelnické léčby v podobě lektvarů či jiných léků.
Pravda je tak ve hvězdách a třeba nám více prozradí studie, které na toto téma právě probíhají.

 

Rehabilitační formule

Pojem rehabilitace není ničím neznámým, a přestože jde o předně mudlovský výmysl, ani nám, kouzelníkům, se nevyhýbá. Léčící formule jsou skvělé, ale především na hluboké struktury. Na měkké tkáně a svaly už musíme jít jemněji a zabývá se jimi speciální odvětví rehabilitačního lékouzelnictví. I zde vám představím tři formule, které svými účinky dělají něco navíc a řadí se mezi speciální kouzelné formule.

 

Scolioticus
Formule zabývající se naší páteří a především pak jejím zakřivením. Pojem skolióza je dobře znám. V dnešní době ji má kde kdo a ani nám kouzelníkům se nevyhýbá.
Skolióza je vychýlení páteře na pravou nebo levou stranu. Pacienti trpí bolestmi, vadným držením těla a mnohými jinými problémy.
Mudlové to řeší v nejtěžších případech operativně, v lehčích tzv. školou zad. My máme toto kouzlo, které nám práci velice usnadňuje.
Zase je třeba ale počkat až do pozdější fáze. Pokud je skolióza v počátcích a není nijak velká, je lepší ji řešit po mudlovsku, cvičením. Posílením zádových svalů dokážete zázraky, nicméně jakmile se dostanete do nějaké těžké skoliózy, pak se používá formule Scolioticus.
V praxi jsem se s touto formulí setkala v rehabilitačním ústavu Chromá Bára a sama jsem musela uznat, že účinek je okamžitý.
Náš pacient měl opravdu velkou skoliózu na pravé straně v oblasti Th/L přechodu a žádný z alternativních postupů by u něj už nezabral. Navíc měl bolesti, nemohl sám stát a hrozilo, že dojde k poruše míchy a následnému ochrnutí.
Terapie vypadala následovně: Pacient byl posazen na stoličku před léčitele, který stál za ním. Běžně by bylo třeba vyhledat přesnou oblast, na kterou by se hůlkou působilo, ale v tomto případě bylo místo opravdu dobře patrné. Pak vyřkl formuli a krouživými pohyby pomalu vracel páteř zpět na její „původní“ místo. Společně s touto formulí ještě musel použít jinou na relaxaci svalů, aby náhlou změnou napětí nedošlo k jejich přetrhání na pravé straně, kde byly značně zkrácené.
Pacient tak během cca půl hodiny neměl skoliózu a s tím samozřejmě ustaly i bolesti. Samotná formule ale nestačí. Pokud by pacient spoléhal jen na ni, časem se vrátí tam, kde byl.

 

Carnovus
Poměrně nová formule, která se používá jen v některých zařízeních, a stále se vedou spory o to, zda skutečně pomáhá nebo jestli jde o nějaký placebo efekt.
Opět jde o spojení dvou latinských slov Cartilago – chrupavka a Novus – nový. Doslova tedy nová chrupavka, což není úplně výstižný termín pro funkci kouzla, ale je mu asi nejblíže.
Carnovus je kouzelnou formulí pro léčbu revmatoidní artritidy, dost nehezkého onemocnění kloubů, které je bolestivé a pro mudly také neléčitelné.
My máme tu výhodu, že známe toto kouzlo, které jako jediné dokáže do určité míry pomoci. Záměrně píši, že do určité míry, protože rozhodně neplatí, že by po zákroku byla chrupavka jako nová a pacient by byl zcela vyléčen. Takové zázraky merlinužel neumíme ani my.
Oproti mudlům má naše magie výhodu v jiné věci. Kouzlo funguje tak, že zastaví veškeré zánětlivé procesy v kloubu a tím pádem se stav již nijak nezhoršuje. Spekuluje se akorát o délce trvání účinku, protože rozhodně to není jednou a napořád. Po nějaké době musejí pacienti docházet do rehabilitačních center, jako je třeba Chromá Bára, aby se kouzlo znovu obnovilo a stav se nezačal zhoršovat.
Merlinužel někteří pacienti na toto nedbají, a pak se diví, že nástup nemoci je mnohem razantnější a bolestivější, což je zároveň i nevýhodou. Pokud se kouzlo jednou použije, pak jste doživotně odkázáni na jeho pravidelné prodlužování. Na oplátku za to však máte jistotu, že se váš stav nebude nijak zhoršovat a pokud jste se dostali na kliniku včas, tak je to pro vás opravdu veliká úleva v každodenních činnostech.
I na tuto formuli je však potřeba speciálního povolení, proto jej používají jen na některých klinikách a Ministerstvo kouzel jeho použití nehradí.
Je tak tedy na finančním stavu pacienta, jestli si to může dovolit nebo ne.
Snažila jsem se dohledat i něco málo k historii formule, ale nebyla jsem úspěšná. Mohla bych zmínit jen některé statistiky úspěchů, ale nikde se nepíše, kdo s formulí přišel ani kdy.

 

Dolstagnio
Poslední ze speciálních kouzelných formulí, která velice dobře účinkuje proti bolestem. Ne však proti ledajakým bolestem.
Je odvozena opět ze dvou latinských slov. Dolor – bolest a Stagnus – zastavení. Tato formule je speciální tím, že zabírá jen a jedině proti bolestem n. trigeminu. Tento nerv zásobuje dásně a zuby, a pokud dojde k jeho uskřinutí nebo nedejmerlin zanícení, tak je to bolest natolik palčivá, že byste za toto jediné slovo dala všechno své jmění.
Opět uvedu fungování na příkladu, který jsem viděla na klinice Chromá Bára.
Přišla k nám pacientka, která měla akutní zánět n. trigeminu, a vypadala, jako by měla každou chvilku upadnout do agónie. Tvář měla nateklou, rudou a velice horkou. Typické příznaky akutního zánětu.
Léčitel provedl zběžné palpační vyšetření, a pak se rozhodl pro použití právě této kouzelné formule. Vyřkl formuli, lehce se dotkl nateklého místa a jemně na něj tlačil, dokud otok maličko nepovolil. Celý postup zopakoval ještě několikrát a nakonec od nás pacientka odcházela bez bolestí a otoku.
Nicméně je třeba říct, že formule jako taková zánět nebo uskřinutí nervu nevyléčí. Na to je pak potřeba použít speciální masti nebo jiného kouzla. Tato formule tlumí jen bolest. V podstatě by se dalo říci, že funguje jako morfium, jen není návyková a člověku ani při pravidelném používání nijak neublíží.

 Léčitel Robert Vach se o ní vyjádřil ve své knize „Tajemný nervus Trigeminus“ takto: „Záněty hlavových nervů jsou zákeřné samy o sobě. Nervus Trigeminus je pak taková Pandořina skřínka, kde si musíte dávat opravdu pozor, aby na dně zbyla alespoň ta naděje. Pokud dojde k zanícení nervu, bolest se šíří do celé horní i dolní čelisti a může také vystřelovat dolů do hrudníku. Běžná tlumící kouzla na něj příliš neúčinkují, proto je třeba každého pacienta s tímto problémem neprodleně odeslat na příslušnou kliniku, kde o něj bude postaráno…“
Zákrok je to rychlý a s okamžitým účinkem, takže každý pacient, který má tu možnost rozhodně neváhá a využije jí.

Závěr

Myslím, že je teď již naprosto jasné, jak velký a široký záběr mají speciální kouzelné formule, které se využívají v oblasti lékouzelnictví. Zachraňuje se s jejich pomocí život, léčí se těžké choroby i pomáhá od všemožných obtíží a bolestí. Samozřejmě existuje mnoho skeptiků, kteří budou tvrdit, že některé nefungují, stejně jako se najdou tací, kteří budou tvrdit, že je ještě spousta dalších kouzel, která by účinkovala stejně, ba snad dokonce ještě lépe. Samozřejmě, je to možné. Já jsem se během své praxe a studia odborné literatury setkala s těmito a věřím, že fungují. Jaký si na to uděláte názor vy, je už čistě a jen na vás.

 

Použitá literatura

Robert Vach: Tajemný nervus Trigeminus, Medical art, 2001
Thomas Dee: Patroni a jejich schopnosti, Sinita, 1984
Erich Feedman: Počátky léčitelství, Sinita, 1980
Maria Lochská: Kouzelné formule léčitelské, Taranovo sin., 1997
Tarjen Kurd: Jak na nemoci po kouzelnicku, Medical art, 2005