Student: Elyssea Ellesméry
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2010

Taj lesa a jeho životaZadané téma: Vážená slečno, představte si následující situaci:

Právě po studiu na naší škole jste byla zvolená prezidentkou oboru ministerstva kouzelnických a mudlovských lesů. Co všechno by jste udělala pro zlepšení situace v mudlovských a kouzelnických lesích? 

Vzala by jste i někoho kupříkladu ze svých spolužáků na pomoc? 

Obsah Vaší práce bude jen a čistě na Vás. Jen nezapommeňte na povinnou délku. A samozřejmě, fantazii se meze nekladou. 26 palců.

Přeji příjemnou zábavu :) Konzultant: Kris Glowr
Posudek: Splnila jste zadání práce na Výbornou. Navíc jste ke svému vypracování přidala i svůj osobitý vkus a názor a daloto celé práci ten správný směr. Jsem velice na Vás hrdý jak se Vám práce povedla :) Děkuji. Mé hodnocení této práce je Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

1. Úvod
Nejdůležitější je si uvědomit, jaké obrovské rozdíly panují mezi lesy kouzelnickými a lesy mudlovskými.
Některé problémy totiž mají společné.
A abych pravdu řekla, pro proflámované noci na oslavu povýšení by se mi na nový úkol soustředilo velice těžko. Takže pomocníci a brigádníci z řad mých spolužáků by se mi určitě hodili. Nejsem jeden z těch typů "a já sám, vždycky sám."

2. Vypracování
Jak jsem psala výše, je mnoho rozdílů mezi lesy mudlovskými a lesy kouzelnickými.
Kouzelnická společnost si občas neuvědomuje, jak jsme na mudlovském hospodaření s lesy závislí. A je nutno podotknout, že mudlové lesy v posledních desetiletích spíše devastují. Na jejich omluvu je nutné podotknout, že musí nějakými prostředky nahradit absenci magických schopností.

Odlesňování
Mudlové téměř nekontrolovatelně kácí deštné pralesy, což jsou vlastně plíce světa. Zmenšují zalesněné plochy a tím bohužel zabíjí i živočichy, kteří lesy obývají. Bohužel spolu s nemagickými tvory mizí i prazvláštní bytosti.
Kouzelnické lesy podle vědeckých výzkumů mají svou vlastní ochranu. Kupříkladu Zapovězený les. Stromy jsou natolik nabité magií, že vylučují jakési odpuzující látky, které nedovolují mudlům se k nim přiblížit.
V rámci ochrany navíc kouzelníci s odboru pro ochranu lesů tato území opatřují mudloopuzujícími kouzly. Mudlové tedy nevykácejí kouzelnické lesy.
Kouzelníci naproti tomu nijak nadměrně lesy nevytěžují.
Myslím, že trochu radikální, ale přece jen nějaké řešení by bylo opatřit hlavně pralesy stejnými kouzly, jako mají k dispozici kouzelnické lesy. Minimálně jejich jádra.
Také bych musela protlačit státními orgány mudlů zákony o omezení kácení a přísnější kontrole a hlavně vysokých pokutách. Je to smutné, ale peníze jsou pravděpodobně to jediné, na co lidé slyší.
K protlačení oněch životně důležitých zákonů by bylo potřeba hodně vlivu (či spíše ovlivňovacích kouzel). Iluze o nějaké ochotě politiků si nedělám. Od těžařských společností jistě kanou nějaké penízky i do jejich kapsy.


Znečištění
Mudlovské vynálezy jako jsou auta či letadla, ale také různé tepelné elektrárny a továrny vypouštějí do ovzduší mnoho škodlivin. Oproti tomu kouzelnický způsob života by se dal označit za téměř ekologický, pominu-li spalování svíček a dřeva v krbech.
Mudlové se pomalu snaží omezovat emise a hledat přírodnější pohony pro motory svých vehiklů, ale přece jen, je to postup dost pomalý.
Myslím, že i kouzelníci by se nad tímto problémem měli zamyslet. Máme jiné prostředky než mudlové a jiný pohled na věc. Určitě bychom jim mohli hodně pomoci.
Opět bych potřebovala zpřísnit pravidla o vypouštění emisí. A opět bych narazila na stejné problémy, jako při odlesňování.
Neochota politiků (automobilky určitě nejsou nadšené z ekologických příměsí), nezájem lidí a zoufale málo prostředků. Byla bych sama (samozřejmě s mými spolupracovníky) na obrovské množství samospráv. Každý stát má své limity nastaveny jinak.
Díky bohu za to, že odbor pro ochranu lesů má každé ministerstvo kouzel. Měla bych je pod kontrolou. Ale stejně je lidí málo.

Nedostatek pracovníků
Správci národních parků či chráněných krajinných oblastí si pravidelně stěžují na nedostatek pracovníků.
Kolikrát se někomu z nás stalo, že by potkal "hlídače"? Kdo může na místě pokutovat někoho, kdo si v lese rozdělá oheň, když je to jeden člověk na 50 km2?
To je jeden z důvodů, proč bych se snažila využít svých spolužáků z Taje lesa a jeho života. Jako brigádníci by se mohli nejen starat o lesy v terénu, ale i v administrativní činnosti.
Je nutné ale udělat z lesnictví lukrativní činnost. V dnešní době už jen málokteré dítě sní o tom, jak se bude jako dospělé starat o les.
Do vzdělávání lidí v této problematice by se mělo napumpovat co možná nejvíce peněz.
Mohly by existovat "ekologické" školy. Ochrana přírody by mohl být povinný školní předmět. A hlavně by mělo být zaměstnání lesníka velmi dobře placené. Jak jsem zmínila výše, dnešní doba je hodně o penězích. Jakmile by bylo toto zaměstnání velmi dobře placené a zvýhodňované, mohl by o ně být větší zájem.
Samozřejmě by to všechno chtělo i velkou reklamu. A opět peníze, které tvoří každý problém.

Nedostatek peněz
Další z velkých problémů, který bych musela okamžitě řešit. Státní pokladny mají přece dost problémů s platy a důchody a na nějaké lesy už prostředky nezbývají.
Takže kdo potom může lesy chránit za minimální plat? Jenom hodně nadšený dobrovolník.
Většinu peněz, které bych v kase měla bych napumpovala do reklamy. Je mnoho způsobů jak přispět na oběti různých katastrof, tak proč ne i na stromy? Mudlům bych nabídla nějaké galavečery (v modernějším rázu.... U2, Coldplay ano, ale Karel Gott a Helenka Vondráčková už jsou pasé). To si přece jen jako prezidentka kouzelnických a mudlovských lesů můžu dovolit.
Speciální DMS smsky přece v dnešní době už nikoho nepřekvapí. Je nutné udělat z lesů zábavu a aktuální problém. Ovšem na světové úrovni.
Určitě by šly vyrobit pro mudly i speciální počítačové hry, které by byly zábavné (třeba bojové strategie), ale jejich koupí by přispěli na obnovu lesů.
Nebo co kampaň zasaďte svůj strom? Podobné tu už možná byly, ale když bych přesvědčila nějaké významné osobnosti, aby to zaštítily, mohla bych být úspěšnější než mí předchůdci.

Nevědomost
Je mnoho lidí, kteří o problémech lesa ani neví. Mudlové nějakou povědomost mají. Přeci jenom tohle je spíš kouzelnický problém.
Kouzelničtí obyvatelé se o lesy příliš nestarají a hlavně ne o to, co se děje v kouzelnickém světě.
Myslím, že do hodin Péče o kouzelnické tvory by se měly nějaké informace o činnosti mudlů zahrnout.
Ale širší kouzelnická populace by stále tonula v nevědomosti. Tady by pomohl asi jen článek v Denním věštci, to je totiž nejčtenější periodikum.

Monokultury
Bohužel, v rámci honby za penězi se mudlové uchylují k těm nejrychlejším prostředkům. A tím je zalesňování rozsáhlých ploch stromy, které rostou nejrychleji. Smrky a dalšími jehličnany. Tím pádem mají škůdci mnohem jednodušší práci. Skáčou si ze stromu na strom a nic je nezastaví.
Navíc smrky mají mělké kořeny, takže se velmi snadno vyvrátí a nezpevňují tolik půdu. Na monokulturách vznikají rozsáhlé polomy a vývraty. Smrky se vyvrátí a borovice, které mají zase kořeny velmi hluboko se zlomí.
Snažila bych se tedy odstranit větší množství monokultur, které jsou navíc u nás nepůvodní. Bylo by lepší je nahradit původními bukovými lesy.Povodně
Souvisí přímo s monokulturami. Jak jsem psala, monokultury jsou převážně smrkové. Kořeny jsou mělké a nezpevňují dostatečně půdu. Proto potom nastávají sesuvy půdy, jak jsme to mohli vidět nedávno na severní Moravě.
Navíc listnaté stromy mnohem lépe sají vodu a zadržují ji. Takže tedy fungují i jako přírodní zábrana proti povodním.
Abych pravdu řekla, nedávná příčina povodní mě trochu šokovala. Kouzelničtí rozháněči demonstrací by si pro příště měli použití vodního kouzla hromadně velmi dobře rozmyslet.

Požáry
Další problém. Lesní požáry vznikají hlavně v subtropických a tropických oblastech a decimují obrovské oblasti. Tato problematika se týká hlavně Španělska a americké Kalifornie.
Není výjimečné, že tyto požáry způsobí neohleduplný návštěvník tím, že se rozhodne uvařit si polévku.
Přísnější kontroly by ani nepomohly. Oheň je otázka okamžiku. Myslím, že by se dala použít ohnivzdorná kouzla. Alespoň na ty nejkritičtější oblasti.
Měla by se využít magie, když ji máme k dispozici. Něco jsem si o ohněvzdorných kouzlech zjišťovala a bylo by to sice zdlouhavé, ale funkční.
Samozřejmě by to chtělo množství zkušených kouzelníků.
Což mě vrací zpět k problému s penězi a nedostatkem lidí.

Kouzelničtí tvorové
Je až trestuhodné, jak málo si vážíme kouzelnických tvorů. Oni sami se totiž velmi starají o lesy. Tedy o ty kouzelnické. V těch mudlovských se vyskytují velmi málo a má to něco společného s energií.
Ale prováděly se již pokusy a třeba Kůrolez je schopen v mudlovských lesích velice dobře fungovat.
Kůrolezové, jak známo se starají o své stromy a při jejich obraně jsou neúnavní. Kdyby se nám je podařilo rozšířit i do dalších lesů, určitě by byly lesy i zdravější.
Ochrana kouzelnických tvorů není na špatné úrovni, ale mohlo by to být i mnohem lepší. Kouzelničtí tvorové i ti nemagičtí mají jeden společný problém.


Pytláctví
Pytláci si v dnešní době neberou servítky a používají ohyzdné způsoby, jak se ke kořisti dostat. Všemožná železa, klece, oka, ale i střelné zbraně.
Kouzelničtí pytláci jsou také velmi vynalézaví, ovšem těm nejde o maso na prodej, ale o pašování.
Pašování ohrožených druhů a kouzelnických tvorů je obrovský problém. Tresty jsou ve většině zemí velmi,velmi mírné, a tak se ani nebojí takto podnikat.
Jak jinak by se Hagrid dostal k dračímu vejci? Překupníci jsou již natolik drzí, že si dovolí jít s vejci a menšími tvory i na tržnici.
Rozhodně bych prosazovala mnohem tvrdší tresty pro pytláky i pašeráky. V případě ohrožených druhů i značkování či kouzelnické čipy. Jsou neviditelné, ale dají se vysledovat. Navíc nemusíte zvíře nijak zranit, abyste je očipovali. Kouzelnické čipy se aplikovaly na populaci divokých fénixů na Islandu a jejich pašování kleslo na minimum. Zmizelý druh se dal lehce vystopovat a pašerák byl zatčen.

Nadbytek zvěře
Je to paradoxní, ale i tohle může být problém. Ochránci zvířat si neuvědomují, že ty krásné srnky mohou také působit problémy. Když je jich nadbytek, tak hlavně v zimě okusují mladé stromky a tím je poškozují a ničí. V přírodě je hrozně důležitá rovnováha a měla by se zachovávat i v populaci těchto něžných zvířat.
Chránění pouze jediného druhu je neúčelné. Ochráncům by měl možná někdo připomenout, že tygr je ohrožený proto, že mu člověk vystřílel zajíce.
Kvůli nadbytku zvířat bych zavedla placené odlovy. Ne myslivecké. Je hezké, že myslivci vystřílejí dvacet srnek a potom tři měsíce jí srnčí guláš, ale z legálního lovu omezeného počtu kusů by se dal udělat sezónní obchod. Zní to krutě, ale při přísných pravidlech by to fungovat mohlo. Navíc by z lovu šly peníze do tak prázdné lesnické pokladny.

3. Závěr
Řekla bych, že těch problémů je příliš mnoho na to, aby je zvládl pouze jeciný člověk. Myslím tím za "volební" období. Obnova lesů je práce na mnoho let, možná i na pár desetiletí. Důležité je změnit přístup lidí, kteří problematiku týkající se lesů zlehčují. Snad ani nevědí, co tím vlastně způsobují.
Vždyť lesy jsou pro nás důležité z tolika důvodů. Kromě výroby kyslíku a těžebního průmyslu nám přece poskytují i něco mnohem důležitějšího. Místo pro odpočinek a relaxaci.
Málokde se dá při procházce načerpat tolik duševní energie, jako právě v lese, který nás zahrnuje veškerou svou svěžestí. To je balzám na duši. Právě les a jeho vůni vám žádná animace ani osvěžovač vzduchu nedokáží nahradit.
Jeho síla spočívá v tom klidu. Navíc, když se zaposloucháte do cvrlikání ptáků, musíte si uvědomit, že les neznamená jen stromy, ale i tvory v něm.
Je to škoda, ale pokud budeme v našem chování pokračovat dál, je velice pravděpodobné, že o lesy postupně přijdeme.
V práci jsem připomenula pouze hlavní problémy, ale je jich určitě mnohem a mnohem víc a na jejich řešením by se mělo zamyslet víc lidí, než jen jedna nedopečená studentka.

Konečně bych chtěla poděkovat p.p. Glowrovi za jeho nekonečnou trpělivost s mými úkoly a za jeho ochotu, když jsem se rozhodla složit zkoušky OVCE právě u něj.