Student: Bellatrix Nargelest
Kolej:Zmijozel
Školní rok: léto 2010

BarvokouzleníZadané téma:
Vážená slečno,

v písemné části zkoušek OVCE bude Vaším úkolem sestavit příručku vhodnou pro začátečníky v oboru Barvokouzlení, jejímž obsahem by mělo být učivo v rozsahu přibližně prvních dvou stupňů tohoto předmětu.

Vyžaduji nejen vlastní text, ale především také praktické ukázky příkladného užití těch kterých kouzel.

Přeji mnoho zdaru.


Konzultant: Filius Orionis
Posudek: Solidně zpracovaná práce prokazující, že se studentka v základech barvokouzelnického umění orientuje velmi dobře.

Ocenil bych zejména logické rozčlenění práce na jednotlivé kapitoly, téměř bezchybně předvedené formule, slušné pokrytí požadované látky a snahu o maximální vysvětlení příslušné problematiky, která zapříčinila, že se tato práce může stát oporou pro mnohé barvokouzelníky – začátečníky – právě tak, jak bylo požadováno v zadání.
Polemizoval bych oproti tomu jen s několika málo detaily, mezi nimiž bych zmínil například zařazení některých kouzel do těch kterých kategorií (např. *Maculumplum* bych rozhodně nedoporučoval začátečníkům v oboru) či nelogickou odlišnost velikostí toho samého pergamenu (týká se druhé části zkoušky).

Písemnou část Vašich zkoušek OVCE hodnotím známkou V – Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Úvod

Právě se vám do rukou dostala nejmodernější příručka barvokouzlení pro začátečníky. V této učebnici najdete mnoho užitečných kouzel z daného oboru. Kouzla jsou zde řazena do tří kategorií, a to dle stupně obtížnosti, na kouzla lehká, středně těžká a těžká. Avšak všechny formule lehce zvládne i samouk, jelikož metodika kouzel je zde jasně vysvětlena, takže s pochopením nebude mít nikdo žádný problém.

Na závěr ještě kratičké historické okénko o původu této kouzelnické disciplíny. Barvokouzlení je prastará disciplína. První objekty se objevují již v době pravěké, ovšem tehdy šlo o primitivní a nedokonalé formule. Vylepšená kouzla se pak objevují ve starověku a v raném středověku. Ovšem většina současných kouzel pochází až z doby novější, a to tedy novověku, i když své kořeny mají právě v dřívějších dobách.

 

1. Kapitola - „Nultá fáze“

Než začneme se samotným probíráním kouzel, musíme se seznámit s tím, co vůbec barvokouzlení je. Jedná se o kouzelnickou disciplínu, ve které je cílem vytvořit nějaký umělecký objekt, ať už vytvořený na plátně či na nějakém jiném předmětu. Pomocí této vědy můžete jak uspokojit své vnitřní umělecké potřeby, tak i zkrášlit okolí. Výsledkem jsou totiž  různé obrázky.

Celá tato věda je velmi jednoduchá, při její realizaci potřebujete jen hůlku, trochu té kouzelnické zručnosti, plátno či jiný předmět, který chcete zkrášlit, a pak samozřejmě bezmeznou fantazii. Samozřejmě že před každým kouzlením je třeba dobře si vše promyslet, uspořádat si v hlavě kompozici díla nebo jeho barevné rozpoložení. Tyto věci jsou opravdu velmi důležité.

Pokud ale máte nachystatný předmět, na který budete kouzlit (v naší příručce se bude jednat vždy o plátno), hůlku a představu uvnitř vaší mysli, můžete se s chutí pustit do toho.

 

2. KapitolaBarevné formule

Jelikož se jedná o barvokouzlení, je zcela zřejmé, že zásadním prvkem kouzelných formulí bude barva. V následujícím přehledu zjistíte, v jaké zašifrované podobě se daná barva nachází. V hranatých závorkách je pak uvedena správná výslovnost.

 

žlutá – luteus [luteus]

modrá – coeruleus [ceruleus]

červená – rubens [rubens]

zelená – viridis [viridis]

fialová – odes [odes]

černá– nigra [nigra]

bílá – alba [alba]

hnědá – fusca [fuska]

oranžová – aurantia [aurancia]

 

Pokud jste v daném přehledu nenalezli vaši oblíbenou barvu, nebuďte zklamaní. Barvokouzlení má nepřeberné možnosti a samozřejmě můžete používat jakoukoli barvu. Ovšem potřebuje to již jistou zručnost kouzelníka. Stačí však, když ve vaší mysli uržíte představu barvy, kterou chcete malovat, potom už jen stačí vyslovit kouzelnou formuli – color [kolor] 

 

 * Všechny barevné formule se dobře naučte a zapamatujte, protože je budete v další kapitole potřebovat. Tak ať nemusíte zbytečně listovat sem a tam!

 

3. Kapitola - Užitečná kouzla

Ještě než se pustíme do vlastních kouzelných formulí, připravili jsme pro vás speciální kapitolu s užitečnými kouzly, která při barvokouzlení jistě rádi mnohokrát využijete. Některá kouzla jsou již značně obtížná a vyžadují vaši obratnost, takže je využijete až časem, ale v této kapitole je vždy najdete hezky pohromadě. Začátečník tedy samozřejmě všechny formule hned nevyzkouší, ale počká, až nabyde nějaké barvokouzelnické zkušenosti. Všechna kouzla provádíme standardním způsobem, tedy při vyslovení formule ukážeme hůlkou na daný objekt (plátno či obraz).

Zde je tedy přehled užitečných kouzel:*Accio* plátno. – klasické přivolávací kouzlo, kterým si můžeme přivolat připravené plátno. Toto kouzlo je vhodné pro začátečníky a je základem pro barvokouzelné formule, jelikož bez plátna nejde barvit!


*Claris* - tato formule nám vyčistí pergamen – kouzlo vhodné pro pokročilejší kouzelníky, nováčkům doporučujeme použít vždy čisté plátno


*Zpět* - užitečná formule, která nám zruší poslední kouzlo. Funguje však pouze na namalované objekty, též vhodné až pro pokročilejší kouzelníky.


*Fixatio* - pomocí tohoto kouzla zafixujeme obraz tak, že se už nedá měnit kouzlem. Obraz je tedy ochráněný před vlivy počasí. Toto kouzlo je již pro velmi pokročilé.


*Defix* - tímto kouzlem zrušímě ochranný účinek kouzla *Fixatio*. Používá se v případě, když chceme zafixovaný obrázek znova upravit. Tato formule je tedy také až pro velmi pokročilé.


Pozn.

pokročilý = kouzelník, jenž zvládl středně těžké barvokouzelnické formule

velmi pokročilý = kouzelník, jenž ovládá těžké barvokouzelnické formule

 

4. Kapitola – Lehká kouzla

V této kapitole probereme barvokouzelnické formule, které se řadí do lehké skupiny kouzel. Neměl by s nimi tedy mít problém žádný začátečník. Tedy samozřejmě až po dostatečném procvičení. Provádění kouzel je u všech těchto formulí v zásadě stejné, vždy při zřetelném a správném vyslovení formule ukážete na místo na plátně, kam chcete daný prvek umístit. Takže rozhodně nemávněte jen tak bezmyšlenkovitě kam chcete, protože tím byste estetického vzhledu obrazu jistě nedosáhli. Vždy totiž myslete na výsledný obraz, kterého chcete dosáhnout.

U trénování kouzelné formule samozřejmě můžete prvek směrovat kam chcete, protože se učíte a budete rádi, pokud se vám zdaří přenést formuli na plátno. Nyní tedy můžeme začít s představováním kouzel. Na obrázku máte vždy výsledný prvek.


*Colorius viridis* - tato formule obarví plátno zeleně. Formule „Colorius“ je základní a neměnná, díky ní se obarví celé plátno. Následuje formule barvy (viz 2. kapitola), tu pak už vybíráte dle svého uvážení.

 


*Macula luteus* - na plátně se vytvoří skvrna žluté barvy. Opět stejné pravidlo – formule „Macula“ je základní a k ní dosadíte barvu dle vašeho výběru.

 


*Macula pakula* - po této formuli se vytvoří skvrna světlejšího odstínu od té samé barvy, jakou je podklad. Tato celá formule je základní a neměnná.

Takže na počátku se řekla formule „Colorius rubens“ - plátno se obarvilo červeně. A pak v místě, kde se kleplo hůlkou a pronesla se formule „Macula pakula“, došlo k zesvětlení.

 


*Macula apkula* - toto kouzlo naopak vytvoří skvrnu tmavšího odstínu té samé barvy, jakou je podklad. Postup je úplně stejný jako u předchozího kouzla, jen výsledný prvek je ztmavení, ale opět na počátku bylo obarvení plátna. V našem případě formulí „Colorius coeruleus“.

 


*Maculumplum* - díky této formuli vytvoříte obraz ze skvrn různých odstínů jedné barvy. Samozřejmě opět je tu důležité podklad nejprve obarvit. V příkladu užitá formule „Colorius odes“.

 

 

*Minimacula nigra* - vykouzlí se vám na plátně malá černá skvrnka, která působí spíše jako černý puntík. Opět se jedná o složeninu, která je tvořena ze základní formule a barvy.

 


*Punctum nigra* - po tomto kouzle se v místě, kam ťuknete hůlkou, vytvoří černý bod. Jedná se opravdu o malinkou tečku barvy, kterou si zvolíte. Podobně je to i u následujícího kouzla, opět a zas je výběr barvy na vás.

 

 

*Puncta nigra* - tato vylepšená formule vám vytvoří rovnou skupinku malých černých bodů. Je to kouzlo pro urychlení, abyste nemuseli třeba desetkrát opakovat předchozí formuli. Střed shluku bodů je v místě, kam jste klepli hůlkou.

 

 

 

5. KapitolaStředně těžká kouzla

V této kapitole naleznete kouzelné formule, které spadají do skupiny středně těžkých kouzel. Pokud jsem předchozí lehká kouzla zvládli, můžete se pustit do procvičování následujících formulí. Tato kouzla jsou obtížnější, takže jejich procvičování bude jistě vyžadovat více času a trpělivosti, avšak i přesto se dají lehce zvládnout. Pohyb hůlky se u těchto kouzel liší, takže u každé formule uvádíme jak máte při kouzlení postupovat.


*Macula quadratus fusca* - tato formule vám vytvoří plný hnědý čtverec (popř. obdélník – viz obr. - formule „Macula quadratus viridis“) Pokud chcete použít totu formuli, tak špičku hůlky namíříte na plátno a obkreslíte požadovaný tvar čtverce či obdelníku, závěr kouzla provedete máchnutím, které je charakteristické pro formuli macula. Nemusíte se bát, že když nakreslíte strany křivé, že by takové pak skutečně byly. Kouzlo si samozřejmě se vším poradí a výsledný prvek bude skutečný čtverec či obdelník.

 

 


*Macula trigonomus aurantia* - tady se nám vytvoří plný oranžový trojúhelník. Postup při kouzlení je stejný jako u předchozího kouzla, takže pro zopakování nejprve obkreslíte požadovaný tvar a velikost trojúhelníku a následně zakončíte máchnutím.

 

 

*Macula circulus coeruleus* - touto formulí nakreslíte plný modrý kruh. Opět je postup jeho provedení stejný jako u dvou předchozích.

 

 

 

*Macula quadratus vacuum luteus* - Jedná se o vylepšení předchozích formulí, jelikož výsledný prvek je žlutý obrys čtverce (obdélníka) – tedy bez výplně! Postup při kouzlení je tedy stejný jako u jeho základní podoby („Macula quadratus luteus“).

Obměnou této formule vytvoříme samozřejmě i obrys trojúhelníku či kruhu – přesné formule tedy zní:

*Macula circulus vacuum viridis* - obrys kruhu

*Macula trigonomus vacuum coeruleus*- obrys trojúhelníku

 

 

*Linea... rubens* - jedná se o kouzlo, které nám vytvoří křivku červené barvy. Tato křivka bude přesně obkreslovat pohyb naší hůlky, takže postup při kouzlení je následující: špičku hůlky namíříte na výchozí bod a pronesete formuli „linea“, potom svou hůlkou naznačíte požadovaný tvar a v místě jeho zakončení řeknete formuli pro požadovanou barvu.

 

 


*Linea linealis odes initium... finis* - naopak tato formule vám vytvoří přímku fialové barvy. Postup je takový, že bod začátku je označen slovem „initium“, takže v této chvíli klepnete hůlkou na požadovaný výchozí bod, a konec označuje slovo finis, též na požadované místo klepnete hůlkou.

 

 


*Spray* odes! - kouzlo, které nám vytvoří „rozptýlenou“ fialovou skvrnu. Tuto skvrnu můžeme různě tvarovat, záleží na pohybu naší hůlky při vyslovování formule.

 

 

 

6. Kapitola - Těžká kouzla

Nyní vás čeká poslední kapitola, která obsahuje těžká kouzla. Tyto formule již vyžadují značnou zručnost, avšak pokud jste bez problémů prošli předchozí kapitoly, jistě si s nimi nakonec poradíte. Důležité je naprosté soustředění, pokud ho máte, tak následující kouzla zvládnete. Uvedené formule ve většině případech nějakým způsobem pohybují či mění prvky z předchozích kapitol.


*Reducio* macula circulus. - po této formuli se zmenší původní objekt. V našem případě se jedná o kruh. Pro zopakování – předcházela tomu formule „Macula circulus viridis“. Pohyb hůlky je zde jasný, jen ukážete na požadovaný objekt, který chcete zmenšit. Tato formule lze užívat u jakéhokoli tvaru (př. trojúhelník, čtverec,...)

 


*Engorgio* macula circulus. - tato formule naopak zvětší původní objekt. V našem případě je to opět kruh. Postup při kouzlení je zde stejný jako u předešlé formule.

 

*Longior* macula quadratus. - formule nám prodlouží již existující čtverec či obdélník. Provedení je zde jednoduché, stačí hůlkou naznačit novou délku stran daného prvku.

 

 


*Roignol* macula quadratus. - následuje samozřejmě i opačná možnost, takže toto kouzlo nám zkrátí již existující čtverec či obdélník. Postup při kouzlení je obdobný, jen vyznačíte zkrácenou stranu objektu.

 

 


*Rotus* - díky tomuto kouzlu můžete předmět různě natáčet. Kouzlo nám tedy otočí existující objekt.

 


*Macula (ťuk) aliapositio (ťuk)* - formule, která nám zaručí změnu polohy daného objektu. Při provedení kouzla nejprve vyslovíme „macula“, následně ťukneme špičkou hůlky na požadovaný objekt, pak proneseme „aliapositio“ a ťukneme na místo, kam chceme objekt přemístit.

 


*Scriptum rubens* Barvokouzlení – tato formule nám jako jediná nepracuje s již hotovým objektem, ale vytvoří nám červený nápis "Barvokouzlení." Při kouzlení tedy musíme vyslovit základní formuli „scriptum“ spolu s formulí pro požadovanou barvu a následně slovo, které chceme napsat. Formule nám umožňuje psát různými styly, záleží jen na vaší zručnosti.

 

 

 Závěr

Tím naše příručka končí. Doufáme, že jste úspěšně prošli základy barvokouzlení a že jste si v této kouzelnické disciplíně našli zalíbení. Samozřejmě, že uvedená kouzla nejsou všechna, barvokouzlení má daleko více možností, ale to už musíte sáhnout po nějaké příručce pro pokročilé.