Student: Mischel Binghum
Kolej:Mrzimor
Školní rok: léto 2019

NumerologieZadané téma: Achnaton - vliv jmen na život a chování faraona z hlediska numerologie
Konzultant: Sally-Ann Olson
Posudek: Slečno Mischel,

Vaše práce je dobře strukturovaná a ukazuje, že numerologii nejen rozumíte, ale že Vás i baví.
Oceňuji, že jste uvedla informace o životě Achnatona, aby bylo porovnání s výslednými výpočty snazší.
Provedla jste všechny výpočty založené na jméně, jen je možná škoda, že jste neporovnala mezi sebou všechna jeho jména, tj. neprovedla výpočty i pro jména Amenhotep a Amenofis, ačkoliv připouštím, že to by bylo časově náročné a jednalo by se vlastně o několik rozborů.
Jedinou věc Vám musím vytknout, a to je výrazové číslo, kde jste se přepočítala a došla k chybnému výsledku. Také jméno Nefercheprure přijal až při korunovaci, nikoliv při narození, nicméně toto nepovažuji za velkou chybu, vzhledem k množství jmen, kterými Achnaton oplýval.

Celkově je však Vaše práce dobrá, vypátrala jste snad všechny dostupné informace, zamyslela jste se jak nad nimi, tak nad pravděpodobným chováním faraonů obecně a z malého množství nejednoznačných informací dospěla k vlastním závěrům.
Z tohoto důvodu Vám za písemnou práci dávám známku V a práci navrhuji k obhajobě.

Na závěr bych ráda připojila některé své postřehy k rozboru, abyste měla zpětnou vazbu a pohled třetí osoby:
- posedlost majetkem (číslo osobnosti) - je těžké říct, zda byl majetkem posedlý, ale každopádně si uvědomoval jeho moc, když zabavil Amonovým kněžím majetek, aby oslabil jejich vliv a moc.
- vybočování z řady (srdeční číslo) - Achnaton snad vybočoval z řady ve všem. Nechával se zpodobňovat tak, jak skutečně vypadal a se svou rodinou, což ostatní faraoni nedělali, vzpříčil se nejmocnějšímu náboženství (Amonovým kněžím) tak, že je zrušil, zavedl nové státní náboženství, neměl zájem o vojenské výpravy atd.
- důležitost pocitu svobody (činné číslo) - opět tu máme náboženskou reformu. Amonovi kněží chtěli vše kontrolovat, a to se svobodomyslnému Achnatonovi určitě nelíbilo.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Achnaton- vplyv mena na život a chovanie faraóna z hľadiska numerológie

Osnova:

 1. Úvod
 2. Achnaton 
 3. Vplývala numerológia na meno a život Achnatóna?                         3.1 Číslo osobnosti                                                                         3.2 Srdečné číslo                                                                            3.3 Výrazové číslo                                                                           3.4 Činné číslo                                                                                3.5 Dedičné číslo
 4. Môj názor
 5. Záver
 6. Poďakovanie

1. Úvod

Keď som zbadala akú mám tému na OVCE som vedela, že Ste si pre mňa pripravili niečo úžasné. Potešila ma daná téma z dvoch dôvodov a to z takých, že mám veľmi rada numerológiu a aj preto, že mám veľmi rada staroveký Egypt. Preto mi bolo veľkou cťou sa pozrieť aj na veľkého faraóna z hľadiska numerológie a porovnať jeho život z každej strany. Čo dúfam, že sa mi aspoň z menšej časti podarilo.

2. Achnaton

Achnaton alebo známy aj ako Amenhotep IV. alebo Amenofis IV. Bol faraónom v starovekom Egypte. Pôsobil na tróne v rokoch 1351-1334 pred Kristom. 

Amenhotep IV., kráľ 18. dynastie, korunovaný pod menom Nefercheprure Vaenre Amenhotep. Toto meno si nakoniec zmenil na meno Achnaton čo znamená slnku prospešný. 

Amenhotep IV. okrem toho, že bol náboženský reformátor tak bol aj zakladateľom hlavného mesta Achetatonu. Achetaton vznikalo vďaka veľkej politickej a náboženskej reformy. V Achatetonu mal Amenhotep IV. mal svoj dvor a sídlil tam. Achetaton je v dnešnej dobe veľmi významné archeologické nálezisko v strednom Egypte. Ale už ho nenájdeme pod názvom Achateton, po smrti kráľa Achnatona sa na mesto zabudlo až do doby kým sa tam neusídlil kmeň Bení Amran. A mesto získalo názov El-Amarna.

Ale aby sme sa vrátili naspäť k Achnatonovi. Známy je aj jeho nezvyčajný výzor, ktorý sa pripisoval hormonálnej poruche. Táto choroba vraj ovplyvňovala Achnatonovu duševnú poruchu. Jeho tvár bola skôr pretiahnutá, mal veľké pery. Ale Achnaton sa za svoj výzor vôbec nehanbil a dokonca na svojich podobizniach sa nechal stvárňovať presne tak ako vypadal. Jeho hormonálna porucha sa prejavovala aj záchvatmi a vidinami. Trpel tým od mala. Ale Achnaton to pripisoval tomu, že sa cez neho prihováral boh Aton. V ktorého veril celým svojím srdcom. Dokonca zo svojou manželkou Nefertiti patrili medzi najväčších zástancov kultu Atóna. 

Možno jeho hormonálna porucha bránila aj Achnatonovi tomu aby bol ideálny panovník, alebo videl svoje kraľovanie v niečom inom ako jeho nástupcovia sa nevie. Ale Achnaton nepatril medzi kráľov čo by viedol svojich vojakov k boji. Skôr nenávidel násilie. Tým pádom ani nechránil Egyptské územie, nerozširoval ho ďalej. Čím krajina vôbec nenapredovala, dokonca by sa dalo povedať, že stála, alebo ustupovala.

Zaujímavosťou je ale aj to, že Achnaton mal za ženu tú najkrajšiu ženu Egypta aká kedy vôbec bola. Bola to krásna kráľovná Nefertiti. Achnaton a Nefertiti mali 6 detí a to:

 • Maritaton
 • Meketaton
 • Aachesenpaton
 • Nefernefruaton
 • Nefernefrure
 • Setenperé

Aj keď Achnaton dúfal v syna aby svoju moc a kráľovstvo mohol predať svojmu následníkovi, svojej krvi, nebolo mu tak dožičeno s kráľovnou Nefertiti. Aj keď ju veľmi ľúbil, aspoň sa našli také poznatky, rozišli sa v zlom.  

Okrem ale Nefertiti je známa ešte jedna manželka a to Kija. Kija, druhá manželka Achnatóna a je považovaná za matku slávneho mladého kráľa Tutanchámona. Jej osud ako panovala a aké sú jej príbehy sú nejasné, kedže jej nové meno Maru-Aton často v spisoch splývalo s menom najstaršej Achnatonovej dcére Meritaton.

Achnaton vládol 17 rokov až do jeho smrti. Zabili ho dýkou alebo jedom, čo tiež nie je jednoznačne jasné. 

Ale ďalšie informácie o živote Achnatóna sú tiež veľmi nejasné, kostrbaté a rozpoľujú sa názory,  že kto bol kto a ako vlastne čo bolo. Ale najčastejšie sa zmieňujú nasledovné veci:

- Achnatonova dcéra Meritaton bola vydaná za Smenchkareho, nemali však podľa žiadnych údajov deti

-Smenchkare, ktorý sa podľa jedných údajov považuje za Achnatonovho brata, podľa druhých za jeho syna. Vládol po Achnatonovi. Ale len krátko, 2-3 roky ale tiež zomrel. 

- moc po Smenchkareho smrti prebral syn Tutanchaton, neskôr si zmenil meno na Tutanchámona, ako ho my poznáme.Bol lepším panovníkom ako jeho otec a aj zrušil otcovu reformu. 

3. Vplývala numerológia na meno a život Achnatóna?

To či numerológia vplýva na život Achnatóna si myslím, že jednoznačne áno. Numerológia zobrazuje náš život po každej jednej stránke. Vieme podľa numerológie určiť nielen našu osobnosť, ale aj to aké máme v živote možnosti. Čísla čiže ovplyvňujú nielen našu povahu, smer, ale aj to kam sa máme uberať. 

Preto sa pozrieme na numerológiu tak aby sme porovnali Achnatonov život, či to čo spravil sedí k jeho osobnosti, alebo ho ovplyvňovalo niečo iné ako napríklad boh Atón. 

3.1 Číslo osobnosti

Číslo osobnosti vieme vypočítať buď z mena, ktoré sme dostali pri narodení čo pri Achnatonovi to je Nefercheprure Vaenre Amenhotep. Ale tohto mena sa vzdala a pôsobil ako Achnaton. Preto číslo osobnosti budeme počítať z tohto mena. Budeme ho rátať z Pythagorovho numerologického systému a to nasledovne:

Achnaton

1+3+8+5+1+2+6+5

=

31

=

3+1

=

4

Čiže číslo osobnosti Achnatona vyšlo 4. Podľa numerológie sú štvorky spoľahlivý a vyrovnaný, Spoľahlivosť musí mať jednoznačne kráľ. Ak by nebol spoľahlivý, nevládol by ani rok, radšej by sa ho hneď zbavili. Vyrovnaný bol Achnaton podľa mňa tiež, vedel čo chce, vedel za čím si ide. To či stál stále na zemi môžme prirovnať k tomu, že on nechcel byť ako boh, ale ako veľkňaz, takže vedel kde sú jeho právomoci, aj keď si myslel o sebe asi viac. Ale to si zvyknú o sebe myslieť králi. To či bol Achneton praktický neviem posúdiť, ale myslím si, že hej, kedže vybudoval mesto v ktorom mal potom aj svoje sídlo. Ale verní či bol je na dvoch rozmedziach. Po prvé bol celý život verný Atónovi, bohovi, ktorému veril dušou aj srdcom, kvôli nemu robil niekoľko reforiem, zaoberal sa tým božstvom celý život, bol to jeho svet. Čo sa týka vernosti z oblasti lásky mal minimálne dve ženy. To prečo to skončilo s Nefertiti a prečo si začal s Kijou nie je jasné. V tých dobách bolo normálne mnohoženstvo, hárem, takže to nebolo veľmi o nevere. Nie som si istá v správnu odpoveď. To či mal Achnaton správny vzťah k prírode a zvieratám, neviem porovnať. Ale jednoznačne si zaťažený na majetok. Už kvôli tomu, že vytvoril mesto. 

Číslo osobnosti jednoznačne poukazuje na to, že vplývalo na život Achnatona.

3.2 Srdečné číslo

Srdečné číslo ukazuje na naše intímne túžby, na niečo o čom vieme len my, čo cítime tajne. Srdečné číslo počítame tiež z Pytaghorovmu numerologického systému. Ale na jeho výpočet používame len samohlásky. 

Achnaton

1+1+6

=

8

Srdečné číslo Achnatona je 8. To, že Achnaton chcel uspeť v niečom praktickom a nezvyčajnom je jednoznačné. Už ako som spomínala postavenie mesta nie je ľahká záležitosť a to, že ho dokázal sprovozniť je veľkolepá vec. To, že osmičky vybočujú z rady a hľadajú oblasti v ktorých nie je nejaká konkurencia sa môže zdať rozpoltené. Kedže Achnaton trón zdedil narodením, nemusel sa doň hrnúť, ako kráľ a vládca nebol nejak prelomový. Dobre vytvoril reformy, každý si ho pamätal, ale nebojoval, nerozširoval územie čiže stál dakde v kúte. Okrem reformy kvôli svojmu bohovi Atónovi. 

3.3 Výrazové číslo

Na rozdiel od srdečného čísla, výrazové číslo ukazuje náš skutočný charakter. Ale toto číslo počítame so spoluhlások v našom mene. Čiže budeme zasa vychádzať z mena Achnaton.

Achnaton

3+8+5+2+5

=

21

=

2+1

=

3

Výrazové číslo Achnatona vyšlo 3.  Toto číslo nesie v sebe silu komunikácie a spolupráce. Čo ako kráľ Achnaton jednoznačne tým ovplýval. To, že mal bohatý život v každom zmysle slova niet pochýb, žil predsa ako kráľ, mal kopu detí, žil pod vierou v niekoho. To či mal rád ľudí s vlastným názorom nie sú žiadne poznatky ani či mal rád výzvy.

3.4 Činné číslo

Činné číslo sa počíta z krstného mena, vyjadruje našu podstatu. Takže sa pozrieme na meno, ktoré Achnaton dostal pri narodení čiže Nefercheprure. 

Nefercheprure

5+5+6+5+9+3+8+5+7+9+3+9+5

=

79

=

16

=

7

Činné číslo u Achnatona nám vyšlo teda 7. Toto číslo ukazuje na Achnatonovu intuíciu, ktorá sa ako vládcovi jednoznačne prejavovala. Intuíciu určite používal aj pri bohovi Atónovi. Túžba po tajomstve sa prejavovala v skúmaní svojho božstva. Chcel vedieť ako sa k nemu môže čo najviac priblížiť, ako by mohol cez neho čo najviac prehovárať, aj kvôli svojej chorobe si myslel, že cez neho prehovára a prehlboval ďalšie a ďalšie tajnosti.To či mal svoje malé tajomstva neviem posúdiť, ale väčšina ľudí to má, takže je to pravdepodobné, že to mal aj Achnaton.

3.5 Dedičné číslo

U dedičného čísla zisťujeme vlastnosti od predkov. Budeme počítať z jeho priezviska. Čiže Vaenre  Amenhotep. Preto som Vaenre pridala do priezviska a nie mena, lebo som sa dozvedela, že Vaenre bolo niečo ako ponechanie mena od svojich predkov. Čo v dnešných doma my dostávame väčšinou na priezvisku. Ako moji rodičia sú Binghum, aj rodičia otca sú Binghum.  Ale rodičia matky sú Polet. Čiže ja by som mohla byť Mischel Polet Binghum. To bol príklad.

Takže sa pozrieme na Vaenre Amenhotep.

Vaenre Amenhotep

4+1+5+5+9+5+1+4+5+5+8+6+2+5+7

=

72

=

9

dedičné číslo 9 ovplyvňuje ich loajálnosť. To, či bol Achnaton loajálny mi je ťažko povedať, kedže bol kráľ. Ale aj kráľ musí byť loajálny. Ale je zas známe o Achantonovi, že nebol až taký dobrý vládca. Ale či patrilo aj toto medzi jeho zlé vlastnosti kráľa mi je ťažko porovnať, kedže až také podrobnosti o jeho vládnutí nie sú. 

4. Môj názor

Kedže u Achnatona vieme porovnávať vplyv numerológie len cez jeho meno tak viem, že môj rozbor je neúplný. To, že nemáme k dispozícií jeho dátum narodenia, alebo aspoň jeho rok, je pre jeho numerologický  presnejší rozbor neúplné, kvôli tomu, že numerologická mriežka by nám jednoznačne vedela lepšie povedať aký vplyv mala numerológia na jeho pôsobenie. Ale myslím si, že len vďaka jeho menu som dostatočne porovnavala, že numerológia mala jednoznačne veľký vplyv na jeho život a aj to ako sa správal, ako pôsobil na tróne. 

5. Záver

Z môjho porovnávania som zistila, že či išlo o číslo dedičné, činné, výrazové, srdečné, či čísla osobnosti, že všetky tieto čísla dokázali vplyv numerológie. Ukázali to, že ako naše pomenovanie už to, ktoré dostaneme pri narodení, alebo to, ktoré si potom vyberieme sami,  kvôli tomu ako sa správame či tomu veríme nás zosobňuje. Ukazuje nám to, že aký sme, v akom znamení sme sa narodili, v akom číselnom rozpätí. Všetko toto nám určuje to ako sa budeme celý život správať, ako budeme reagovať. 

To isté vieme povedať aj u Achnatona. Jednoznačne aj keď možno nesedí každá jedna vlastnosť presne, ale vieme povedať, že podľa numerológie vieme odhadnúť ako sa Achnaton mohol správať aj neskôr, no keby ho nezabili. 

Keby sme vedeli jeho presný dátum narodenia a rok vedeli by sme aj lepšie rozoznať jeho správanie z dokumentov, ktoré sa našli v hrobkách, ale nie sú dostatočne čitateľné.

Preto jednoznačne z môjho názoru môžem povedať, že numerológia ovplyvňovala Achnaton život a aj jeho pôsobenie ako faraóna.

6. Poďakovanie

Chcela by som Vám poďakovať za to, že Ste mi dala takú tému akú Ste mi dala. Pohľad do minulosti, do starovekého Egypta bolo pre mňa fascinujúce, poučné a konečne som sa bližšie pozrela na to čo ma vždy zaujímalo. Egypt a jeho históriu mám rada od mojich 10 rokov, ako som navštívila pyramídy a vedela som, že by som sa mu chcela niekedy venovať, lenže nikdy som sa k tomu nedostala. 

To, že som sa pri Vašich hodinách dozvedela nielen o mne, ale aj o tom aký sú v skutočnosti moji známy ma niekoľkokrát donútilo porozmýšľať nad tým ako sa kto správa a úprimne môžem povedať, že som Vám za veľa vďačná. 

Čiže som tým chcela povedať, že Vám ďakujem za to, že som sa mohla prihlásiť na Vaše hodiny, že Ste mi dovolili počuť Vaše dovednosti, že Ste ma toľko naučili a že Ste mi dali tému, ktorá si myslím, že bola pre mňa predurčená. Aj keď neviem, či som ju zvládla podľa Vašich predstáv, kedže sa od Vás mám ešte čo učiť.

Ďakujem

S pozdravom

Mischel Binghum

študent Mrzimoru