Student: Eleanor Blackfoot
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2018

FantazírováníZadané téma: Tvorové a bytosti existující díky naší fantazii
Konzultant: Lilien Emity Watfar
Posudek: Milá slečno Eleanor,
z vaší práce je vidět, že o tvorech a bytostech existujících díky naší fantazii leccos víte. Oceňuji, že jste na úvod uvedla na pravou míru pojmy, které by někomu mohly dělat problém. Seznámila jste nás se spoustou zástupců a k mé radosti přiložila i několik pěkných ilustrací, které tvory hezky zachycují.
Líbí se mi, že jste dodržela rozdělení na smyšlené, s reálným základem a reálně „fantastické“, kde jste ke každé skupině uvedla příklad. Kolem a kolem dokazujete, že máte všeobecný přehled, což je pro naši fantazii velmi potřebné.

Do ústní zkoušky popřemýšlejte nad fantasy světy a tvory či bytostmi žijících právě v takových světech. Ve své práci jste uvedla například Hobita, který pochází z Tolkienovy Středozemně,… a já bych ráda slyšela další příklady. Taktéž bychom se mohli ponořit do světa komiksu, kde bych ráda slyšela další konkrétní příklady.

Celkově jsem s vaší prací spokojená a uděluji známku Vynikající. Doufám, že ji při ústní zkoušce obhájíte!

Lilien Emity Meissed
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny

Tvorové a bytosti existující díky naší fantazii

Fantazírování

Eleanor Blackfoot

7. ročník, Havraspár

 

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala slečně Lilien Emity Meissed, která provázela má studia Fantazírování a umožnila mi z tohoto předmětu složit závěrečnou zkoušku.

Obsah

1.0 Úvod

2.0 Slovníček pojmů

3.0 Uvedení do tématu

4.0 Dělení

5.0 Tvorové a bytosti zcela vymyšlené

  5.1 Hobit
  5.2 Potvůrky a potvoráci
  5.3 Komiks
  5.4 Zvířecí mutanti
  5.5 Čerti
  5.6 Noční můry

6.0 Tvorové a bytosti s reálným předobrazem

  6.1 Víly a bludičky
  6.2 Zlobři vs. obři
  6.3 Není trpaslík jako trpaslík 
    6.3.1 Skřítci 

7.0 Pár slov o reálných fantastických tvorech na konec

8.0 Závěr

 

1.0 Úvod

Cílem této práce je seznámit čtenáře s některými bytostmi či tvory, kteří vznikli a stále vznikají díky naší fantazii.
Přes krátké uvedení do tématu a slovníček pojmů se dostáváme k rozdělení a charakteristice některých bytostí a tvorů. 

2.0 Slovníček pojmů

Fantazie (= obrazotvornost)
= vytváření zcela nových představ na základě dřívějších zkušeností a vnímání

Tvor
= žijící jedinec

Bytost
= entita vykazující známky vlastního myšlení, časté jsou i mluvené projevy

 

3.0 Uvedení do tématu 

Naši fantazii používáme dnes a denně, ačkoliv se nám to ani nemusí zdát. Vytváříme si v mysli obrazy a zcela nové představy. V rámci nich si představujeme i tvory a bytosti, které bychom v reálném světě jen těžko našli. 
Někteří si však své plody mysli nenechali jen pro sebe a nechali je oživnout na listu papíru, případně na filmovém plátně. Vzniklo tak mnoho ať už více nebo méně skvělých děl. Někteří autoři nechaly své fantazii volnou ruku a vybudovali tak kompletní fantasy světy.

4.0 Dělení

Zde je nutné si uvědomit, že mudlové mohou považovat za výplody fantazie něco, co je ve skutečnosti reálné. Jen se to náš kouzelnický svět snaží před nepovolanými tajit. Většinou jsou snahy úspěšné, ale občas se to zkrátka nepovede a něco unikne. Perfektním příkladem jsou draci všech možných druhů. 
V potaz musíme brát také bytosti a tvory, kteří se stali základem pro vznik zcela nových. 

Můžeme si tak fantastické bytosti rozdělit na zcela smyšlené, s reálným základem a reálné "fantastické."
Práce se zabývá především prvními dvěma skupinami.

 

5.0 Tvorové a bytosti zcela vymyšlené

5.1. Hobit
Hobiti jsou bytosti malého vzrůstu, kteří si potrpí na dobré jídlo a pohodovou náladu. Mají velké chlupaté nohy a hbité prsty na rukou. Jsou prý zcela obyčejně obyčejní. Jedinou zajímavostí na nich má být údajně jen to, že dokáží tiše a nepozorovaně zmizet. A mají poměrně dobrou mušku. 
Najít je můžeme v knihách od J. R. R. Tolkiena jako jsou Hobit aneb cesta tam a zase zpátky a série Pán prstenů.

"Zdá se mi, že dneska je třeba hobity poněkud popsat, neboť jsou už vzácní a plaše se straní Velkých lidí, jak říkají nám. Jsou to (nebo bývali) malí lidičkové, dosahující asi tak polovičky našeho vzrůstu a menší než bradatí trpaslíci. Hobitové žádné vousy nemají. Je na nich pramálo kouzelného nebo vůbec nic, leda to obyčejné a všední umění, se který dokážou rychle a tiše zmizet, když se hřmotně blíží taková velká neohrabaná osoba jako vy a já a dupe přitom jako stádo slonů, takže nás hobiti slyší na míli daleko. Mají sklon k obtloustlým bříškům; oblékají se do pestrých barev (hlavně do zelené a žluté); nenosí žádnou obuv, poněvadž jim na chodidlech od přírody roste hustá a hřejivá hnědá srst, podobná jejich srsti na hlavách (jenže na hlavách je kudrnatá); mají dlouhé, obratné hnědé prsty na rukou, dobromyslné obličeje a smějí se hlubokým a hlaholivým smíchem (zvlášť po obědě, který si dopřávají dvakrát denně, pokud se jim to podaří)." John Ronald Reuel Tolkien, Hobit aneb cesta tam a zase zpátky (překlad František Vrba)

 

 

5.2 Potvůrky a potvoráci
Mnoho z nás při nejmenším alespoň zaslechlo o různých tvorech, kteří na nás někde skrytě číhají, aby si na vás třeba pošmákli.
Zmínit můžeme například písečné červy z planety Arrakis. Naprosto běžně dosahují několika set metrů a každá část jejich těla má skvěle vyvinutou schopnost regenerace. Vyskytují se v románu Duna a jeho pokračování.

 

 

Dalším příkladem může být vetřelec, který se vyskytuje ve stejnojmenném filmu. Jeho životní cyklus je jistě pozoruhodný a vystačil by na obsah další samostatné práce. Jejich komunita funguje podobně jako mravenčí. Vejce klade výhradně královna, která je následně sama ochraňuje. Řídí mimo jiné také celé hnízdo. Všichni jsou jí bezmezně věrní a jsou schopni za ni položit život. 

 

 

Za zmínku stojí jistě i godzilla, údajně zmutovaný  dinosaurus, a proti němu stojící jiné lidstvo ohrožující netvoři, mezi které patří třeba M.U.T.O nebo mothra. 

 

5.3 Komiks
Prostředek, který dokáže zhmotnit téměř všechny naše představy. Můžeme najít různé komiksy pojednávajících o reálných událostech, častěji ale o superhrdinech, kteří se ze všech sil snaží svými schopnostmi ochránit lidstvo před záhubou. Ovládají počasí, živly, čas, prostor i mnoho dalšího na co si jen vzpomeneme. 
Velmi často ale také vznikají bytůstky naprosto originální. Například komiks Kůstek od Jeffa Smitha, kde se to novými stvořeními jen hemží.

Ukázka: Kůstek 

 

5.4 Zvířecí mutanti
Každý z nás už určitě někdy přemýšlel, jak by vypadalo to či ono zvíře, kdyby nemělo tohle, ale místo toho támhleto z jiného zvířete. Bývá to poměrně oblíbená zábava malých dětí, ale i dospělých. Existuje totiž nespočet možných variant, jak z několik živočichů vytvořit jedno, který obvykle vypadá poněkud komicky. Nebo strašidelně. To záleží. 
Každopádně rozsáhlé množství druhů savců, pátků, plazů, ryb i hmyzu dává naší fantazii spoustu prostoru se řádně vyřádit. 

 

 

5.5 Čerti 
V dnešní době slouží jako pomocné prostředky k výchově dětí: "Budeš zlobit a odnese si tě čert s sebou do pekla!" Prosakovat na svět už však začínají i údajně hodní a dobromyslní pekelníci. 
Zvláštní pozornost si zaslouží samotný vládce pekel - Lucifer. Často se pro zjednodušení označuje jako ďábel. Jeho kořeny však začínají v křesťanské bibli. 

 

 

5.6 Noční můry
Naše nejhorší představy a obavy, které v sobě každý den nosíme a když nám klesnou víčka, vylezou z našeho nitra. Naše fantazie s nimi poměrně často a evidentně i ochotně spolupracuje. V našich myslích pak vznikají příšerné představy, občasně až příliš barvité na to, aby byly skutečné. Obsahují tvory i bytosti různých tvarů i velikostí, kteří většinou figurují v příběhu s nesmyslnou dějovou linkou. 
Možná to ale není jen na nás. Kdysi jsem se setkala s popisem noční můry jako osoby. Byla to napohled obyčejná dívka, snad až jen na to, že byla trochu pobledlá. Do pokoje spícího se dostala pootevřeným oknem jako drobný hmyz a vnesla nepokoj, který ji na nějaký čas ukojil, do jeho spánku. 
Je tedy možné, že noční můra není tak úplně to, za co ji běžně pokládáme.

6.0 Tvorové a bytosti s reálným předobrazem

6.1 Víly a bludičky
Každý kouzelník si pod pojmem "víla" představí malou krásnou, avšak marnivou, bytost, kterou má dost možná doma na poličce nebo v obýváku jako živou dekoraci. 
Mudlovská víla je prý také krásná, velikostně však odpovídá dospělé dívce. Jsou nesmírně talentované v oblasti tance. Nejčastěji se údajně mají vyskytovat v lesích, na loukách a pastvinách, kde skotačí od stmívání do úsvitu. 
Podobné jsou jim bludičky, které svádí mladíky z cest a zavedou je nejčastěji do močálů, kde je následně utopí.

 

 

6.2 Zlobři vs. obři
Kouzelník obra rozhodně nemá spojeného s něčím dobrým, většinou. A proto předpona "zlo-" má víceméně zbytečný význam.
Mudlové však často obrům připisují dobré vlastnosti. Případně se pravým obrům ani nepodobají. Příkladem můžou být třeba kamenní obři, kteří po sobě za bouřek vrhají kameny. Paradoxem je, že oni sami jsou z kamene.
Mudlové si tak vytvořili ještě zlobry, kteří mají výhradně vlastnosti špatné a často škodí lidem.

 

6.3 Není trpaslík jako trpaslík 
Škůdce! Zatočit a rychle s ním pryč! Náš trpaslík se od toho mudlovského vzhledem i povahou značně liší.
Mnoho mudlů si je představuje jako lidičky zhruba polovičního vzrůstu s podsaditým tělem a špičatou čepičkou na hlavě. Vesměs hodná a roztomilá bytost, která nám příliš neuškodí. 
Ojedinělí však nejsou ani trpaslíci, kteří se podobají lidem ve všem, jenom ve výšce ne. 


 

 6.3.1 Skřítci
 Skřítci bývají často s trpaslíky zaměňováni. Jsou však daleko menší a nejčastěji sdílejí obydlí s lidmi, kteří o nich nemají nejmenší tušení. Sem tam jim trochu ují z talíře nebo něco schovají, zpravidla ale bývají neškodní. 

 

7.0 Pár slov o reálných fantastických tvorech na konec

Mnoho tvorů proniklo do mudlovské mytologie, legend i pohádek. Většina mudlů to bere, jako pouhou kreativitu jejich předků. Mohou se však vyskytnout i tací, kteří v jejich existenci věří. 

Velmi rozšířenými se stali draci. Najde se mezi kouzelníky několik spisovatelů, kteří příliš neuspěli v našem světě, a tak zkusili štěstí v magií neobdařené části populace, kde se toužené uznání dostavilo. 
Tento tvor také prosákl do ústní lidové slovesnosti, kde často působil jako požírač princezen nebo jako záporák v hlavní roli, který nakonec (chudák) ztratí jednu či více svých hlav. 
Podobný osud pak stihnul například vlkodlaky.

Řecké mytologii rozhodně nelze upřít chiméra, gryf nebo mořský drak. Egyptské pak sfinga, která ve skutečnosti strážila poklady kouzelníků.

Své místo si našel také například fascinující pták fénix, který se vyskytuje v pohádce Pták Ohnivák a liška Ryška, nebo tajemstvím opředený sněžný muž nebo-li yetti.  

A co jsem tak slyšela, tak je teď prý v mudlovském světě strašným hitem jednorožec. Vyobrazují ho velmi často s růžovoučkou hřívou a duhou.

8.0 Závěr

Jak je doufám patrné, stvoření, která existují díky naší fantazii, je mnoho a každým den, hodinou, minutou i vteřinou jejich pomyslný seznam může narůstat a měnit se. Je jen na nás samotných, jak daleko necháme naše kreativní já zajít a zda se (ne)podělíme s naším okolím. 

Naše fantazie je něco, co patří jen nám a má za úkol odlehčit našemu každodennímu shonu a stereotypu. Neodmyslitelnou součástí jsou i bytosti a tvorové. které si přetváříme k obrazu svému.