Student: Christina Elizabeth Stark
Kolej:Nebelvír
Školní rok: zima 2019

AlchymieZadané téma: Využití chiméry v oblasti alchymie
Konzultant: Oliver McCollin
Posudek: Drahá slečno,

Vaše práce mě částečně nadchla a částečně trošku zklamala. A jak to u mě bývá zvykem, tak začnu klady Vaší práce :)

Skvělé členění! :) na to mnoho studentů zapomíná, Vy jste si s ním dala ohromnou práci, což pomohlo při čtení!
Úžasný obrázek! Ač jsem po naší rozmluvě čekal obrázků víc, tento mě uchvátil! Ukazuje chiméru jako toho doopravdy vražedného tvora.
Líbí se mi, jak jste neopomněla žádnou část chiméry jako celku a zaměřila se na vše dost dopodrobna, za to máte další velké plus.
Velkým plusem je ještě částečné zaměření na mudlovské praktiky! Mám z toho obrovskou radost, protože od mudlů se můžeme ledacos přiučit!
A tím největším plusem pro mě, hnidopicha, je obsažení onoho praktického kouzla! Skvělé!

Teď co beru jako negativa práce. První negativum vidím v tom, že zmiňujete hodně úzké využití některých ingrediencí, které prokazatelně mají trochu větší užitek. Prosím, abyste si dohledala využití například kozího chlupu u nás na hradě, neboť to bude první otázka u Vaší obhajoby.
Druhou otázkou, ke stejnému negativu, bude ještě zkusit dohledat alespoň jedno využití chlupu ze hřívy lva.
No a největším negativem práce vnímám to, že jste se hodně zaměřila na již probádané účinky a naprosto jste vynechala praxi, kterou jsem se Vám snažil v Alchymii vštípit! Třetí otázka, na kterou Vás tedy připravím, je spíš výzva. Zkuste sama nějaký lektvar s přísadou z chiméry udělat. Když mi napíšete sovou o přísady, nemám problém Vám je obstarat, ale byl bych rád, abyste nám při obhajobě poreferovala o samotném testování!

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za odvedenou práci, neboť je patrné, že jste si se zkouškou dala mnoho práce. Za písemnou část Vám uděluji známku Vynikající a těším se na ústní část!

Oliver McCollin
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Využití chiméry v oblasti alchymie

<>------------------------------------------------------------<>

Osnova:

Úvod: Co je to chiméra?

Rozdělení ingrediencí podle zvířat:

  • lví část
  • kozí část
  • dračí část
  • jedinečné ingredince

Ovlivňující faktory:

  • ingredience
  • vnější vlivy

Obstarání ingrediencí 

Ověření pravosti

Závěrečné shrnutí a poděkování

 

<>------------------------------------------------------------<>

Úvod

Chiméra je vzácně se vyskytující kouzelný tvor s lví hlavou, tělem horské kozy a dračím ocasem. Je to divoký, krvelačný a nesmírně nebezpečný tvor. Jméno 'chiméra' zvíře získalo na základě vnějšího vzhledu, tedy jedná se o jedince složeného z geneticky rozdílných buněk (= hybrid). 

Chiméry jsou klasifikovány Ministerstvem jako XXXXX (velmi nebezpečné) a díky tomuto faktu je chiméra známa pouze jako krvelačné zvíře s velice vzácnými vejci (klasifikováno jako 'Neprodejný materiál' a velice přísně trestáno) a použití v lektvarech je pro veřejnost takřka neznámé. I přesto ale můžeme z chiméry získat i zajímavé ingredience a otevřít tak v alchymii dosud utajená dvířka.

Chiméra má totiž magicky spojené tři části. Lví část, kozí a dračí a každá je schopna poskytnout to, co žádný jiný tvor nemá. Každá má specifické vlastnosti a v kombinaci s jinými ingrediencemi dokážeme získat vskutku pozoruhodný výsledek. 

 

 

Rozdělení ingrediencí podle zvířat

Lví hlava

Hlava lva  je to první co vás na chiméře nejvíce zaujme a pokud jste se střetli s chimérou tváří v tvář, pravděpodobně je to i to poslední poslední co uvidíte. Zajímavostí je, že ikdyž potkáte samici chiméry, hříva jako druhotný znak lví hlavy zůstává a tak se na první pohled nedá poznat zda je to samice, či samec. Na alchymistické pokusy se dá využít hříva, fousky, obličejová srst a přední zuby, které jsou s lvími téměř identické. U březích chimér se vyskytuje i dočasný jed, aby chiméra mohla nejen zuby nehty, ale i jedem ochránit potomstvo.

 

Lví hříva je nejméně magická, ale i přesto velmi užitečná do lektvarů měnící podobu - například lektvar dočasného zvěromága. Původně byl navržen a otestován pro černou kočku, ale s lvími chlupy z chiméry se dá i na pár minut změnit do majestátního lva. Pro změnu v chiméru jakožto v magické zvíře by bylo potřeba více magických substancí a pravděpodobně i chiméří krev (viz. jedinečné ingredience) - taktéž návrat do lidské podoby by nemusel být úplně snadný. Dokonce se chlup z lví hřívy používá do Bertíkových fazolek, které vytváří zvuky (chiméra má opravdu velmi věrný hlas lva).

 

Obličejová srst má stejné účinky jako chlupy z hřívy, je ale jemnější a tvoří kratší a hustší chomáče chloupků. Na lektvary je třeba použít větší množství oproti hřívy. Je ale stabilnější a lektvary po vhození získávají medovou barvu. Tyto chloupky jsou lépe k dostání, srst se často obměňuje a chiméry se staré zbavují pravidelným škrabáním ocasem, či kopýtky (lze ji nalézt v lese v místech kde chiméry pobývají).

 

Lví fousky fungují na podobném principu, používají se v lektvarech ne na samotnou lví přeměnu ale spíš jako upevňovač podoby, aby vám déle vydržela - je to taková baterka pro další lví substance z chiméry. Sama o sobě to není nějak zvlášť zajímavá substance.

 

Přední chiméří lví zuby jsou nejvíce specifickou ingrediencí. Záleží totiž kus od kusu jak bude účinkovat, využívají se pouze vrchni špičáky a byť jsou na pohled absolutně stejné od lvích, rozhodně mají ale účinek úplně jiný. Dokáží dodat lektvaru energii, aniž by ovlivnili účinek - pouze se magie jakoby přelije ze zubu do matečného roztoku.

Vyluhovaný zub ztrácí veškerý účinek, ale vzhledově je stále stejně krásný - kouzelníci s použitými zuby zdobí drahé držáky na hůlky pro prominentní kouzelníky a někteří je nosí i jako naušnice.  

 

Chiméří jed březích samic je málo známý a taktéž málo používaný - je poměrně specifický stejně jako chiméří krev. Řadíme jej do lvích ingrediencí, jelikož vzniká za lvími zuby. Po kousnutí okamžitě jed paralyzuje oběť a ta pak nemá šanci utéct - většinou je pak roztrhána a slouží jako potrava a výživa pro březí samici. Jed tedy obsahuje inhibitory a tlumiče nervů, není to nějaký ultra dryák. Lze použít na velice účinnou lektvarovou verzi Petrifikus totalus. Vzhledem ale k jednoduchosti kouzla Petrifikus totalus se lektvar moc neuchytil a jeho objevitel zůstal tak se svým novým přírustkem do alchymistického světa nepovšimnut. Jedinou výhodou zůstalo to, že lektvarové účinky nelze odstranit jednoduchým Finite incantatem, ale je třeba vydržet až účinek sám pomine.

 

Tělo horské kozy

Chiméří tělo je hned od krční části po zadní nohy téměř identické s tělem horské kozy. Je statné, dokáže běhat po skalách, či v lese celý den a kopýtka zajišťují dobrou stabilitu a ochranu proti predátorům. Tyto části chiméry se moc často nevyužívají, koza sama o sobě nemá mnoho využití. Nesmíme ale opominout schopnost kozy tvořit v žaludku bezoár a taktéž můžeme použít kozí srst a prášek z namletých kopýtek.

 

Bezoár je velmi užitečná ingredience do lektvarů a univerzální protijed. Vypadá jako malý šedý tuhý kamínek. Taktéž chiméra tvoří ve svém kozím žaludku jednou za čas malé bezoárové kamínky a právě ty se dají použít při přípravě protijedu na známé bylinné jedy jako je rulík zlomocný, blín černý, či bolehlav. Na bolehlav nepůsobí nijak zvlášť účinně, spíše trochu ulehčí umírání postiženého jedince. Kamínky se většinou tvoří za silných magických nocí (viz. ovlivňující faktory; vnější vlivy). Originální bezoár je více univerzální a doporučujeme během přípravy antijedů použít ten.

 

Prášek z namletých kopýtek je poměrně užitečná přísada. Kopýtka jsou uzemňující částí magie chiméry a magie je zde nejvíce stálá. Stačí půl unce takto namletého prášku a dokážete nádherně zahustit i tu největší břečku. Lektvar sice zhoustne a ne vždy je tato vlastnost to co hledáme, ale je stálý a zvládne si uchovat účinky po hodně dlouhou dobu. Sám o sobě je jen aditivum, netvoří v žádném lektvaru hlavní gro, na kterém účinek stojí a padá.

 

Kozí srst funguje obdobně jako lví srst, či hříva, má ale poněkud slabší transformační účinky. Nedá se tedy použít (leda pokud máte fakt silné podporující substance) do lektvaru na transformaci do kozy - srst má 'čuch' i po lvovi a drakovi. Do Bertíkových fazolek na kozí mečení (pozor! samotný chiméří nefunguje, je třeba přidat i ten pravý kozí) se ale používá hojně a na jemné podpoření některých běžných základů pro další lektvary taktéž.

 

Dračí ocas

Dračí ocas je vskutku velice zajímavá část chiméry. Na vzhled je k nepoznání od skutečného dračího ocasu, ale kdyby do lektvaru spadla byť jediná šupina z ocasu chiméry, lektvar v tom lepším případě přeměníte na nepoužitelnou břečku. V tom horším (tam kde by to místo katalyzátoru zastalo opačnou pozici) se lektvar rozletí dřív, než řeknete famfrpál. 

Na dračím ocase se dají najít nejčastěji používané dračí šupiny, či se dělá výluh z dračí kůže a nebo výluh z celého dračího ocasu. 

 

Dračí šupiny jsou poměrně málo používaná ingredience. Většinou se šupiny přidávají jen jako drobné podporující, či tlumící aditivum - netvoří hlavní substanci. Mají trojúhelníkový tvar, jsou tvořeny z větší části z tvrdé rohoviny a jsou velice těsně nasedány jedna na druhou tvořící pevnou a jednolitou kůži na celém dračím ocase chiméry. Jsou velice silně přichyceny k ocasu, chiméra je neztrácí jen tak během lesních toulek. Šupiny musí být extrahovány násilím, drží velice pevně a aby jsme nezískali pouze rohovité okraje, ale celé šupiny, je třeba zabrat - jinak by účinek nebyl úplný. 

 

Více používané jsou výluhy z dračí chiméří kůže, či výluhy z celého ocasu. Co se týče účinků, tak se jedná o hlavní magickou přísadu při lektvaru zrychlení, či zpomalení. U lektvaru zrychlení doporučujeme použít původní recept, kde je výluh z draka, zato u zpomalení, kde je potřeba účinek pozměnit použijeme výluh z dračí kůže chiméry. Výluh celého ocasu se moc nepoužívá, celý ocas je těžko k dostání a samozřejmě pro správný výluh je třeba jej mít 'čerstvý', takže je jen znám jeho magický účinek, ale v lektvaru ještě nikdy použit nebyl. Pro alchymické účely jej ale do seznamu ingrediencí musíme zařadit.

 

Jedinečné ingredience

Jako jedinečné ingredience jsou myšleny ty, které má pouze chiméra samotná. To co není ovlivněno lví, dračí, či kozí částí. Jsou to ty nejméně stabilní, nejvíce výbušné, nejhůře sehnatelné a nejvíce magicky ovlivněné přísady. Stačí kapka navíc a váš experiment dostane úplně nové grády. Jedná se o chiméří krev a chiméří sliny.

 

Chiméří krev má hustou tmavě červenou až černou barvu. Od pohledu je velice podobná dračí krvi, ale nenechte se zmást, žádných dvanáct způsobů použití chiméří krve nikde nenajdete. Vzhledem k její výbušnosti a nestabilitě je používané vždy jen malé množství (jedna kapka většinou). Je to vynikající poměrně univerzální katalyzátor - pokud jste znalci mudlovského odvětví chemie, představte si chiméří krev jako toluen, kyselinu dusičnou a kyselinu sírovou. Jakmile přidáte sírovku, nitrační směs je úplná a díky tomuto katalyzátoru se nitro skupiny navazují hned.

Díky syté barvě a vynikajícím magickým vlastnostem se dá přimíchat i do speciálních magických krycích nátěrů, ale je to velice drahá substance na to, aby se s ní malovali kouzelické domy, pro tyto účely se kapka dračí krve (nátěr je ještě sytější a dozajista se mnou budete souhlasit, že dračí krev je mnohem lépe k sehnání).

 

Chiméří sliny jsou oproti krvi slabší po magické stránce, je třeba je zpracovat opravdu co nejrychleji po sběru. Oproti krvi jsou lépe sehnatelné, jelikož rozzuřená chiméra dokáže nastartovat své slinné žlázy dostatečně na to, aby ji občas nějaká ta slina ukápla.

Chiméří sliny jsou méně časté, je známé použití pouze u jednoho lektvaru a to u lektvaru Zapomění. Tento lektvar vychází z nápadu a magické funkce veritaséra, nic méně nemluvíte po konzumaci pravdu, ale naopak zapomenete na silný emocionální zážitek. Například pokud Vám před vámi zabijí jednoho z rodičů, do 2h musíte aplikovat tento lektvar, aby postižená osoba zapomněla na onen drastický zážitek. Účinky se podobají smířením se se smrtí po několika letech přirozeného průběhu.

Aplikace je ale velice náročná, protože pokud by bylo pozřeno více lektvaru, nebo by byl uvařen silnější, je možné, že osoba na smrt zapomene úplně. Navíc pokud se s tímto zážitkem pojí i jiné emocionální vypětí (i ty kladné, pěkné) taktéž o ně přijdete. A to nemluvě o výrobě tohoto lektvaru... Když už byste sehnali takovéto suroviny jako jsou sliny chiméry, plášť mozkomora a kopyto kentaura, vyrobit úspěšně tento lektvar patří mezi ty vkutku velmi náročné kousky. Hodí se mít nějaký v zásobě a aplikovat jej v případě nutnosti u citlivých jedinců a velmi malých dětí u kterých by mohlo dojít k rozbití osobnosti po takovém zážitku.

V našem kouzelnickém světě ale moc psychologických analýz kouzelníků nenajdete, tento lektvar tedy není nijak zvlášť častý.

 

Ovlivňující faktory

Ingredience

Co se týče ovlivňujících faktorů, tak u chiméry je velice zajímavé spojení stejné ingredience z původního nehybridního zvířete. Tedy dokážeme buď posilnit, zeslabit, či úplně vyrušit účinek. 

 

Například v Mnoholičném lektvaru se využívá jako jedna z primárních ingrediencí dračího výluhu. Pokud se použije výluh z dračí kůže z části chiméry, mnoholičný lektvar fungovat nebude. Maximálně tak bude opravdu hodně slabý a přetvoří tělo jen na pár minut.

Výluh z dračí kůže totiž obsahuje magii přímo z draka, nejenom kůži. Podporuje účinek Mandragory, která má schopnost měnit hmotu (ať už zkamenělé kouzelníky, či změna z jedné osoby do druhé) a když luhujeme hybridní kůži z chiméry, tedy kůži, která obsahuje ve své DNA i něco jiného, nějaké jiné zvířata, nemůže podpořit pekřín správně. Zde v tomto případě se účinek velmi zeslabí, či úplně vyruší. Tento efekt je docela častým jevem u lektvarů, které využívají dračí šupiny, či výluh z dračí kůže, drak sám o sobě je magické zvíře a chiméra vykazuje odlišné vlastnosti - účinek se nesčítá, ale ruší, či zeslabuje.

 

Naopak lektvary, které obsahují něco ze lví hlavy, či něco z kozího těla (kozí kopýtka, kozí srst, hřívu, lví zuby...) chiméří části je podpoří a účinek znásobí. V DNA se vyskytuje stejný vzorec, ale je tam ta magická část navíc. A jelikož se nešermuje s tou originální, nepozměněnou, jak je tomu u draka, účinek bude větší (jednotlivé využití viz. ingredience).

Vzhledem ale k cenové relaci chiméřích ingrediencí a obecně s výskytem chimér, se valná většina spokojí s klasickou verzí lektvaru, kde srst kozy, či trocha hřívy nebude takový problém a lektvar je (byť méně) stále funkční. Zato sehnat byť jen jediný chlup z hřívy chiméry (zaživa) bude nejenom pokus ale rovnou sebevražda. 

 

Vnější vlivy

Co se týče vnějších vlivů, tak jak na ostatní ingredience, i zde je třeba vzít v úvahu nejenom vliv dalších ingrediencí, ale i vliv teploty, tlaku, čas, denní doba a u některých velmi složitých lektvarů dokonce konstelace hvězd. 

 

Chiméra je poměrně odolné zvíře, oproti klasickým omezením u lektvarů citlivých na teplotu se zde nemusíme malého zvýšení bát. Přísady z chiméry jsou všechny velice odolné a pokud necháme směs účinkovat při teplotě nad 130 stupňů nestane se nic špatného - naopak ještě reakci podpoříme a nemusíme se bát rozpadů a rozkladů základních molekulárních řetězců (jak je tomu u většiny organických látek). 

 

Tlak zde také hraje velkou roli - určitě se téměř každý setkal s mudlovským způsobem vaření v tzv. tlakáči (tlakový hrnec). Je to způsob přípravy většinou masových vývarů za vyššího tlaku, než je tlak atmosférický. Tím pádem se maso, či brambory, nebo cokoliv co zde vaříte uvaří o mnoho rychleji a v mnoha případech i lépe. No a tak je tomu i u spousty lektvarů - i ty potřebují upravit tlak. Většinou tedy tlak zvyšujeme pro lepší a hlavně pro rychlejší zreagování substancí. Snížení tlaku nám zase na druhou stranu způsobí pomalejší vaření, toho se využívá když chceme několik hodin probublávat za stejné teploty nějakou jednu stabilní ingredienci.

Na tlakovou úpravu kotlíku existuje buď speciální typ kotlíku, ale pro malé a krátkodobé úpravy (dokud zůstanete soustředění, do té doby se účinek udržuje!) tlaku postačí formulka *Hypertonia*. Na ukončení postačí pouze Finite incantatem. 

Změna tlaku je univerzální metoda na úpravu lektvarů - využívá se nejen u chiméřích produktů. Je zde ale velice znatelný výsledek, bez změny tlaku některé ingredience (téměř všechny dračí) reagují až o 70% méně.

 

Čas může být u těchto ingrediencí velice zásadní. Některé substance je třeba povařit opravdu dlouhou dobu (hlavě ty odolné - zuby, kopýtka, šupiny, srst) a naopak substance jako chiméří krev je třeba jen zamíchat a nevařit delší dobu. Pokud se tyto nestabilní substance vaří déle, než pár sekund, jejich výbušnost exponenciálně roste. 

 

S časem souvisí i denní doba během které lektvary připravujeme. O půlnoci jsou lektvary magicky nejsilnější, převážně je tomu díky přísadám  sbíraným za nočního svitu, či přesně o půlnoci. Mají totiž o trochu lepší magické podmínky, než ty sbírané odpoledne v době nejsilnějšího slunce.

Tento jev se vyskytuje převážně u bylin a rostlin. Slunce totiž květiny vyčerpává, sice díky němu dokáží žít, prosperovat, ale během největšího rozkvětu květu v pravé poledne je bylina nejslabší. Naopak v noci dává dokupy energii za celý den a hlavně nejvíce soustředí magii. Ještě větší účinek pak má ještě úplněk, či nov.

Tak je tomu i u chimér. I chiméry mají v závislosti na denní době trochu jiné magické vlastnosti, jsou nejkrvelačnější, nejhůře se budou ingredience shánět, ale jsou nejúčinější.

 

Konstelace hvězd je úplnou špičkou ledovce. Správná konstelace hvězd je většinou jen jednou za rok, či za větší řádku let, opakuje se periodicky a díky tomu jsou lektvary mnohonásobně účinější, než v jakýkoliv jiný den. Je to na podobném principu jako když nastane úplněk, akorát je to mnohonásobně silnější magický posun a vliv má pouze na složité formy kouzel, lektvarů a hlavně magických rituálů. 

Kouzelníci mají většinou tyto dny pojmenované, aby se lépe pamatovali a nemuseli se každý den sledovat hvězdy a určovat co je vhodné dělat teď a s čím počkat na příští měsíc (jak to mají například kentauři). I mudlové mají tyto dny pojmenované, ale pro ně jsou to většinou jen důvody k oslavám, tradicím a velice malá část mudovské populace ví, že jsou to vskutku noci plné magie. Jedná se o dny jako je například zimní slunovrat, letní slunovrat, rovnodennost, Valpružina noc, Samhain, pro nás velmi silná svatojánská noc, ale i mudlovský Velký pátek a svátek všech svatých. 

 

Obstarání ingrediencí 

Chiméra má v sobě díky lví hlavě i kus kočky, ráda loví, s kořistí si hraje, je to šelma, která si nenechá nic líbit. Zároveň je ale čistotná a svou srst si udržuje v pořádku. Moc často se nestává, že by jste na louce objevili pelech chiméry plný chlupů a hurá, vystaráno, ingredience nalezeny. Bohužel je nalezení ingrediencí z chiméry stejně náročné, jako jejich obstarání rovnou z živého těla. 

Navíc je to magické zvíře - magie v chlupech se po vzdálení z původního těla ztrácí a i kdyby se Vám podařilo pár takových chomáčů srsti opravdu najít, po pěti dnech od separace je chomáč nepoužitelný a můžete na něj poslat rovnou Reducto. 

 

Co se týče ingrediencí jako je krev, sliny, kopýtka, tyto ingredience jsou téměř nesehnatelné. Zabít chiméru se totiž povedlo jen jednomu jedinému kouzelníkovi, který dokonce díky zraněním, které utržil, po vítězství zemřel. Jediný zdroj takovýchto ingrediencí jsou tedy těla starších chimér, které zemřeli přirozenou smrtí, či které se střetli s drakem, nundu a nebo mantichorou. Ostatní přísady jsou běžně na černém trhu podvrh a kouzelníci spoléhají, že málokdo pozná, zda je přísada pravá. 

 

Ověření pravosti

Na ověření pravosti ingrediencí není třeba mít znalosti z tuctu knih o chimérách, je třeba dbát na detaily a mít bystré oko.

Například šupiny z chiméry jsou lehce drobnější než dračí a drží více u sebe - na trhu se dá sehnat rovnou jako kus kůže s šupinami. Taktéž prášek z kopýtek je velice jemný oproti z obyčejných kozích, připomíná barvou popel.

U srsti je ověření pravosti nejhorší, srst lze pořádně ověřit až doma v pohodlí laboratoře, když se nakapne kapka odhalovacího lektvaru na srst, či hřívu. Ze substance by se měl vyvalit zlatý dým. Ten je typický pouze pro chiméry a zlatonosky, takže by nebyl problém určit identitu. Problém by byl pak vyřízení účtů v případě, že se jedná o podvrch...

Nejhůře se identifikují zuby samce chiméry. Vypadají stejně jak lví, nemají stopy po dočasných jedových žlázách a odhalovací lektvar si s nimi bohužel neporadí. V kombinaci s analytickými činidly mudlovského světa lze určit přítomnost čistého lví DNA a pokud by zde bylo cosi neidentifikovatelného navíc, jednalo by se o chiméru. DNA rozbor je ale nákladný a časově náročný, takže je lepší obchodníkovi věřit a doufat, popřípadě si jej zapamatovat a poté dodatečně proklít.

 

Závěr

Závěrem tedy můžeme shrnout dosavadní využití chimér jako dosud neprozkoumané odvětví, jelikož jak lze vidět z této práce, chiméra obsahuje nejednu speciální substanci a né u každé je znám její plný účinek. Bohužel ale získání těchto substancí je velice náročné a proto se snažíme hledat pro běžnou výrobu alternativní možnosti.

 

 

Během sepisování této práce nebylo ublíženo žádné chiméře. 

 

Práce neslouží jako návod, či pobídnutí k lovení chimér, pouze jako malá encyklopedie zaměřená pouze na chiméří ingredience.

 

Žádná z ingrediencí nebyla mnou testována - všechny informace jsou sepsány z dosud známých pokusů a veřejné literatury, která je uvedena ve zdrojích. Spoustu informací je získáno z předmětu Alchymie I. a Alchymie II. . 

 

 

Poděkování:

 

Ráda bych takto na závěr této práce poděkovala panu Oliverovi McCollinovi za trpělivost s mou nerozhodností a hlavně s mojí schopností vše dělat na poslední chvíli :o) 

 

Zdroje:

 

http://www.terkyharrypotter.estranky.cz/clanky/lektvary/p.html

http://kouzelnysvetharryhopottera.blog.cz/1410/chimera

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Category:Potion_ingredients

 

Vypracovala:

 

Christina Elizabeth Stark