Student: Susan Cooková
Kolej:Mrzimor
Školní rok: léto 2020

PsychologieZadané téma: Relaxace a Hogwarts
Konzultant: Anseiola Jasmis Rawenclav
Posudek: Celá práce by si zasloužila lepší metodologii, ale zase musím vzít v potaz, že ta se tu neučí. Přesto vás některé věci mohly napadnout. 14 lidí už je zajímavý počet a oceňuji, že je zmiňujete anonymně. Přesto by bylo dobré o nich něco vědět, základní popisné údaje. Věkové rozmezí, kolej, ročník, jak dlouho jsou na Hog, co je tu nejvíc baví. Také nevím, jestli jste dělala rozhovory, dotazníky… nebo co vlastně. Samotné výsledky jsou pak popsány docela stručně, i když zase na druhou stranu oceňuji přehlednost. Některá ta tvrzení jsou příliš zobecňující. Bylo by dobré si uvědomit, jaké jsou limity vaší práce a zmínit, že ji nejspíše nelze vztáhnout na celou kouzelnickou (a už vůbec ne mudlovskou) populaci. Často se v práci právě vztahujete k celé populaci kouzelníků anebo mudlů. Ale to nejde. Vždy jste něčím limitována. Je kouzelník jako kouzelník? A mudla jako mudla? Neliší se třeba kulturně? A co vliv věku? Co mají raději při relaxaci dívky, co chlapci? To tvrzení o vyšší sportovní aktivitě mudlů je sporné. Jakých mudlů? A jak jste k tomuto došla? Ráda bych, abyste nad limity této práce popřemýšlela a zkusila si je vypracovat na ústní zkoušku. Vzato kolem a kolem, práce má drobné nedostatky popsané výše, a proto dávám dvojku. Nicméně na ústní části dostanete prostor práci obhájit a třeba to bude na jedničku. :)
Hodnocení: Dobré
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

RELAXACE A HOGWARTS:

 

Úvod:

Cílem této závěrečné práce je obecné vymezení pojmu relaxace a jeho rozvinutí v kontextu Hogwarts. Práce se zabývá problematikou pojmu "efektivní způsoby relaxace" a následně se věnuje hlavnímu tématu práce, relaxace a Hogwarts. Tato část vychází z menšího výzkumu, ve kterém jsem sesbírala odpovědi celkem 14 respondentů napříč obyvateli hradu, kterých jsem se zeptala na způsob, jakým na našem hradě relaxují. Zmiňuji i rizikové faktory některých způsobů relaxace.

 

 

Pojem relaxace:

Co si představit pod pojmem relaxace? Relaxace by se dala jednoduše definovat jako odpočinek. Při relaxaci by měl člověk dosáhnout uklidnění těla i mysli a alespoň na okamžik zapomenout na stresy běžného života. Je možné relaxovat pouze fyzicky, ale jestliže chceme, aby měla relaxace trvalé účinky, musí člověk relaxovat i na úrovni psychické. Jak relaxace působí na mysl, je právě tím, co zajímá obor psychologie. Úspěšná relaxace by tedy měla být nejen uvolněním těla, ale především uvolněním mysli a zredukováním starostí, které trápí naši mysl.

 

Správná relaxace by měla probíhat na více úrovních, které nám pomáhají zbavit se negativních emocí, stresu, fyzického i duševního napětí a měla by lidem pomoci dosáhnout stavu fyzického i psychického odpočinku. V dnešním hektickém světě plném stresu je důležité najít aktivity, při kterých si člověk dokáže odpočinout, ať už jde o mudlu nebo kouzelníka. Pokud dokáže člověk správně relaxovat, často se mu zlepší kvalita života. Schopnost správně relaxovat úzce souvisí s mentálním zdravím jedince, se schopností ovládat své emoce, zvládat stres, může dopomoci k lepší náladě, lepší koncentraci, snížení stresu, ale třeba i ke snížení krevního tlaku. 

 

 

Efektivní způsoby relaxace:

Existuje mnoho způsobů, jakými se dá efektivně relaxovat. Mudlové velmi často doporučují především meditaci, dechová cvičení či sportovní aktivity typu jóga či pilates. Existuje mnoho příruček na téma "jak správně meditovat" či jaké cviky cvičit, abychom se uvolnili. Způsobů relaxace je ale celá řada. Hlavním cílem je, aby došlo ke snížení fyzického i duševního napětí. Nejde ale pouze o správné dýchání, cvičení či meditaci, jak nám radí mudlové.

 

Pokud mluvíme o relaxaci, neměli bychom se omezovat pouze na rady tohoto typu. Významnou studii na téma relaxace napsal nizozemský kouzelnický psycholog, který ze zájmu vystudoval na univerzitě v Utrechtu i mudlovskou psychologii, doktor Klementius Albertus Grunberg. Jeho studie byla natolik úspěšná, že později vydal i knihu rad, jak relaxovat, kterou založil na výsledcích této studie.

 

Doktor Grunberg dává velký důraz především na aktivní relaxaci a pobyty v přírodě. Velmi doporučuje např. lety na koštěti do přírody či cesty do různých přírodních rezervací. Sám trpěl posttraumatickou stresovou poruchou, kterou si přivezl z války, a tyto zkušenosti ho velmi inspirovaly k pomoci druhým. Znovu nalézt rovnováhu ve svém životě mu pomohlo studium relaxačních metod. V rámci svého výzkumu strávil i několik týdnů v dračí rezervaci v Rumunsku. Tvrdí, že přenést se mezi tyto tvory pro něj byl naprosto osvobozující pocit a doporučil by ho každému, kdo trpí nějakými psychickými problémy či je vystaven velkému stresu. 

 

Ne vždy máme samozřejmě čas či prostředky odjet na několik týdnů do Rumunska. Doktor Grunberg se zaměřuje i na další způsoby relaxace. Od kreativních aktivit, jakými je umění či literární tvorba, přes cvičení kouzel až po studium. Odborníci se shodují na tom, že každá lidská mysl funguje jinak a tudíž i to, u čeho se kdo dokáže uvolnit, se liší. To dokazuje i Grunbergova příručka, ve které nalezneme dokonce 333 různých tipů na to, jak relaxovat. Každý z nás musí sám nalézt to, u čeho se uvolníme a zapomeneme na stres. Každý relaxuje jinak. Neexistuje tedy univerzální klíč k tomu, co přesně je efektivní způsob relaxace, proto je tento pojem poměrně problematický. Dokazují to i odpovědi obyvatel hradu, které zpracovávám v poslední kapitole práce.

 

 

Relaxace a Hogwarts: 

V této kapitole se zaměřuji na hlavní téma práce, tedy jakým způsobem se dá relaxovat na Hogwarts a jakým způsobem obyvatelé našeho hradu relaxují, pokud jsou toho vůbec schopní. Často se totiž stává, že jsou lidé už tolik v moci svých povinností, že už ani neví jak odpočívat. Náš hrad by se sám o sobě dal považovat za jistou formu relaxace. Všichni, kdo jsme tu, jsme na něj přišli z toho důvodu, že jsme hledali jakýsi únik pryč z tíživé reality běžného mudlovského života, který musíme předstírat, že žijeme každý den. Jsme odsouzeni k tomu do našeho skutečného kouzelnického světa pouze utíkat, když si najdeme trochu času. Především potom, když si potřebujeme odpočinout od běžných starostí a zapomenout na trápení. U čeho přesně se zde ale dá relaxovat? 

 

Náš hrad je bezpečné místo, kam utíká mnoho z nás. To však neznamená, že vše, co se zde děje, se dá nazvat relaxací. I Hogwarts přináší jistou dávku stresu, sem tam se člověk setká se spory a není vše jen růžové. Celkově ale toto místo vzniklo právě z toho důvodu, abychom relaxovali. A každý zde relaxuje jiným způsobem, jak potvrzuje i výzkum, který jsem provedla. Zeptala jsem se několika hradních obyvatel napříč barvami a zařazením (studenti, profesoři, duch), jakým způsobem zde na hradě relaxují. Dostalo se mi různých odpovědí, některé prvky však byly společné.

 

Většina respondentů odpověděla, že pro ně je relaxací samotný pobyt zde na hradě. To, že pod svou pravou nemudlovskou identitou přijdou na Hogwarts a mohou tu být s ostatními kouzelníky. Sociální kontakt s ostatními je naprosto klíčový v diskuzi o relaxaci a Hogwarts. Popovídání si ve Velké síni na různorodá témata nebo třeba posezení v Prasinkách u Tří košťat za významný způsob relaxace považuji z vlastní zkušenosti i já. Pro všechny respondenty je kontakt s ostatními obyvateli hradu významnou součástí jejich relaxačního procesu zde na Hogwarts. 

 

Dalším místem, kam obyvatelé hradu chodí relaxovat, je rozhodně Famfrpálové hřiště. Famfrpál je důležitou součástí kouzelnické identity a přestože se jedná o fyzickou aktivitu, dá se u ní skvěle relaxovat. V předchozí kapitole byl zmíněn sport jako efektivní způsob aktivní relaxace. Mudlové, jak bylo zmíněno, často relaxují při sportech jako je jóga nebo různá protahovací cvičení, kouzelníci jsou ale v tomhle ohledu aktivnější.

 

Toto tvrzení podporuje i již zmíněná psychologická studie doktora Klementiuse Albertuse Grunberga. Famfrpál hraje významnou roli v duševním zdraví kouzelníků, ať už z pozice hráče či z pozice diváka, a to i přes jistou brutalitu tohoto sportu. Jinak tomu není ani na našem hradě a potvrzují to i odpovědi respondentů. Především individuální tréninky jsou z pohledu relaxace velmi významné, jelikož se dá spojit jak fyzická aktivita, tak zmíněná komunikace s ostatními obyvateli hradu. Na to při zápasech či kolejních trénincích není tolik času. Komunikaci s ostatními nějakým způsobem zmínilo všech 14 respondentů. 

 

Významnou roli v relaxaci na našem hradě hraje kreativní tvorba. Všichni respondenti odpověděli, že jedním z hlavních způsobů relaxace, je pro ně plnění kreativních úkolů, ať už se jedná o soutěže nebo úkoly samotné. Především potom zmiňovali soutěže, jelikož u těch odpadá i pocit z povinnosti, který úplné relaxaci příliš nepomáhá. Soutěže zmínili dokonce i dva profesoři. U nich je relaxací soutěže opravovat a vymýšlet. 

 

Dva respondenti zmínili jako příklad relaxace na Hogwarts nakupování na Příčné ulici. Tato odpověď mě trochu překvapila, na druhou stranu vím, že mnoho mudlů tzv. shoppování skutečně uklidňuje. Já jsem tomuto jevu nikdy příliš na chuť nepřišla, ale občas si také ráda prohlédnu, co je na Příčné ulici nového k mání. Naprosto tedy rozumím tomu, pokud je to pro někoho způsobem relaxace, ať už nakupují nebo jde pouze o prohlížení. Samotné nakupování ale může vést k nechtěnému stresu z nedostatku financí. Člověk musí být opatrný, aby se z relaxace nestala závislost. Bohužel se nejedná o ojedinělé případy, kdy se lidé staly závislými na věcech, které jim dříve pomáhaly se odreagovat. I zde platí klasické rčení - všeho s mírou. 

 

Šest dotázaných zmínilo jako způsob relaxace návštěvu Ďáblovy jámy. I zde ovšem hrozí, že z poklidného hádání se může stát velmi snadno frustrace, především pokud člověk často prohrává. Podobně je tomu i v Soubojovém klubu, který vyhledávají mnozí obyvatelé našeho hradu a tráví v něm mnoho času. Jistě si v Soubojovém klubu může člověk snadno vyčistit hlavu, ale člověk by neměl být příliš soutěživý, aby tento druh relaxace nakonec neměl na psychiku opačné dopady.

 

Mezi další respondenty zmíněné způsoby relaxace patří např. míchání lektvarů (které mě osobně naopak stresuje, což opět potvrzuje tezi odborníků, že každý relaxuje jiným způsobem), oblékání postavičky, stříhání se v salónu na Příčné ulici, psaní článků do kolejního časopisu či Denního věštce, dělání úkolů a psaní esejí, vydělávání si peněz, papání fazolek, chytání terčíků, a v neposlední řadě - dělání kočkodrakoduších kousků. Způsoby relaxace na hradě jsou tedy skutečně různorodé.

 

 

Závěr: 

Ve své práci jsem se pokusila vymezit pojem relaxace, zpracovala jsem několik základních způsobů, jakými obyvatelé hradu relaxují u nás na základě odpovědí respondentů. Zmínila jsem i jeden z hlavních rizikových faktorů některých způsobů relaxace zde na hradě. Více jsem rozvinula především odpovědi, které se mezi respondenty opakovaly několikrát. V závěru poslední kapitoly jsem potom zmínila i některé z ojedinělých nebo téměř ojedinělých odpovědí.

 

Lidská mysl je složitá. Je nejspíš nemožné jí někdy zcela porozumět, ať už se o to snažíme sebevíc. Co ale víme s jistotou, ať už se věnujeme psychologii nebo jsme jen obyčejným smrtelníkem, je fakt, že si mysl občas potřebuje odpočinout. Když mysl totiž neodpočívá od stresu a starostí, může snadno onemocnět. Takové nemoci mysle mohou často vést k tragickým událostem. Je tedy důležité, aby se o tu svou každý staral a občas si dopřál nějakého odpočinku. Ať už jde o pasivní či aktivní odpočinek. Je také důležité vědět, za kým jít, pokud bychom potřebovali poradit, jak můžeme relaxovat. Na našem Hradě máme to štěstí, že zde máme odbornici na lidskou mysl, profesorku RNDMr. Anseiolu Jasmis Rawenclav, CScM, které tímto děkuji za veškeré vědomosti a zkušenosti, které jsem díky ní v rámci studia nejen psychologie získala. 

 

Děkuji Vám za vše!

Přeji krásný zbytek dne a moc se těším na ústní část zkoušky. 

 

S pozdravem, 

Susan Cooková, 

7. ročník, Mrzimor