Student: Lucas Redferrum
Kolej:Zmijozel
Školní rok: léto 2021

Sedm divů světaZadané téma: Divy světa v Africe
Konzultant: Andrew Uroboros
Posudek: Dobrý den, pane Lucasi.

Téma vaší práce znělo: Divy světa v Africe.
Trochu jste nám oběma zkomplikoval situaci tím, že jste nepochopil, že v hodinách Sedmi divů světa probíráme právě oněch Sedm divů světa. O těch jste měl psát.
Do divů světa v Africe tedy jmenovitě patří egyptské pyramidy a maják na ostrově Faros.

Nicméně musím velmi kladně ohodnotit způsob, jakým jste vypracoval téma, jakkoliv jste původní zadání pozměnil.
Líbí se mi stylistika, sloh i výběr "divů".
Práce je na profesionální úrovni a díky vám jsem měl možnost nahlédnout do míst, která jsem neznal. Popsal jste je čtivě, emotivně a přehledně.

Přesto, že práci považuji za zajímavou a dobře vypracovanou, snižuji známku o jeden stupeň kvůli neúplnému vypracování (pyramidy jste, ač ve stručné formě, popsal) a předávám ji k obhajobě.

V ústní části se společně zaměříme na ony dva divy, které měly být náplní práce a věřím, vzhledem k vašim dosavadním výkonům, že vše dopadne co nejlépe.

Andrew Uroboros
Hodnocení: Dobré
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Divy světa v Africe

Lucas Redferrum

 

Osnova

 1. Úvod
 2. Definice pojmů
 3. Divy světa v Africe
  • Pyramidy v Gíze
  • Lalibela
  • Fort Jesus
  • Djenné
  • Zřícenina Loropéni
  • Songo Mnara
  • Hrobky ugandských králů v Kasubi
 4. Závěr
 5. Poděkování

 

 1. Úvod

Cílem této práce bude spočívat v seznámení veřejnosti s divy světa na kontinentu jménem Afrika. Každý z divů světa byl pečlivě vybrán ze seznamu národního dědictví UNESCO. Na tomto seznamu je nespočet krásných míst nebo staveb po celé Africe. Proto jsem dlouho uvažoval, které památky do tohoto seznamu zanesu a zvěčním pro ostatní čtenáře. Seznam je proto čistě subjektivní a vybral jsem ty památky, které mě nějakým zvláštním způsobem oslnily.

 

 1. Definice pojmů

UNESCO – Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Organizace, založena 1946 a sídlící v Paříži, sdružuje 193 členských zemí. Československo bylo jednou ze zakládajících zemí.

Divy světa – je to seznam určitých míst, které jsou něčím zvláštní. Krásou, velikostí, jedinečností. Seznam divů světa se může vztahovat teoreticky na cokoliv a nejčastěji se uvádějí na seznam po sedmi. Sedm divů světa, Sedm novodobých divů světa, Sedm divů podmořského světa, Sedm divů industriálního světa, Sedm divů vesmíru, Sedm divů přírodního světa.

Afrika – jedná se o třetí největší kontinent na světě s rozlohou přes 30 mil. km2. Afrika pokrývá 6% celkové rozlohy Země. Na africkém kontinentě se nachází 53 států, ve kterých žije přes 1,2 miliardy obyvatel. Jméno Afrika si tento kontinent vysloužil od starých Římanů, kteří pojmenovali severní část kontinentu Africa terra (země Aférů).

 

 1. Divy světa v Africe

            3.1 Pyramidy v Gíze

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520170742.jpg

jinak řečeno egyptské pyramidy. Jsou zařazeny na původní seznam sedmi divů světa a je to jediný div, který se dochoval v celé své kráse a je zapsaný na seznam dědictví UNESCO.

Nacházejí se v Egyptě poblíž hlavního města Káhira. Pyramidy mají tvar čtyřbokého jehlanu. Jsou postaveny převážně z vápencových bloků, hliněné nepálené cihly, dřeva a kovových desek. Kovové desky byly nalezeny jen u Cheopsovy pyramidy.

Vnitřek pyramid je protkán mnoha místnostmi, které spojují chodby, tunely a tajné zkratky. Místnosti uvnitř pyramid slouží převážně jako hrobky faraonů. Proto je toto místo bohaté naleziště sarkofágů s mumiemi. Další místnosti sloužily jako skladiště cenností a pokladů, které si faraon přál na cestu na věčnost. Byly zde i místnosti, které sloužily jen na mumifikaci.

Nejznámější pyramida se nazývá Cheopsova. Byla dokončena okolo roku 2 560 př. n. l. a podle všeho její stavba trvala úctyhodných dvacet let. Je vysoká 148 m a měla naprosto hladké strany, které měly leskle bílou barvu. Proto byla tato pyramida vidět na míle daleko. Postupem času, vlivem zemětřesení a (omluvte ten výraz) lidské hlouposti se z pyramidy uvolnily plášťové kameny, tak přišla o svůj lesklý vzhled a odhalily se kamenné kvádry, které jsou vidět dnes.

Na Cheopsově pyramidě najdeme přes dva miliony vápencových bloků o hmotnosti od dvou do sedmdesáti tun. Jejich umístění je tak přesné a dokonalé, že i s dnešními možnostmi by bylo skoro nemožné podobnou stavbu zrealizovat.

Pyramidy v Gíze se staly terčem mnoha teorií o jejich významu. Jedni se soustřeďují jen na teorii, že jsou to hrobky pro faraony, druzí věří, že pyramidy jsou jakousi studnicí vědomostí, které se nám prozatím nepodařilo odhalit, a v poslední řadě nadšení ufologové přisuzují stavby pyramid jako přistávací plošiny pro vesmírné lodě a zanechání vzkazu pro další návštěvníky z jiného světa.

            3.2 Lalibela  

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520170800.jpg

je malebné městečko v Etiopii, které je od hlavního města Addis Abeda vzdálené 350 km vzdušnou čárou. Dodnes ve městě žije okolo 15 000 obyvatel, především Etiopské ortodoxní církve.

Toto městečko si zasloužilo být na seznamu divů Afriky z důvodu umístnění a jedinečnosti kostelů, které se zde nacházejí. Je jich celkem jedenáct a všechny jsou zapsané v seznamu dědictví UNESCO. Svou jedinečnost nemají v rozměrech nebo výzdobou uvnitř. Jedinečnost těchto kostelů spočívá v jejich umístění. Jsou totiž v podzemí.

Kostely byly vytesané do skal přibližně ve 12. až 13. století, pravděpodobně na příkaz krále Lalibely. Jejich vnitřek zkrášlují vysekané reliéfy a svaté obrazy. Dodnes jsou posvátným místem. V jednom kostele jménem Golgotha je pohřben samotný král Lalibela. 

Pracovníci, kteří pracovali na stavbě kostelů, to neměli vůbec jednoduché. Nejdříve si museli vyznačit, kde kostel vznikne, poté na každé straně vysekat do skály příkopy. Tím vznikl jakýsi tvar připomínající obrovský kvádr, který byl základem pro budovu kostela. Následně bylo potřeba vysekat otvor dovnitř a postupně celý vnitřní prostor, včetně oken. Nesmělo se zapomenout nechat místo na přípravu vysekání ozdobných reliéfů. Naštěstí tyto skály byly z poměrně měkkého materiálu, červeného sopečného kamene. Odhaduje se, že na stavbu bylo využito minimálně 40 000 pracovníků.

O tomto místě se tradují dvě legendy. První zní, že král Lalibela nějaký čas strávil v Jeruzalémě. Když se vrátil zpět do Etiopie, chtěl vytvořit svaté město, kam by se mohli věřící z celého světa uchylovat, proto nechal vytvořit tyto kostely. Další legenda zní, že v Lalibele je schovaná Pandořina skříňka. Proto je zde tolik kostelů na tak malém prostoru. Každý kostel má chránit místo, kde je skříňka skrytá.

             3.3 Fort Jesus

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520170816.jpg

je to bývalá portugalská pevnost ve městě Mombasa, nacházející se na pobřeží Keni. Je až neuvěřitelné, že pevnost odolala mnoha útokům a pořád stojí. Zde se musí vzdát hold portugalským stavitelům. Protože podle všeho by tato skvostná stavba měla být spíše zřícenina.

Pevnost Fort Jesus byla postavena v 16. století na popud krále Filipa l. Portugalského, tehdejšího vládce sjednoceného portugalského a španělského království. Mělo jít o harmonii a propojení geometrie a člověka. Pokud se podíváme na půdorys této stavby, zjistíme, že se podobá lidské bytosti. Měl to být ideál, že v lidském těle lze nalézt dokonalé proporce pro geometrickou harmonii. Rozkládá se na ploše 2,36 ha a zahrnuje příkopy, pevnost a hradby. 

Šlo o první pevnost mimo Evropu postavenou tak, aby odolala střelbě z děl. Je to dodnes jeden z nejlepších příkladů portugalského koloniálního a pevnostního stavitelství. Kombinuje prvky portugalské, ománské a britské architektury. Všechny tyto národy měly tuto pevnost v držení. Díky tomu je Fort Jesus opravdu jedinečným architektonickým skvostem.

Díky své poloze a přístavu ve městě Mombasa bylo toto místo skvělé pro Portugalce, aby se pokusili ovládnout obchodní trasy přes Indický oceán. Proto se o Fort Jesus vždy tak bojovalo. Proto má můj obdiv, že pořád stojí a není z něj jen zřícenina.

Je zajímavé, že název je často mylně odvozován od Ježíše Krista. Bohužel musím všechny křesťany zklamat, tento název vznikl špatným překladem jména Ománského šejka Isa bin Tarifa, který pevnost obléhal okolo roku 1837. Isa je také pojmenování Ježíše v Koránu. Toto obléhání bylo jedna z největších bitev, kterou tato pevnost ustála.

            3.4 Djenné

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520170831.jpg

nebo-li Jenne, Jenné, Dienné. Je to starobylé obchodní město s bohatou historií. Nachází se v Mali mezi řekami Bani a Niger. Je to poutní místo muslimů, kteří se zde scházejí v krásné mešitě, která zdobí centrum města.

Město Djenné je postaveno velmi tradičně v súdánském stylu. Téměř všechny budovy, včetně velké mešity, jsou vyrobeny z nepálených hliněných cihel, které jsou potaženy omítkou. Tradiční dvoupodlažní domy s plochou střechou jsou postaveny okolo malého centrálního nádvoří. Omítky na zdech je potřeba každé dva roky znovu omítnout, neboť mohou způsobit nemalé škody na majetku. Je to zapříčiněno každoročním deštěm. 

Založení města se datuje do roku 200 l. př. n. l., kdy se pomalu začalo rozrůstat. Do velkého zděného města se vyvinulo někdy v rozmezí 300 až 850 n. l., kdy ho obývalo nespočet obyvatel. Okolo roku 1100 n. l. se počet obyvatel zmenšil jen na 1400 obyvatel. Co za toto zúžení populace může, není do dnes jisté, ale spekuluje se o zanesení nemocí a obyvatelé skoro vymřeli. Dnes v Djenné žije přes 30 000 obyvatel.

V průběhu 15. a 17. století bylo město Djenné opravdu velmi vytížené. Procházela jím transsaharská obchodní cesta. Přes město se převáželo úplně vše, zlato, otroci, sůl a slonovina. Tím se Djenné stalo velmi vyhledávaným cílem pro každého, kdo chtěl zbohatnout. Pro Evropany představovalo město Djenné všechno exotické bohatství Afriky.

Dnes již transsaharskou obchodní cestu skoro nikdo nevyužívá a město přišlo o svůj největší profit. Proto se místní museli přeorientovat na jiný druh obživy. Zemědělství, chov dobytka a rybolov. Je zajímavé, že každý rok řeky Bani a Niger přinesou velkou povodeň a město se tak stává ostrovem.    

            3.5 Zřícenina Loropéni  

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520171101.jpg

země Burkina Faso schovává na jihu státu tuto nádheru. Jedná se o kamenné zdi, které připomínají Velkou čínskou zeď. Stáří se odhaduje na 1 000 let a tyčí se nad jinak rovným územím. Zatím tato zřícenina poodhalila jen zlomek svého tajemství, protože velká část archeologického naleziště nebyla dosud vykopána.

Zeď je stavěna z kamenů, nepálených cihel a vápencových bloků. Místy dosahuje až 5 metrů, ale předpokládá se, že zdi byly mnohem vyšší. Rozkládá se na rozloze 11 000 m2 a domnívá se, že pevnost využívali národy Lahronů nebo Koulangů.

Město bylo jednou ze zastávek v transsaharské obchodní cestě. Svého vrcholu dosáhlo v období mezi 14. a 17. stoletím, kdy zanikala transsaharská obchodní cesta se zlatem. V 19. století bylo město kompletně opuštěno a necháno napospas přírodě. Ta se začala okamžitě činit a z města nezbylo vůbec nic, jen kamenné zdi, které známe dnes.

            3.6 Songo Mnara

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520171124.jpg  

ruiny velkolepého města Songo Mnara se nacházejí v Tanzánii a je to ostrov. Samotný ostrov byl okolo 9. století prodán Ali bin Al-Hasanovi, který zde začal stavět hlavní město obchodu pro Indický obchodní trh. Postupem času se z přístavu stalo centrum obchodu. Jak Ali bin Al-Hasan doufal, začalo se zde obchodovat se slonovinou, kořením, otroky, klenoty a porcelánem. Město bylo kompletně dokončeno na pokraji 15. století.

Město obsahuje přístav, mešitu, hřbitovy, několik budov a náměstí. Dnes se dochovaly většinou jen základy budov, na ostatním se podepsal zub času a moře, které město kompletně zdecimovalo. Ostrov se nyní využívá jen jako turistická destinace.

            3.7. Hrobky ugandských králů v Kasubi

https://www.hogwarts.cz/gallery/14886/14886-20210520171134.jpg

hrobky se nacházely v hlavním městě Ugandy v Kampale. Říkám nacházely, protože z doposud neznámých důvodů byly 16. 6. 2010 vypáleny a téměř kompletně lehly popelem.

Hrobky byly postaveny ze dřeva a střecha z uschlé slámy a palmových listů. Vnitřek byl vyzdoben dřevěnými sloupy. Naštěstí hrobky králů byly chráněny proti zničení. Proto ostatky Ugandských králů zůstaly neporušené. Nalezneme zde krále Mutesa l., Mwanga ll., Daudi Chwa ll. a Edwarda Mutesu ll.

Podle mě jsou tyto hrobky nejkrásnější ze všech v celé Africe a právem jsou zařazeny na seznamu dědictví UNESCO.  Dnes je z tohoto kouzelného místa turistická atrakce a duchovní místo, kam se chodí poklonit každý den stovky Ugandských obyvatel.

 1. Závěr

V práci jsem se snažil poukázat na vybrané divy afrických zemí. Je možné, že někteří by zvolili jiné památky. S tím souhlasím. Je nespočet krásných míst v Africe. Já jsem se snažil popsat jen sedm z nich, ale určitě by si i další památky zasloužily být na tomto seznamu. Afrika je neuvěřitelně krásný kontinent.

 1. Poděkování

Na úplném konci mé zkoušky bych rád poděkoval panu profesorovi Andrewovi Uroborosovi, Dc. za umožnění skládání zkoušky OVCE z tohoto skvělého předmětu. Rád bych také poděkoval Ministerstvu kouzel, konkrétně odboru Kouzelnické přepravy, za umožnění použití speciálně upraveného přenášedla, které mě bezpečně dokázalo dopravovat na mnou vybraná místa a hlavně mě bezpečně dopravilo zpět.

 

S pozdravem

Lucas Redferrum

Zmijozel