Student: Herwen Indil Eruvea
Kolej:Mrzimor
Školní rok: léto 2010

ZeměplochismusZadané téma: Velevážená slečno Eruveo,
rozhodla jste se absolvovat OVCE z předmětu Zeměplochismus. Základním předpokladem je splnění rozsahu 26 palců a dostatečné zpracování těchto témat:
1. Zpracujte základní informace o Zeměploše jakožto světu. Vypište země a národy, zajímavosti a vše co k tomuto tématu připadá.
2. Zpracujte téma Ankh-Morporské městské hlídky. Její historii, vývoj a významné postavy současnosti.

Přeji Vám při plnění zkoušek hodně štěstí a pevné nervy!
Dr.M. Serge Renine


Konzultant: Serge Renine
Posudek:
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

1) GEOGRAFIE ZEMĚPLOCHY

Chcete – li znát geografii Zeměplochy, je mou milou povinností nejprve začít u celého tvaru tohoto prapodivného, ale velmi zajímavého světa. Základem je vesmírná želva jménem A‘Tuin, která na svém krunýři nese celou Zeměplochu. Deset tisíc mil dlouhý exemplář druhu Chelys Galactica. Jediná želva, která se kdy dostala do Hertsprung-Russellových diagramů. Je téměř tak velká, jako celý disk. Pohlaví není známo. Mnoho zeměplošských vědců se zabývá touto hlavní otázkou, dosud však nedokázali najít správnou odpověď. (Po událostech v knize „Lehké fantastično“ však kolem A’Tuin plulo osm malých želvích mláďat, která měla každá čtyři slůňata na zádech s malým diskem pokrytým kouřem a sopkami. Po čase pluli vesmírem již sami vstříc svému osudu.)

Na jejím krunýři stojí Berilia, Tubul, Velký P'hton a Jerakeen, čtyři obrovští sloni, na jejichž zádech leží disk. Okolo po složitých oběžných drahách obíhá malé slunce a měsíc a vytvářejí tak roční období. Pravděpodobně je to jediné místo v mnohovesmíru, kde musí slon uhnout nohou aby mohlo vyjít slunce.

Chcete – li vědět, proč se Zeměplocha otáčí na zádech slonů nebo co žere Velká A’Tuin nebo jaký je směr její cesty nebo jestli jsou ve vesmíru sami nebo je kolem plno jiných světů, tak vás zklamu. Stejně tak se můžeme zeptat: „Jaký pach vydává žlutá barva? Prostě to tak je.“

Podle pověstí popsaných v „Pátém elefantovi“ stálo na krunýři Velké A'tuin slonů pět, ale jeden spadl a po složité křivce se dostal až nad Zeměplochu a dopadl do oblasti Überwaldu. Tímto se vysvětluje výskyt rozsáhlých tukových ložisek. Vědecké vysvětlení je, že geologická katastrofa pohřbila velké množství pravěkých zvířat.

 
ROZDĚLENÍ ZEMĚPLOCHY :


 5 KONTINENTŮ : BEZEJMENNÝ KONTINENT, STŘEDNÍ VÝCHOD, KLAČ, XXXX A VYVAŽOVACÍ KONTINENT

ZAJÍMAVÁ MÍSTA ZEMĚPLOCHY :

Agateánská Říše

- hl.m. Visovis

- hlavní a jediný přístav : Bes Pelargic

- populace : okolo 50 mil.

- Tato říše je velmi stará, velice bohatá a je na Vyvažovacím kontinentu. V celé říši je jen jediný přístav, jelikož Říše nepodporuje víc kontaktu s okolním světem, než je nezbytně nutné. Být obyvatelem Agateánské říše je největším štěstím, které může člověka potkat a vláda by chtěla, aby obyvatelé v této pevné víře zůstali. Proto je nutné podporovat názor, že všude jinde je pouze nehostinná pustina.

- S jedním obyvatelem této říše jsme se mohli setkat v knihách "Barva kouzel" a "Lehké fantastično". Jmenuje se "Dvoukvítek". Je to velice důvěřivý člověk, který se všemožně snaží na cestě Zěměplochou chovat jako správný turista. Jeho (ne)štěstí bylo, že potkal hned v Ankh - Morporku mága ( i když právě vyloučeného) jménem "Mrakoplaš".Na zajímavé cestě jej provází velmi vzácné "Zavazadlo" vyrobeno z Myslícího hruškovníku. V něm najdete vše, co zrova potřebujete. Později bylo věnováno Mrakoplašovi. A také obrázková skříňka s šotkem.

Al Khali

- Město v Klači ležící na pobřeží Kruhového moře. Trochu se podobá Ankh - Morporku, ale narozdíl od něj jej nepokrývá bahno ale písek.

- Je nazýváno také bránou do Klače.

-Patronem města je Offler.

Ankh - Morpork

-  Město, kde najdete snad všechny tvory Zeměplochy. Jsou to dvě města spojena v jedno. Vznešený Ankh s hrůzyplným Morporkem. Protéká zde řeka Ankh, která ani tak neteče, jako spíš se plazí pomalu přes město. Přes tuto řeku můžete přejít, aniž by jste měli mokré boty. Utopit v ní někoho by bylo opravdové umění.

- Zde uvedu pár hlavních ulic :

Jilmová ulice - je známá hlavně jako bydliště všemi obávané paní Bochánkové a jejích vesměs nemrtvých zákazníků. Madam Bochánková je velice příjemná dáma, pokud se soustředí a odpoví až jak vyslovíte své myšlenky. Většinou však nevypíná svou jasnozřivost a odpovídá dřív, neý vás to napadne.

Močůvková strouha  - kdysi v ní stál chrám. Tato ulice je však známá hlavně díky panu Hongovi, který si tam za úplňku otevřel rychloobslužnou restauraci. Pak musel narychlo zavřít. Tak narychlo, že tam nechal pár důležitých věcí (kus ucha a ledvinu).

Náměstí Náhlého osvícení - náměstí před branou Neviditelné univerzity.

Třpytná ulice - Zde se nachází velice důležitá budova a to hospoda " U Kbelíku", kde velice rádi tráví čas členové Noční hlídky. Dále se tam nachází redakce Ankh - Morporské "Komety".

V půlkách - Ulice poblíž řeky, ve které se nachází střelnice Městské stráže.

obr.

 

 

 

Chalamados

 

- hl.m. Llamedos

 

- Malá hornatá země, kde nepřetržitě prší (s krátkými výjimkami, kdy jen mrholí nebo sněží). Déšť je hlavní exportní surovina. Najdeme tam dešťové doly. Jediné co tam roste je cesmína, všechno ostatní shnije. Chalamadosané jsou muzikální, ale tvrdí lidé s druidským smýšlením. Je to centrum druidů, a kdekoliv kamenné kruhy nepracují jak mají, jsou povoláni stavitelé z Chalamadosu.

 

Gumagong

 

- hl.m. Bugarup

 

- Největší město na XXXX. Mimo jiné tam najdete univerzitu (mimo NU pravděpodobně jediná magická univerzita na Zeměploše)

 

Lancre

 

- hl.m. Lancre

 

- Lancre je království na úpatí hor Beraní hlavy. Směrem na Střed sousedí s Ploskolebčí horou.
Populace: ±500
Export: železo, zlato, lidé. Lidé jsou největší vývozní artikl. Toto malé království vyprodukovalo mnoho mágů a velké množství lidí, kteří odešli hledat štěstí do světa.

 

- Sídlí zde čarodějky : Bábi Zlopočasná, Strařenka Oggová, Magráta Česneková a místo ní pak Anežka Nulíčková.

 

Omnia

 

- hl.m. Omnia

 

- Suchá země na pobřeží Kruhového moře. Asi 2 miliony obyvatel. Hlavní městem je Kom.

 

 

 

NÁRODY ZEMĚPLOCHY :

 

 

 

 

 

Lidé , Trpaslíci, Trollové, Golemové, Vlkodlaci, Vílové, Nemrtví, Nac Mac Fíglové, Mágové, Čarodějky, Upíři, Šotkové...

 

 

 

Mezi méně známé patří např. Nac Mac Fíglové :

 

- Jsou to vlastně víly. Říká se jim také "Svobodnej národ" nebo "Piktmužíci".

 

- Měří asi 15cm, mají rezavé vlasy i vousy.

 

- Kůže je díky hustému tetováné téměř celá modrá.

 

-Jediným oblečením je pro ně kilt z hadříku nebo myšího kožichu. Někteří mají i helmice z králičích lebek.

 

- Ve vlasech a vousech mají někteří Fíglové drobné předměty na ozdobu, jako korálky, pírka...

 

 

 

2) ANKH- MORPORSKÁ MĚSTSKÁ HLÍDKA 

 

Ankh-Morporská Městská hlídka je  zřízení strážců zákona. Původně byla rozdělována na čtyři oddíly - Denní Hlídku, Noční Hlídku, palícovou stráž a Speciál z ulice u Kotevního řetězu.

Později zůstaly oddíly tři a to Denní a Noční Hlídka spolu s Říčním oddílem.


Jelikož je palácová stráž již o něčem trochu jiném, Říční oddíl neustále zaměstnán potápějícím se služebním člunem a o Denní hlídce se toho moc nedozvíme, zaměříme pozornost na Noční Hlídku.


Po velmi dlouhou dobu bylo jejím úkolem chodit v noci po ulicích Ankh-Morporku a vykřikovat něco v tom smyslu, kolik uběhlo hodin. její příslušníci si dávali pečlivý pozor, aby se zbytečně nepustili do žádných riskantních věci, jakým mohly být třeba nevhodný příchod a vyrušení kriminálníků z činnosti a jejich následné pronásledování. Takto alespoň sloužili Kapitán Samuel Elánius, Noby Nóblhoch a seržant Tračník. Do doby, než se k Noční Hlídce nenechal naverbovat vysoký mladý muž, Karotka Rudykopalson, adoptovaný trpaslík a mimo jiné, dědic trůnu. Právě příchod charizmatického karotky vrhl Noční hlídku do víru neustálých bouřlivých  změn po létech léné stagnace. Marně se snažili mírnit jeho nadšení a smysl pro spravedlnost...


A tak se pod tíhou novátorského ducha Noční hlídka mění ze zakrnělého útvaru ve velmi pohotové a mnohdy i nepohodlné rameno spravedlnosti. Což znamená mnohem více práce a aktivity, papírování a výkazů.

Do služby se dostávají trolové, trpaslíci, vlkodlaci a k Eleniově znechucení i upíři.


Noční hlídka je posléze spojena s Denní, dále jen jako Hlídka či Městská Hlídka. Elánius (již šťastně ženatý s lady Sibylou Berankinovou) je ke své nechuti povyšován tak dlouho, až mu Patricij udělí i šlechtický titul. Tak prostý Samuel Elánius (občas známý jako Vetinariho teriér) končí jako Jeho Excelence vévoda z Ankhu, velitel sir Samuel Elánius.


Hlídka se dále nekontrolovatelně rozrůstá a geometrickou řadou přibírá  nové a nové funkce a povinnosti. V jejich řadách se tak dále ocitají i chrliče, zombie, skřeti, golemové,...pro každého se najde nějaká užitečná činnost.


Rozvíjí se detektivní oddělení, kriminální  laboratoře, dopravní policie, kriminální lékařství a ošetřovna v jednom...atd.

 

 Současní členové hlídky:

Jeho Excelence vévoda z Ankhu, velitel sir Samuel Elánius

Kapitán Karotka Rudykopalson, právoplatný dědic Ankh.Morporské koruny

Seržantky Angua Delfina von Uberwald, přítelkyně k. Karotky a mimochodem vlkodlačice

Seržant Navážka, první Trol Hlídky

Seržantka plaeskot Řiťka, první trpaslice co se nebála přiznat své pohlaví veřejně

Seržant Fred Tračník

Dsátník Noby Nóblhoch, jediný člověk, co na to má potvrzení

DesátníkCvoček Cvrkal, skřet

Desátník Silnoruka

Strážník Reginald Půlbotka, zombie

Strážník Dolutrysk, chrlič, jeden ze členů, kterému se platí gáže v holubech

Svobodnice Sallacia von Herbatch, první a taky jediná upírka

Strážník Igor, perfektní chirurg a patolog

Strážník Dorf, golem

A mnoho dalších....


Závěrem snad už jen říci, že je nemožné shrnouti všechno o Hlídce nebo o Zeměploše, neboť se jedná o nesmírně komplexní a dynamicky se rozvíjející oblasti, kde to, co bylo řečeno dnes už znamená včera.