Student: Addie Hazel
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2024

Taje časuZadané téma: Čas a jeho rola v živote metlobalového kapitána
Konzultant: Grace Annabeth Reatcher
Posudek: Drahá slečna Addie,
v rámci vypracovania Ste sa rozhodli využiť Bullet Journal na lepšie demonštrovanie využívania času na poste metlobalového kapitána. Musím konštatovať, že tento krok bol veľmi dobre zvolený, nakoľko priložený obrazový materiál dokázal lepšie ilustrovať Vami poskytnuté informácie. Avšak k písomnej časti mám niekoľko výhrad.

Vaše predložené kapitoly pôsobia krátko z hľadiska obsahu, pričom tomuto problému sa dalo predísť ich lepším rozčlenením alebo spojením tých duplicitných (napríklad podkapitoly Plánovanie a Zápasy, kde v podstate len zopakujete tie isté informácie). Pri takomto detailnom rozčlenení je ťažšie skryť chýbajúce činnosti (napríklad písanie vývesiek, posielanie výbavy, kontrola a vypĺňanie tabuliek).

Z hľadiska zamerania predmetu na organizáciu vlastného času by som čakala jeho väčšiu prezentáciu v rámci Vašej práce. Príde mi to skôr ako zoznam vašich povinností bez použitia časového horizontu. Ten je možné identifikovať len v niektorých podkapitolách.

V prípade využitia Bullet Journalu by som očakávala jeho väčšie percentuálne zapojenie, než len na 25% práce.

Napriek tomu oceňujem kreativitu, ktorú Ste pri svojej práci využili, ako aj Váš zapálený metlobavý prístup.

Prácu hodnotím známkou Dobrý a odporúčam ju k jej ústnej obhajobe s nasledujúcimi otázkami:

Koľko času Vám zaberajú aktivity metlobalového kapitána za týždeň? Ktorá časť roku je pre Vás časovo najnáročnejšia?

Ktoré časti Bullet Journalu by mohli pomôcť bežnému hráčovi k jeho lepšej organizovanosti a ktoré by Ste mu osobne odporučili?

Vo vašej práci Ste zmienili využívanie To do listov. Ako sa líši ich používanie medzi hradným a muklovským krytím?
Hodnocení: Dobré
Hodnocení propugnatio: Dobré
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Ohavně vyčerpávající celočarodějné exameny

Taje času

Čas a jeho role v životě metlobalového kapitána

Addie Hazel

Havraspár, Zima 2024

Obsah:

1. Úvod

2. Rozdělení času

   2.1. Famfrpál

      2.1.1. Trénink

      2.1.2. Komunikace

      2.1.3. Motivace

      2.1.4. Plánování

      2.1.5. Zápasy

   2.2. Povinnosti vůči koleji

      2.2.1. Časopis

      2.2.2. Zasedačka

   2.3. Školní povinnosti

      2.3.1. Výuka

      2.3.2. Soutěže

   2.4. Volný čas

3. Využití Bullet journalu

   3.1. Měsíční rozpis

   3.2. To do list

   3.3. Vzpomínky

   3.4. Statistika famfrpálu

   3.5. Seznam knih

4. Závěr

5. Zkratky

6. Poděkování

1. Úvod

Famfrpál, sport, který je oblíben v celém kouzelnickém světě. Mají ho rádi jak malé děti, tak studenti Bradavic i velcí kouzelníci. Všichni víme, že čas v tomhle sportu hraje významnou roli.

Každá minuta, která je věnována ať tréninku na hřišti, či stmelování hráčů, je důležitá! Celý famfrpálový tým má pod svou ochrannou pálkou famfrpálový kapitán. Právě ten je zodpovědný za plánování tréninků, jednotlivé strategie na zápasy či komunikaci s hráči. Avšak i famfrpálový kapitán je pouze studentem Bradavic, a tak řeší studentské záležitosti, kterými jsou včasně napsané úlohy, učení se na testy a zkoušky či společně strávený čas s kolejí a svými kamarády. a užít si společný čas s přáteli v koleji.

Tato esej se zabývá analýzou role času v životě famfrpálového kapitána, zahrnující jeho tréninkové režimy, strategie na hřišti a osobní vyvažování času, a to s důrazem na jeho užívání Bullet journalu jako prostředku pro efektivní správu a plánování času ve všech těchto oblastech.

2. Rozdělení času

Ráda bych se nyní přesunula k tomu, jak kapitán tráví veškerý čas, popřípadě, jak ho rozděluje mezi své povinnosti. Jak jsem vlastně už naznačila v úvodu, tak i famfrpálový kapitán je student kouzelné školy Bradavice, a tak v důsledku této věty bych si dovolila rozdělit svůj čas do 4 hlavních kategorií: 

  • Famfrpál
  • Povinnosti vůči koleji
  • Škola
  • Volný čas

 

Umění je naplánovat si ten den (či týden) tak, aby dny byly co možná nejkreativnější, co se týče náplně dne, ale zároveň, aby to celé k něčemu vedlo. Ideální je tedy na každý den naplánovat si alespoň jeden úkol z každé kategorie. 

2.1. Famfrpál

2.1.1.Trénink

Trénování je základním kamenem celého famfrpálu. Právě trénování nám dává možnost se zlepšovat na jednotlivých postech, a díky tomu je i tento sport zajímavější při každoročních zápasech!

Na našem hradě máme dva typy tréninků. První trénink je INDIVIDUÁLNÍ, ten vede ke zlepšování zkušeností samotného kapitána. Výdrž každého hráče se doplní za 8 hodin, a tak je možné trénovat 3x denně. Pokud se hráč pilně věnuje trénování, tak mu samotný trénink zabere cca 30 minut. 

Druhý trénink je KOLEJNÍ. Kapitán má možnost zjistit, v jaké kondici hráči jsou, vyzkoušet naplánované strategie na zápas, ověřit správné atributy, zjistit, zda střelci jsou ochotni spolupracovat, dodělat naplánované mezní úrovně. Na celý školní rok je k dispozici 48 hodin tréninků, na kterých by kapitán měl být.

2.1.2. Komunikace

Aby tým fungoval co nejlépe, je potřeba jednotlivé hráče poslouchat a naslouchat jim. Pro tým je důležité, aby měl skvělé fyzické výsledky, ale taky, aby hráči spolu dokázali spolupracovat, prostě aby v týmu vládla přátelská atmosféra. To jde někdy  samo, ale někdy je potřeba ty starší hráče seznámit s těmi mladými a i naopak. Prostě ukázat, že tým je bezpečné místo pro každého!

2.1.3. Motivace

Nejen, že je potřeba hledat svoji vlastní motivaci, jak pro plnění povinností kapitána, tak pro vlastní zájmy, ale taky motivovat ostatní v týmu. Každý člověk v týmu je jinačí, a tak je důležité ke každému i jinak přistupovat. Někdo může mít tendenci podceňovat se , a tak je potřeba věnovat mu více času, aby viděl, že může být stejně skvělý jako ostatní! Anebo se blíží konec roku, všichni se připravují na zkoušky, ale zároveň je potřeba trénovat na zápasy, a tak je nutné hledat pozitivní důvody, proč trénovat. 

2.1.4. Plánování

Plánování času, to se nevyhne ani kapitánovi. Ten nejprve musí přemýšlet, jak naplánuje kolejní tréninky, aby tým stihl něco natrénovat, ale aby to nebylo na úkor školních povinností jeho i všech ostatních. 

Dále v den, kdy nás čeká kolejní trénink, tak je potřeba, aby kapitán, popřípadě jeho zástupce, naplánoval kdo bude na kterém postu, kdo si vezme LR na dodělání mezních úrovní, a tak. 

Jako poslední plánování bych zmínila plánování strategie na tři závěrečné zápasy. Každá kolej má jiný tým, a tak je potřeba důkladně ho poznat a vymyslet nejlepší strategii dle možností svého týmu.

2.1.5. Zápasy

V každém školním roce čekají každý tým 3 zápasy. Když odmyslím plánování strategií na každý zápas, který jsme řešili v minulém odstavci, tak mi zbývá menší příprava před zápasem (zkontrolování týmu, zda jsou všichni vzhůru, zda mají výbavu a připnuté lektvary na opasku) a čas zápasu. Ten na našem hradě trvá minimálně 33 minut, maximum není nijak omezeno. Záleží na chytačích každého týmu. 

2.2. Povinnosti vůči koleji

2.2.1. Časopis

Tenhle bod záleží na každém kapitánovi. Určitě není povinností každého ze čtyř hradních kapitánů psát do kolejního časopisu, popřípadě rovnou do Denního Věštce. Ale v případě, že je kapitán i redaktor, tak největší čas zabere samotné psaní článků. Pokud někdo nepíše závěr týden, jako já, tak jde napsat článek za jedno odpoledne. I v případě, že píšete rozhovor, napíšete si hlavní část textu a pak čekáte už jen na odpovědi. 

2.2.2. Zasedačka

Famfrpálový kapitán je většinou (záleží na koleji a jeho ochotě) členem zasedačky. S tím jsou spojeny, kromě vymýšlení soutěží a plánování famfrpálu, povinnosti spojené s vedením koleje. Pro modré kapitány je to minimálně účast na společných seancí na začátku a na konci roku, sdílení nových nápadů a myšlenek, nebo připojení se k diskuzi o stávajícím tématu a rozesílání dárků k narozeninám.

2.3. Školní povinnosti

2.3.1. Výuka

Školní řád říká, že povinností každého studenta Bradavic je mít alespoň jeden předmět. Školní rok je rozdělen na 8 dvoutýdenních termínů (9. termín trvá týden a slouží k dopsání esejí), přičemž každý předmět má na jeden termín jeden úkol. V případě, že student má více času, nebo má v plánu získat ocenění Snaživec roku, tak si může ještě každý termín navíc zapsat 3 semináře (každý seminář obsahuje jeden úkol).

2.3.2. Soutěže

Kromě úkolů může student plnit i soutěže. Odměnou za jejich splnění jsou body, anebo srpce. Soutěže jsou rozmanité, a tak si každý student přijde na své. Myslím si, že není potřeba plnit každý den několik soutěží, aby student finančně vyšel.  V případě tedy, že student má plný rozvrh, tak soutěže počkají.

2.4.Volný čas 

Volný čas je důležitý pro každého. Je to čas, kdy můžeme dělat věci, které nás baví a které nás rozvíjí. Zároveň tenhle čas taky můžeme věnovat relaxaci a odpočinku. Nebo právě naopak to může být čas, který trávíme se svými přáteli z hradu nebo z koleje, na které během nabitého týdne nemáme čas.

Pro mě osobně to znamená čas, který mám sama pro sebe. Lidi mám ráda, ale trávím s nimi většinu týdne (ať to je společně psaní úkolů, famfrpálové tréninky, výuka,...), takže svůj volný čas ráda trávím nad knížkou nebo poslechem hudby ve své komnatě. Pokud je venku teplo, tak mě najdete na pozemcích školy. Když ještě objevím zbylou sílu a je krásné počasí, tak si ráda zajdu na procházku do Prasinek, nebo si dám pár koleček okolo famfrpálové hřiště. Díky pohybu se mi vyčistí mysl a získám další sílu a motivaci plnit své úkoly.

3. Využití Bullet journalu

Vzhledem k velkému množství povinností, které jako famfrpálový kapitán mám, bylo pro mě důležité začít si je někam zapisovat. Nebyla jsem už schopná držet v hlavě veškeré termíny kolejních tréninků, deadliny úkolů a esejí, nebo do kdy mám poslat šéfredaktorce článek na korekturu.

Právě díky předmětu Taje času jsem si zavedla první Bullet journal. Bullet journal je systém plánování, psaní seznamů úkolů, či memorovat zážitky do právě jedno sešitu/ bloku. Viděla jsem v něm dost výhod. Jednou z nich bylo, že mám zapsané všechny úkoly na jednom místě. Další výhodou bylo, že to nebyl pouze diář, ale mohla jsem si do sešitu zapisovat i To do list, různé statistiky z kolejních tréninků či seznam přečtených knížek. 

 

Ráda bych v rámci mé závěrečné práce ukázala, jak jsem se naučila pracovat s Bullet journalem, ale také, jak si vlastně organizuji čas. 

 

Bullet journal

3.1. Měsíční rozpis

Plán na celý měsíc je pro mě základem. Mám možnost tady vidět, kdy mám jakou povinnost. Můžu si zde přehledně naplánovat kolejní tréninky, různé kolejní večírky či psaní úkolů. Vidím vždy, zda se mi ten úkol překrývá, nebo tam mám volno.

3.2. To do list

I když většinou nemám problém s tím, abych si zapamatovala i drobné úkoly, i tak jsem zjistila, že je lepší zařídit si To do list. Zaprvé mám vše napsané na jednom místě, a tak nemusím nic hledat. Za druhé, tím že to mám na jednom místě, tedy v jednom sešitu, tak vím, že nic neztratím. A jako poslední bod bych viděla, že když si to napíšu, tak mohu ty povinnosti pustit z hlavy a mám volnou paměť.

Já si konkrétně píšu To do listy na týden. Každou neděli si sednu, sepíšu, co potřebuji v následujícím týdnu splnit a zapíšu si to. Případě, že si na něco vzpomenu, tak dopisuji v průběhu týdne. Na rozdíl od měsíčního předpisu, je můj To do list více rozepsaný, v měsíčním plánu mám základní události.

3.3. Vzpomínky

Nejen, že díky těmto stránkám si samotný diář i vyzdobím, ale mohu si tak uchovat různé vzpomínky na události. Mám možnost sem nalepit jak fotky od pana Pastičky, tak i plakáty na večírky či famfrpálové zápasy. 

3.4. Statistika famfrpálu

Na samotný famfrpál mám tabulky, ale mám ráda, když mám vše při jednom, a tak si v BJ vedu počet účastníků na KT za měsíc, počet svých natrénovaných zkušeností a zkušeností celého týmu a počet lektvarů rozvahy.

3.5. Seznam knih

Jsem velký knihomol, a tak za rok přečtu dost knih za rok. Abych si byla jistá, že na žádnou knihu nezapomenu, tak si vedu seznam knížek v BJ. Mám zde jak knížky povinné k splnění výuky, tak také knihy, které čtu ve volném čase. 

4. Závěr 

V životě famfrpálového kapitána má čas nepostradatelnou hodnotu. Dovednost kapitána pracovat s časem tak, aby moudře využil každou minutku, a je jedno, jestli na trénování famfrpálu, nebo učení se do školy, je základem pro dosažení těch nejlepších výsledků

 

Bullet journal je ideálním pomocníkem pro famfrpálového kapitána, díky kterému může sledovat veškeré své zájmy v jednom poznámkovém bloku. Od prvních úkolů až po poslední minuty na právě hrajícím zápas. Ideální pro člověka, který si umí naplánovat týden a dokáže to dodržet.

 

Důležitost správného časového rozvržení pro kapitána se neomezí jen na jeho výkony na hřišti. Je to schopnost využívat čas jako prostředek k neustálému posunu vpřed, jak pro tým, tak pro jeho vlastní růst.

Takto se čas stává nejen měřítkem jeho úspěchu, ale i klíčem, který mu umožňuje být nejlepší verzí sebe sama – pro tým i pro jeho vlastní cíle a ambice.

 

5. Zkratky

KT - kolejní trénink

IT - individuální trénink

LR - lektvary rozvahy

BJ - Bullet journal

 

6. Poděkování 

Ráda bych poděkovala slečně Grace Annabeth Reatcher  za trpělivost, kterou se mnou měla během dvou let, kdy jsem u ní studovala předmět Taje času a taky za možnost skládat OVCE z jejího předmětu.