Student: Selena Enail Smithová
Kolej:Mrzimor
Školní rok: léto 2010

Literární seminář - poezieZadané téma: Mezi nebem a zemí je spousta věcí, které nejdou vysvětlit, a nebo jen velmi těžko. Najděte si nějakou z nich a pomocí básnického umění se ji pokuste zrekonstruovat a vysvětlit. 26 palců.

Konzultant: Anseiola Jasmis Rawenclav
Posudek: Vážená slečno, vůbec nebylo nutné, abyste celou práci pojala ve stylu básně, nicméně oceňuji, že jste se o to pokusila. Víceméné vám nemám co vytknout, jen mi tento styl básné příliš nesedi. Proto jsem tak dlouho váhala s hodnocením. Ale to je spíše subjektivní věc.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Obsah práce:

 

1)      Úvod

 

2)      Bermudský … co?

 

3)      Historie, aneb cesta tam a zase zpátky

 

4)      Bermudy a Atlantida, to není žádná psina

 

5)      Trojúhelník2

 

6)      Příběhy, co se kdysi udály

 

6.1 Zmizení lodi Cyclops

 

6.2 Záhada lodě Mary Celeste

 

6.3 Cože, časová smyčka?

 

7)      Jevy, které se zde vyskytují

 

8)      Všechna možná vysvětlení, jak to je či není

 

8.1 Že prý nejde o záhadu

 

8.2 Další možná, či nemožná vysvětlení

 

9)      Trojúhelník a mudlové

 

10)  Závěr

 

 

 

 

1)    Úvod

 

 

 

Seděla jsem v křesle zpříma

 

A dlouho přemýšlela.

 

Má mysl tu chvílemi ani nebyla,

 

Hluboko ve svých myšlenkách jsem se utápěla.

 

Přemýšlela jsem, o čem budu psát,

 

Čím své znalosti prokázat.

 

Pak přejela jsem očima po stole,

 

Kde trojúhelník ležel osaměle.

 

V hlavě se mi rozsvítilo.

 

Já pro svou práci ovčí zvolím si,

 

Trojúhelník Bermudský!

 

 

Je to místo tajemné a záhadné,

 

Kde letadla či lodě mizí náhle.

 

Působí tu snad živly magické?

 

Či snad zásahy mimozemské?

 

To snad dozvíme se v této práci,

 

A pár příběhů přidám pro legraci.

 

Do historie taky zabloudím,

 

Vše od začátku hezky vysvětlím.

 

K úvodu by to mohlo stačit,

 

Nebudu tímto příliš brzdit.

 

 

 

2)    Bermudský … co?

 

 

Bermudský trojúhelník je pomyslná oblast v moři,

 

Kde je známé nevysvětlitelných jevů působení.

 

Tato oblast je umístěna jihovýchodně

 

Od Atlantského pobřeží Spojených Států Amerických.

 

Vrcholy trojúhelníku jsou možná,

 

Bermudy, Miami a ostrov Fia.

 

 

Je zde však jeden malý zádrhel,

 

A to, že na žádné mapě není trojúhelník zachycen.

 

Bermudský trojúhelník je znám také jako ďáblův trojúhelník,

 

Ale občas se z něj udělá i čtyřúhelník.

 

Tato oblast je známá pro mnoho nevysvětlitelných jevů,

 

Pro mnoho záhadných případů.

 

 

 

 

3)    Historie, aneb cesta tam a zase zpátky

 

 

Úplně prvním člověkem,

 

Který obdařil nás písemným záznamem,

 

O oblasti zvláštních jevů,

 

Byl sám Kryštof Kolumbus.

 

V roce 1492 si do svého deníku poznamenává,

 

Že během plavby pozorují ohnivý pás.

 

 

Nyní přidám kousek záznamu z deníku,

 

A tak pro autentičnost nepoužiju rýmovačku.

 

 

„… pak to bylo spatřeno ještě jednou nebo dvakrát. Bylo to jako vosková svíce, která se houpala nahoru a dolů…“

 

 

Dodnes není vyjasněno,

 

O co vlastně šlo.

 

 

V roce 1969 o 477 let později,

 

Posádka kosmické lodi Apollo 12 v této oblasti,

 

Podobný jev popisují.

 

 

„Vidíme tam záblesky živého ohně. Jsou to dokonce poslední viditelná světla na naší planetě.“

 

 

Snad oba příklady popisují stejnou věc.

 

Snad nejedná se jen o nějaký halucinový kec.

 

 

 

4)    Trojúhelník a Atlantida, to není žádná psina

 

 

BT neboli Bermudský trojúhelník,

 

Je jedno z mnoha míst,

 

Kam je umisťován ztracený kontinent.

 

V blízkosti totiž byly nalezeny,

 

Torza budov, prý Atlantidy,

 

Jak si na dně moře klidně leží.

 

Vyspělá civilizace tu prý byla,

 

Jako zdroj energie krystaly používala.

 

Tyto krystaly se pak spolu s městem potopily,

 

Do hlubin podmořského kaňonu se uchýlily.

 

 

Krystaly si na dně leží,

 

Ale svou energii stále vysílají.

 

A tak kompasy a elektronická zařízení,

 

Všech lodí a letadel v této oblasti ovlivňují.

 

 

 

5)    Trojúhelník2

 

 

Tak jako mudlové či kouzelníci,

 

I Bermudský trojúhelník oplývá sourozenci,

 

Nestačí napočítat jen do deseti.

 

Nejznámějším z jeho sourozenců,

 

Je Dračí trojúhelník u Japonských ostrovů.

 

I když jsou od sebe vzdáleni,

 

Jsou si v několika oblastech podobni.

 

Je zde podobná cirkulace vody a vzduchu,

 

Mají i podobnou zeměpisnou šířku.

 

 

O tomto japonském trojúhelníku,

 

Si můžeme povědět jednu čínskou legendu.

 

Na dně tohoto moře prý číhají,

 

Hluboko ve vodách schovaní,

 

Nebezpečná monstra dračí,

 

A po lodích plujících lapají.

 

 

Na těchto místech v letech minulých,

 

Zmizelo několik plavidel moderních.

 

Japonská vláda pak vrhla se do sponzoringu,

 

Do velkého a významného mezinárodního průzkumu,

 

A tak poslali loď Kayio-Maru 5 na výpravu.

 

Ta však byla zničena,

 

A posádka zahynula,

 

Když se obří vlna náhle vzedmula.

 

 

To byl jen jeden sourozenec z mnoha,

 

Do kterého by neměla vejít žádná noha.

 

 

 

 

6)    Příběhy, co se kdysi udály

 

 

 

6.1 Zmizení lodi Cyclops

 

 

Tato americká loď zmizela v roce 1918 v březnu,

 

Na své palubě přepravovala manganovou rudu.

 

Na palubě se nacházelo přes 300 členů posádky,

 

Samozřejmě neobešli se bez vysílačky,

 

Ale žádné pokusy o spojení nebyly zaznamenány.

 

Z počátku si všichni myslí,

 

Že na loď zaútočili Němci,

 

Ale ukázalo se, že žádná ponorka nebyla v blízkosti.

 

 

Jednou z teorií také bylo vyprávění,

 

Že na lodi došlo ke vzbouření,

 

Či že padla do rukou nepříteli.

 

 

Poté však byl nalezen vrak lodi,

 

Který prý odpovídá popisu ztracené lodi.

 

Propagátoři trojúhelníku však tvrdí,

 

Že se jedná o vrak jiný.

 

 

Tak kouzelník aby se v tom pak vyznal,

 

Kterou teorii kdo uznal.

(na obrázku loď Cyclops)

 

 

6.2 Záhada lodě Mary Celeste

 

 

Tento příběh je hodně zajímavý,

 

Jeden z prvních a hodně starý.

 

Loď jménem Mary Celeste zde hraje svoji roli,

 

Ona 5.listopadu se vydala na cestu po moři.

 

Mířila z New Yorku do Janova,

 

V tu dobu byla jako nová.

 

 

Cestou se však něco přihodilo,

 

A nikdo neví přesně co.

 

O měsíc později byla nalezena,

 

Její plachta byla potrhaná,

 

Jinak v dobrém stavu se zdála.

 

Jaké však bylo překvapení.

 

Na palubě nikdo není!

 

Nálezci se do průzkumu dali,

 

Zda by záhadu rozřešili.

 

 

Všechna okna zadní nástavby byla plachtovinou zakryta,

 

Prkny ještě pořádně zatlučena.

 

Po obou stranách přídě táhly se,

 

Rýhy dlouhé a hluboké.

 

Vstup do podpalubí byl odkrytý,

 

Kompas byl na kousky roztříštěný,

 

A stropní okno v kapitánově kajutě bylo otevřeno taky.

 

Útok pirátů byl hned vyloučen,

 

Jelikož žádný majetek nebyl ukraden.

 

 

Jediné, co tam chybělo,

 

Záchranné čluny a posádka.

 

Nic z toho tam nebylo.

 

Co je ale další zvláštností?

 

Loď bez posádky sama na moři,

 

Navzdory temnému a neklidnému moři,

 

Si dokázala svůj kurz udržeti.

 

 

Nikdo, ani v dnešní době neví,

 

Jaké přesně bylo tehdy na lodi dění.

 

Je zde však několik teorií.

 

Jako například:

 

Vzplanutí moru či vzbouření posádky,

 

Či že snědli chleba námelem nakažený.

 

Důkazy chybějí,

 

A stále nikdo nic neví.

 (na obrázku kapitán lodi MC)

 

 

6.3 Cože, časová smyčka?

 

 

Bylo to v roce 1970,

 

Kdy jistý Američan se svým otcem,

 

Rozhodl se pro let z ostrova Andros do Miami svým letadlem.

 

Když dosáhli určitého bodu,

 

Byli obklopeni podivným mrakem ve tvaru doutníku.

 

 

Nyní napíšu, co dotyční vypráví,

 

Jak svůj zážitek popisují.

 

Nepoužiju však zase rým,

 

Jelikož jedná se o výpověď dotyčných.

 

 

„ Jeho stěny byly zářivě bílé s malými obláčky, které rotovaly ve směru hodinových ručiček uvnitř mraku.“

 

„ Na jeho konci jsme viděli otvor, tak jsem nabral rychlost, a najednou jsme se s letadlem ocitli uprostřed podivného zeleného oparu. Pod sebou jsme náhle zahlédli ostrov, a tak jsme podle uplynulého času usoudili, že jde o ostrůvky Bimini. Jenže po několika minutách jsme zjistili, že už jsme nad Miami Beach na Floridě. Vzdálenost, kterou normálně uletíme na asi za 75 minut, jsme tentokrát překonali za pouhých 45 minut! Navíc jsme spálili o 45 litrů benzínu méně než obvykle!“

 

 

 

7)    Jevy, které se zde vyskytují

 

 

Cestovatelé, ať už v letadle či na lodi,

 

Stejné jevy a případy popisují:

 

Kompasy se porouchají,

 

Různé směry ukazují.

 

Poté také zvláštní atmosférické jevy popisují,

 

Jako ztráta viditelnosti, či obzor náhle mizí.

 

Někdo také poznamenává,

 

Že časový posun nastává.

 

Může nastat posun tam či zpátky,

 

Ale ne pomocí Obraceče času a obrátky.

 

Jsou pozorována tajemná světla,

 

Ať už na obloze, či je ukrývá mořská hladina.

 

Někdo také popisuje,

 

Jak se ohnivá stěna v trojúhelníku pohybuje.

 

 

To je výčet toho nejznámějšího,

 

Co pro cestovatele znamená něco nepříjemného.

 

 

 

8)    Všechna možná vysvětlení, jak to je, či není

 

 

Tak jako všude,

 

I zde se nacházejí,

 

Lidé, co mají svá vysvětlení.

 

 

 

8.1 Že prý nejde o záhadu

 

 

Někteří mezi námi,

 

V tom nehledají žádné zvláštní jevy.

 

Tato oblast je prý dopravně frekventovaná,

 

A tak se tu více nehod odehrává.

 

Občas prostě stane se,

 

Že nějaké letadlo či loď proti sobě střetne se.

 

Je zde také vysoký výskyt hurikánů,

 

Či tornád a to díky Golfskému proudu.

 

Proto je tu tolik zvláštností,

 

Které každého jistě ohromí.

 

Jsou tu také mlhy a vzdušné turbulence,

 

Které berou si lidské zajatce.

 

Moře je zde tak hluboké,

 

Že letadla či lodě dávno zmizelé,

 

Již v takové hloubce nikdo nenalezne.

 

V některých částech je však terén velmi členitý,

 

Kde jsou mořské příkopy a podmořské vápencové útvary.

 

Tvoří se tu také vlny vysoké,

 

A to kvůli tomu, že tu jsou podmořské jeskyně.

 

To jsou důvody těch skeptiků,

 

Kteří nevidí v tom žádnou záhadu.

 

Je zde ale také něco víc,

 

Prý je tu výskyt metanu.

 

Metan může vytvořit bublinu,

 

Která má i několik metrů v průměru,

 

A ta pak vystoupí na hladinu.

 

Pokud v tomto místě nachází se,

 

Loď či jiné lidské plavidlo,

 

Díky nízké vodní hustotě,

 

By se mohla potopit, či do vzduchu vyhodit.

 

 

 

8.2 Další možná či nemožná vysvětlení

 

 

Je zde několik vysvětlení,

 

Která různé zdroje uvádějí.

 

 

Posádky se zde s UFO setkávají,

 

S obyvateli z cizích vesmírných civilizací.

 

Je to oblast, kde se i často vyskytují,

 

Jen tak po nebi si poletují.

 

 

Dalším možným vysvětlením je,

 

Že tu existuje okno do jiné dimenze.

 

To je jak z mudlovského seriálu „Hvězdná brána“,

 

Můžeme se jen modlit, abychom nepotkali Goalda.

 

Do této dimenze vystupují,

 

Lodě i letadla, kteří tudy putují.

 

Proto pak není po nich ani památky,

 

Nikde nejsou o jejich přežití známky.

 

 

Pak tu jsou také ty energetické kameny,

 

O kterých jsem psala v rámci Atlantidy.

 

 

 

9)    Trojúhelník a mudlové

 

 

Mudlové milují záhady,

 

A tím pádem i trojúhelník bermudský.

 

Mnozí z něho mají strach,

 

Jiní zase mají ho ve svých snách.

 

 

Co je ale důležité,

 

Že vůbec vědí, o co jde.

 

Jsou zde lidé,

 

Kteří píší o něm knihy,

 

Kteří dělají své vlastní výzkumy.

 

Pak je tu i další skupina,

 

Která víc se o to zajímá.

 

Ti pak pořádají různé diskuze,

 

A každý zde vypovídá jako je jeho vize.

 

 

Mudlové jsou nevysvětlitelnými jevy posedlí,

 

Tvoří to totiž část jejich životního bytí.

 

Točí filmy s touto tématikou,

 

Jako například „Záhada Bermudského trojúhelníku“,

 

V tomto případě je to dokonce trilogie.

 

 

Z toho je jasně vidět,

 

Že mudlové svůj trojúhelník milují,

 

A všechno zvláštní podporují.

 

Je ale možná trošku na škodu,

 

Že pořád mluví o tom jednom trojúhelníku.

 

 

V kouzelnickém světě se o tomhle příliš nemluví,

 

Kouzelníci radši se o zvláštních bytostech informují.

 

Tak děkujme teďka mudlům,

 

Že aspoň k něčemu mají rozum,

 

Který je pln fantazie,

 

A o takovýchto věcech nás informuje.

 

 

 

10)                      Závěr

 

 

V této práci ovčí jsem se snažila,

 

O popis a přiblížení tohoto záhadna.

 

Z mé práce jasně vyplývá,

 

Že již dlouho se tu drží tato rarita.

 

I když uběhlo mnoho let,

 

Co toto místo objevil svět,

 

Stále nikdo neví,

 

Jak tuto záhadu rozlousknuti.

 

 

Je zde mnoho lidí,

 

Ale i mnoho hypotéz,

 

A tak nikdo neví,

 

Co z tolika hypotéz je správně.

 

Vědci se přou a bojují za svá vysvětlení,

 

Obyčejní lidé si však své domýšlejí.

 

Snad v několika příštích letech lidé dokáží,

 

Rozluštit to záhadné tajemství.

 

Lidé pak nebudou mít strach z tohoto místa,

 

Snad již nebude v ohrožení ani běžný turista.

 

 

To jsou poslední slova mé práce,

 

A to říkám bez legrace.

 

Snad aspoň trošku uspěju,

 

A Vám neudělám ve světě ostudu.

 

 

 

 

 

 

(celková délka 26,4 palců)