Student: Vendesousa Asio Otusová
Kolej:Mrzimor
Školní rok: zima 2009

Taj lesa a jeho životaZadané téma: Jak by jste řešila problém s kácením lesů a hubení zvěře, kdyby jste byla prezidentkou odborů pro lesy?
Konzultant: Kris Glowr
Posudek:
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Problematika kacení lesů a hubení zvěře:

Drazí přátelé, na tomto sympoziu jsme se sešli, abychom se pokusili vyřešit neúnosnou situaci mudlovských lesů. Někdo možná může tvrdit, co je nám do mudlů. Tím, že porušili rovnováhu ve svých lesích, ohrožují i naše čarolesy, které se před nimi snažíme zatím úspěšně skrývat. Já jako prezidentka odboru pro čarolesy, jsem byla požádána, abych se svými spolupracovníky vypracovala možný postup záchrany.
My kouzelníci se o své lesy umíme postarat. Již od roku 728 existuje odbor, který se čarolesy zabývá. Stará se o to, aby rostlinné a živočišné obyvatele čarolesů nic nevyrušovalo, ať se jedná o tvory kouzelné či nekouzelné. Ty nejlepší a nejstarší z čarolesů udržuje v přísně tajnosti před nekouzelnickým světem. Díky odboru pro čarolesy pořád máme dostatek lesů, které jsou plné kouzelných zvířat, stromů a jiných rostlin. Stále jsou rozsáhlé a některé nepřístupné. Což je samozřejmě dobře. V poslední době se ale objevil někdo, kdo naše čarolesy ohrožuje. Ano, je to mudla.
Nestačí mu už jeho vlastní lesy, které si zavezl odpadky. Rozhlíží se i po těch našich. Samozřejmě, že nemůžete vzít celý čaroles a přesadit ho někam do pustin, nebo schovat ho do kapsy, aby o něm mudlové nevěděli. Nene to nejde. Před mudlovským světem se čarolesy chrání různými nálepkami jako je národní přírodní rezervace, národní park, chráněná krajinná oblast nebo biosférická rezervace. Navenek to tedy vypadá, že čaroles pod ochranou mudlovského ministerstva životního prostředí. Odbor pro čarolesy má však na mudlovském ministerstvu své agenty, jejichž úkolem je chránit čarolesy před mudly. Mudlům nejde nic nařizovat, když někam dáte cedulku „Zákaz vstupu“ 98% mudlů se tam půjde podívat. Musíte jim to tedy nenápadně podsouvat, právě pomocí cedulek „národní park“ apod. Navíc opravdu nejstarší a nejvzácnější místa a tvorové jsou před mudly samozřejmě chráněny kouzly. Těžko takovou mudlouvskou rodinku procházející se po Boubínském nebo Žofínském pralese napadne, že se prochází po nejstarších čarolesích u nás.
Kouzelníci se o své lesy umějí postarat, vědí, kolik mohou pokácet, aby to nenarušilo koloběh přírody. Horší je to ale s mudly. V kácení a hubení jsou nepřekonatelní. A právě tím začínají ohrožovat i naše lesy a zvířata. Výše popsané opatření se musí nestále zdokonalovat, aby naše lesy nedošly k úhoně.
Já, jakožto prezidentka odboru, jsem velmi znepokojena stavem mudlovských lesů a jejích zvířecích obyvatel. A moji spolupracovníci samozřejmě také. Proto odbor pro čarolesy přišel s osvětovým programem, který je určen pro mudly a  jejich lesy a živočišné obyvatele lesů.
V současné době je v mudllesích přemnožená spárkatá zvěř. Myslivci schválně udržují vysoké stavy srnek, muflonů a daňků, aby měli co střílet. Zvířata pak okusují mladé stromky, které hynou. Chybí jim přirozený nepřítel. Vhodné by bylo, tam kde to bude možné, nasazení predátorů (vlk, rys, medvěd), aby zvěř získala zpátky svého přirozeného nepřítele. Jako další krok následuje osvěta mudlovských myslivců, kteří se snaží velké šelmy co nejrychleji odstřelit, byť jsou chráněny zákonem. Protože s myslivci většinou není řeč, muselo by se přistoupit k kouzlům usměrňujícím paměť. Tak by bylo možné dospět toho, aby si myslivci uvědomili, že predátor není jejich nepřítel, protože oni přemnoženou zvěř nezvládají. Jako třetí krok by následovala osvěta mudlů, kteří zapomněli, že velké šelmy bývali normálními obyvateli jejich lesů. V tomto směru by nám mohla pomoci mudlovská masmédia. Náš odbor má připraveno několik pořadů o přírodě, ale i pořady typu seriál, protože na ty se mudlové kukají nejvíc. Tyto pořady kromě normálního televizního vysílání, produkují i speciální paprsky, které pronikají do mudlovské podvědomí a mudlové se tak znovu naučí žít s velkými šelmami a setkání s ní v lese nebudou považovat science-fiction. Tyto tři kroky, či spíš body by samozřejmě probíhaly více méně souběžně, protože by bylo zbytečné zaplnit lesy šelmami a půlroku čekat, než se začne s osvětou myslivců a mudlů. Myslivci by nám do té doby všechny šelmy postříleli a pár mudlů by setkání s takovým vlkem nemuselo přežít.
Mudlové z většiny svých lesů udělali monokulturu smrku, přitom původně byly jejich lesy smíšené. Smrky mají mělké kořeny, proto jsou náchylné na polomy, smrky se také velmi zalíbily broučkovi kůrovci, který je dokáže „srovnat se zemí“. Zde máme opět připravený osvětový program o třech krocích. První krok zahrnuje vykácení monokultur smrku a tím zbavení se kůrovce a výsadbu smíšených lesů, které bychom poněkud popohnali rostoucím kouzlem. Nemůžeme přeci připustit, aby večer mudla vyhlédl z okna a viděl vzrostlý les, další den ráno vyhlédl z okna a viděl lesní školku. V dalším kroku by následovala osvěta hajných a lesáků, kterým by naši specialisté z odboru kouzel předali části svých zkušeností. Hlavně co se kácení a znovuvýsadby lesa týče. Podobně jako u myslivců. V třetí krok by zahrnoval osvětu mudlovské veřejnosti. K tomuto účelu bychom opět využili mudlovských masmédií. Tyto tři kroky se samozřejmě opět prolínaly, aby naše snaha a vynaložené úsilí nepřišly v niveč. Takto by se mudlovské lesy skladbou přiblížily tomu, jak vypadaly na úsvitě českého státu. Chtít, aby se tomuto stavu lesy přiblížily i rozlohou by byla utopie, protože u nás žije mnohem víc lidí a tak ta pole a pastviny musí být, protože prostě musíme něco jíst.
Doufám, že se mi alespoň částečně povedlo nastínit jak by vypadal náš osvětový program. Snad uznáte, že tento program stojí za to, abyste do něj vložili své galeony, protože bez dotací se bohužel neuskuteční. Lesy ať kouzelnické nebo mudlovské jsou místem klidu, odpočinku a relaxace. Zkuste si představit tvář světa bez nich. Myslím, že investice do ochrany lesů je něco, co se vám několikanásobně vrátí, až zatoužíte po klidu a vyhledáte klenbu stromů, která bude připravená sevřít vás ve své uklidňující náruči.
Za odbor pro čarolesy Vendesousa Asio Otusová, prezidentka.