Student: Mintaka Orionis
Kolej:Nebelvír
Školní rok: zima 2010

TarotyZadané téma:

Vážená slečno,

vítám Vás u zkoušek OVCE a přeji mnoho zdaru při zpracovávání následujících témat: 

1) Můj oblíbený druh tarotů (stručný popis karet jako celku, v čem Vám jsou sympatičtější než jiné druhy, případně i kratší výtah z jejich historie, symboliky,...)

2) Má oblíbená karta (její popis, symbolika, příklady výkladů, kdy byste si ji chtěla, ale i nechtěla vytáhnout...)

3) Mé oblíbené výkladové schéma (obecný popis + přiložení alespoň jednoho konkrétního výkladu a jeho rozbor)

Celkovou délku nezadávám, jistě jste si však vědoma toho, že odbyté a příliš stručné práce nemají šanci projít. 


Konzultant: Filius Orionis
Posudek: Excelentní zpracování, slečno.
V první části jste velice rozsáhle, ale přesto přehledně popsala základní symboliku RW tarotu a vypíchla některé zajímavosti tak, že je zkouška čitelná a zajímavá i pro člověka, který se s tarotem dosud vůbec nesetkal.
Ani druhé části nemám co vytknout; ta třetí je pak již pouze perfektním završením celé práce - dokázala jste zde, že karty umíte výtečně používat i v praxi, což koneckonců dokazuje i vlastní komentář Vaší přítelkyně.

Písemnou část Vašich zkoušek OVCE hodnotím známkou V – Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

 1) Když jsem se s tarotem setkala poprvé, tak jsem netušila, že existuje spoustu jeho druhů. Do rukou se mi "řízením osudu" dostal ten nejrozšířenější druh, tedy tzv. Rider - Waite tarot.

Za originální a inovativní sadu tarotu vděčíme Arthuru Edwardu Waitovi (1857-1942), který ve spolupráci s umělkyní Pamelou Colman-Smith vytvořil tyto karty. Nově vytvořené karty pak v roce 1909 vydalo nakladatelství William Rider & Son. Takže se ihned těmto kartám začalo říkat Rider – Waite tarot (= RW tarot). A v čem se tyto karty liší od dřívější podoby tarotu? Především tím, že je v nich symbolicky rozkreslena i Malá arkána. Tedy např. u IV HOLÍ nejsou namalovány jen čtyři "klacky", ale je tam výpravný obrázek s hlubokou symbolikou.

(Jinak musím upozornit též na to, že v této sadě se nachází karta Síla pod číslem VIII a karta Spravedlnost pod číslem XI. Je to Waitova změna, kterou nikdy pořádně nevysvětlil.)

Od sestřenice mám i druhý nejslavnější typ tarotu – tzv. Thoth tarot Aleistera Crowleyho, ale ten mě absolutně neoslovuje, takže leží nepoužitý ve skříni. Samozřejmě, že existuje mnohem více typů tarotových sad, ale já zůstávám u „klasiky“, neboť k ní existuje i nejvíce relevantní literatury (např. Hajo Banzhaf (který bohužel v letošním roce zemřel), Bohumil Vurm, Judith Peschlová, Věra Kubištová-Škochová, Alan Oken,..). A obecně mi tyto karty přijdou čitelné, „mluví“ na mě, rozumím jejich symbolice.


V následující části této otázky jsem se rozhodla představit podrobněji symboliku Velké arkány RW tarotu a obecnou charakteristiku tarotových barev Malé arkány (holí, pohárů, pentaklů=disků=mincí a mečů), neboť není možné detailně rozpitvávat symboly všech 78 karet tarotu.


POHÁRY

Představují naše city, emoce, nevědomí, přání, víru a duši. Tradičně patří k živlu vody. Tedy něčemu beztvarému, neuchopitelnému, pohybujícímu se, měnícímu se.


Pro mě poháry vystihuje báseň Františka Gellnera „Přetékající pohár“:


„Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.


Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,
na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.


Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.


Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.“


(ze sbírky „Po nás ať přijde potopa!“)


PENTAKLY

Ty naopak patří k pevnému, solidnímu a jistému živlu země. Karty s pentakly tedy značí jistotu, praktičnost, solidnost, neohebnost, těžkopádnost, neochotu ke změnám, realitu, přízemnost, opatrnost, pragmatičnost, trpělivost, důvěryhodnost, ale i konzervatismus. Tradičně pentakly symbolizují peníze. Tato tarotová barva se tedy zaměřuje na fakta, hmotné výsledky, hmotu obecně a tělo.


HOLE

Holím je přiřazen element ohně. Hole jsou tedy prudké, kreativní, spontánní, vášnivé, nápadité, plné energie, ta jim však nevydrží dlouho, neboť zde chybí trpělivost. V negativním významu mohou být hole přespříliš temperamentní, bezohledné, žijící jen přítomností, jsou vzteklé, vznětlivé, bojovné a agresivní. Holím je tradičně přisuzována falická symbolika, bývají tedy spojovány s mužskou plodivou sílou a energií. Naopak poháry bývají chápány jako „ženské“.


MEČE

Meče jsou přiřazovány k elementu vzduchu a tradičně představují rozum, naše racio, schopnost myslet a zachovávat odstup. Představují i citový chlad, cynismus, neschopnost empatie, ale naopak i bystrý intelekt, rychlý úsudek, schopnost myslet analyticky a být objektivní, nezaujatý.


A teď již symbolicky k jednotlivým kartám Velké arkány:


0 – BLÁZEN

 

 

Dolů zářící bílé slunce: ukazuje na to, že Bláznovo jednání je řízeno "shora". Je to i stav vědomí, které je zcela otevřené novému a slibuje tedy nevídanou tvořivost a kreativitu.
Pestré šaty: od všeho něco, neomezenost. Je zde i hlubší symbolika kabalistického Stromu života a trojitého plamene na místě srdce Blázna, ten symbolizuje spojenost s božským konáním.
Raneček přes rameno: minulé zpracované zkušenosti a vědomosti potřebné k přežití. Na ranci je i symbol vševidoucího staroegyptského Horova oka a orla. Horovo oko naznačuje, že bohové dohlížejí na Bláznovo konání. Orel symbolizuje zrak a v této souvislosti hovoří o naší objektivitě s jakou jsme schopni vidět věci minulé – věci v ranečku.
Hůl: vůle jednat, síla, připravenost hájit své postoje, mužská plodivá síla, falický symbol.
Pes skákající po noze: čich. Varuje před zkázou, nebezpečím. Snaha zadržet Blázna, zbrzdit ho. Věrný společník na naší cestě. Zvládnutí pudovosti. Svědomí. Opatrná povaha se snaží zastavit tu Bláznovu. Instinkt.
Okraj útesu: neví se, co je dál. Co se stane za pár chvil, dalším krokem. Blázen vykračuje do neznáma, ale je chráněn boží mocí. Nebezpečí.
Pohled vzhůru: naděje, víra ve vlastní skutky, snění, neopatrnost, ochrana od vyšších božských sil.
Příroda: síly přírody jsou svobodné, neomezené.
Hory: vysoké postavení, vnější překážky, výzva, protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit.

Skála: nezanedbatelná překážka, pevný bod, (příliš) vysoké cíle, výzva.
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, otevřená mysl. Štěstí. Naděje. Rozum. Bdění. Jasnost myšlenek. Optimismus. Zvídavost. Touha poznávat.

Bláznovo pero (také Pero Maat) – pero egyptské bohyně pravdy. Spolu s listnatým věncem nám říkají, že stejný božský duch jako přebývá v přírodě, přebývá i v Bláznovi. Věnec zdůrazňuje, že duch vítězí.

Blázen má podle literatury na košili hebrejská písmena JHVH (přiznám se, že já jsem je nenašla ani po velmi detailním zkoumáni karty) - tedy Jod, He, Vav a He neboli tetragram "Jsem, který jsem" (nevyslovitelné jméno Boha).

Bílá růže: čistota touhy, čistota života, čistota lásky, mysli. Život je jako růže – je ryzí, ale trnitý.

Nula: značí nepřítomnost kvantity, kvality a hmoty, proto je Blázen chápán jako neomezený potenciál. Jako začátek.

Androgyn: Blázen je středního rodu, symbolizuje spojení ženského i mužského elementu.

Bláznovi je přiřazeno hebrejské písmeno Alef (což znamená býk, vůl).

Blázen je spojován s revoluční a rebelskou planetou Uran.


1 - MÁG

 

 

Symbol ega: vědomí sebe sama. Značí se římskou I – což je obdoba anglicky psaného zájmena Já.
Poloha rukou: "Co je nahoře, je i dole". Schopnost přenést síly ducha do materiální (fyzické) roviny. Díky tomuto postoji může Mág svůj potenciál rozvinout naplno. Upozornění na to, že makrokosmos se zrcadlí v lidském mikrokosmu a naopak. Levá ruka Mága ukazuje tzv. Jupiterovým prstem – dává tedy naději, že pokud budeme naslouchat tomu "nahoře", pak budeme jednat správně.

Čtyři magické zbraně: čtyři živly – kalich, pentakl, meč a hůl. Mág má k dispozici všechny symbolické vlastnosti těchto předmětů.
Magický proutek - hůlka: vůle a inspirace. Čaruje oběma konci.

Čelenka: upozorňuje na schopnost koncentrace, na sílu myšlení.
Ležatá osmička: nekonečno. Gnostický symbol značící Krista, věčný život propojenost vnitřního a vnějšího, duchovního a materiálního.
Pás – had požírající svůj ocas: Uroboros - alchymistický had, znak nekonečna, věčného života, schopnosti zbavovat se nepotřebného, zastaralého, moudrost. Jedině změna je stálá. Řízená a nutná transformace.
Bílé roucho: čistota, duchovní naplnění, osvícení.
Červený plášť: osobní tvořivá síla, nadšení, vzrušení, erotika. Vnější plášť překrývá to uvnitř, čistého ducha.
4 lilie a 5 růží: rozkvět, rozvoj. Pět růží znamená pět lidských smyslů. Čtyři lilie značí poznání.
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost, otevřená mysl. Spiritualita. Štěstí. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlenek. Optimismus. Zvídavost. Touha poznávat.

Mágovi je přiřazeno písmeno Bet (dům) hebrejské abecedy.

Mág je přiřazen astrologicky k Merkurovi.

 


2 - VELEKNĚŽKA

 


 

Písmena B a J: Boas (v něm je síla) a Joachim (on upevní), legendární pojmenování dvou hlavních pilířů chrámu v Jeruzalémě. Nebo též Jod (ano) a Beth (ne). Velekněžka sedí uprostřed – je tudíž neutrální.
Dva sloupy - černý a bílý: dvě základní protikladné síly (dobro – zlo, muž – žena,...) také symbol římské dvojky, která Velekněžce odpovídá. (Dvojka značí dualitu, odraz, reflexi). Vchod do Šalamounova chrámu – Velekněžka střeží veškeré vědění.
Závěs: skutečné poznání je zakryto. Symbol tajemství, také Velekněžčina panenství. .
Granátová jablka a palmy: symboly mužských a ženských pohlavních orgánů – vztah duševního života a sexuality. Palmy představují plodnost a tvořivost, sílu vůje a granátová jablka tuto touhu přijímají. Lotosová poupata na hlavicích pilířů symbolizují panenství a tvořivý potenciál.
Srpek měsíce u nohou: emocionální podstata, ženská složka. Symbol Luny - nevědomí, ženský princip, intuice. Též odkaz na středověkou symboliku Panny Marie typu Immaculata (Neposkvrněná).
Tóra: vyšší zákony (prvních pět knih Starého zákona) – symbol vědění a moudrosti. Kolektivní nevědomí.
Isidina koruna: 3 fáze Měsíce – schopnost růst a měnit se a přitom být sami sebou. Také představuje 3 fáze života ženy – dívku, ženu a stařenu. Ženský princip.
Granátová jablka na závěsu: jejich uspořádání má tvar kabalistického Stromu života.
Bílá barva: Čistota. Duševní a spirituální energie. Stav na začátku nebo naopak úplné osvícení.
Černá barva: Neznámo, temné části věcí, nepřítomnost světla. Odvrácená strana.

Třpytivé roucho: zobrazuje vibraci prakriti – podstatu veškeré stvořené látky.

Kříž na hrudi: Sjednocenost mužské (vertikální) a ženské (horizontální) energie, její rovnováha. Též symbol utrpení a vyššího vědění. Střed kříže symbolizuje kosmické centrum.

Vodní hladina v pozadí – nevědomí, styk s vědomím.

Velekněžce odpovídá astrologicky Luna – to dokládá i Isídina koruna na hlavě Velekněžky.

Hebrejsky kartě odpovídá Gimel překládaný jako "velbloud".

 

 

3 - CÍSAŘOVNA

 


Žena: Venuše (jí jsou zasvěceny i cypřiše v pozadí), ženský princip, plodnost.
Štít ve tvaru srdce s Venušiným znakem: symbol ženského pohlaví, symbol bohyně Venuše.
Koruna s 12 hvězdami: koresponduje s pochopením zvěrokruhu a jeho základních vzorců a archetypů. Cykličnost.
Kukuřičné pole: plodnost, radost a duchovní naděje. Plodivá síla přírody.
Granátová jablka: symbol ženských pohlavních orgánů. (Granátová jablka uvnitř obsahují semínka - symbol nového života, plodnosti.) Koruna na vrcholu - symbol královské moci.
Strom: symbol života, potence, nesmrtelnosti, poznání i svobody. Také nehybnosti, zakořeněnosti, stálosti, rodných kořenů.
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, otevřená mysl. Spiritualita. Štěstí. Očekávání. Rozum. Jasnost myšlenek. Optimismus. Zvídavost. Touha poznávat.

Červená barva: tvořivá síla, nadšení, vzrušení, erotika, síla.

Bohatý šat zakrývá stále těhotné břicho.
Voda: symbolizuje, jak potřebné jsou pro růst city, emoce.

Hebrejské písmeno odpovídající Císařovně: Dalet ("dveře").

Astrologicky je karta spojena s Venuší.

Odpovídá jí číslo III. (Chápána jako spojení Mága s Velekněžkou – anima a vědomí sebe sama a anima a podvědomí. Také symbolizuje Svatou trojici.)

 


4 - CÍSAŘ

 

 

Muž: zastupuje archetyp otce, otcovských božstev, mužský aspekt Stvořitele. Mužský princip.
Žezlo - Ankh: = „kříž života“ - symbol moci, symbol života, žezlo je podle Egypťanů nadáno mocí spojovat člověka s životní silou.
Koruna: symbol královské moci, povýšení.
Beraní hlava: individualita, osobnost, podnikavost, osobité vyjádření vlastní vůle. Beran: symbol plodivé a fyzické síly. Astrologické spojení s Marsem, ohnivým živlem. Beran ovládá hlavu – racio, inteligence.
Brnění: brnění brání v přijímání a dávání lásky, ale zase vytváří potřebný racionální odstup a nadhled. Vzteklost, ohnivost. Očekávání útoku. Ale Císař nemá zbraně, tudíž sám o sobě útočný není! Hledá nenásilná řešení konfliktů – k tomu mu slouží hlavně jeho hlava.
Hory, strohé okolí: umožňuje získat přehled, mít jasné myšlenky, nic nás nerozptyluje, hory pak značí vysoké postavení, vnější překážky, výzva, protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, pevný bod, pevný základ.
Červená barva: Srdce, mysl, vzrušení, zanícení pro věc, vůle, životní síla. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika. Boj, krev.
Vous: patří k egu; zdůrazňují sexualitu, otcovství, moudrost, zkušenosti,

Kamenný trůn – spojení s materiálním světem, ukotvení se zemí.

Císařovi v hebrejštině odpovídá písmeno He (okno).

 


5 - VELEKNĚZ

 


 

Tiára: Trojnásobná koruna papeže opatřená třemi zlatými obručemi symbolizuje papežský úřad učitelský, kněžský a královský.
Hůl: papežská berla je odznakem pastýřského úřadu.
Dvě postavy mnichů: motiv lilie na šatu – víra, prosba o pomoc, naopak motiv růže – láska, touha, otevřenost
Tři postavy na kartě: křesťanská Svatá trojice. Nebe, peklo, země.
Pallium: symbolizuje dobrého pastýře, dobrou péči, dobrou radu.
Dva sloupy: podepírání mocenské struktury, pevnost základů, je na čem stavět.
Gesto: požehnání, varování k promyšlení svého jednání, varuje před ukvapeností. 
Dva klíče: klíče k sobě samému, spojení podvědomí a nadvědomí
Hábit, roucho: Červená barva oděvu je barvou ohně a krve (mučedníků).

Tradiční rybářské boty na nohou. (Vztahuje se k biblickému Šimonu rybáři).

Šedá barva: značí moudrost. Spojení černé a bílé – rovnováhu.

V hebrejštině odpovídá Velekněz písmenu Vav, což znamená „a“, ale i "hřebík, háček si spojovací součást".

Číslo pět značí člověka jako prostředníka mezi bohy a přírodou.

Astrologicky Veleknězi odpovídá Býk.

 


6 - ZAMILOVANÍ

 

 

Muž a žena : Adam (vědomí) a Eva (podvědomí), dva protiklady, dvě poloviny, mužský a ženský princip.

Hora: vnější překážka, výzva, protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit, pevný bod, pevný základ, falický symbol. Schopnost dosáhnou maxima, pokud se sami dobře poznáme.
Anděl (archanděl Rafael): spojuje i rozděluje. Jeho jméno znamená „Bůh je mým léčitelem“. Žehná. Symbol Koruny a Zřídla Stromu života. Skrze jeho požehnání na zem dopadají i paprsky slunce. Též symbolizuje celistvost člověka.
Nahota: pravda, nevinnost.
Jabloň a Had: strom poznání, prozření. Had symbolizuje nutnost a nevyhnutelnost změny.
Strom života: 12 plamenů = 12 znamení zvěrokruhu
Slunce: symbol energie, života, tepla, tvůrčích schopností, plodnosti. Vyjasnění.

Žlutá barva: Slunce, radost, otevřená mysl. Spiritualita. Štěstí. Víra. Rozum. Jasnost myšlenek. Optimismus. Zvídavost. Touha poznávat. Závist.

V hebrejštině kartě odpovídá Zajin, což znamená meč.

Astrologicky s kartou koresponduje znamení Blíženců.7 - VŮZ

 


 

Sfingy: egyptský symbol královské moci vycházející ze lva jako symbolu krále. Ženské sfingy jsou také symbolem síly, moudrosti a tajemství.
Bílá a černá: polarity života, mužský a ženský princip. Vozataj se na své cestě bude muset rozhodovat mezi „dobrem“ a „zlem“, mezi dvěma opačnými variantami (radostí a utrpením,...). Dva extrémy.

Nárameníky - půlměsíce: symbol Luny: nevědomí, ženského principu, intuice. Tradičně jde o Urim a Thumim – Srpky měsíce, které měl v náprsníku velekněz starého Izraele jako připomínku, že kněz má přijímat rady nebes a přenášet je „dolů“ mezi lid.
Hvězdy na čelence a baldachýnu: hvězda: symbol vyšší mocnosti, naděje, spásy, životních cílů a mrtvých.
Čtverec na prsou: symbol rovnováhy, vyrovnanosti, stability, pevnosti, řádu.
Vůz: člověk se všemi svými schopnostmi, symbol postupu kupředu, symbol pohybu, neustrnutí
Zbroj: Očekávání útoku. Zbroj brání v přijímání a dávání lásky, ale zase vytváří potřebný racionální odstup a nadhled. Vzteklost, ohnivost. Vozataj ale nemá zbraně. Není apriori bojovníkem.
Kola: změna, symbol pohybu, nástroj ulehčující lidskou práci, postup vpřed.
Znak na voze – křídla a vřeteno: hinduistické znamení lingamu a jóni, které představuje spojení nebe a země nebo ženského a mužského principu.
Město: lidská společnost, světské bytí.

Oděv vozataje – „zástěra“ s páskem s astrologickými a magickými symboly, podobné „zástěry“ používala různá esoterická společenství ke svým rituálům.

Vavřínový věnec vítězství: potřeba sebeovládání, emocionální stability.

Hůlka: držena v pravé ruce, takže je ovládána vůlí. Rozvíjí symboliku nárameníků. Symbol mocenské síly a plodnosti.

Baldachýn s hvězdami: symbol svazku manželského, který Vozataj v přeneseném slova smyslu uzavřel s nebem. Dostává se mu od něj ochrany. Vedou k němu čtyři pilíře, které symbolizují řád, kázeň a hmotný svět.

V hebrejštině Vozu odpovídá Chet, což znamená plot, ohrada.

Astrologicky je Vůz přiřazován ke znamení Raka.

Číslo sedm symbolizuje vítězství, dobývání, iniciaci, ocenění.

 

8 - SÍLA


 

Ležatá osmička: nekonečno. Gnostický symbol značící Krista, věčný život propojenost vnitřního a vnějšího, duchovního a materiálního. Touha správně jednat, vnitřní vyrovnanost. 
Lev: Ego. Vyzrálost, mužnost. Animální síly, vášně. Protivník, vnější ale i vnitřní. Představitel sexuální náruživosti. Symbol udatnosti, síly a moci. Hraní si se lvem značí asimilaci pudové složky člověka s jeho vyššími složkami. Vítězství nad někým silnějším. Zkrocení vlastního libida, jeho vědomé ovládnutí.
Žena: Anima představuje ženskou část duše. V klasické čínské filozofii (taoismus) je anima vyjádřena jako jin.

Bílá barva roucha ženy: Čistota. Duševní a spirituální energie. Stav na začátku nebo naopak úplné osvícení.
Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, otevřená mysl. Štěstí. Rozum. Bdělost. Jasnost myšlení. Optimismus. Zvídavost. Touha poznávat.

Věnec z květin na hlavě ženy: rozvíjí vlastnosti Velekněžky a Císařovny, kvete tu ženský princip.

Věnec z růží: připoutání ke svým přání.

Červená barva květů: láska, touha, tvořivost, nadšení, erotika.

Hebrejsky s kartou koresponduje Tet, což znamená Had.

Astrologicky je Síla propojena se znamením Lva.

 


9 - POUSTEVNÍK

 

 

Šedá barva: všednost, monotónnost, obyčejnost, nudnost, stav nevědomí nebo vědomá lhostejnost, též rovnocennost nebo nepředpojatost. Společné působení černé a bílé. Značí moudrost. Spojení černé a bílé – rovnováhu.

Lampa se svítící hvězdou držená v ruce: symbol vnitřního světla, osvětlení, prozření.

Hvězda: symbol vyšší mocnosti, naděje, spásy, životních cílů a mrtvých.

Světlo: duševní energie, duševní činnost, také nový začátek, naděje.

Hůl: opora, pevný opěrný bod. Drží ji v levé ruce, tedy ve sféře podvědomí.

Stařec: moudrost, zkušenost, poznání.

Stojí na vrcholu hory: ukazuje světlo všem. Větší možnosti, vyšší poznání, vyšší pravdy.

Hory: vysoké postavení, vnější překážky, výzva, protiklady, které je třeba v určité fázi duchovního vývoje sjednotit.

Devítka symbolizuje dokončení, dovršení systému.

V hebrejštině Poustevníkovi odpovídá Jod – pomocná, otevřená, tvořivá ruka.

Astrologicky odpovídá Panně.

 


10 - KOLO ŠTĚSTÍ

 


 

Okřídlený Býk: evangelista Lukáš, živel země – pentakly, Býk
Okřídlený Lev: evangelista Marek, živel oheň – hole, Lev
Okřídlený člověk : evangelista Matouš, živel vzduch – meče, Vodnář.
Okřídlený Orel: evangelista Jan, živel voda – poháry, Štír.
Sfinga: složená z těchto čtyř postav - jednota a různost bytí, hádanka života, egyptský symbol královské moci vycházející ze lva jako symbolu krále. Ženské sfingy jsou také symbolem síly, moudrosti a tajemství.
Had: Tyfon (řecké pojmenování egyptského Setha), zkáza a zlo, ďábel, svůdce, sexuální symbol, symbol něčeho nevědomého.
Bytost s hlavou psa-šakala: Anubis – staroegyptský průvodce duší. Anubis se údajně narodil z nemanželského vztahu mezi Usirem a jeho sestrou Nebthet.
TORA: tóra, tarot, nápis mající mnoho variant čtení: ROTA ATOR TORA ORAT,...
Hebrejská písmena: JHVH - tedy Jod, He, Vav a He neboli tetragram „Jsem, který jsem“ (nevyslovitelné jméno Boha).
Alchymistické znaky: Merkur=vzduch, síra=oheň, voda=voda, sůl=zem
Kolo: koloběh života: změna, síla schopná uvést něco do pohybu. Cyklus.

Meč u sfingy: je nástrojem Božím, nástrojem poznání, který prosekává iluze hmotného světa. Symbol spravedlnosti, pravdy, cti a slávy.

V hebrejštině kartě odpovídá Kaf – „ruka, která uchopuje“.

Astrologicky se karta přiřazuje k Jupiterovi.

 


11 - SPRAVEDLNOST

 

 

Meč: je nástrojem Božím, nástrojem poznání, který prosekává iluze hmotného světa. Symbol spravedlnosti, pravdy, cti a slávy.
Váha: rovnováha, rozvažování, hledání správné míry, spravedlnosti.
Fialový závěs: Fialová: Spiritualita, intuice, duchovní stránka, mystická barva, důstojnost. Vysoké postavení. Tajemství. Význam tajemství podtrhuje i závěs natažený mezi dvěma sloupy, za něž nevidíme.
Dva sloupy: pozitivní a negativní síla – dva póly věcí, podepírání struktury, pevný základ.
Koruna: symbol moci, povýšení a vzestupu, právo soudit. Vyšší postavení, pozice, autorita.
Pravá strana výraznější: pravá noha a pravá strana trůnu viditelná, meč v pozdvižené pravici=zdůraznění „rozumové“ strany nad tou podvědomou. Ale levá strana – intuice není podceněná! Pravá noha je v pozici „připravenost k činu“.

Postava na kartě nemá zavázané oči – spravedlnost není slepá.
Červená barva: Srdce, mysl, vzrušení, zanícení pro věc, vůle, životní síla. Vášeň. Odvaha. Láska. Sexualita. Erotika. Touha.

Žlutá barva: Slunce, vědomí, radost ze života, otevřená mysl. Spiritualita. Štěstí. Rozum. Jasnost myšlení. Optimismus. Zvídavost. Touha poznávat.

Šedá barva: značí moudrost. Spojení černé a bílé – rovnováhu.

Spravedlnost má hebrejské jméno Lamed. Překládá se jako „volská ostruha“.

Astrologicky patří karta ke znamení Vah.

 


12 - VISELEC

 


 

Šibenice z rostoucího živého dřeva: spojení symbolů života a smrti = patová, bezvýchodná situace.
Klidný výraz: člověk je v té situaci dobrovolně, nesnaží se vzepřít.
Antonínský kříž: je symbolem sv. Antonína poustevníka. Vyskytuje se na starých egyptských památkách. František z Assisi ho užíval při svém podpisu.
Zkřížené nohy: nohy tvoří symbol kříže - více rovin věcí
Paže za tělem: svázanost, člověk je vydán napospas osudu, vnějšímu dění.
Poloha hlavou dolů: dosavadní poznání je postaveno na hlavu, ego je poníženo, nahlížet svět z nových úhlů pohledu, nové perspektivy.
Svatozář: symbol vyvolenosti, božského světla. Žlutá barva: hledání pravdy, duchovno, myšlení, moudrost, otevřenost, osobnost, rychlé chápání.

Šedá barva: všednost, monotónnost, obyčejnost, nudnost, stav nevědomí nebo vědomá lhostejnost, též rovnocennost nebo nepředpojatost. Společné působení černé a bílé. Značí moudrost. Spojení černé a bílé – rovnováhu.

Kartě v hebrejštině odpovídá Mem, což znamená „voda“.

Astrologicky je karta spojená s Neptunem.

 


13 - SMRT

 


Slunce: symbolizuje aktivní mužský přístup, zde může být chápáno jako vycházející (nové začátky, nové možnosti, vědomí koloběhu života) nebo zapadající (smrt, konec jedné fáze, ukončení nějakého procesu), obecně symbol energie a života. Sálá z něho teplo, mnohé věci vyjasňuje.

Mrtvý král: pád moci, starého pořádku, starých řídících struktur, smrt ega.
Bílý kůň: čistý úmysl, čisté nitro, nepopsaný list papíru nebo též duchovní naplnění, osvícení. Bílá obsahuje všechny ostatní barvy znamená tedy jednotu a harmonie. Kůň symbolizuje sjednocení duchovní a pudové složky, temperament.
Červené oko koně: oko: cesta k osvícení.

Červená barva: tvořivá síla, nadšení, vzrušení, vůle, erotika, síla.
Černé brnění: brnění brání v přijímání a dávání lásky, ale zase vytváří potřebný racionální odstup a nadhled. Vzteklost, ohnivost. Očekávání útoku. Smrt má nadhled, nemá slitování. Ale primárně neútočí, nemá zbraně.
Černá barva: Neznámo, temno, odvrácená strana.
Vlajka: symbol sounáležitosti, jednoty, autority, síly a slávy, důstojnosti.
Biskup:
sluha boží na zemi.

Žlutá barva biskupa: Slunce, závist, duševní nevyrovnanost, vědomí, radost ze života, otevřená mysl. Spiritualita. Štěstí. Naděje. Rozum. Jasnost myšlenek. Optimismus. Zvídavost.
Dítě: nový nezkažený začínající život, vznik nových struktur, nese v sobě památku na minulé.
Dvě věže: falický symbol, pýcha, vysoké postavení, samostatnost, izolace, rozhledna, vězení.

V hebrejštině karta koresponduje s označením Nun - „ryba, růst, plodit“.

Astrologicky karta patří ke Štírovi.14 - MÍRNOST

 


 

Dva kalichy: nádoby na vodu (city a emoce). Svaté grály.
Jedna noha na zemi, jedna ve vodě: řešení jak intuitivní, tak realistické. Vyváženost. Duchovní a materiální svět.
Hory:vysoké postavení, vnější překážky, výzva, protiklady.
Květiny: symbol citového prožívání, růstu, přirozenosti.
Trojúhelník ve čtverci: čtverec symbolizuje hmotu, stabilitu, trojúhelník zase dynamiku.
Anděl: Archanděl Michael. Duchovní rada, pomoc.
Cesta: symbol lidské životní pouti.
Slunce a v něm koruna: symbolizuje aktivní mužský přístup, zde může být chápáno jako vycházející (nové začátky, nové možnosti, vědomí koloběhu života) nebo zapadající (smrt, konec jedné fáze, ukončení nějakého procesu), obecně symbol energie a života. Sálá z něho teplo, mnohé věci vyjasňuje.

Koruna: symbol moci, povýšení.
Voda: nevědomí, ženský princip. Tajemnost, neprozkoumanost. Bezbřehost, neuchopitelnost. Plyne. Nositelka života..

Hebrejsky kartě odpovídá označení Samech. To znamená „základ, podporu“.

Astrologicky karta koresponduje se znamením Střelec.

 


15 - ĎÁBEL


 

Obrácený pentagram: smysly ovládají myšlení. Pentagram byl dříve symbolem člověka, ochranným amuletem – takto obrácený spíše symbolizuje stinné stránky člověka, ďábla.

Obrácená pochodeň v rukou Ďábla: špatné směřování životní síly, energie. Nadvláda nižších stránek člověka.
Netopýří křídla: lidský upír, vysávání energie, neschopnost vidět světlo.
Ďábel/kozel: archetyp zla, zdůrazněná sexualita, pudovost, odmítání vlastních slabých stránek. Někde tato postava vykládána i jako archanděl Uriel. (I ďábel v sobě nese světlo – označení Lucifer se překládá jako „světlonoš“.) Slovo ďábel je odvozeno z řeckého slova „diabolus“, což znamená pomlouvat, někoho pošpiňovat, znevažovat.
Adam a Eva s rohy a ocasem: muž a žena se znaky ďábla. Adam (vědomí) a Eva (podvědomí), dva protiklady, dvě poloviny, mužský a ženský princip. Strom Poznání a Strom života je nyní na ocasech Adama a Evy.
Řetězy: nesvoboda, otroctví, spoutanost, závislost, neschopnost něco opustit, odprostit se od toho.
Kompozice jako u karty ZAMILOVANÍ: obdobná situace, jen způsobovaná jinou silou.

Černá barva: Neznámo, temno, odvrácená strana. Nedostatek světla – nedostatek naděje, víry, síly.

Ďáblův trůn: nemá tvar krychle, což značí jen omezené poznání.

Hebrejsky se karta označuje Ajin, což lze přeložit jako „lidské oko“.

Astrologicky je s Ďáblem spojen Kozoroh.16 - VĚŽ

 


Věž: Ego, falický symbol, pýcha, vysoké postavení, samostatnost, izolace, rozhledna, vězení. Ochrana našeho vnitřního světa.

Oblečení lidé: opak nahých lidí, značí tedy zkaženost, pokrytectví, potřebují něco zastírat, jsou nepřístupní novým věcem. Zpychli.
Skála: překážka, pevnost, dobrý základ.
Koruna: pýcha, domýšlivost, symbol moci, nadřazenosti, vlády.
Blesk: vyšší moc, přírodní síla.
Lidé vypadávající z věže: změna, opuštění dosavadních stanovisek, nehybnosti. Prudké přehodnocení stavu věcí.
Plameny: padající z nebe je předzvěstí pohrom a katastrof, znakem ďábla. Bude nutné absolvovat těžký přerod dosavadních hodnot a stanovisek.
Černé nebe: Neznámo, temno, odvrácená strana. Nedostatek světla – nedostatek naděje.

Oheň: živel ohně – temperament, vzrušivost, síla, sexualita, připravenost k akci, destrukce.

V hebrejštině se karta nazývá Pe, což se překládá jako „ústa – nástroj řeči a komunikace“.

Astrologicky s kartou koresponduje Mars.

 


17 - HVĚZDA

 


Voda: nevědomí, ženský princip. Tajemnost, neprozkoumanost. Bezbřehost, neuchopitelnost. Plyne. Nositelka života.
Červené květiny: symbol citového prožívání, touhy, usilování, růstu.

Červená barva: tvořivá síla, nadšení, vzrušení, vůle, erotika, síla.
Ibis: posvátný pták starého Egypta. Symbol koncentrace a pozornosti.
Hvězda: symbol vyšší mocnosti, naděje, spásy, životních cílů a mrtvých. Je to cíl, směr, za kterým lze sledovat. Je to jakýsi náš vzor, naděje a touha. Velká hvězda představuje Betlémskou hvězdu.
Nahota: pravda, otevřenost, není se za co stydět, není co skrývat, čistota, nezkaženost. Nepodléhat iluzím.
Žena: anima, ženský princip. Nebo taky bohyně pravdy Isis.
Jedna noha na břehu, jedna ve vodě: řešení jak intuitivní, tak realistické. Vyváženost. Duchovní a materiální svět.

Kruhy na vodě: bylo navázáno spojení s vnitřním Já.
Lití vody na zem a do vody: spojení vlastní skryté emocionální složky s vnějškem, okolím.
Sedm hvězd: vítězství, dobývání, iniciaci, ocenění, zasvěcení.
Strom: symbol života, potence, nesmrtelnosti, poznání i svobody. Také nehybnosti, zakořeněnosti, stálosti, rodných kořenů.
Modrá barva: Nebesa, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Filosofie.

Hebrejsky se karta nazývá Cade, což znamená „rybářský háček“.

Astrologicky kartě odpovídá znamení Vodnáře.

 


18 - LUNA

 


Slunce a měsíc v jednom: vědomí je přebíjeno emocemi. Sloučení mužského a ženského elementu (muž je Slunce, žena Luna). Luna je symbolem zrcadlení, odrazu, takže znovu připomíná zásadu „jak nahoře, tak dole“.

Tři fáze měsíce v jednom: naplněný ženský princip, tři fáze v životě ženy.
Vlk a pes: strach a zvířecí (animální, pudové) emoce, vlk značí vnitřní nezkrotnost, násilí, agresivitu, pes symbolizuje ostražitost. Proměna vlka v psa ukazuje, že dokážeme konstruktivně přetvářet vlastní život, zlepšovat se. Zvířata jsou ale vedle sebe, což ukazuje důležitost instinktů a pudovosti, ale i výchovy a ovládání se. 
Patnáct plamínků, jisker: oheň padající z nebe je předzvěstí pohrom a katastrof, znakem ďábla.
Dvě věže: falický symbol, pýcha, vysoké postavení, samostatnost, izolace, rozhledna, vězení.
Rak: váže se ke skrytým emocím, minulosti, našemu nitru a ke všemu v něm ukrytému. Rak chodí pozpátku, tudíž to značí i ustrnulost, žádný vývoj nebo ještě víc spíše zpátečnictví, strach z nového.
Voda: nevědomí, ženský princip. Tajemnost, neprozkoumanost. Bezbřehost, neuchopitelnost. Plyne. Nositelka života.
Cesta: značí životní směr. Jde z vody, připomíná lidskou evoluci.
Modrá barva: Nebesa, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Filosofie.

Hebrejsky bývá karta nazývána Kof, což značí „zátylek hlavy“.

Astrologicky je spojena se znamením Ryb.

 


19 - SLUNCE

 


Kamenná zeď: úspěšné překonání překážek, zeď může také zajišťovat dítěti ochranu

Bílý kůň: čistý úmysl, čisté nitro, nepopsaný list papíru nebo též duchovní naplnění, osvícení. Bílá obsahuje všechny ostatní barvy, znamená tedy jednotu a harmonie. Kůň symbolizuje sjednocení duchovní a pudové složky, temperament.
Dítě: obsahuje mužský i ženský element, nové východisko, spontánnost, kreativita, radost, dobré úmysly, nové začátky, něco, co muší ještě růst, nevinnost, upřímnost, naivnost, pravda.
Slunečnice: důvěra, doba vhodná pro sklizeň plodů naše práce.
Prapor, vlajka: symbol životních plánů, radost.

Červená barva praporu: tvořivá síla, nadšení, vzrušení, vůle, erotika, síla.

Slunce: symbolizuje aktivní mužský přístup, zde může být chápáno jako jasně svítící, ochraňující, léčící, obecně symbol energie a života. Sálá z něho teplo, mnohé věci vyjasňuje. V negativním slova smyslu může až spalovat a ničit. Kreativita, štěstí nám přeje. Optimismus.
Pero na hlavě: falický symbol, prvek ega.
Nahota: pravda, prostota, otevřenost, není potřeba se za něco stydět, něco schovávat.

Hebrejsky se karta nazývá Reš, což znamená „lidská hlava“.

Astrologicky koresponduje se Sluncem.20 - POSLEDNÍ SOUD

 


Anděl: Archanděl Gabriel: oznamuje, že fyzický svět je pomíjivý, ale duše nesmrtelná, archanděl Gabriel znám jako „oheň vody“ – jeho působením vznikne pára, tedy zcela duchovní člověk.
Trubka: dech, slovo nebo hlas Nejvyššího je zvěstováno okolí
Postavy vstávající z rakví: znovuzrození, vzkříšení – ale i zrození. K nebi hledí muž i žena (oba principy – dosahují sjednocení, neutrality). Dítě je ke světu zády – i my se musíme ke světu otočit zády, abychom poznali stav vědomí, který navozuje karta Soud.
Nahota: pravda, upřímnost, odhození nepotřebného, lidé se nestydí.

Kříž: Znamená vzkříšení, symbol proměny hmoty.

Modrá barva: Nebesa, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Filosofie.
Sepjaté ruce: zbožnost – vyjádření pokory, respektu, strachu.
Rakve plující po vodě: povstání z hlubin, osvobozujeme se z rakví (z omezeného prostoru).

Voda: nevědomí, ženský princip. Tajemnost, neprozkoumanost. Bezbřehost, neuchopitelnost. Plyne. Nositelka života..

Šedá barva lidských postav: všednost, monotónnost, obyčejnost, nudnost, stav nevědomí nebo vědomá lhostejnost, též rovnocennost nebo nepředpojatost. Společné působení černé a bílé. Značí moudrost. Spojení černé a bílé – rovnováhu.

Hebrejsky se karta nazývá Šin „zub, tesák“.

Astrologicky koresponduje s planetou Pluto.

 


21 - SVĚT

 


Kruh: Symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, je symbolem času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života, poukazuje na uspořádání světa.
Věnec: završení něčeho dlouhodobého. Odměna pro vítěze. Čas na oslavu. Symbolizuje ochranu. Vnitřek věnce symbolizuje fyzický svět, kolem je nebe, vesmír.

Modrá barva: Nebesa, duchovno, spiritualita. Upřímnost. Věrnost. Filosofie.

Okřídlený Býk: evangelista Lukáš, živel země – pentakly, Býk
Okřídlený Lev: evangelista Marek, živel oheň – hole, Lev
Okřídlený člověk : evangelista Matouš, živel vzduch – meče, Vodnář.
Okřídlený Orel: evangelista Jan, živel voda – poháry, Štír.
Tančící osoba: Androgyn – bezpohlavní bytost. Někde bývá uváděno, že se jedná o ženu- Animu (ženskou složku).

Tanec: symbolizuje běh a barevnost života. Může obsahovat i vášeň a odkazy k lidské sexualitě. Též námluvy, snahu zaujmout partnera. K dokonalé rovnováze stačí tanečníkovi jedna noha.

Fialová barva roucha: Spiritualita, intuice, duchovní stránka, mystická barva, důstojnost. Vysoké postavení. Tajemství.
Magický proutek - hůlka: vůle a inspirace. Čaruje oběma konci. Spojování protikladů, poloha „co je nahoře, je i dole“.

Svět astrologicky koresponduje se Saturnem.

Hebrejsky se karta nazývá Tav - „značka konečnti či dohody“.

 

 

 

 


2) Mou oblíbenou tarotovou kartou je bezesporu Slunce. Na této kartě je znázorněno nahé dítě jedoucí na bílém koni. Dítě se usmívá, v ruce drží červenou látku. Nad ním svítí slunce a za ním jsou na šedé zdi krásné kvetoucí slunečnice. A jak těmto symbolům rozumím?Kamenná zeď: úspěšné překonání překážek, zeď může také zajišťovat dítěti ochranu nebo také bránit jeho neomezenému rozletu. Nastavuje mantinely, hranice, omezení.

Bílý kůň: čistý úmysl, čisté nitro, nepopsaný list papíru nebo též duchovní naplnění, osvícení. Bílá obsahuje všechny ostatní barvy, znamená tedy jednotu a harmonie. Kůň symbolizuje sjednocení duchovní a pudové složky, temperament.
Dítě: obsahuje mužský i ženský element, nové východisko, spontánnost, kreativita, radost, dobré úmysly, nové začátky, nové možnosti, nové neotřelé myšlenky, něco, co muší ještě růst, nevinnost, upřímnost, naivnost, pravda, bezstarostnost.
Slunečnice: důvěra, doba vhodná pro sklizeň plodů naše práce. Symbol slunce.
Prapor, vlajka: symbol životních plánů, radost.

Červená barva praporu: tvořivá síla, nadšení, vzrušení, vůle, erotika, síla.

Slunce: symbolizuje aktivní mužský přístup, zde může být chápáno jako jasně svítící, ochraňující, léčící, obecně symbol pozitivní energie a života. Sálá z něho teplo, mnohé věci vyjasňuje. V negativním slova smyslu může až spalovat a ničit. Kreativita, štěstí nám přeje. Optimismus.
Pero na hlavě: falický symbol, prvek ega. Symbol životních cílů a plánů, našeho směřování.
Nahota: pravda, prostota, otevřenost, není potřeba se za něco stydět, něco schovávat, nevinnost, nezkaženost.


Karta Slunce v obecném významu ukazuje na události a pocity veskrze pozitivní. Znamená euforii, energii, úspěch, štěstí a naši spokojenost. Může se týkat i dětí či nových začátků. Na kartě převládá žlutá barva symbolizující optimismus a radost. Je nám přáno tedy i nebesy, štěstí nám může samo spadnout do klína. V práci se nám daří a jsme schopni spolupráce. Co se týče zdraví, tak jsme na tom výborně. V partnerství karta může ukazovat pohodový vztah plný vzájemného tepla a radosti, sňatek, ale i narozené či ještě nenarozené (!) děti. Je to jedna z těhotenských karet. Tak snad jedině v tomto významu bych si ji na sebe zatím nechtěla vytáhnout :-) Negativně by mohla v extrému hovořit o naší pýše a o tom, že chceme zářit nade všemi.

Ve výkladech bych tuto kartu chtěla táhnout např. na otázky Kam to povede? Jak to dopadne? Také by mi udělala radost jako tzv. denní karta.

Naopak bych ze Slunce nejásala na pozici Jak to nedopadne? Co se nestane? S čím nemůžu v dané věci počítat?

 

 

 

 

 

 

3) Mým oblíbeným obecným výkladem je trochu modifikovaný výklad od Spimajim „Jednoduchý výklad na delší časové období“  (http://spimajim.nazory.eu/moje-vyklady/jaky-bude-rok.html).

Nevykládám ho totiž na rok, ale spíše na měsíc či maximálně čtvrtroku, neboť nemám ráda dlouhé prognózy dopředu, protože podle mě nemají smysl – buď člověka vystresují nebo způsobí to, že se člověk „spolehne na karty“ a nebude se v životě opravdu snažit.


A jak vypadá výkladové schéma?Obsahuje celkem devět karet a to na těchto pozicích:

 

1) Jak se bude tazatel cítit? (pocit štěstí, optimismu, spokojenosti deprese, vyrovnanost,...

 

2) Co přinese toto období (tento měsíc) tazatelovým financím?

 

3) Co se stane v tomto období nejzásadnějšího v tazatelově rodině?

 

4) Jak na tom bude tazatel v tomto období se zdravím?

 

5) Co bude v tomto období tazatel zažívat ohledně lásky a partnerství?

 

6) Co a jak bude tazatele v tomto období omezovat, jaké na něj budou působit negativní vlivy?

 

7) Jaký bude v tomto období tazatelův pracovní život?

 

8) Jaký bude v tomto období tazatelův společenský život a společenský úspěch?

 

9) Shrnutí. Jaké bude pro tazatele toto období?

 Naposledy jsem toto schéma vykládala kamarádkám na konci listopadu na měsíc prosinec a od některých mám už i zpětnou vazbu, takže tyto výklady s dovolením přiložím na ukázku:Kamarádka X.Y.

1) Jak se budeš cítit?

RYTÍŘ HOLÍ

Myslím, že se budeš cítit „ohnivě“, budeš plná energie, zaujetí pro něco, budeš jednat rychle, impulsivně, radostně, vášnivě, s horkou hlavou. Budeš kreativní, zapálená pro věc – ať už jakoukoli. Budeš chtít prožít něco dobrodružného, nevšedního. Ale stejně tak rychle jako se pro něco nadchneš, tak stejně rychle a náhle z toho všeho zase vystřízlivíš.

 

2) Co toto období přinese tvým financím?

PÁŽE MEČŮ

No řekla bych, že Vánoce letos dají zabrat a řádně provětrají tvé finance. (Nebo to nemusí být Vánoce, ale budeš spíš investovat než vydělávat...) Ale zas nečekej žádnou extra katastrofu!!! To vůbec. Řekla bych, že karta jen reflektuje ty Vánoce.

 

3) Co se stane nejzásadnějšího v tvé rodině?

X POHÁRŮ

To je jedna z nejhezčích karet pro rodinu, takže myslím, že budete držet pospolu a že vše bude ok a harmonické.

 

4) Jak na tom budeš se zdravím?

IX MEČŮ


Ošklivá tmavě laděná karta, která ale apriori nezvěstuje, že se děje něco špatného. Spíš hovoří o tom, že se člověk bojí této oblasti a že mu nedává spát. Vidí to černěji, než to ve skutečnosti je, a dělá si s tím těžkou hlavu, i když racionálně to tak dramatické vůbec nemusí být. Na kartě má člověk hlavu v dlaních a nevidí kolem sebe, jen se užírá strachem. Přitom by možná pomohlo, kdyby prozřel a přestal myslet jen na své zdraví. Takže bych řekla, že se budeš stresovat, budeš mít „depky“ a strachy, ale podle mě celkem zbytečně! Je to karta černých myšlenek a obav, ale neříká, že se skutečně děje něco katastrofického!!!

 

5) Co budeš zažívat ohledně lásky a partnerství?


VII MEČŮ


Tak tohle je typická karta falše, nevěry, obcházení něčeho... Ale, prosím tě, si z toho nedělej hlavu, mně ta karta už párkrát vyšla na vztah a přitom se o nic takového nejednalo. Daleko spíše to znamenalo vyhýbání se řešení společných problémů, uhýbání před sebou v některých tématech – jeden je chtěl řešit a druhý před nimi strkal hlavu do písku. Takže bych to viděla u vás podobně – ty budeš chtít něco řešit a on se tomu bude důsledně vyhýbat, uhýbat atd...


No, nebo možná ty budeš mít příležitost k nevěře, ostatní karty to nevylučují, ale to už je z mé strany moc velký konstrukt... Takže spíš to obcházení se, vyhýbání se něčemu, nějakému řešení.

 

6) Co a jak tě bude omezovat, jaké na tebe budou působit negativní vlivy?

VI MEČŮ

Podle mě se budeš bát ztráty nějakých jistot, odejití do neznáma. Ale nevím v jaké oblasti, možná v práci, tady moc nevím... Obecně tě bude v dobrém slova smyslu omezovat tvůj rozum a bude brzdit toho vášnivého Rytíře holí.

 

7) Jaký bude tvůj pracovní život?

VI PENTAKLŮ


Asi zatím stejný. Finančně to ale bude spíš jen almužna, ale také zvyk a stereotyp. Právě to ti bude poskytovat jakous takous jistotu.

 

8) Jaký bude tvůj společenský život a společenský úspěch?

IV HOLÍ


Podle mě ideální čas vyrazit si do společnosti a slavit. Jedno co, ale karta je zcela ideální. Úspěch bys měla mít, i si oslavy užiješ. Takže minimálně Silvestr by měl být fajn, ale podle mě i Vánoce.

 

9) SHRNUTÍ: Jaké pro tebe bude období do konce roku 2009?

V PENTAKLŮ

Celý výklad mi nepřijde nijak katastrofický, ale tohle je jedna z hodně nepěkných karet. Obecně by mohla mluvit o tom, že se tak nějak budeš pořád cítit nespokojeně. Karta hovoří i o finančních potížích a nejistotě. Člověk se tak nějak bude pořád trápit a užírat, i když ne třeba velkými a objektivními věcmi, ale nespokojenost a strach tam bude. Asi hlavně v pracovní oblasti.No a proč nedodat i komentář kamarádky k některým bodům? Přiznávám, že zatím tedy nejsem taková „hvězda“, abych si myslela, že se nemůžu mýlit, proto chci na své výklady zpětnou vazbu...

 

4) Jak na tom budeš se zdravím?


X.Y.: „Tak to je přesný. To je můj aktuální stav. Stresuju se, že mám vážnou chorobu, pořád na to myslím a přitom mi nejspíš vůbec nic není.“


5) Co budeš zažívat ohledně lásky a partnerství?


X.Y.: „Taktéž přesné. Komunikace zejména (vlastně úplně) v otázce bydlení. Já to řeším a on se tomu jak může vyhýbá. A co se té nevěry týká, teď nechci říct, že na to myslím, ale v pondělí mě v restauraci při obědě na férovku balil jeden týpek. Nemůžu říct, že mi nebyl sympatický :-)) Ne, rozhodně
nemám v úmyslu Y.Y. podvádět, ale musím říct, že ta myšlenka mě napadla.“7) Jaký bude tvůj pracovní život?


X.Y.: „Tak tady se bojím toho, že (nevím, jestli jsem ti to říkala) naše firma končí, hledám si novou práci. Zatím se nedaří. Tady bych docházela jen 2x v měsíci na dohodu o provedení práce mu zpracovat jen jeho účetnictví. Takže máš pravdu.
To souvisí s předchozím bodem. I když to tady skončí, tak sem budu docházet za almužnu a dělat pořád to samý.“9) Shrnutí


X.Y.: „S tím závěrem souhlasím. Já totiž poslední asi tak 3 měsíce žiju v permanentním stresu, pořád něco řeším, i když je to evidentně zbytečný a bylo by lepší nechat věcem volný průběh. Pořád myslím na svoji budoucnost, hrozně mě všechno žere.“
 

Použité zdroje a literatura:


Banzhaf, Hajo: Tarot. Váš průvodce na cestě životem. Olomouc 2007.

Jayanti, Amber: Tarot v životě. Praha 1999.

Peschlová, Judith: Tarot. Způsoby vykládání, významy karet, historie. Praha 1999.

Vurm, Bohumil: Tarot. Velká arkána: význam symbolů: základní způsoby vykládání. Praha 2001.

Warwick-Smith, Kate: Tarotové dvorní karty. Archetypální vztahové vzorce Malých arkán. Praha 2003.


http://spimajim.nazory.eu/

http://www.medo.cz/jaromir/kniha_snar/

http://www.hka.cz/_zivot/tarot/info.asp