Student: Rebecca Shadowfang
Kolej:Nebelvír
Školní rok: léto 2010

Literární seminářZadané téma: Je-li člověk literárně činný, časem mu může přestat stačit jen psaní samotné. Může se potom vrhnout do aktivit pro mladou generaci.

Chtěla bych po vás tedy následující věci:
1) Zorganizujte literární setkání, kde naživo představíte svým posluchačům základy, kterých by se měl každý autor držet. Zápis z tohoto setkání i rady pro začínající či mladé autory následně sepište i sem. Budete-li potřebovat pomoci s propagací, ozvěte se mi sovou.

2) Navrhněte literární soutěž, sepište pravidla, návrhy odměn, časový plán atd.

3) A konečně trocha psaní - vaším tématem je "Kdo po něčem baží, je vždy chudý."

Celková délka práce bude 26 palců, mnoho štěstí.

Konzultant: Anseiola Jasmis Rawenclav
Posudek: Vaše práce se mi četla dobře a víceméně proti ní nemám námitek - jen hodnocení literární soutěže je možná až příliš nízké. Druhou část práce jste zpracovala na vysoké úrovni a taktéž jsem s ní spokojena. Celkově dávám vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Dobrý den paní profesorko, zde je moje vypracování písemné části zkoušky OVCE.

1) Zorganizujte literární setkání, kde naživo představíte svým posluchačům základy, kterých by se měl každý autor držet. Zápis z tohoto setkání i rady pro začínající či mladé autory následně sepište i sem. Budete-li potřebovat pomoci s propagací, ozvěte se mi sovou.

Vypracování

Setkání začínajících spisovatelů se uskutečnilo 16. 5. 2010. Nebylo nás mnoho, ale na druhou stranu, alespoň byla závěrečná debata velmi přehledná a prostor pro vyjádření se k problematice dostali všichni přítomní.

Zde v bodech uvedeno, co bylo obsahem mé úvodní přednášky, po níž následovala diskuze.

Základy psaní povídek

a) Co musíte udělat, než vůbec začnete psát
 
- vyberte si námět - takový, který by mohl zaujmout vámi zvolenou cílovou skupinu, ale nepište o ničem, čemu nerozumíte a ani takový, který vás nebude bavit psát
- zkuste navrhnout hlavní dějovou linii - o co zhruba půjde, kde se bude děj odehrávat, zhruba jak a zhruba proč
- kdo je hlavní postava, její popis, charakter, záliby, fobie, dovednosti, kde se v příběhu vzala, čeho a jak chce dosáhnout - pro postavu si klidně najděte nějaký živý vzor, lépe se vám s ní bude pracovat
- navrhněte si řešení celé zápletky, nebo několik, později si vyberete
- rozhodněte, zda bude dílko psáno v ich a nebo er formě


b) Na co myslet při psaní a čeho se vyvarovat

- pokud v knize pojednáváte o nějaké reálné záležitosti (chození do skautu, chov rybiček, vysoká matematika) je třeba tyto skutečnosti buď znát nebo mít alespoň někoho, s kým je můžete konzultovat, nevymýšlejte blbosti
- v případě, že se jedná o fantasy/scifi, jste na tom lépe.. vymyslete si vlastní zákonitosti, ale pak se jich držte
- nepište za každou cenu, když to nejde, tak to nejde, třeba si přečtěte knížku z podobné oblasti, můžete dostat zajímavý nápad, nebo se aspoň něčemu přiučíte
- dílo musí mít hlavu a patu
- odhalujte myšlenkové pochody vždy jen jedné postavy, nekombinujte a snažte se do toho moc nezamotat
- pokud se něco v příběhu stane, vysvětlit to můžete později nebo vůbec, ale musíte vědět, co se stalo a proč, protože se od těchto údálostí můžou odvíjet jiné
- nezasekněte se na mrtvém bodě - pořád by se mělo něco dít a příběh se někam vyvíjet
- je možné klidně i hlavní postavu zabít, každý příběh nemusí končit zrovna happy endem, ale nezabíjejte těch postav moc a moc často
- zkuste uvažovat trochu střízlivě.. moc to s tou fantazií a náhodami nepřehánějte
- noste rozepsaný příběh sebou, nikdy nevíte, kdy dostanete nápad, jak ho rozvíjet dál
- dialogy a přímá řeč - dobré na dokreslení situace, je to jediné místo, kde můžete psát nespisovně nebo až vulgárně - takže pozor na pravopis a grafickou úpravu
- nezapomínejte na to, jaká z vašich postav mluví a jak by asi v dialogu reagovala - studovaný profesor bude na urážky reagovat s noblesou sobě vlastní, zatímco pomocník v přístavu, který neumí číst ani psát vám nejspíš rovnou jednu vrazí


c) Debata na volné téma, týkající se psaní

Následná debata se nakonec stočila jen na jedno téma a tím byla přímá řeč. Jak moc používat uvozovací věty a věty dokreslující situaci, aby ještě nebyly rušivým elementem a nerušily spád rozhovoru a na kolik je používat, aby se zase neztratila přehlednost, co se kolem děje? K jednotnému názoru jsme nedospěli, ale v zásadě převládal názor, že pokud jsou strany rozhovoru na začátku jasně vymezené, je možné sázet jednu přímou řeč na druhou a dokreslení situace si buď připravit předem a nebo ho přidat zpětně. Já s tímto názorem v zásadě souhlasím, ale zároveň se používání dokreslujících vět nebráním, pokud to situace vyžaduje (třeba do rozhovoru vstoupí třetí osoba, která tam stála už od začátku a pouze přihlížela).
2) Navrhněte literární soutěž, sepište pravidla, návrhy odměn, časový plán atd.

Vypracování

Za dobu, co jsem na hogu jsem vypracovala řadu soutěží, jejichž úkol spočíval v napsání povídky na určité téma, nebo podle obrázku. Soutěže, které mi ale dělaly největší problémy, jsou soutěže, kdy je úkolem začlenit do textu kus úryvku. Zadavatel soutěže si totiž do něj může napsat, co se mu jen zlíbí a vy to musíte respektovat a případně vysvětlit, proč je to či ono možné, nebo jak se to stalo. A naopak, je zajímavé sledovat, jak se s tím autoři vypořádají. Nakolik se liší jejich povídka od představ zadavatele. Poslední dobou se objevují zvláště soutěže, kdy se píše povídka týkající se obrázku, soutěž s kouskem textu by mohla být zajímavá změna.

A tady je tedy návrh soutěže.

Napište povídku, která bude obsahovat následující text. Nezáleží, zda bude na začátku, na konci, či kdekoliv uvnitř povídky.

Ať se opíjel Hrugar sebevíc, tak srašné ráno ještě nikdy nezažil. Připadal si slabý jako kotě, hlava ho bolela jako střep, ale co hůř, připadal si i nějaký menší. Kolem bylo nezvyklé ticho. Nevítalo ho kokrhání kohoutů, štěkot psů ani ržání koní. Ani služebnictvo o sobě dnes nedávalo znát a jeho spolunocležnice dnes odešly nějak brzy, přestože dobře znaly jeho choutky po ránu i jeho tresty za sebemenší chybu. To bylo divné. Předstíral, že stále ještě spí a pomalu sáhl pod polšťář, kde vždy ukrýval nůž pro nejhorší případy. Úkryt ale žádnou zbraň nevydal. S námahou rozlepil oči a zděšením přímo nadskočil. Ty tam byly zbraně a zlacené sochy, pryč byly důvěrně známé zdi, dokonce ani svoje tělo nepoznával.
Ve stejný čas, ale na jiném místě se vážený člen akademické obce, významný fyzik a chemik, profesor Black začal převalovat v posteli. K ránu vždycky špatně spal. Při kontaktu s lidským tělem ve své vlastní posteli náhle ztuhnul. Otevřel oči a rozhlédl se. Zavřel je, několikrát zamrkal, ale ta tam byla jeho útulná, spartánsky zařízená místnost. Jeho pohyb však vyvolal odezvu. Z každé strany se k němu přitulilo nahé tělo a z chování dívek dokázal profesor snadno vytušit, co by mělo následovat. Profesor, ale nebyl schopen jejich očekávání naplnit, neboť si s hrůzou v očích prohlížel nejen svůj pokoj, ale i své nové tělo. Okamžik trvalo, než začal vnímat, že na něj jedna z dívek mluví. On jí však nerozumněl ani jediné slovo.

Hodnocení 15 b/s za 10 palců a na napsání povídky by měly pohodlně stačit tři týdny.
3) A konečně trocha psaní - vaším tématem je "Kdo po něčem baží, je vždy chudý."

Vypracování

Ozvalo se zazvonění mobilu. Pak druhé, třetí. Teprve při čtvrtém se muž odtrhl od svých výpočtů a sáhl pro mobil.

 

„Prosím?“

 

„Nazdar Pavle, to jsem rád, že máš pořád tohle číslo.“

 

„Petře? Jsi to ty?“

 

„Ano jsem to já, jsem na skok ve městě, nechceš se sejít zítra na oběd?“

 

„Jasně, proč ne. Zítra by to šlo.“

 

„Naše oblíbená restaurace ještě existuje, Pavle?“

 

„Jasně, tak tam, řekněme v poledne.”

 

„Dohodnuto.” Řekl Petr a zavěsil.

 

Pavel zarezervoval na druhý den stůl a vrátil se k výpočtům.

 


 

Když se přiblížil čas oběda, sebral Pavel z věšáku mikinu, přehodil ji přes triko, kdyby byla venku zima a vyrazil na autobus. Do restaurace dorazil pět minut před dvanáctou. Pozdravil se s majitelem, objednal si džus a posadil se k určenému stolu. Popíjel džus a dával si dohromady, co za těch deset let, co se neviděli, o Petrovi slyšel. Oba měli na škole nadprůměrné výsledky, ale on se rozhodl zůstat na škole jako odborný asistent, zatímco Petr chtěl vstoupit do politiky. Vždycky chtěl mít možnost rozhodovat. A proto, hned jak tu možnost dostal, protlačil se do Akademického senátu, ač měl jeho hlas jen velmi malou váhu. Ale jemu to nevadilo. Dosáhl toho, co chtěl a našel si nový cíl. Chtěl vstoupit do politiky a i to se mu po značném úsilí podařilo. A pak už o něm neslyšel. Dopil džus a pohlédl na nástěnné hodiny. Pět minut po dvanácté. Petr nikdy nebyl dochvilný pokud šlo o schůzky nedůležité pro jeho kariéru. Pavel objednal druhý džus, vytáhl blok a tužku a začal ověřovat jeden ze svých včerejších výpočtů.

 

„Stále ještě máš ve zvyku si nosit svoje poznámky stále s sebou?” Ozval se nad ním hlas.

 

„Stejně jako máš ty ve zvyku stále chodit pozdě.“ Odpověděl s úsměvem Pavel a podíval se na příchozího. Hladce oholená tvář, dobře padnoucí oblek, spona na kravatu s nějakým rudým kamenem, nejspíš pravým, soudě podle rolexek a masivního zlatého prstenu.

 

Oba si objednali a pustili se do vyprávění. A i přesto, že Petrův příběh byl jistě zajímavější, slova se ujal Pavel.

 

„Po škole jsem tam zůstal. Zaměstnali mě jako odborného asistenta a občas i učím. Jsem sice ve škole tu a tam přesčas, když je potřeba, ale máme už pár patentů a spoustu kontaktů po celém světě. Díky tomu jsem byl na rok v Německu, na rok v Anglii a na rok v Japonsku na pracovní stáži. Tam jsem potkal svojí současnou přítelkyni. Už jsme spolu tři roky. Je to milá holka, určitě by se ti líbila. Za vydělané peníze jsem koupil menší byt na periferii Prahy a nastěhovali jsme se tam. A co zbylo jsem uložil na horší časy.”

 

„Jak tě znám, tak ti to leží někde v bance a rok za rokem to ztrácí na hodnotě kvůli inflaci.”

 

Pavel jen pokrčil rameny a přikývl.

 

„Tak to já jsem v politice nevydržel ani rok. Pokud nemáš kapitál nebo dobré konexe nemá tvoje slovo žádnou váhu a protože jsem neměl ani jedno ani druhé, rozhodl jsem se, že začnu radši podnikat. Začátek byl těžký. Bez kapitálu se těžko začíná, ale stálo při mě štěstí a já se na jedné z posledních stranických schůzí, jež jsem absolvoval, seznámil s jedním nadějným programátorem. Založili jsme firmu a začali vyvíjet software, tedy on vyvíjel a já jsem sháněl kontrakty. Ani si neumíš představit, jaké to je, protože jsme byli neznámí a neprověření. Pracoval jsem čtrnáct hodin denně, absolvoval jsem desítky schůzek týdně, jen abych se stále setkával se zamítnutím, nebo s oním známým my se vám ozveme. Ale nakonec se to povedlo a my prorazili. Ale naše příjmy nebyly takové, jak bych si představoval, protože konkurence byla velká. Tak jsem najal pár lidí a bokem jsem si založil agenturu s realitami. A jak se ukázalo byl to moudrý tah, protože jsme se s  programátorem pár měsíců na to nějak nepohodli a on se trhnul. Tak mi zůstala aspoň realitka a já nemusel začínat znova od nuly. Celý další rok jsem se snažil firmu pořádně rozjet. Pracoval jsem o víkendech, o svátcích, ale povedlo se mi to a peníze se začaly hrnout. Najal jsem dalších pár lidí a začal si trochu užívat života. Chvíli jsem cestoval, navšítívil jsem místa, která jsem chtěl vidět a zatím jsem si nechal postavit vilu v centru Prahy, takovou, jakou jsem vždycky chtěl, kde bych pak mohl pořádat večírky pro přátele a obchodní partnery. Chvíli jsem uvažoval, že se vrátím do politiky, ale pak mi došlo, že ten mizerný poslanecký plat mi jen těžko bude stačit na splnění dalších mých snů. A stejně, co si sám neuděláš, to nemáš, takže za dobu mojí nepřítomnosti firma začala upadat. A tak jsem absolvoval několik sezení s odborníky, zastavil propad realitky a vrthl na burzu. To se ví, že první rok jsem tam spíš prodělával, ale teď už vím, na co si dávat pozor a peníze se jen hrnou. A pak mě jednou můj obchodní partner pozval na víkend na svojí horskou chatu v Aspenu a od té doby jsem si jednu takovou taky přál. Musel jsem si na ni půjčit, ale koupil jsem si ji. Sice jsem tento rok ještě neměl žádnou dovolenou, ani volný víkend, ale protože byl letošek mimořádný, splatil jsem dluhy a teď přemýšlím o jedné jachtě. Jeden známý se jí chce zbavit za zajímavou cenu. Neměl dobrý rok a nemůže si ji dovolit z finančních důvodů.

 

„No a co nějaká přítelkyně? Co si vzpomínám, tak už na výšce jsi tu a tam uháněl nějakou sukni.”

 

„Ale to nestojí ani za řeč. Ta, co jsem měl se se mnou rozešla kvůli mojí práci půl roku po tom, co jsem odešel z politiky, nedokázala nějak pochopit, že když nejsem po večerech doma a trávím je vyděláváním peněz, znamená to lepší budoucnost i pro ni. A tu další, přestože jsem ji zahrnoval drahými dárky, jsem jednoho dne prostě nenašel. Vypařila se z mého života a nic mi po ní nezůstalo. A tak jsem si doprovod začal najímat. Nevěřil bys, jak divně se někteří lidé z vyšších kruhů na tebe dívají, když na večírek nebo zahradní slavnost nepřijedeš aspoň v autě, jehož cena neobsahuje šest nul a přijedeš v něm sám. Naštěstí si spousta krásných a vzdělaných slečen chce něco přivydělat a existují agentury, které ti seženou odpovídající doprovod, který ti je k dispozici dvacet čtyři hodin denně. Je to jen otázka peněz. Peníz mají obrovskou moc.“

 

„A máš vůbec čas je utrácet? Kdy jsi měl naposledy nějakou pořádnou dovolenou?”

 

“Dovolenou? Tu si nemůžu dovolit. Teď když je finanční situace ve světě tak nestabilní, mohl bych přes noc přijít o spoustu peněz a dostal bych se do vážných problémů a nebo naopak bych mohl přes noc spoustu peněz vydělat a to si nemůžu nechat ujít.”

 

Oběd proběhl v přátelském duchu, ale čas byl neúprosný a oběd se přiblížil ke svému konci. Zaplatili a vyšli z restaurace.

 

„Tak kde máš to svoje fáro?” Zeptal se Pavel.

 

„Přímo támhle.” Ukázal rukou Petr.

 

Pod značkou zákaz zastavení stál černý kabriolet značky Ford Mustang.

 

„Tak to je můj miláček. Snad mu brzy pořídím i bratříčka.”

 

„Hezké, opravdu nádhera.” Pavlova poznámka patřila nejen autu, ale i místu, kde bylo zaparkováno, tento dvojsmysl však Petrovi unikl a on potěšen přímo zářil.

 

„Tak zase tady, za deset let.” Pronesl na půl žertem Petr.

 

„Proč ne.” Usmál se Pavel. „Zase se ukaž.”

 


 

O deset let později Pavel Petrovi představil svoji maželku a děti a ukázal mu pár fotek z dovolených po Evropě a Petr mu naopak přivezl ukázat zbrusu nového Rollse a prozradil přání stát se vesmírným turistou. Ovšem výlet do kosmu byl ještě velkou řádku let, při plném pracovním nasazení bez volných víkendů a dovolených, jen nesplněným snem mimo jeho finanční možnosti.