Student: Una Vinona Flare
Kolej:Nebelvír
Školní rok: zima 2023

Studium mudlůZadané téma: K čemu přesně slouží gumová kachnička?
Konzultant: Nicholas McElen
Posudek: Slečna Una Vinona Flare ve svém rozsáhlém conscientiu pojednává o gumových kachničkách veskrze důkladně, od definice a popisu, přes kulturní význam a historii, až k jejímu užití v domácnostech obvyklých i méně obvyklých.

Slečna Flare dokázala důkladnou znalost mudlovského světa už samotnou statí o kaučukovníku a různých mudlovských organizacích. Zde její rozhledy však nekončí; dokonce zmiňuje autobusy, vozidla, pneumatiky, a jako třešničku na dortu zmínila i fotbal!

Práce vhodně plyne exkurzí do historie a vynořuje se opět v současné době. Slečně Flare se podařil vypátrat i ne zcela bravurně utajený experiment s kachničkami v oceánu, a přinesla obrazovou dokumentaci kachničky samotné královny, i kachničky odcizené z Odboru pro zneužívání mudlovských výtvorů (zvětšovací kouzlo).

Ve své práci jste uvedla celou řadu využití gumové kachničky v mudlovském světě. V propugnatiu se budu zajímat především o využití kachničky v kouzelnickém světě.

Na závěr, conscientiu by nebylo bývalo přespříliš uškodilo zeštíhlení části o materiálu ve prospěch drobného rozšíření hlavní části.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Vypracování zkoušky OVCE:

 

K ČEMU PŘESNĚ SLOUŽÍ GUMOVÁ KACHNIČKA?

 

OBSAH

ZADÁNÍ

 1. ÚVOD
 2. CO JE TO GUMOVÁ KACHNIČKA
 3. MATERIÁL
 4. SYMBOL KACHNY
 5. HISTORIE GUMOVÝCH KACHNIČEK
 6. GUMOVÁ KACHNIČKA JAKO ŽIVOTNÍ STYL
 7. MODERNÍ VYUŽITÍ
 8. ZÁVĚR
 9. PODĚKOVÁNÍ
 10. INFORMAČNÍ ZDROJE

 

ZADÁNÍ

Předmět: Studium mudlů

Profesor: Nicholas McElen

Zadání: K čemu přesně slouží gumová kachnička?

 

 1. ÚVOD

Jedno starší pořekadlo praví: „Zvíře dvakrát mládětem, člověk dvakrát dítětem.“ 

A možná o to kouzelnější je, že nám do života opětovně vstupují hračky. Nejprve když jsme malé děti, později potom, co máme vlastní děti. Sice je dost kouzelnických hraček, ale máme možnost potkávat se i s věcmi z mudlovského světa. Mezi takové velice pozoruhodné předměty, které jsou půjčovány především dětem a dají se tak zařadit mezi hračky, patří žluté gumové kachničky. K čemu ale přesně slouží? A jaký je pravý účel jejich vzniku? Cíl této práce, v rámci zkoušek OVCE, je, zjistit kde se vzala a jak přesně se používá „gumová kachnička“. Mám to štěstí, že jeden exemplář zmíněného předmětu mi byl darován k bližšímu prozkoumání (fotografie 1). Během zkoumání jsem hledala v mudlovské historii i současnosti. Informace jsou sepsány dle jednotlivých částí písemné práce, nikoliv chronologicky.

 

 1. CO JE TO GUMOVÁ KACHNIČKA

Prozkoumávaný předmět, který mám v rukou, má opravdu tvar kachničky. Anatomie předmětu odráží reálný vzhled těla ptáka a jeho částí – trup, křídla, ocásek, hlavu a zobáček. Předmět je velmi příjemný do ruky, povrch je jemný a je takové velikosti, že se dobře drží. Dá se tedy říci, že gumová kachnička je napodobenina mláďátka, malého káčátka. Model, který mám k dispozici, nemá žádný otvor. I toto je velmi důležitá vlastnost věci. Jak si řekneme později.

Jednotlivé části kachničky jsou jednobarevné – sytě žluté, na hrudi má logo firmy, která mi kachničku darovala, dále má nabarvený zobáček na oranžovou a nakreslená malá očka s řasami. Ovšem fakt, že má kachnička nakreslené řasy, může být poněkud matoucí, reálné kachňátko totiž žádné řasy nemá. V příloze naleznete fotografii živých kachňátek, která při bližším zkoumání toto tvrzení dokazuje (foto 2). Dále má zkoumaný mudlovský předmět vlastnost plavání na hladině vody. Vzduch, který je uzavřen v těle kachničky ji nadnáší dostatečně tak, aby plula na hladině. V případě, že kachničku potopím pod hladinu sama se nahoru vrátí. Nedokáže se však sama otočit v případě, že zůstane břichem vzhůru, bude nadále plavat jednoduše hlavou dolů. Je jedna zajímavost, kterou musím zmínit. Modelu kachničky chybí nohy! Při normálním pohybu ptáka po hladině vody je nutné, aby nohama ve vodě kopal. Gumová kachnička si plave a posouvá se po hladině, aniž by musela vytvářet sama nějaký pohyb.

 

 1. MATERIÁL

Pryž neboli lidově řečeno guma, provází lidstvo už neuvěřitelných pět století. Během 16.století se Evropané v Americe seznámili s takzvaným latexem. Byla to mléčná tekutina, která byla sbírána z kůry stromu kaučukovníku. Obyvatelé Ameriky zní vyráběli například míče na kopanou. Celou dobu se však řešil problém toho, že guma byla velmi lepkavá a špatně odstranitelná z kůže i z oděvů. V roce 1745 byl představen vzorek gumy ve francouzské Akademii věd, kde se pokoušeli zmíněnou vlastnost odstranit. Roku 1800 byla poprvé rozpuštěna na roztok a roku 1839 americký obchodník se železárenským zbožím Charles Goodyer a Angličan Thomas Hancock při svých nezávislých pokusech konečně přišli na to, jak vytvořit z kaučuku nelepkavou hmotu. Ovšem to ještě není hotový materiál, z kterého se začala vyrábět gumová kachnička. Proto, aby se začala vyrábět gumová kachnička bylo potřeba zajistit u kaučuku netoxické zpracovatelské vlastnosti.

Postupně se z kaučuku a z něho vyrobené gumy, stávalo nedostatkové zboží. Ovšem ani v Evropě se nezahálelo. V roce 1935 vynalezli chemici v Německu butadien-styrenový kaučuk. Na konci třicátých let 20.století se tak odstartovala rozsáhlá výroba syntetického kaučuku a v období mezi válkami se tak nedalo zabránit prudkému vývoji syntetického kaučuku v USA. Zde se především začaly vyrábět obrovské pneumatiky k autobusům a také doplňky pro užitková vozidla.  Zůstaňme ale ještě na chvíli v Evropě – od roku 1954 se začaly vyrábět gumové míče kterým, předcházely tvarované tenisové míčky. Ročně se vyrobilo až 3 miliony gumových míčů s tištěnými vzory v Oderské firmě Optimit, která funguje dodnes. Postupně se ale zjistilo že syntetický kaučuk nemá pro výrobu hraček stejné vlastnosti jako kaučuk přírodní. Byl totiž o dost toxičtější. V podstatně se tady výroba vrací k původnímu zpracování přírodního kaučuku bez BPA a k ručnímu tvarování dětských hraček.

 

 1. SYMBOL KACHNY

Kachna je na dálném východě obvyklým symbolem manželského štěstí. Pokud byste chtěli posílit tento aspekt v rámci feng-shui, doporučuje se vlastnit kachničky dvě. Co se týče koupelové kachničky gumové, obvykle žluté barvy, měla by být symbolem šťastného dětství a šťastného rodinného prostředí.  Pro severoamerické indiány jsou kachny symbolem trpělivosti, klidu a hlubokých znalostí. Pokud se podíváme například do historie keltské, je kachna symbolem jednoduchosti, nové a vynalézavé tvůrčí schopnosti. Mezi mudli je nejoblíbenější symbol kachničky mandarínské, která je pro ně symbolem věrnosti a často se jí gumová žlutá kachnička tvarem těla hodně podobá (foto 3 – pro porovnání těla zmíněného ptáka s tvarem zkoumaného modelu kachničky). 

 

 1. HISTORIE GUMOVÝCH KACHNIČEK

Podíváme-li se do historie samotných gumových kachniček jejich přesný původ není u mudlů přesně známý. Postupně se začaly objevovat s výskytem průmyslové výroby gumy, která se datuje do druhé poloviny 18.století. Nejdříve byly kachničky vyráběny z tvrdé gumy a na plavání byly příliš těžké. Ovšem staly se ikonou americké popkultury, kdy získaly svou proslulou žlutou barvu. Popkultura je soubor představ, myšlenek, náhledů, postojů a fenoménů, které jsou v rámci neformálního společenského konsensu považovány za nejvýraznější hlavní části mainstreamu kultury 20.století. Žluté kachničky jsou často používány jako symboly spojené s koupáním vanou, pěnou do koupele, dětmi a batolátky. Jeden z prvních modelů gumové kachničky měl v sobě otvor a stříkal vodu po napojení na zahradní hadici. První známá plovoucí kachnička spatřila světlo světa v roce 1938. Takový model bez dírky, jak jí známe dnes, byl vyšlechtěn o devět let později. Na základě výzkumu, který ukázal, že uvnitř kaučukových hraček se za přístupu vody a vzduchu množí toxické bakterie, které mohou být zdraví ohrožující, vystoupily kachničky i na souš. Stále jim však chybí nožičky. Sochař Peter Ganine si nechal patentovat žlutou kachničku Jejíž součástí bylo pískátko. Největší boom zaznamenala žlutá koupelnová kachnička v roce 1970 když mudla Jim Henson nazpíval v roli Ernieho, populárního maňáska z dětského pořadu Sezamová ulice, píseň „Rubber Duckie“. Internetový link této písně přikládám do své práce, abyste se mohli potěšit její melodií.

https://www.youtube.com/watch?v=Mh85R-S-dh8

 

 1. GUMOVÁ KACHNIČKA JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Popularita kachniček v posledních letech opětovně stoupá. Dokonce mají i svůj mezinárodní svátek. Den 13.1. je mezinárodním dnem gumových kachniček. Datum je spojeno s rokem 1992, kdy se v mudlovském světě udála neopakovatelná havárie přepravního kontejneru s hračkami. Nákladní loď která, převážela gumové kachničky z Hongkongu do USA nešťastnou náhodou 10.1. vyklopila kontejner plný gumových zvířátek. Obsah obří kovové přepravky spadl přes palubu a vysypal se do oceánu. Papírové krabičky se rozmočily. Několik tisíc gumových zvířátek, mezi nimiž byli i bobři, želvy nebo žáby, začalo o tři dny později putovat oceánem. Největší poprask způsobilo hejno zhruba dvaceti osmi tisíc žlutých plovoucích kachniček, které začalo svou velkou cestu po zeměkouli. Plovoucí opeřenci začaly putovat do všech koutů mudlovského světa. Vědci z mudlovských řad ovšem zjistili, že díky tomu, jak jsou kachničky lehké, jednoduše plavou a nechají se unášet vodními proudy, můžou být cenným zdrojem informací. Lze je využít jako bójky. Od roku 1995 se tak začaly využívat jako monitorovací prostředek k mapování mořských proudů (fotografie 4 - mapa kachního putování). Některé nalezené kachničky, které se na začátek cesty vydaly roku 1992 byly nalezeny u břehu Havaje, Japonska, i Jižní Ameriky. Dokonce některá hejna kachniček zamrzla v ledu kolem Aljašky.

V roce 2001 bylo zdokumentováno, že jedna skupina těchto uniklých gumáků se rozhodla podívat na místo, kde kdysi v roce 1912 ztroskotal Titanic. Proplouvali tedy místy, kde se snažili zachránit svůj život pasažéři nejluxusnější lodi své doby. V témže roce otiskl anglický deník The Sun článek o královně Alžbětě II., ve kterém bylo zmíněno, že královna sama má ve své koupelně žlutou plovoucí kachničku, která má na hlavě královskou korunku. Během několika dní byly gumové kachničky ve Velké Británii mudli zcela vykoupeny.

Pokud byste měli štěstí a na své dovolené „po mudlovském způsobu“ našli takovou uprchlou gumovou kachničku, která před lety putovala celým oceánem, buď s čárkovým kódem nebo s lisovaným výrobním číslem, dostanete za ní na burze velmi tučnou odměnu.  Od roku 2011 hodnota nalezených kachniček prudce stoupá. Je ovšem pravděpodobné, že už nebudou mít žlutou barvu. Sůl zabarvuje gumu, ze které jsou vyrobené, mírně do šeda a sluníčko jí dodává punc bílé barvy. Ve světovém oceánu se jich odhadem pohupuje ještě něco kolem dvou tisíc kusů.

 

 1. MODERNÍ VYUŽITÍ

V současné době se kachničky vyrábí v různých podobách. Můžete si koupit koupelnovou kachničku, která má brýle, šálu, dokonce i smoking anebo je připravená ve slavnostní róbě jako nevěsta (fotografie 5 – pořízena v mudlovském obchodě s domácími doplňky). Mudlové žluté gumové kachničky doslova milují!  Sběratelské kusy se pohybují od pár seti drobných až po několik set tisíc mudlovských peněz.  Můžete najít gumové kachničky i pro uložení různých digitálních vymožeností – jako jsou například flash disky, GPS, krokoměry, teploměry na měření teploty vody do bazénu či koupele. V roce 2017 byl po vzoru ztroskotané lodi realizován pokus, kdy bylo vypuštěno opět hejno gumových kachniček, které v sobě nesly GPS lokátor a mapovaly kudy se plaví. Mudlové se tak vydali na lov plovoucích žluťásků znovu. Pod rouškou vědeckého zkoumání oceánu si připravili dobrodružnou zábavu, aby mohli hledat zbytek původní posádky z roku 1992.

Moderní gumové kachničky už dávno neslouží pouze ke koupeli. Můžete jim dát funkci klidně pouze dekorační. Ve světě byste našli několik set designů těla a vzhledových zpracování gumových kachniček, který se ovšem postupně vrací zpět k původnímu vzoru a tvaru mandarínské opeřenkyně. Ve světě módy byste mohli sehnat spoustu doplňků z řad šperků, brýlí, tašek, bot, náramků, náhrdelníků, v podobách právě žluté ikonické kachničky.

V roce 2007 byla do Guinnessovy knihy rekordů za nejrozsáhlejší sbírku gumových kachniček zapsána jistá paní Charlotte Lee ze Seattlu v USA za sbírku 2583 gumových kachniček, kterou rozšířila do roku 2010 na 5239 kusů. V současné chvíli bude její sbírka ještě větší.

V neposlední řadě je žlutá gumová kachnička symbolem udržitelnosti, recyklace (materiál, ze kterého je vyrobena je snadno tříditelný a znovupoužitelný) a prý svým vzhledem mírní politické napětí. O oblíbenost nemá nouzi. V roce 2007 si ji zvolil jako symbol celosvětově úspěšný umělec z Nizozemí Florentijn Hofman. Nápad vytvořit kachničku gigantických rozměrů vznikl už v roce 2001, k jeho realizaci došlo až později, jelikož mudlovská technologie teprve čekala na své zdokonalení pro výrobu modelu 12,2 metry na výšku, 10,7 metry na délku a šířkou 9,1 metru. Ve vybraných městech se kachnička vždy na nějakou dobu těšila pozornosti turistů, než se přesunula jinam (foto 6).

 

 1. ZÁVĚR

Vůbec jsem netušila, kam až mě zkoumání gumové kachničky dovede. Zjistila jsem, že jsem zcela nezištně a zdarma získala domů darem jistou ikonu 20.století. Sice nemá žádné číslo, ani čárkový kód, ale odměnou mi je zábava při koupeli. Když se žlutou nezbednici snažíte potopit, musíte se prostě smát.

A k čemu přesně tedy slouží gumová kachnička?

Dětem i dospělým k potěše při koupání, k rozvoji fantazie při hře a také ke každodennímu působení ke změně mudlovského světa k lepšímu. Žlutá gumová kachnička je nositelkou naděje a radosti. Je předmětem, který dělá ze Země lepší místo. 

 

 1. PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bych chtěla poděkovat kouzelnické firmě pro návrh a realizaci koupelen SIKO, která mi darovala jeden z mudlovských exemplářů žluté kachničky.

Dále ředitelce koleje Nebelvír Esperanze Milagrosa za pomoc a podporu při rozhodování se o zkoušce.

Velké poděkování patří koordinátorce zkoušek Anseiole Jasmis Rawenclaw za ochotu ve hledání profesora a víře v mou zkoušku.

Má úcta a vděčnost směřuje k profesoru Nicholasi McElenovi za to, že se mé zkoušky ujal a položil mi otázku, která mi rozšířila obzory.

V neposlední řadě děkuji všem spolužákům a kamarádům mimo kolej, kteří mě podporovali v mém psaní v pro mě náročné době. Jsem vám všem vděčná za slova podpory a vtipy k navracení dobré nálady.

Děkuji!

 

 1. INFORMAČNÍ ZDROJE

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gumov%C3%A1_kachni%C4%8Dka

kachničky plují mořem

https://www.tatuantes.com/cs/tatuajes-de-patos-significado/

https://traveladventure.cz/po-oceanech-pluji-gumove-kachnicky/

pixabay.com

historie gumového průmyslu

Archiv ČT - Dávný i nedávný svět hraček, 4. reportáž

https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-do-usa-priplula-giganticka-zluta-kachna-204667

 

S nadšením v objevování

Una Vinona Flare