Student: Inees Rut Gowstring
Kolej:Zmijozel
Školní rok: léto 2021

Právní minimum kouzelníkaZadané téma: Role a funkce Ministerstva kouzel v mudlovském i nemudlovském světě v průběhu věků
Konzultant: Tadäus Trottertickler
Posudek: Vážená kolegyně Inees,

rád bych Vás seznámil s hodnocením zkoušky OVCE, jejíž téma znělo "Role a funkce Ministerstva kouzel v mudlovském i neudlovském světě v průběhu věků".

Na úvod musím zmínit, že se mi velmi líbilo, jakým způsobem byla práce členěna. Vše jste roztřídila do odstavců, ve kterých jste se věnovala jednotlivým kapitolám Vaší práce. V průběhu čtení jsem nenarazil na žádnou výraznou chybu ani překlep. Z jazykové ani formální stránky nemám Vaši práci vůbec co vytknout.

Obsahově jste si vedla rovněž velmi úspěšně. Jsem rád, že Vám zadané téma sedlo a exkurzi na ministerstvu kouzel jste si, pevně doufám, užila na maximum. V úvodu jste shrnula stručnou historii této instituce, bez které bychom si nedokázali představit náš každodenní život. Nezapomněla jste zmínit ani nejvyšší pocty, které záslužným kouzelníkům Ministerstvo uděluje. Následně jste popsala Vámi vybrané osobnosti, které na Vás, doufám, udělaly velký dojem. Myslím, že právě tito zvolení kouzelníci by si za svou činnost v ne příliš prosperující době zasloužili!

V další části jste se již zabývala samotnou exkurzí. Obdivuji, že jste si vybrala odbory, které úzce souvisejí s mudly. To se v dnešní době příliš nevidí a věřím, že pracovníci, s kterými jste přišla během exkurze do styku, měli z Vašeho zájmu o tuto problematiku velikou radost. Z uvedených zápisků je vidět, že Vás tato problematika opravdu zajímá a není Vám cizí. Doufám, že na příští exkurzi budete mít více štěstí a osobně se potkáte s někým z odboru pro ochranu kouzelných tvorů. Nepochybuji o tom, že i v tomto případě byste si vyslechla příběhy, kterým byste pomalu ani nechtěla věřit. Kouzelní tvorové jsou neobyčejná zvířata, která si zaslouží pozornost nás všech, neboť se od nich máme hodně co učit.

Aby to nevypadalo, že jen chválím, tak si na závěr dovolím takovou menší poznámku, kterou berte, prosím, s rezervou. Nagini byla žena - tedy píšeme "sám byl i napaden Nagini", nikoli Naginim.

Bez ohledu na tuto poznámku Vám velice rád oznamuji, že předložená práce splnila veškerá má očekávání. Dokonce bych si troufal tvrdit, že má očekávání i předčila. Vzhledem k celkové kvalitě hodnotím písemnou část stupněm V a budu se těšit, až si s Vámi budu moci o tomto tématu popovídat osobně. Srdečně gratuluji!
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Ohavně Vyčerpávající Celočarodějné Exameny

 

Právní minimum kouzelníka

 

Role a funkce Ministerstva kouzel v mudlovském i nemudlovském světě v průběhu věků


Inees Rut Gowstring

VII. ročník, Zmijozel

 

 

Úvod:

 

 V prvé řadě bych velmi ráda poděkovala za možnost absolvovat zkoušku OVCE právě u Vás a za velmi zajímavé zadání. Pro zpracování zadaného tématu jsem se rozhodla využít jak zdroje naší školní i mé osobní knihovny, využila jsem mudlovského vynálezu internetu a nejvíce jsem čerpala ze své třídenní  stáže právě na Ministerstvu kouzel, kterou jsem měla možnost v rámci studia předmětu Právní minimum kouzelníka absolvovat a pochopit tak lépe roli a funkci Ministerstva kouzel v mudlovském i nemudlovském světě v průběhu věků.

 

Ministerstvo kouzel je největší kouzelnickou institucí v Londýně. Nejen že zaměstnává velké množství kouzelníků, dohlíží prakticky na celý kouzelnický svět, ale zároveň je velmi podstatnou spojkou mezi námi a světem mudlů.

 

Historie Ministerstva kouzel:

 

Historie této kouzelnické instituce navazuje na tradice kouzelnických shromáždění a sezení a sahá až do roku 1707, kdy na post ministra kouzel nastoupil Ulick Gamp, který na své pozici působil až do roku 1718. Ačkoliv se Ministerstvo nachází v centru Londýna, není mudlům viditelné a přístupné. Je umístěno velmi hluboko v zemi v deseti jednotlivých patrech (1.patro je nejvýše a naopak 10.patro je nejhlouběji) a většina místních zaměstnanců se na své pracoviště přemisťuje. Mohou využít ale i další možnosti přepravy, které sdílejí s návštěvníky Ministerstva kouzel. Jednou z možností je využití letaxové sítě, další možností je využití mudlovského krytí a dopravu přes toalety a taktéž i vstup přes mudlovskou telefonní budku, kde je nutné vytočit speciální telefonní číslo, které zde z bezpečnostních důvodů neuvádím.

 

Nejdůležitějším úkolem Ministerstva kouzel je registrace všech kouzelníků, kteří žijí v daném regionu. Jen díky tomu tak může Ministerstvo kouzel dohlížet na dodržování Mezinárodního zákoníku o utajení kouzel, vydaného již v roce 1692 a platného až do dnešní doby. S vývojem postoje kouzelníků k mudlům se taktéž mění i intenzita spolupráce a postoj k vyjednávání a kooperaci s ministerským předsedou mudlovské vlády. Z naší historie známe několik zásadních okamžiků, kdy musela i mudlovská média podpořit například hledání Siriuse Blacka, nebo informovat o nebezpečí před převzetím Ministerstva kouzel do rukou podporovatelů Voldemorta.

 

Mezi další zásadní úkoly Ministerstva kouzel můžeme řadit vydávání povolení pro používání kouzelnických hůlek, vydávání povolení pro zajištění přenášedel, či evidence existujících obracečů času. Ministerstvo kouzel taktéž vydává zatykače na kouzelníky, kteří ohrožují kouzelnickou či mudlovskou populaci, či porušují jakékoliv vydané zákony. S pomocí bystrozorů se tito kouzelníci poté dostaví ke svému procesu a velmi často putují do Azkabanu. O vině a trestu rozhoduje Rada Starostolce a Odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů. Ministerstvo kouzel taktéž zajišťuje finanční i další podporu pro vydávání našeho nejznámějšího novinového periodika Denního Věstce. V neposlední řadě zde naleznete i registraci zvěromágů. O některých jednotlivých odborech se ale více dozvíte níže v mé práci.

 

Merlinův řád:

 

Merlinův řád je udělován Starostolcem a tedy spadá pod samotné Ministerstvo kouzel. Toto nejvyšší možné kouzelnické ocenění připomínající památku těch neslavnějších kouzelníků je udělováno již od 15. století. Získat toto ocenění lze ve třech jednotlivých třídách.

 

 • Třetí třída : zlatá medaile na bílé stuze
 • Druhá třída : zlatá medaile na purpurové (fialové) stuze
 • První třída : zlatá medaile na zelené stuze

 

Řád první a nejvyšší třídy se uděluje „za skutky mimořádného hrdinství či význačnosti“ v oboru kouzel. Druhou třídu mohou získat kouzelníci za „úspěch nebo úsilí až za hranice obvyklého“ a kouzelníci, kteří získali třetí třídu tohoto řádu se mohou pyšnit tím, že „přispěli do studnice našeho vědění nebo zábavy“.

 

Legenda tvrdí, že právě zelená stuha na které je zavěšena zlatá medaile první třídy je pocta koleji Zmijozel, kterou sám Merlin a zakladatel tohoto řádu v Bradavicích navštěvoval.

 

Bohužel i tento řád a ocenění je někdy provázeno diskuzí a otázkami o oprávněném udělení. Když tento řád 1.třídy obdržel například Albus Brumbál za své vítězství v kouzelnickém souboji nad Gellertem Grindewaldem v roce 1945, nikdo nebyl v kouzelnickém světě proti a naopak bylo jednohlasně o udělení řádu rozhodnuto. Opačná situace ale nastala v novodobé historii, když si toto ocenění sám sobě udělil ministr kouzel Kornelius Popletal a dle svých slov ho získal za své profesní úspěchy, které podle mnohých kouzelníků rozhodně nebyly nijak významné. Mezi naším studentům známé držitele tohoto řádu můžeme určitě zmínit Mloka Scamandera, který získal za své působení v oblasti magiozoologie řád druhé třídy.

 

Zásadní osobnosti Ministerstva kouzel:

 

Na Ministerstvu kouzel po dobu své historie působilo mnoho významných kouzelníků a jejich role a činnost měla jednoznačný vliv na dějiny kouzelnického světa a vývoj kouzelnické legislativy. Ráda bych Vám blíže představila tři z nich, jejichž jména by si každý kouzelník měl uchovat v paměti.

 

Kingsley Pastorek působil v letech 1998–2019 na pozici ministra kouzel. Ještě zásadnější pro vývoj naší novodobé historie bylo jeho působení jako bystrozora v období návratu Lorda Voldemorta a postupného obsazování Ministerstva kouzel smrtijedy. Kingsley Pastorek byl dlouholetým členem Fénixova řádu a díky němu byl řád pravidelně informován o dění na Ministerstvu kouzel. Velmi úspěšně se mu dařilo delší dobu odvádět stopy po Siriusovi Blackovi, který byl taktéž členem Fenixova řádu. V rámci své dvojí role se několikrát dostal i do velmi nepříjemné situace, když například byl nucen být osobně přítomen pokusu o zatknutí Albuse Brumbála po odhalení tzn. Brumbálovy armády. Svoji aktivní činnost ve Fénixově řádu odhalil až při velkém souboji se smrtijedy na Ministerstvu kouzel, při kterém byl zabit Sirius Black a kdy se kouzelnický svět dozvěděl a uvěřil informacím, že se Voldemort opravdu vrátil. Poté se Kingsley Pastorek stal vedoucím týmu ochrany mudlovského ministerského předsedy a nadále aktivně informoval Fénixům řád o aktivitách Ministerstva. Jeho patron, kterým je rys, také velmi důležitě informoval kouzelníky na svatbě Billa Weasleyho o pádu Ministerstva kouzel a zachránil tak život mnoha kouzelníkům, kteří se včas stihli přemístit. Poté byl nucen utéct a ukrývat se ale i z úkrytu aktivně podporoval vysílání ilegálního rádia tzv. Potterova hodinka a byl aktivním účastníkem bitvy o Bradavice. Po pádu pána zla se stal ministrem kouzel a podařilo se mu zajistit odsun mozkomorů z Azkabanu a velmi aktivně i nadále podporoval oddělení bystrozorů při dopadení smrtijedů, kteří se na návratu Voldemorta podíleli. Kingsley Pastorek má díky svému přesvědčení, loajalitě a pracovitosti obrovský podíl na novodobé historii našeho kouzelnického světa.

 

Alastor Moody tzv. „Pošuk“ Moddy působil na Ministerstvu kouzel jako bystrozor a v rámci naší kouzelnické historie je považován za jednoho z nejlepších bystrozorů s vysokou úspěšností dopadení těch nejhorších a nejnebezpečnějších kouzelníků a v době jeho působení se říkalo, že polovina Azkabanu je plná právě díky němu. Byl blízkým přítelem ředitele bradavické školy čar a kouzel Albuse Brumbála. Byl aktivní a zakládajícím členem Fénixova řádu a bojoval po jejich boku v první kouzelnické válce proti Voldemortovi. V této válce přišel v souboji s Evanem Rosierem o vlastní oko a taktéž v soubojích přišel o svoji nohu. Ačkoliv na konci svého života již nebyl aktivním bystrozorem a na Ministerstvu, které bylo v dané době pod vedením smrtijedů, již nepracoval, byl nesmírně podstatnou oporou bystrozorského týmu a kouzelníkem rozhodnutým obětovat sám sebe za ochranu druhých. Bohužel to se mu i stalo osudným, kdy před závěrečnou bitvou o Bradavice aktivně zorganizoval tzv. „akci Sedm Potterů“ kdy společně s dalšími členy Fénixova řádu převážel Harryho Pottera do úkrytu k rodině Weasleyových. Při této akci byl zabit. Ačkoliv jeho tělo nebylo nalezeno tak jeho kouzelné oko získala Dolores Umbridgeová, která ho využívala na Ministerstvu kouzel ke sledování svých podřízených. Harry Potter jí ho ale při návštěvě Ministerstva kouzel vzal a později ho pohřbil v lese.

 

Arthur Weasley pracoval na Ministerstvu kouzel v odboru, který se velmi aktivně zabýval kontaktu s mudly a mudlovským světem. Působil v Odboru zneužívání mudlovských výtvorů. Narodil se 6.února 1950 jako čistokrevný kouzelník. Navštěvoval bradavickou školu čar a kouzel v letech 1961-1968 a zařazen byl, stejně jako všechny jeho děti, do nebelvírské koleje. Po boku své ženy i dalších členů Fénixova řádu bojoval v obou kouzelnických válkách proti Voldemortovi. Sám byl i napaden Naginim (hadem Voldemorta), když hlídal na Ministerstvu kouzel Síň proroctví. Poté Ministerstvo uznalo, že se Voldemort vrátil, Arthura povýšili na vedoucího Úřadu pro odhalování a konfiskaci padělaných ochranných předmětů. Arthur Weasley bojoval vždy za práva mudlů a považoval je za kouzelníkům rovné. Nebál se obhajovat jejich práva i před smrtijedy, kdy riskoval život svůj i celé své rodiny. Právě díky lidem jako je Arthur Weasley dnes máme s mudlovským světem velmi dobré vztahy.

 

 

Budova Ministerstva kouzel:

(převzato z https://cs.wikipedia.org/)

 

 • patro – Ministr kouzel a štábní útvary
 • patro – Odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů
  • Ústředí bystrozorů
  • kanceláře Oddělení nepatřičného užívání kouzel
  • Ústředí administrativních služeb Starostolce
  • Odbor zneužívání mudlovských výtvorů
  • Oddělení prosazování magického práva
 • patro – Odbor kouzelnických nehod a katastrof
  • kanceláře Útvaru pro nápravu nevydařených kouzel
  • kanceláře Ústředny pro výmaz paměti
  • kanceláře Komise pro vymýšlení mudlovsky přijatelných výmluv
 • patro – Odbor pro dohled nad kouzelnými tvory
  • kanceláře divize zvířat, osob a duchů
  • Oddělení pro styk se skřety
  • Poradna pro boj se škůdci
 • patro – Odbor mezinárodní kouzelnické spolupráce
  • kanceláře Útvaru pro mezinárodní kouzelnické obchodní normy
  • Mezinárodní kouzelnické advokátní kanceláře
  • kanceláře britské sekce Mezinárodního sdružení kouzelníků
 • patro – Odbor pro kouzelnou přepravu
  • Správa letaxové sítě
  • Regulační a kontrolní správa košťat
  • Úřad pro přenášedla
  • Zkušební středisko přemisťování
 • patro – Odbor kouzelných her a sportů
  • kanceláře vedení britské a irské famfrpálové ligy 
  • Oficiální klub Tchoříčků
  • Úřad pro absurdní patenty
 • patro – Atrium
 • patro – Odbor záhad
 • patro – Soudní síně

 

Deníkové zápisy a rozhovory poskytnuté v rámci stáže na Ministerstvu kouzel:

 

15.2.2021

Svoji stáž jsem měla možnost začít na velmi zajímavém Odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů v 2.patře Ministerstva kouzel. Pan Terry Wolf, který je jedním z bystrozorů, mě nejprve provedl po Odboru a poté jsem měla příležitost nahlédnout do samotného ústředí. Asi jsem více čekala nějakou nácvikovou místnost pro souboje s černokněžníky, ale ústředí připomíná spíše detektivní kancelář, kde všude po zdech visí fotky hledaných kouzelníků a taktéž hledaných mudlů. Měla jsem jedinečnou možnost nahlédnout do některých spisů a složek již odsouzených kouzelníků, kteří si odpykávají svůj trest v Azkabanu. Pročetla jsem si zápisy z jejich soudů před Starostolcem a pan Wolf mi sám povyprávěl o svých vlastních případech. Nejvíce mě zaujala právě spolupráce s mudlovských světem a proto jsem pana Wolfa požádala o krátký rozhovor pro svoji závěrečnou školní práci.

 

Inees Rut Gowstring: Pane Wolfe, můžete mi více přiblížit Vaši spolupráci s mudly?

 

Terry Wolf: Slečno Inees, naprosto chápu, že Vás zaujala právě tato oblast mé práce, protože o ní tak často nemluvíme. Nám se totiž může zdát možná až moc jednoduchá, ale naopak pro mudlovské kolegy velmi cenná. Pokud se mudlovští detektivové, což jsou něco jako bystrozorové bez kouzel, trápí s případem velmi nebezpečného mudlovského delikventa, často nás požádají o pomoc. Velmi často jde o případy například únosů, kdy se mudlovští  kolegové obávají, že pachatel zareaguje neadekvátně a svoji oběť zraní či zabije. V takovém případě může velmi pomoc naše schopnost na dálku pachatele omráčit a oběť taktéž pomocí paměťových kouzel zbavit traumatu z únosu. Často se můžeme přiblížit i velmi blízko, protože pachatel nás považuje za neozbrojené.

 

Inees Rut Gowstring: Kdo se na Vás v takovém případě obrací? To o našem světě vědí všichni mudlovští detektivové?

 

Terry Wolf: Samozřejmě že ne. O naší existenci ví pouze ministerský předseda mudlovské vlády. On nás k takovému případu přizve a může se spolehnout na naše paměťová kouzla. Velmi dobře dokážeme paměť pozměnit tak, aby detektivové byli nakonec spokojeni se svoji vlastní prací a dopadením pachatele.

 

Inees Rut Gowstring: Pane Wolfe, jak vy sám vnímáte roli svého oddělení v průběhu věků v našem i mudlovském světě?

 

Terry Wolf: Slečno Inees, na našem oddělení je velmi znát, jaký přístup má k soužití kouzelníků a mudlů náš ministr kouzel. Pokud je jeho cílem ochrana našeho světa a vzájemné klidné soužití s mudlovským světem, pak je vždy byla a je role našeho oddělení mu maximálně pomoci a ochránit lidi bez ohledu na jejich čistokrevnost či naopak a bez rozdílu toho, zda-li jsou kouzelníci, motáci či mudlové. Cílem je ochránit životy, ochránit kouzelnický svět a jeho hodnoty. S příchodem smrtijedů na Ministerstvo kouzel se role nejen našeho oddělení diametrálně změnila a byli jsme nuceni chytat nečistokrevné kouzelníky nebo místo pomoci mudlům způsobovat v jejich světě katastrofy. V daném období naše oddělení opustila většina bystrozorů a přidala se do řad Fénixova řádu. Na Ministerstvo kouzel jsme se vrátili až pod vedením Kingsleyho Pastorka, kdy jsme se opět mohli pustit do práce, jejíž cílem bylo pracovat pro dobro našeho světa.

 

Inees Rut Gowstring: Pane Wolfe velmi Vám děkuji za odpovědi na mé dotazy a věřím, že i tyto nové informace inspirují mnoho mých spolužáku pro aktivní studium Obrany proti černé magii a dalších předmětů, které jsou nejlepší přípravou pro profesní cestu do vašeho oddělení.

 

 

16.2.2021

Druhý den jsem v rámci své stáže navštívila další velmi zajímavý Odbor pro zneužívání mudlovských výtvorů, který najdete taktéž ve 2.patře Ministerstva kouzel. Připadala jsem si trochu jak v muzeu mudlovských vynálezů. Všechna pracovní místa zaměstnanců tohoto Odboru jsou plna předmětů, které si přinesli ze svých zásahů u mudlů. Snaží se přijít na to, jakým kouzlem byl předmět očarován a vypátrat kouzelníka, který předmět začaroval. Někteří ale tyto předměty spíše sbírají pro své vlastní sběratelské potřeby. Stejně tak jako pan Willy Mall, který mě tímto odborem provázel a je velmi blízkým přítelem pana Arthura Weasleyho, kterého jsem bohužel neměla tu čest poznat, neboť v době mé stáže byl na dovolené a navštěvoval národní muzea po celé Evropě a obdivoval důmyslné mudlovské vynálezy historie. Pan Mall mě zavedl i do místního skladu, kde můžete obdivovat opravdu neuvěřitelné předměty a pročíst si zápisy ze zásahů při odčarování těchto předmětů. Nalezla jsem tu například masožravou sprchovou hlavici. Bohužel nikdy nebyl vypátrán viník, ale nechtěla bych být v kůži mudly, který tuto sprchu zapnul a místo příjemné vlažné vody se ho snažila sežrat. I na tomto Odboru jsem si dovolila položit svému průvodci několik otázek.

 

Inees Rut Gowstring: Dobrý den, pane Malle, ještě jednou děkuji za Váš čas a hned bych se Vás ráda zeptala, co máte na své práci nejraději a na co byste mladé studenty nalákal, aby jejich pracovní kariéra směřovala právě na Odbor pro zneužívání mudlovských výtvorů?

 

Willy Mall: Slečno Inees, náš Odbor je studnice nikdy nekončících zajímavostí, zážitků a objevování. Je těžké vybrat to nejlepší. Víte často se setkáváme s opravdu nehezkým zneužitím mudlovských výtvorů, ať už proti samotným mudlům, nebo mezi kouzelníky navzájem. Záměrem je druhého vyděsit či zranit, ne-li usmrtit. Tato zneužití jsou pak velmi přísně trestána Starostolcem. Naštěstí po pádu Lorda Voldemorta už nemají kouzelníci takovou potřebu tyto ohavnosti páchat a spíše se zaměřujeme na někdy lépe zdařilé a někdy naopak velmi nezdařilé rádoby žertíky. Takové očarování mudlovského výtvoru za účelem pobavení, někdy může skončit velmi špatně. Například jednou jsem vyšetřoval očarovaní mudlovské varné konvice, ve které si mudlové připravují vodu na čaj či kávu. Někdo ji očaroval tak, že při zapnutí začala vodu jak fontána stříkat do celého svého okolí. Bohužel voda byla vařící a mudla, který ji zapnul tak přišel k velmi nepříjemných popáleninám. Nejen že jsme ho museli převézt k Mungovi, konvici odčarovat a jeho dům vysušit, museli jsme také použít velmi silná paměťová kouzla a postarat se, aby dokázal svým blízkým vysvětlit, kde se několik dní zdržoval a co to má za jizvičky na obličeji. Naše práce je někdy velmi úsměvná, ale taktéž velmi potřebná. Bohužel stále je mezi námi kouzelníky spoustu těch, co neumí dobře odhadnout hranice a aktivně porušují náš hlavní zákon u utajení kouzel.

 

Inees Rut Gowstring: Pane Malle, jak vy sám vnímáte roli svého oddělení v průběhu věků v našem i mudlovském světě?

 

Willy Mall: Naší hlavní rolí bylo vždy ochránit mudly i kouzelníky před zneužíváním očarovaných předmětů a předejít tak jejich zranění či očarování. Stejně tak vnímám jako zásadní součást naší práce edukaci naší vlastní v oblasti studování chování a zvyků mudlů a předávání těchto informací dál do světa kouzelníků a do výchovy a studia nejen na Vaší škole slečno Inees, kde jsem i já byl několikrát jako host na hodinách Studia mudlů. I náš Odbor prožíval krušná období, kdy bylo Ministerstvo kouzel velmi protimudlovsky naladěno a naše oddělení změnilo svoji roli z ochrany mudlů na aktivní využívání a zneužívání jejich vlastních předmětů proti nim samotným. V tomto období se personální obsazení našeho týmu plně změnilo a mnoho z nás bylo pronásledováno smrtijedy. Naštěstí se nás velká většina vrátila poté zpět.

 

Inees Rut Gowstring: Pane Malle mnohokrát Vám děkuji za Vaše odpovědi a věřím, že budete ve své práci i nadále nacházet tolik radosti a naplnění.

 

 

17.2.2021

Třetí den jsem se vypravila na Odbor, který mě lákal asi nejvíce a to Odbor pro dohled nad kouzelnými tvory. Bohužel velká část jeho zaměstnanců byla právě na výjezdu v severním Irsku, kde řešila přemnožení a nelegální chov Velšského zeleného draka. Měla jsem ale možnost celý den věnovat jejich rozsáhlému archívu a knihovně. Narazila jsem zde na všechny úžasná díla Mloka Scamandera v prvním vydání, prohlédla jsem si velmi obsáhlé kouzelnické mapy, kde naleznete veškeré povolené chovné stanice kouzelných tvorů a mohla nahlédnout do spisů z procesů týkajících se například porušení  Zákona o zákazu experimentálního křížení. Obzvlášť zmíněná mapa byla naprosto okouzlující. Stačilo hůlkou ťuknout na označení místo a najednou se vám po mapě začali prohánět miniatury kouzelných tvorů, které v dané chovné stanici žijí. Viděla jsem tak miniatury draků, běhnic, trpaslenek či polovidů. U té mapy jsem trávila několik hodin svého času a nemohla se nabažit pohledu na tyto fantastické tvory. Odpoledne se mnou trávil místní archivář pan Frank, který se mi bohužel nepředstavil celým jménem. Bylo obdivuhodné poslouchat, kolik procesů si pamatuje a s jakými detaily. Vyprávěl mi například o procesu proti hypogryfovi Klofanovi, který žil na naší škole a poté, co zranil studenta Draca Malfoye bylo na popud jeho otce vzneseno obvinění. I po tolika letech bylo vidět, jak pan Frank na tato nespravedlivá obvinění vzpomíná se slzami v očích. Vyprávěl mi o záchranných akcích na pomoc ohroženým druhům kouzelných tvorů či zásahům proti pašerákům a množitelům, kteří s těmito tvory nelegálně obchodují. Mohla bych ho poslouchat mnoho dnů a on by měl stále co vyprávět. S panem Frankem jsem nemusela ani vézt rozhovor, abych pochopila, jak důležitou roli tento odbor v našem světě hraje. Ať už historicky, kdy bylo zapotřebí tyto tvory zmapovat a vybojovat jejich ochranu, o což se nejvíce postaral pan Mlok Scamander, jehož odkaz je vidět na tomto Odboru všude kolem nás. Stejně tak jejich nenahraditelná role v aktivní ochraně, zachování druhů a osvětě ohledně potřeb fantastických zvířat a v poslední řadě také role ochranná, kdy mnoho těchto tvorů, kteří skončí ve špatných rukou mohou být velmi nebezpeční kouzelníkům i mudlům. Přála bych si, aby tento den měl alespoň 48 hodin a věřím, že se s panem Frankem ještě znovu potkám.

 

 

Závěr:

 

Ministerstvo kouzel od jeho založení mělo vždy přímý vliv na životy kouzelníků i mudlů. Vývoj a postoj Ministerstva kouzel byl vždy ovlivněn lidmi, kteří stáli v jeho čele. Pokud zásadní posty a pozice na Ministerstvu kouzel zastávali čestní a zodpovědní lidé s respektem k zákonům, bylo vždy jejich záměrem uchovat náš svět v utajení a zachovat životy naše a mudlů ve vzájemném míru a toleranci. Pokud se k moci dostali lidé, jejichž hlavním cílem bylo prosazení svých vlastních zájmů, vždy se role a funkce Ministerstva kouzel přizpůsobila a kopírovala postoje svého vedení. Naše novodobá historie nás naučila, jak moc je důležité zachovat Ministerstvo kouzel v rukou neovlivnitelných a nestranných kouzelníků a že jsme to my všichni, kdo se o to musí postarat. Role a funkce Ministerstva kouzel se totiž nemění. Mění se jen lidé, kteří mají v rukou pravomoce tyto role a funkce vykonávat.

 

 

 

Použité zdroje:

Webové stránky:

http://potterzone.cz/

http://potter.fantasycz.net/

https://www.edna.cz/harry-potter/

https://cs.wikipedia.org/

https://www.wizardingworld.com/

knihy:

Harry Potter - Magická místa z filmů:  Jody Revensonová

Harry Potter Cesta dějinami čar a kouzel : Joanne K. Rowlingová

Harry Potter (1-7. díl) : Joanne K. Rowlingová