Student: bibi střeštěnka
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2008

Kouzelnická tvořivostZadané téma:

Vplyv prútika na tvorivosť čarodejníka.

(Vplyv hůlky na tvořivost kouzelníka)


Konzultant: Letitia te Tiba
Posudek: Preukázali ste ako teoretické znalosti, tak praktické nadanie pre tvorivosť.
Prácu hodnotím známkou V - vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Dobré
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Vliv hůlky na tvořivost kouzelníka.

Hůlka je jedním ze základních znaků správného kouzelníka. Kouzelník bez hůlky je jako Hipogryf bez peří, Jezerní lidé bez jezera či drak bez nebezpečnosti XXXXX, což je samozřejmě naprosto nesmyslně nelogické.

Jak už bylo řečeno, každý správný kouzelník si musí opatřit hůlku a to nejlépe ve specializovaném obchodě. Vlastně, co to plácám. Není to kouzelník kdo si vybírá hůlku, ale to hůlka si vybírá kouzelníka.
Vždyť staré kouzelnické přísloví říká: "Ukaž mi svou hůlku a já ti řeknu, jaký jsi." - Velká pravda. Hůlka hodně vypoví o svém majiteli.

Výběr hůlky by tedy neměl žádný kouzelník zanedbat, protože se jedná o úkon nezbytný a pro budoucnost kouzelníka veledůležitý. Všichni víme, že důležitý je druh dřeva, délka a jádro hůlky. Existuje neskutečný počet variací, a protože žádný strom ani žádné jádro (přesněji řečeno drak, jednorožec či fénix) není stejné, neexistují dvě totožné hůlky. Každá je jedinečná a nezapomenutelná.
Popis ve zkratkovitých jednoduchých črtech.

Výběr obchodu s hůlkami - [link]
Pomoc prodavače je důležitá - [link]
Na první pokus se to nepodaří nikdy - [link]
Ani druhý pokus nebývá nejpřesnější - [link]
Po několika desítkách pokusů, přijde ta pravá - [link]

Už při výběru hůlky započne vztah či vliv hůlky na kouzelníka. Vztah, který se dál vyvíjí a celkově ovlivňuje osobnost i schopnosti kouzelníka.
Hůlka není jen kus neživého klacku, ale kanál jímž neustále proudí energie, kouzelníkova energie.
Jestliže je tedy vztah kouzelníka a hůlky harmonický, pak dokáže kouzelník neuvěřitelné věci. Hůlka totiž dokáže rozpoznat i to co je v jeho podvědomí a tudíž to, co vědomí nedokáže do detailu rozpoznat či propracovat.
Uvedu příklad. Každý víme, co se učí druháci v hodinách Přeměňování. Mají proměnit svého domácího mazlíčka v pohár. Pro pokročilejšího kouzelníka jednoduché kouzlo a samozřejmě pilným cvičením jde propracovat k dokonalosti.
Je li ovšem vztah kouzelníka a hůlky neharmonický, vykouzlí i sebelepší a sebezkušenější kouzelník jen obyčejný pohár bez fantazie a lesku. Jsou li však kouzelník a hůlka v souladu, rozpozná hůlka jak přesně má konečný výsledek kouzla (v tomhle případě proměna domácího mazlíčka v pohár) vypadat. A to do těch nejkrásnějších detailů, o kterých ví jen naše podvědomí. Promění ho přesně v ten pohár, který se nám zrcadlí hluboko v duši, aniž jsme si mi sami vědomi toho, že tam onen obraz je.

Zde demonstrativní ukázka - [link]

První pohár je velmi jednoduchý a jednoznačně splní účel pro který byl přeměněn. Chybí mu ovšem jakákoli zdobnost či alespoň náznak nějaké fantazie, smyslu pro humor či tvořivost.
To druhý pohár je jednoznačně unikátní a dovolím si tvrdit, že žádný jiný kouzelník by sám od sebe totožný (bez možnosti prohlédnout si nejdříve originál) nevykouzlil. Je poznat, že kouzelník má rád barvy, smysl pro humor a jeho hůlka to ví a proto jeho přání takto interpretuje.

Samozřejmě, že vliv hůlky na rozvoj kouzelníkovi osobnosti, což zahrnuje i tvořivost, je podmíněno časem, ale i samotnou povahou či temperamentem kouzelníka. Proto je to hůlka, jež si vybírá svého majitele. Hůlka z divokého pružného dřeva si nevybere konzervativně flegmatického kouzelníka, stejně jako si hůlka z tvrdého pevného habrového dřeva nevybere vřeštícího cholerika.

Čím déle hůlka s kouzelníkem je a čím víc se jejich vztah prohlubuje, tím více jej ovlivňuje a působí na rozvoj jeho osobnosti/tvořivosti. Ale nic nejde samo od sebe a jak se říká: "Bez práce nejsou koláče." a "Cvik dělá mistra."
Jestliže kouzelník svou hůlku zanedbává, pak od ní nemůže čekat žádné zázraky. Stejně jako kouzelník očekává od své hůlky zpětnou vazbu -Přesněji: Na vyřčenou formuli, daný pohyb a kouzelníkovu myšlenku, provedení kouzla.- I hůlka něco očekává od svého majitele. Jak už jsem v této práci jednou prohlásila, hůlka není jen kus neživého klacku.
Očekává, že s ní bude zacházeno s úctou, náklonností a pečlivostí, a také že ji kouzelník nenechá zahálet a zapadat prachem. V naprosto nejhorším případě by totiž mohla zvlčet a potloukat se někde po barech v pochybných společnostech. Ovšem to se stává tak zřídka, že vlastně neexistuje žádný precedens.
Názorná ukázka, je pouze demonstrativní a žádná hůlka, pokud si to pamatuje, nic takového neprožila - [link]

Jestliže tedy k sobě kouzelník a hůlka najdou cestu, pak se může kouzelník těšit ze společnosti své hůlky a také z její podpory při kouzlení a to i v těch nejstresovějších situacích, kdy dobrá hůlka podrží svého majitele.

Dva obrázky na konec :).

Špatný vztah kouzelníka a hůlky - [link]

Dobrý vztah kouzelníka a hůlky - [link]

Jestli jste dočetli až sem, tak jste dobří O:-). Já i moje hůlka vás zdravíme.