Student: Annie Reprobate
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2020

Kouzelnické svátkyZadané téma: Rozbor svátků a tradic na Vyšší čaromagické škole v Japonsku
Konzultant: Renée Carlisle
Posudek: Vážená slečno Annie,

po přečtení Vaší práce musím konstatovat, že jsem z ní velmi nadšená. Nejenom, že jste podala ucelené informace o Japonské Vyšší čarodějnické škole Yorunohikari, ale navíc jste si dala tu práci a kontaktovala jste tamější studenty a bavila se s nimi o jejich zvyklostech a svátcích, které na své škole slaví. Těší mě, že jste se o škole rozepsala více a uvedla tak důležité informace pro neznalé, kteří o škole například dříve neslyšeli.

Skvěle jste ukázala, že umíte pracovat s různými prameny a nebojíte se pro informace oslovit přímo dané studenty školy, což je skvělé. Celkově jsem s Vašim vypracováním zkoušky OVCE velmi spokojená, písemnou práci tedy hodnotím jako Vynikající a Vaši práci doporučuji k ústní obhajobě.

U ústní obhajoby mě budou zajímat mimo jiné tyto otázky:
- Během svátku kouzelnického umění, jaká další představení například studenti hrají?
- U svátku Den kouzelných rostlin, jste uvedla, že se podávají k večeři jen rostlinné pokrmy, aby tak všichni ocenili kouzelné rostliny i v kulinářství. Jaké pokrmy a z jakých rostlin například ten večer podávají?
- Při svátku Den založení školy, uvádíte, že zakladatel Hikaru Hokonono a architekt Yan Deyudem vypráví o probíhající stavbě školy a co zakladatele vedlo k založení. Má otázka zní, zda oba tito významní muži stále žijí nebo zůstali na škole jako duchové?
- Dále by mě zajímalo, zda mají studenti nějaké prázdniny mezi jednotlivými ročníky a jak dlouho trvají?

Gratuluji Vám slečno k Vynikající z písemné části a těším se na Vás u ústní obhajoby.

Renée Carlisle
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny

Rozbor svátků a tradic na Vyšší čaromagické škole v Japonsku

Annie Reprobate

Léto 2020

 

OBSAH

 1. Úvod
 2. Popis Vyšší čarodějnické školy Yorunohikari
 3. Svátky a tradice
  III.I. Zimní semestr (září-únor)
  III.II.     Letní semestr (březen-srpen)
 4. Závěr

 

I. Úvod

Cílem mé práce je seznámit čtenáře se svátky a tradicemi, se kterými se můžeme setkat při studiu na Vyšší čaromagické škole Yorunohikari v Japonsku. Ráda bych tak poukázala na to, že i když se může zdát, že Japonsko je pro nás úplně jiný svět, tak pořád jsme stejní v tom, že rádi oslavujeme vzácné okamžiky v našem životě a snažíme se udržet naše dlouhověké tradice, jež musíme sem tam poupravit v závislosti vývoje našeho lidstva.

 

II. Popis VČŠ Yorunohikari

Japonská Vyšší čarodějnická škola Yorunohikari byla založena roku 1520 ředitelem školy Hikaru Hokonono. Školní pozemky se rozléhají na ostrově Kita-lotó v  Severním Tichém oceánu nedaleko magické japonské školy Mahoutokoro. Školní hrad vypadá podobně jako například Ósacký hrad, akorát je dvakrát větší a střechy budovy jsou zlaté. Na pozemcích se nachází ještě famfrpálové hřiště, skleníky, zenová zahrada a menší domky pro profesory (žáci bydlí na hradě).

Školní docházka je na 3 roky, začíná 1. září, má dva semestry (zimní, letní) a hlásit se můžou studenti od 17 let. Je možné se přihlásit i později, ale student nesmí být starší 33 let. Na škole se učí pět hlavních oborů: Obrana proti černé magii, Lektvary, Jasnovidectví, Famfrpál a Dějiny čar a kouzel. Každý obor má pod sebou další 3 předměty. Student si při nástupu na školu zvolí jeden obor a v tom se zdokonaluje celé tři roky (změna oboru je možná do tří týdnů od začátku školního roku). Aby byli studenti na pohled rozlišení, nosí odznaky: 1. ročník bronzový, 2. ročník stříbrný a 3. ročník zlatý. Dále jsou odznaky rozdílné podle oborů: Obrana proti černé magii (obrázek hůlky), Lektvary (obrázek kotlíku), Jasnovidectví (obrázek jasnovidecké koule), Famfrpál (obrázek koštěte) a Dějiny čar a kouzel (obrázek brku).

Po složení závěrečné zkoušky VOKz (velmi odborná kouzelnická zkouška) ve 3. ročníku získá student titul VOK. Podle toho, jaký obor vystudoval, se k titulu přidává písmenko: VOKo, VOKl, VOKj, VOKf a VOKd.

 

III. Svátky a tradice

Z důvodu toho, že japonští studenti jsou povětšinou velmi pilní a na školu šli hlavně z důvodu toho, aby se toho hodně naučili, tak se na škole slaví pouze jeden svátek za měsíc. Bylo tak rozhodnuto školní radou hned při založení školy, aby se studenti příliš nerozptylovali od studia, ale na druhou stranu měli alespoň jednou za měsíc možnost se zaměřit na něco jiného než školu, a získali tak další životní zkušenosti a trochu si odpočinuli. (Svátky, které nemají uvedeny rok, kdy se začaly poprvé slavit, se slaví ve škole od jejího založení.) 

 

III.I.  Zimní semestr (září-únor)

 • Den famfrpálu (12. 9.)

Den famfrpálu se začal slavit roku 1750, kdy vznikly oficiální pravidla. Na škole se běžně hraje školní liga, kdy proti sobě hrají studenti jednotlivých oborů. Na Den famfrpálu se vytvoří tým studentů a učitelů, kteří hrají proti sobě přátelský zápas. Výherní tým následně získá od druhého týmu dárek ve formě vlastnoručně uvařené večeře a po zbytek svátku musí oslovovat výherní tým titulem "Mistr famfrpálu".

 • Den boje proti černé magii (30. 10.)

Tento svátek se slaví již od roku 1724, kdy byla škola napadena korejskými černokněžníky, kteří chtěli školu zabavit pro své lidi, aby je zde mohli trénovat v černé magii a napadnout pak celou Asii. Naštěstí studenti a učitelé školu ubránili a zahnali černokněžníky, kteří byli následně zatčeni Japonským ministerstvem kouzel. Od té doby se v tento den učí všichni místo běžné výuky speciální obraná kouzla proti černé magii (studenti, kteří tento obor studují, pomáhají profesorům ve výuce). Večer se následně pořádá hostina na oslavu výročí a podává se zdravé jídlo, které má posílit tělo i ducha všech  přítomných.

 • Svátek kouzelnického umění (3. 11.)

Na škole je několik dobrovolnických skupin: pěvecký sbor, divadelní sbor a malířský kroužek. V tento svátek probíhají výstavy, divadelní představení (často se hrají pohádky z knihy "Bajky barda Beedleho") a koncerty po celém areálu školy. Studenti i profesoři přispívají peněžně a sbírka se pak posílá na dětské oddělení Kouzelnické nemocnice Kenkō v Tokiu.

 • Den vánočního kuřete (24. 12)

U mudlů a i v mnoha kouzelnických školách se v tento den slaví Vánoce. Zde mají velmi podobný svátek, který ale probíhá trošku jinak. Studenti mají v  den volno a jejich úkolem (dobrovolným) je hledat na hradě i na pozemcích školy kouzelná kuřátka, která u sebe mají malý váček s dárkem. Večer pak probíhá velká výměna dárků - protože ve váčku je vždy jiný dárek, je možné svůj dárek vyměnit s dalším studentem. Také se večer pořádá velká hostina, kdy hlavní roli hrají překvapivě kuřata. 

 • Nový rok (1. 1.)

Nový rok se slaví všude na světě, u mudlů i kouzelníků, není tedy překvapením, že je svátečním dnem i zde na škole. Studenti mají v tento den volno, ale doporučuje se v tento den vyzkoušet něco nového (např. nové kouzlo, lektvar, zahrát si famfrpál...) aby vyrazili do Nového roku s novou znalostí. V noci se vypouštějí kouzelné lampiony, kam si všichni píší svá tajná přání (musí zprávu zašifrovat kvůli mudlům).

 • Den ředitele školy (18. 2.)

Ředitel školy je pro všechny velmi významnou osobností, kterou uctívají jako toho nejmoudřejšího a nejspravedlivějšího. Proto se hned pár let od založení školy, roku 1525, rada školy rozhodla, že jeden den ročně se bude na škole oslavovat ředitel školy. Hned od rána chodí studenti i učitelé za ředitelem s malým dárkem, aby ukázali, že si ho váží a považují ho za toho nejvyššího magického mistra, díky kterému škola vznikla a oni se tak můžou zdokonalovat v kouzlech. Naopak večer si ředitel připraví ukázku speciálních kouzel s poděkováním všem, kteří ukázali úctu.

 

III.II.  Letní semestr (březen-srpen)

 • Den vyřezané okurky (13. 3.)

Může se vám na první pohled zdát tento svátek jako nesmysl, ale věřte mi, že má dlouholetou tradici. Zúčastnit se mohou pouze studenti posledního ročníku s doprovodem nejméně 3 profesorů. Každý rok se tato skupina vydává k řece, kde sídlí hejno vodních démonů (tůňodavů), kterým se musí přinést okurky s vyřezanými jmény studentů a profesorů, aby neubližovali nikomu na pozemcích školy, ale na oplátku za okurky chránili školu před predátory. Tento den je do školních osnov zařazen již od roku 1633, kdy se vodní démoni v nedaleké řece usídlili.

 • Den kouzelných rostlin (29. 4.)

Bylinky a všeobecně magické rostliny jsou pro kouzelníky velmi důležité, a proto se každý rok vydávají skupiny studentů na výpravy po celém ostrově a hledají rostliny, které mají magickou moc. Mladší studenti pomáhají ve sklenících s úklidem a opečováváním rostlin. Na večer se pořádá soutěž v rozpoznávání rostlin, kterou si připravili studenti oboru Lektvarů pro ostatní žáky. K večeři se podávají pouze rostlinné pokrmy, aby všichni ocenili tyto rostliny i v kulinářském umění.

 • Den studentů magie (5. 5.)

Neboli Den dětí se slaví i u mudlů a v jiné dny i různě po světě, ale protože studenti školy již nejsou úplně děti, tak se den přejmenoval na Den studentů. Hned ráno najdou u své postele balíček se sladkostmi a mají volno ve škole, takže si můžou celý den dělat, co chtějí. Po většinu dne jsou žáci venku a věnují se četbě, hraní her a famfrpálu.

 • Den založení školy (2. 6.)

Jak jsem již psala v úvodu, tak škola byla založena v roce 1520 čarodějem Hikaru Hokonono a postavena architektem Yan Deyudem. Každý rok probíhá přednáška pana ředitele i pana architekta, kde mluví o tom, jak stavba probíhala a co přivedlo ředitele k založení školy. Během dne je i komentovaná prohlídka Yanem D., kde studentům ukazuje zajímavosti hradu. Večer se samozřejmě koná velká hostina, kde se zpívá hymna školy a učitelé vypráví studentům příběhy ze svého života na škole.

 • Festival hvězd (7. 7.)

Festival hvězd je obdobou svátku Svatého Valentýna. Sedmého července se na Mléčné dráze kříží hvězdy Vega a Altair. A i když mudlové vyprávějí legendu trochu jinak, my víme, že hvězdy mají znázorňovat schůzku mladé zamilované dvojice, která se mohla scházet jen v tento den, protože chlapec byl mudla a dívka čarodějka. Studenti v tento den píší zamilované básničky a dávají si je buď mezi sebou nebo je posílají svým láskám mimo školu. Večer  se pořádá dokonce soutěž o nejlepší báseň, která je odměněna velkým srdcem z čokolády.   

 • Den zemřelých (15. 8.)

Den zemřelých se slaví v ostatních zemích až v říjnu-listopadu, ale zrovna třeba v Japonsku ho nejen mudlové slaví v srpnu. V tento den mají povoleno studenti opustit školu a navštívit hroby zemřelých příbuzných a přátel. V podvečer se musí vrátit, aby společně s učiteli zavzpomínali na učitele, kteří již na škole nejsou (a zemřeli) a uctili jejich památku tancem v zenové zahradě. Večeře se nepodává. Tento zvyk se udržuje jako pocta zemřelým, kteří již nemohou usednout k jednomu stolu se svými blízkými.

 

IV. Závěr

Jak jste si mohli všimnout, svátky v japonské VČŠ Yorunohikari nejsou zas tolik odlišné jako na naší Bradavické škole čar a kouzel. Samozřejmě zde můžeme zahlédnout i svátky, kterým moc nerozumíme a jejich způsob oslav je nám méně známý, ale věřím, že mnoho z nich bychom chtěli zažít všichni. Sama jsem mluvila se zdejšími studenty japonské školy a po vyprávění toho, co třeba my slavíme za svátky se několikrát pousmáli a reagovali překvapeně. Po společné diskuzi jsme ale došli k názoru, že je správné, že si každý udržuje to své a ty svátky, které považují za důležité. Možná by bylo ale hezké nějaké svátky implementovat i do ostatních škol a, i když třeba v pozměněné podobě, si sami vyzkoušet jejich sílu.

Nakonec bych chtěla moc poděkovat profesorce Kouzelnických svátků Renée Carlisle - za to, že se odhodlala nechat mě udělat OVCE z jejího předmětu, vždy byla dobrou rádkyní a hlavně mě držela při smyslech, abych se z toho nezbláznila. Moc si jí vážím jako profesorky i mentorky a doufám, že bude s mojí písemnou prací spokojená. Ještě také děkuji koleji Havraspáru za to, že jsem zde po celou dobu studia našla útěchu před mudlovskými starostmi.  A v poslední řadě děkuji profesorce Any Dawson, ona ví.

(pozn.: v příloze posílám obrázek odznaků studentů jednotlivých oborů, vánoční kuře a přání z festivalu hvězd)