Student: Nicolette Marique Leroy
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2020

Dějiny čar a kouzelZadané téma: Poselství života a Čarogramu Šarloty Pinkstoneové
Konzultant: NaSaŠí Jackson
Posudek: Drahá slečno Nicolette,

děkuji za přiblížení života a poselství Šarloty Pinkstoneové, je velice obdivuhodné, že se ani po těch letech a mnoha zatčeních stále nevzdává a pokračuje v tom, co jí připadá správné. To, jestli s ní souhlasíme či ne, je věc druhá, každopádně klobouk dolů před Šarlotou!

Na vaší práci se mi líbí přehledná struktura, včetně zasvěcení čtenáře do historického kontextu, a především názorné ukázky ze Šarlotina Čarogramu - já k němu bohužel přístup nemám, tak jsem ráda, že jste mi náhled mohla aspoň takto zprostředkovat. Nejvíce mě zaujaly fotky účinku lektvaru mládí, protože člověk v tom sice žije a bere lektvar jako samozřejmost, ale vlastně nikdy jsem účinky takto neporovnávala, to je prostě boží! Kdyby se Šarlota tak urputně nesnažila náš svět odhalit a nemusela mít Čarogram veřejnosti skrytý, byl by to skvělý kouzelnický profil plný inspirace a hned bych ji začala sledovat!

V písemné části jste prokázala dobrou orientaci v tématu, následně mě bude v části ústní zajímat váš názor na utajení kouzelníků (ve spojistosti s pokusy Šarloty Pinkstoneové situaci změnit). A protože je to pro mě zatím nepoznaná oblast, určitě se můžete těšit i na nějakou otázku týkající se Čarogramu.

Gratuluji k Vynikající z písemné části a budu se na vás těšit u té ústní.
NaSaŠí Jackson
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Obsah práce:

1. Úvod
2. Vymezení pojmů
    2.1 Dějiny čar a kouzel
    2.2 Mezinárodní zákoník pro utajení kouzel
3. Šarlota Pinkstoneová
    3.1 Čarogram
    3.2 Střípky z Čarogramu Šarloty Pinkstoneové

4. Závěr 
Poděkování

 

1. Úvod

Naše dějiny popisují mnoho událostí, které si ve výuce připomínáme, jelikož ovlinily naši historii a nejednoho kouzelníka. Každý kouzelník či čarodějka, o nichž se v Dějinách čar a kouzel učíme, za sebou zanechali nějakou stopu. My se tak můžeme z chyb našich předchůdců poučit, nebo naopak inspirovat, či pokračovat v systému, jenž jimi byl nastaven. Jedním z nich je mimo jiné i Zákon o utajování světa kouzel mudlovské společnosti. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s jednou z mnoha významných osobností naší historie. Podíváme se blíže na život čarodějky, která se zapsala významně do naší historie. Její osobnost a příběh je velmi osobitý a zajímavý. Dalo by se říci, že je do jisté míry poučný. Budu se snažit uchopit téma zajímavě, aby zaujalo i ty čtenáře, kterým dějiny přijdou nudné a nemají zájem je studovat. Vždy jsem se považovala za jednu z těch, která o tento předmět nezavadí ani pohledem. A hleďme, kam až jsem se dostala.

Práce je rozdělena do několika bodů. Od obecných termínů, které je potřeba pro komplexnost práce zmínit, se dále dostaneme k jádru samotné práce. A to k životu Šarloty Pinkstoneové a útržkům vytaženm z hlubin jejího Čarogramu, který mapuje celý její život. 

Doufám, že si z mého vypracování odnesete nějakou zajímavou informaci, ať už přímo ze života Šarloty, nebo obecně z dějin kouzelnického světa. 

 

2. Vymezení pojmů

Dříve, než se dostaneme k tomu hlavnímu a dovolím si tvrdit, že nejzajímavějšímu, je potřeba si vysvětlit několik zásadních bodů, které v práci nelze opomenout. 

2.1 Dějiny čar a kouzel

Předmět DČaK není na naší škole povinným studijním předmětem. Je tedy na každém ze studentů, zda se pro jeho studium rozhodne. Já však nímám to, že je to předmět důležitý a historie se nám mnohdy může promítnout do současnosti, nebo později v budoucnosti. Tehdy bychom měli vědět, jaké kroky pro uklidnění situace podniknout, aby nedošlo k fatálním následkům. Ještě lépe o historii vědět a takovým věcem umět předcházet. 

V předmětu se opravdu nejedná pouze o výčet letopočtů k událostem. Sem tam se samozřejmě s nějakým setkáte, ale na naší škole je výuka vedena velmi originálně. Profesorky vyučující Dějiny čar a kouzel pojaly předmět kreativně a zajímavě, aby zaujal i ty studenty, kteří jsou dějepisem otráveni. Pokud by se stalo, že vás předmět zaujme natolik, že chcete své obzory rozšířit, nebo ti, kteří studovat nechtějí, ale potřebují informace. Tak spoustu informací obsahuje publikace Dějiny kouzel od paní Batyldy Bagshotové. 

2.2 Mezinárodní zákoník pro utajení kouzel

Vznik samostatného kouzelnického světa je datován k roku 1689, toho roku byl totiž sestaven Mezinárodní zákoník o utajení kouzel. Avšak vzešel v platnost až o tři roky později, roku 1692. Zákoník sepsala Mezinárodní konfederace kouzelníků. 

Proč muselo dojít k tomuto kroku ze strany kouzelníků? Píše se, že začátkem 15. století začaly být pořádány hony na čarodějnice a s tím spojená oblíbená činnost a to jejich upalování. Smutné na tom je, že kouzelníci měli s mudly nejlepší úmysly a pomocí kouzel se jim snažili pomáhat a usnadňovat život. Mudlové se jim však odvděčili tím, že je naháněli a následně jim postavili pěknou hranici. Tomu se říká vděk.

Mnozí se domnívají, že každý kouzelník měl schopnosti se ze zapálené hranice dostat, ale bohužel tomu tak nebylo. Nejčastěji umíraly děti, které neměly své magické schopnosti plně pod kontrolou. Paradoxem je, že mudlové celkem běžně upalovali také svou rasu, protože se mylně domnívali, že jde o kouzelníky.

Nejen tyto události měly za následek, že se kouzelníci začali skrývat. Využívali k tomu všech svých schopností, používali ochranná kouzla, žili dvojí životy mezi mudly.

Kolem roku 1629 bylo založeno Ministerstvo kouzel, které zahájilo ochranu kouzelnické rasy. Ministerstvo se nejprve snažilo situaci řešit domluvou s mudlovskými panovníky, ale bohužel marně. A tak se kouzelníci přesunuli do ústraní, zabydleli se někde na samotě, vytvořili kouzelnické vesnice, které není možné zakreslit do mapy, nebo se usídili v kouzelnické komunitě v mudlovských vesničkách. 

Uběhl několik desítek let a vznikla výše zmíněná Mezinárodní konfederace kouzelníků, která nemohla a nechtěla nadále přihlížet k nenávisti mudlů vůči kouzelníkům, a tak učinila kroky, aby svět magie ochránila. Kouzelníci se tak začali řídit zákonem, který doposud nařizuje zůstat v utajení před mudly. 

 

3. Šarlota Pinkstoneová

Konečně se dostáváme k osobě, jejíž historie nesahá příliš do minulosti. Dalo by se říci, že patří do novodobé historie, jelikož tomu není dávno, co se narodila a podle všech dostupných zdrojů je tahle paní stále naživu. 

Šarlota Pinkstoneová se narodila v roce 1922 na Britských ostrovech, není přesně známo kde. Jako dítě byla velmi zvídavá, učenlivá a vynalézavá dívka. Jen tak se něčeho nezalekla a svými lotrovinami, které prováděla již od raného věku, pěkně potrápila své rodiče.

V roce 1933 nastoupila ke studiu do Bradavic, v té době byl ředitelem na škole Armando Dippet. I přes své psí kusy, které na škole předváděla, tudíž byla poměrně výstřední a snadno zapamatovatelnou tváří, byla vynikající studentkou. Měla velké nadání pro kouzla, um vaření lektvarů jí též nebyl cizí.

Nelze opomenout, že Šarlota ovládala velice dobře bezhůlkovou magii. Své schopnosti naplno využila po ukončení studia po roce 1940, kdy se svou činností začala zapisovat do historie. Byla velmi inteligentní, což ji v jejích aktivitách bylo ku prospěchu. Nechyběla jí ani vychytralost a vynalézavost. 

Krátce po absolvování Bradavické školy čar a kouzel se začala prosazovat jako aktivistka, kdy bojovala za anulování Zákoníku o utajování kouzel. Chtěla, aby se kouzelnická a mudlovská společnost smíchala a fungovala ve společné harmonii.

Nejprve podnikala docela nevinné výlety na veřejná prostranství, kde se mudlové vyskytovali v hojném počtu a hlásala různá hesla, mávala transparenty... Jak čas plynul, tak se Šarlota stávala zkušenější a mazanější ve svých snahách. Už to nebyly pouhé plakáty a hlasité projevy na veřejnosti. Její plány byly promyšlenější a ministerstvu zajistily spoustu práce s nápravou. 

Tato takzvaná aktivistka se nebála využít všemožných dostupných prostředků, aby svět kouzel mudlům odhalila. O některých z jejích kousků, kterými se snažila mudly o existenci kouzel přesvědčit, bude pojednávat jedna z částí práce.

Vše, co dělala, bylo z její strany samozřejmě míněno v dobré víře. Byla přesvědčená o tom, že její aktivity jsou pro dobro obou stran. A tak se prezentovala na veřejnosti před zraky mudlů, avšak s porušováním kouzelnických zákonů. A to vedlo k tomu, že skončila uvězněná v Azkabanské věznici. Do Azkabanu byla, díky svému jednání, umístěna opakovaně. Ve svém boji o zrušení Zákoníku byla však natolik zatvrzelá, že jakmile se dostala ven z věznice, tak vykonávala další pokusy, které pravděpodobně spřádala v cele. A netrvalo dlouho,než tam skončila znovu. A tak to šlo stále dokola. 

Šarlota měla v řadách kouzelníků několik stoupenců, kteří se k její aktivitě občas připojili a pomohli jí natropit pěknou paseku. Také fanoušků, kteří ji podporovali z povzdálí, aby se nedostali do křížku s ministerstvem a samozřejmě mnoho odpůrců, kteří její ideje nesdíleli. Možná proto, že se ohlédli do minulosti, jak soužití obou druhů probíhalo. 

Shrneme-li život této výrazné osobnosti našich dějin, tak můžeme s jistotou tvrdit, že celý svůj život zasvětila svému přesvědčení. Stála si za svými myšlenkami a projevy i přesto, že se její snažení během let nevyvíjelo přesně tak, jak by si přála. Byl to takový kolotoč. Lumpárna, Azkaban, snaha prozradit kouzelníky, vězení...

Ve své snaze dopátrat se, kde Šarlota tráví své stáří, jsem nemusela chodit až tak daleko od jejího způsobu života. Lze si to snadno domyslet. Svůj čas tráví podle dostupných informací v Azkabanské pevnosti, kde si stále odpykává svůj poslední trest a přitom možná spřádá další pletichy. 

3.1 Čarogram

Mnozí kouzelníci vědí, co to Čarogram je, ale stejně si v krátkosti objasníme, oč jde. Jedná se o kouzelnickou sociální síť, která  je dostupná všem kouzelníkům, kteří chtějí sdílet své všední i nevšední okamžiky s ostatními, nebo jen být pozorovateli života někoho jiného, kdo se rozhodl něco sdílet. Ať už je to z důvodu inspirace, vyplnění volného času, zahnání nudy, či čehokoliv dalšího, co jedince ke sdílení svého života vede. Což platí jak pro pozorovatele, tak sdílející. 

Čarogram vznikl počátkem 20. století, kdy nebyl mezi kouzelníky tolik rozsáhlý jako nyní. Avšak i tehdy o něm spousta kouzelníků veděla. A svůj život na něm sdílěla také naše aktivistka Šarlota. Během let na něj vložila spoustu vzpomínek, které zachycují její dětství i její pozdější iniciativu. Mezi kouzelníky na síti získala na svém profilu obdivovatele i odpůrce, jak tomu už bývá a asi vždy bude. Po přidání nějakého příspěvku se tedy musela smířit, jak s podporou, tak nenávistnými poznámkami na své aktivity. Nutno podotknout, že si s žádnými urážkami nedělala velkou hlavu, což je obdivuhodné. 

Aby shánení bližších informací o Šarlotě nebylo tak snadné, tak k mé smůle před zhruba deseti lety začarovala bezpečnostním kouzlem svůj profil na Čarogramu. Ochranné kouzlo propustí pouze toho, kdo prokáže, že sdílí stejné ideje jako ona. Toto opatření učinila po incidentu se svými odpůrci. A tak došlo po letech k tomu, že své příspěvky chce sdílet jen s těmi, kdo se s její činností ztotožňují.

Není třeba, abych zabíhala do detailů, jak jsem dosáhla toho, že se mi přístup na její profil otevřel, ale podařilo se. Zde ponechám uzdu fantazie všem, kteří by se chtěli do této studnice informací podívat sami a vyvinout potřebnou snahu. Ať za tím bylo cokoliv, získala jsem možnost nahlédnout do Šarlotiných vzpomínek. Její profil je skvělým zdrojem informací od maličkostí a nepodstatných okamžiků, které si jen chtěla na síti uchovat, až po ty, které jsou stěžejní pro sepsání této práce. Musím říci, že si na svém Čarogramu hodně zakládala a chtěla svým sledovatelům, mimo běžné činnosti, předat i své poselství. 

3.2 Střípky z Čarogramu Šarloty Pinkstoneové

V této části se s vámi podělím o pár vzpomínek z Šarlotina profilu, které shledávám za zajímavé, či podstatné. Projevuje se v nich její charakteristická osobnost a také, pokud se to dá vůbec říci, nevinnost v mládí. Příspěvky jsem neřadila dle důležitosti, ani dle času, kdy byly na Čarogram vloženy. Jsou pojaty letem světem. 

"STOP SPELL SUPPRESSION!"

 

Jedním z příspěvků na síti je tento transparent, se kterým je Šarlota často v publikacích znázorňována. Dalo by se říci, že je to její prvotní výbava v jejích začátcích budování "kariéry" aktivistky. Na jejím profilu se objevuje opakovaně, kdy je s ním Šarlota zachycena na fotografiích, nebo vykukuje někde v pozadí. 

Transparent s tímto heslem se zapsal jistě do paměti i mnohým mudlům, než byl později ministerstvem z paměti vymazán, aby nedošlo k prozrazení světa kouzel, o něž Šarlota usilovala na veřejných prostraství. 

ŠARLOTA PINKSTONEOVÁ S TRANSPARENTEM 

 

Snad nejvíce komentovaná fotka na jejím Čarogramu. Snímek pořízen před tím, než se ve své pravé podobě vydala na veřejná prostranství v Londýně. Strhla se pod ní obrovská debata, zda je možné, že je Šarlota v očekávání a nebude-li mít náhodou svého nástupce v boji za zrušení zákoníku o utajení magie. 

Zde jsem vybrala několik komentářů spekulujících o Šarlotině stavu, které se pod fotografií objevily. 

"Hodně dýňových paštiček?" 

"Vypadá to, že někdo čeká potomka!"

"Budoucí aktivista na cestě?"

"To snad nemyslíte vážně?! To chcete porodit v Azkabanu?!"

"Že si nedáš pokoj, když jsi těhotná!"

O tom, zda opravdu byla v té době Šarlota v jiném stavu, nejsou žádné dohledatelné informace. Žádné teorie v Denním Věštci, kdo by potenciální dítě vychovával namísto ní. Přeci jen si velkou část života odseděla v Azkabanské věznici a zbytek zasvětila úsilí spojit oba světy. 

PŘÍPRAVA LEKTVARU

 

Jak jsem již zmiňovala, tak se Šarlota věnovala i vaření lektvarů. Nečinilo ji potíže uvařit ani ty nejobtížnější. Na svém profilu sdílela i spoustu receptů ve zjednodušené formě. U tohoto lektvaru nechala své sledovatele hádat, jaký se chystá připravit a jak by ho mohla použít. Mezi komentujícími kouzelníky se strhla obrovská debata a teorie o tom, na koho lektvar Šarlota použije. 

NÁPOJ LÁSKY

 

Lektvar lásky velmi potrápil pracovníky Ministerstva kouzel, kteří se museli s napáchanými škodami na mudlech potýkat. Nápoje nabízela Šarlota na jarmarku s podrobným popisem, jak jej mají mudlové užít. 

BROŽ S HESLEM PRO AKTIVISTY

 

 

K šíření svých idejí zvolila Šarlota placky s všeříkajícím mottem. Jsem si jistá, že kdyby začínala s propaací v současnosti, tak by těch předmětů s heslem bylo mnohem více. Od hrnečků, triček, ponožek, po plakáty na zeď a jiné dekorační předměty. 

POUŽITÍ LEKTVARU MLÁDÍ NA MUDLECH

 

A zde je názorná ukázka, jak se podařilo uchovat Šarlotě na svém profilu tuto fotografii, zachycující změnu vzhledu mudlovské ženy, která vypila lektvar mládí. Vše provedla před zraky veřejnosti, kdy předváděla různá kouzla a též účinky různých lektvarů. Mezi mudly se našlo mnoho zvědavých odvážlivců, kteří do té chvíle brali magii jen jako iluzi. Tato fotka byla na profil přidána až v době, kdy se profil uzavřel před zraky nevítaných hostů. Možná proto zůstala uchována. Její pořízení nesahá tolik do minulosti. Jedná se o Šarlotinu iniciativu poslední doby. 

ŠARLOTA PRO DENNÍHO VĚŠTCE

 

Šarlota na fotce, která vznikla pro DV, který otiskl článek o jejích aktivitách. Na snímku si můžeme povšimnou symboliky pout a Šarlotina umu bezhůlkové magie, kterou provokativně předvádí do objektivu. 

Když jsem se kopii článku snažila dohledat, musela jsem své pátrní vzdát. Nikde nic. Alespoň se ale dochovala fotografie na Čarogramu a k ní i výstižný popisek samotné aktivistky. 

"Až článek vyjde, tak nejednomu kouzelníkovi hnu žlučí... Máte se na co těšit, přátelé!"

PŘEVLEKY A MASKOVÁNÍ

 

Aby nebyla Šarlota vždy úplně na očích a nevysloužila si okamžitě zpáteční jízdenku do Azkabanské pevnosti, tak čas od času využívala také maskování. Samozřejmě stále oděna v kouzelnickém hávu, ale ukaující jinou tvář.

Mě osobně hodně baví kouzelník s knírem, který vypadá jako zajíček. Působí vskutku nenápadně. 

OČAROVANÉ PŘEDMĚTY

 

Mezi mudly se občas dostávaly začarované předměty. Kouzelníci začarovaly ty věci, které pro lidi byly běžně k dostání. Avšak měly nečekané schopnosti, či účinky, které mít samozřejmě neměly. Tyto praktiky trápí MK i dnes. 

Jedním z takových předmětů bylo v minulosti i několik lapačů snů od Šarloty, které nezachytávaly zlé sny, ale způsobovaly, že se onomu mudlovi zdály sny o kouzelnickém světě a magii. Dopátrat se lidí, kteří si předmět koupili bylo složité, protože ne každý se svými sny vyšel na povrch a vyprávěl je svému okolí. 

ŽIVOT AKTIVISTKY NENÍ PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM

 

Ohnivá whiskey jako lék na těžké dny. Každý se stresu zbavuje jinak. Někdo létáním na koštěti, jiný čokoládou a Šarlota na to má svou medicínu. 

LUMOS

 

Po nástupu do Bradavic Šarlota s oblibou na svém profil sdílela všední okamžiky. Ať už to byly fotky se spolužáky, části hradních prostor, nebo trénování kouzelných formulí, které zachycuje tato fotografie. Má další oblíbená formule z jejího profilu je Wingardium leviosa.

V dospělosti se už spíše chlubila kouzly, které provedla pomocí bezhůlkové magie. 

ŠARLOTINO DĚTSTVÍ 

 

A téměř na závěr přidávám Šarlotin profil s prvními příspěvky, které na svůj Čarogram přidala, když jí bylo jedenáct let. 

NENÍ VŠEM DNŮM KONEC!

 

Podle poslední fotky, která byla před pár týdny na Čarogram vložena, to vypadá, že od Šarloty můžeme očekávat snahu o dosažení svého cíle. 

U tohoto příspěvku jsem opět vybrala několik komentářů. Většina z nich se opakuje, nebo se na ně nabaluje souhlasné přitakávání. 

"Je zpět!"

"Co to bude tentokrát?"

"Šarloto, do toho!!!"

"Jsme s tebou!"

 

Za shlédnutí stojí celý Šarlotin profil, ale věřím, že i pár výše zmíněných příšpěvků odkryje více z jejího života, než jsme doposud z historie věděli.

Osobně ji vnímám jako čarodějku, která si šla pevně za svým cílem. Přesvědčena o své věci se snažila anulovat Zákoník o utajení kouzel, který byl v minulosti vytvořen. Dělala vše, co mohla, aby svého cíle dosáhla, ačkoliv ji to ke zdárnému konci nedovedlo. Povolaní kouzelníci z Ministerstva vždy vzniklé škody napravili a zabránili tomu, aby se mudlové o magii dozvěděli. 

Ne každý by po tolika neúspěších vytrval ve své víře a pokoušel se stále dokola odkrýt existenci světa kouzel. Šarlotina vůle nezná mezí a zaslouží si uznání.

Dle posledního příspěvku asi není všem dnům konec. Popisek je velmi výmluvný a Šarlota zřejme chystá další plán, jak dosáhnout svého letitého cíle. My teď můžeme jen pravidelně číst Denního Věštce, či sledovat Čarogram, zda se někde neobjeví informace o naší aktivistce. Nebo snad jejím potenciálním potomkovi, který by přebral žezlo (transparent) po své matce a dílo dokonal. 

V úvodu své práce jsem zmínila, že bychom se měli z minulosti poučit. Ač byly Šarlotiny záměry míněny dobře, o čemž jsem přesvědčena, tak historie popisuje, že soužití mudlů a kouzelníků příliš dobře nefunguje.  Je možné, že za pár desítek let, nebo dříve, přijde někdo, komu se podaří spojit oba světy, aby nedocházelo ke vzájemné likvidaci. Uchopí odkrývání magie za jiný konec, nebo za ten stejný jako Šarlota, ale buoucí generace na to budou připravené a svět kouzelníků přijme mudlovskou společnost a naopak. Možná se v budoucnosti obě strany z minulosti poučí natolik, že budou v souladu fungovat a obě rasy budou bok po boku prosperovat. Nezbývá nám než čekat, co "zítřky" přinesou. 

 

4. Závěr

Ten, kdo si dodnes myslel, že jsou dějiny nudné, tak svůj názor dozajista přehodnotil. Stačí správná událost, v mém případě osobnost z historie a i závěrečná zkouška z Dějin čar a kouzel může být zajímavá. Mezi pozoruhodné osobnosti kouzelnického světa, které si zaslouží bližší ohlédnutí za jejich působením v našich dějinách, rozhoně Šarlota Pinkstoneová patří. 

Uvidíme, co budoucnost přinese a kdo se z našich generací zapíše do dějin. Ať už to bude aktivista, ministr, profesor, prodavač v krámku na Příčné, nebo kdokoliv další, kdo ovlivní životy kouzelníků v časech, které přijdou. 

Na samotný závěr  práce si dovolím doufat, že jsem zadání zkoušek OVCE zdárně splnila a poskytla dostatečné množství informací o Šarlotině životě. Snad vás mé zpracování tématu neunudilo a našla se  sem tam nějaká pasáž, která vás zaujala, pobavila, či překvapila. Je potřeba kus umu převyprávět dějiny poutavě a zajímavě, jako to umí naše profesorky a ne údajně umrle jako v minulosti profesor Binns. Snad jsem se dostala alespoň někam mezi zmíněné osoby.

Děkuji vám za pozornost. 

 

Poděkování

Ráda bych poděkovala madam Larrie Larstonové, která mi otevřela oči, že Dějiny čar a kouzel mohou být zajímavé a jejich studium není takový opruz, jak se mezi stěnami hradu ozývá. A samozřejmě děkuji také madam NaSaŠí Jackson, u které jsem mohla vystudovat druhý ročník předmětu a tím možnost složit zkoušky OVCE z tohoto předmětu.

 

Nicolette Marique Leroy

Nahlédnutí za oponu.