Student: Kathie Amanda Nakimur
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2010

Kouzelnická tvořivostZadané téma:

Téma skúšky OVCE z predmet Kouzelnická tvořivost:

Tvorivosť v bývaní.

Konzultant: Letitia te Tiba
Posudek: Pozitívne hodnotím množstvo príkladov na využitie vvskutku netradičných priestorov na bývanie. Takisto ste si veľmi dobre poradili s praktickým riešením niektorých netradičných detailov obydlia.
Zároveň veľmi správne pripomínate, že nie je možné popísať všetky možnosti, pretože tvorivosť sa prejavuje práve originalitou a schopnosťou prísť vždy s niečím novým.
V teoretickej časti spomínate iektoré základené princípy ladenia, ale trošku mi chýba pohľad aj na iné stránky tvorivosti v bývaní okrem estetickej.
Celkovo je práca veľmi pekne spracovaná a študentka ňou prejavila ako teoretické znalosti tak najmä praktickú tvorivosť.
Hodnotím známkou V - vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Úvodem:
Když se řekne tvořivost v bydlení, můžeme ten to pojem vyložit několika způsoby. Ač nejsou nějakým extrémním způsobem odlišné, pomohou nám tento text tematicky rozdělit.
Z prvé můžeme tvořivost v bydlení chápat jako zařízení si neobvyklého místa pro bydlení. Pro lepší ilustraci uvedu příklad bydliště například pod zemí, či domu visícího ve vzduchu.
Za druhé se můžeme zabývat vymoženostmi, co se týče zabezpečení proti mudlům nebo jen neobvyklém řešení běžného domácího zařízení.
A za třetí nám půjde o estetickou stránku věci. Tedy, co udělat se svým domem, aby se nám dobře žilo a působil na nás příjemně. Myslím tím drobné doplňky bytu. A hlavně, jak to  udělat neotřele.
A za čtvrté se budeme zabývat způsoby jak zjistit ,co se nám do jaké místnosti v bytě hodí. Budeme se snažit poupravit vlastní vyzařování místnosti.
Na všechny tyto problémy se podíváme jak z hlediska kouzelnického, tak i výrazně ze strany mudlovské. Protože, ač tomu lze těžko uvěřit, mudlové někdy mívají dobré základy pro dobré nápady.
Kde se všude dá bydlet:
Abychom neskákali od jednoho místa k druhému, zkusme to pojmout jako procházku. Budeme si všímat okolních objektů, tedy rostlin, stromů, nádob na odpadky, kanálů, mostů, trubek, koryt řek a až v poslední řadě domů a budeme si představovat,  jak by se v nich dalo bydlet.
Vyjdeme tedy ze dveří domu a stojíme na ulici.
Máme před sebou první objekt, který nás zaujme jako možné bydliště. Jde o schránku na dopisy.

Toto místo má zajímavé vlastnosti, co se týče jeho energie. Může být naplněno pozitivní osobní energií v případě, že do této schránky chodí dopisy, chápejte soukromé listovní zásilky, ve kterých si lidé sdělují své dojmy, city a zážitky. V případě, že schránku krmí pouze upomínky z  knihoven, soví trus, účtenky a výpisy účtů od Gringottových, raději bych stěhování do schránky nedoporučovala, ta schránka už si osvojila náladu formality všech těch dopisů a je ošklivě neosobní.
Dále záleží na vizuální stránce schránky. Je možnost, že máme před domem nehezkou tuctovou krabici, můžete ji vidět na obrázku níže.

Pak je ale možnost, že máme před domem originální schránku a do té se nastěhovat můžeme. Její obrázek můžete vidět zde:

A nyní asi to nejdůležitější, technické provedení tohoto netypického bydliště. Je třeba provést obyčejné rozpínací kouzlo pro vnitřek schránky. Nábytkem zařídíte schránku stejně jako vše ostatní, je prostě třeba jen si už rozšířený vnitřek schránky uzpůsobit. Dále je vhodné použít protipromokavé kouzlo na otvor pro vhazování dopisů. Přestože by do schránky pršet nemělo, nějaká kapka i tak někdy spadne a s kouzlem zvětšení vám do obydlí vnikne hodně vody. Nakonec nám zbývá nejpodstatnější problém, který trochu znemožňuje bydlení ve schránkách. Pro jejich vhodnou obyvatelnost je totiž třeba, aby do nich nikdo už nic neházel. Zatím se totiž nepodařilo eliminovat škody vzniklé vhozenými dopisy a otvíranými schránkami.
A hezké shránky u opuštěných domů moc často nebývají. Leda tak si zařídit prostě jen schránku čistě pro bydlení, ale... ta už postrádá své kouzlo.

Opustíme tedy schránku na dopisy a o pár kroků v naší procházce pokročíme. Ale jen ke květináči pod oknem.
Úplně přeskočím možnost květináče obydleného nějakou květinou. Za prvé květina vám svými kořeny může narušovat stěny bytu a za druhé budete nejspíš velmi často vytopeni. Je tu ale jeden zvláštní případ. Mudlové poslední dobou někdy vyrábí panďuláčky z květináčů. A v těch by se nemuselo bydlet tak špatně. Květináč je totiž obrácen vzhůru nohama, takže máme nad hlavou jen drobnou dírku a tu už můžeme snadno zadělat. Mimo to na jednom květináči může být ještě další, takže vlastně vzniká několikapatrové obydlí. Samozřejmě je tu ještě otázka zvětšní ineriéru našeho bydliště, ale to už každý kouzelník jistě zvládne. Dále postupujeme jako u všech menších bydlišť-tedy zvětšit, zařídit nábytkem, zabezpečit, zateplit..


Opustíme květináč a vyjdeme na ulici. Na trávníku před domem nás zaujme květ tulipánu. Můžeme si ho nahradit i jinou květinou, ale myslím, že tulipán je výborně ilustrativní. Toto bydliště bych doporučovala spíše jako letní, v případě tulipánu jarní, sídlo. Opět tu jde o vytvoření zvětšeného interiéru, ale jsou tu i jiné problémy. Za prvé se tulipány zavírají. To je sice pozitivní, protože vám do bytu nenaprší, ale zase vám zavírání jeho vzhled drobně zdeformuje a náprava škod každý den není úplně ideální. Proto je třeba nechat byt co nejvíce jeho krásné přírodní přirozenosti a tak nedojde k poničení při zavření.  Dalším problémem jsou náštěvy včel, čmeláků, motýlů a jiných opylovačů. Nemají vůči obyvatelům zákeřné myšlenky, ale jejich návštěva se vám asi nebude líbit. Proto je asi nejlepší vybrat si již řádně opylený tulipán, ať tyto návštěvy minimalizujete. A zásadní pozitivum je krása vašeho jarního bytu a jeho vůně. Ovšem pokud trpíte pylovou alergií, asi to pro vás nebude ideální bydliště.

Opustíme toto krásné poetické místo a půstíme se k další krásné živé věci, ke stromům. Zde se můžeme usídlit v dutině stromu, vzpomeňte si na Pipi Dlouhou Punčochu, to vůbec není špatný životní vzor. A nebo si můžeme postavit dům v koruně stromu, myslím, že i tady bychom našli inspiraci v dětských knížkách, což je myslím dobrý pramen. Pokud si vybereme vhodný strom, můžeme si postavit byt v odpovídající velikosti a nemusíme svoje bydliště zatěžovat drobně negativními energiemi zvětšovacího kouzla. Samozřejmě nesmíte mít megalomanské představy o velikosti domku, baobaby a sekvoje nejsou na každém rohu naší země, aby se na ně vaše vysněná vila vešla. Dále je ještě vhodné odlehčit nějakým důmyslným kouzlem větvím stromu, abyste s ním žili v  jakési simbioze. Všechny stromy se totiž nechtěným obyvatelům dovedou dobře vymstít a to ani nemusí být Vrbou mlátivou. Existují jednoduchá kouzla, díky nimž můžete zajistit aby váš dům takřečeně "visel ve vzduchu" a strom pod domkem vašemu bydlení dodá důležitou vizuální stránku věci. Poslední drobnost je hmyz, který se v korunách stromů zdržuje. Chápu, že ho asi nemáte moc rádi a s ohledem na strom by ani nebylo vhodné se ho zbavovat zcela, třeba odpuzovacími kouzly. Ovšem mudlvé mají zajímavý vynález - vonné tyčinky - které hmyz alespoň ve vašem okolí drobně odpuzují. A myslím, že po kouzelnicku bychom si mohli vystačit s pálením kouzelných bylin. Ovšem pozor ať si pod sebou nepodpálíte větev.

Seskočíme tedy ze stromu a protože jsme se již nabažili přírody vrátíme se zpět k městu a narazíme na zcela nepoetický objekt. Na silnici před námi leží kanál. Chápu, toto místo zní odpudivě. Všechno se dá uzpůsobit tak, abyste měli krásné bydlení, zápach se dá odvést, vizuání stránka interiéru se dá od základů změnit. Toto bydlení bych doporučila jen samotářským povahám, těm to bude vyhovovat, jiank bych vskutku dala přednost třeba stromu. Jdou odhlučnit nárazy projíždějících mudlomobilů, zápach odstraníte, vodu odvedete z bytu pryč. Ale pravda, příliš pozitivní energie vás tam nečeká. Ovšem pokud trpíte sociofobií, věřte tomu, že příliš mnoho nečekaných a nechtěných návštěv vás nečeká. 
Ještě se z tohoto místa přesuneme pouze pod povrch zemský. Pod zemí se dá vytvořit celkem pohodlné bydlení, podívejte se třeba na Ministerstvo kouzel. Jenže je třeba si uvědomit, že ztrácíte možnost nechat si do bytu svítit skutečné slunce a navíc vás sem a tam budou navštěvovat žížaly. Ale pravda, alespoň budou mít vaše sovy co jíst. Jinak je ale bydlení pod zemí zcela bez problémů. Ještě je třeba provést odpovídajícím způsobem odvětrávání bytu, bez oken se čerstvý vzduch do bytu dostává těžko.
V těchto temných končinách tedy možnosti bydlení na neobvyklých místech ukončíme, ale jsem přesvědčena o tom, že by se ještě jistě nějaké nalézt daly.


Zabezpečení bydlení a neobvyklé nábytkové řešení:
V první řadě je třeba zavést zabezpečení před mudly. Njelépe je maskovat svá bydliště. Buď jim dávat obdobný vzhled jako mudlovské budovy, nebo se ukrývat v neobvyklých místech, jak jsme si ukázali výše. Naštěstí mudlové někdy projeví v architektuře tochu vkusu a tak mi není tak moc proti srsti se jejich obydlími navenek inspirovat. Navíc v poslední době vzrůstá mezi mudly obliba v takzvaných moderních směrech architektury a ty jsou schopné akceptovat leccos. Takže si kolemjdoucí kouzelnický prvek vašeho obydlí vyloží jako nejnovější výstřelek současných architektů.
Zabezpečit své obydlí proti nechtěnému vniknutí mudlů můžeme buď odstrašením nebo naopak zaujetím něčím jiným.
Odstašení lze provést cedulí: "Vstup životu nebezpečný." Ovšem s vlastností mudlů vlézt kam jen mohou to asi nebude nejideálnější řešení.
Dále můžete svůj dům zneviditelnit, ale tady je zase potřeba se vypořádat s náhodně procházejícími mudly vaším neviditelným domem.
Nejlepším řešením je dobré maskování, buď miniaturou domu a nebo tváření se "mudlovsky". Samozřejmě si můžete u svého domu zanechat co nejvíce vlastního kouzelnického individualismu a jen si vytvořit pověst podivína... To už vás nikdo nebude chtít navštěvovat.

Je vhodné nechat si vyrůst vysoký živý plot, dokonce si ho můžet i ořezat do tvarů něčeho kouzelného, pro mudly to bude jen výstřelek. Vlastně pokud chcete na zahradě venčit svého chropotala či jiné domácí zvířátko, můžete ho pro zraky mudlů proměnit v živý plot nebo keř ořezaný do tvaru zvířete.
Dále si můžete nad svým domem nechat trvalý dešťový mrak. Mudlové déšť moc rádi nemají a tak se jim na vaši dešťovou loučku nebude chtít chodit.
Další možností je vytvoření Centra mudlovské zábavy ve vašem okolí, které bude natolik výstřední, že výstřednost vašeho domu vedle něj zcela zanikne.

Řekněme tedy, že jsme se zbavili mudlovských udivených pohledů a máme volnou ruku.
V případě, že máme malý byt, je třeba šetřit místem. Samozřejmě můžeme použít zvětšovací kouzla, ale vím o mnoha lidech, kteří je nemají v oblibě.

Pokud tedy chceme využívat skutečný prostor, musíme ho nějakým způsobem šetřit. Mám s tímto osobní zkušenosti. Představte si malinký byt 2+1 a v něm čtyřčlenou rodinu – dvě děti, dva dospělí. Děti mají společný pokoj a dospělí budou bydlet kde aby tam měli alespoň trochu soukromí? Navíc je potřeba aby veškerý prostor byl maximálně zaplněn. Naštěstí má byt vysoké stropy. Proto vytvoříme postel u stropu. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého, na palandách jistě spal kde kdo. Máme tedy postel u stropu a pod ní prostor, který je třeba nějak využít. Prostor přímo pod postelí rozdělíme asi na třetiny. Rozdělíme ho příčkou z nějaké slaboučké dřevěné desky. Část prostoru u zdi použijeme jako úložný prostor. Jelikož se zcela uzavře od zbytku místnosti, může v něm být i drobný nepořádek. Samozřejmě tam vytvoříme poličky, ale stejně tam nebude nic vidět. Poslední třetinu ve směru do místnosti využijeme jako pracovní stůl. Dřevěnou desku potáhneme pytlovinou, na ní přiděláme poličky,  rovnoběžně s postelí uděláme desku, vznikne nám tedy stůl. A část prostoru máme vyřešenou. Je mi líto, že nemohu najít žádnou fotku tohoto objektu, bylo by to více ilustrativní.

Dále můžeme postavit postel na úložném prostoru. Nemusí to být postel přímo u stropu, stačí, když bude trochu výš než je obvyklé. Můžeme poskládat stejně vysoké skříňky a na ně položit matracový rošt, čímž vznikne postel s velikými úložnými prostory.

Dále pokud máme málo prostoru a nechceme některé věci dávat do šuplíků a skříněk, můžeme je použít k dekoraci (samozřejmě za předpokladu, že nejde o balík toaletního papíru, i když i ten by šel možná tvořivě využít k dekoraci, stačilo by roličky nabarvit. Má-li některá kouzelnice stejně jako já mnoho korálků a přívěšků, může je využít vlastně k dekoraci. Nemusí se snažit je všechny uschovat do šuplíků, ale neopak je může stavět na odiv. Může si na zeď připevnit pár hřebíčků či věšáčků a na ně navěsit své korálky a podobné věci, vůbec to nevypadá špatně je-li věšáčků více. Mám tu fotku využití tohoto nápadu, zatím v menší míře. Dále je hezké na odiv stavět čepice, klobouky a šátky, vůbec to nevypadá špatně. Ale myslím, že tím to už se pomalu od nábytku dostávám spíše k doplňkům v bydlení.


Doplňky v bydlení
Myslím, že tady je třeba pracovat s drobnostmi. Například vůbec nevypadají špatně suché květiny zavěšené od stropu.

Popřípadě je možné zavěšovat nějaké předěmty na ne zrovna nádherné lustry. Ovšem je tu jedna zásadní věc, na kterou musíme pamatovat - výška obyvatel. Pokud tyto předměty na lustry zavěšuje nejmenší obyvatel domácnost a měří výšku jejich zavěšení dle sebe, ostatní ho za to nebudou mít rádi. Třebaže budou zavěšené předměty vypadat hezky.
Mylsím, že obrázky na zdech se zabývat nemusíme, ale je tu jen jedno malinké doporučení - namalujte si je sami dle toho, jak na vás samotné místnost působí.
Dalším doporučením je vytvořit nějaké hezké místo, kam dávat klíče u vchodu. Mívali jsme je doma zavěšné - padaly. bývaly schované v šupleti - otvírat a zavírat šuplík je únavné. Nejlépe se nám osvědčila stará kameninová mistička stojící na botníku. Navíc v ní klíče vypadají, řekněme, hezky.
Poslední drobnost, která mě ještě k doplňkům a dekoraci napadá jsou dveře. Přiznám se, máme doma strašně ošklivé dveře po starých majitelích, které se nedají třeba zbavit laku tak, aby byly dřevěné. Zatím na nich máme zavěšené věnečky či jinou výzdobu. Ale je v plánu jiná věc - dveře se pomalují akrylovými barvami ve stylu výzdoby místnosti. Znáte malířku Emmu Srncovou? Pravda, je to sice mudlovská malířka, ale její obrázky v sobě mají jisté kouzlo. Máme doma mnoho jejích obrázků a některé z nich si budeme přemalovávat na dveře, alespoň nějaké detaily z nich.
A pokud bude třeba vytvořit něco jednoduššího, můžeme na dveře namalovat jen nějakou odpovídající ornamentální malbu. Nejlépe sedící k výzdobě místnosti, ke které dveře náleží.
Tím bych tedy ukončila doplnky bytu. Určitě by jich opět mohlo být zmíňeno více, ale nejlepší je si je ukazovat na konkrétním bytě. A nebo na konkrétním místě bytu.
Jak rozeznat, co se kam hodí:
Vezmeme si zde v této oblasti inspiraci z mudlovského systému rozeznávání, ale nakonec na to půjdeme jednodušeji, intuitivněji.
Mudlové tomu říkají feng-šuej. Zkoumají proudění energie bytem a dle toho byt uzpůsobují.  Někde energie proudí příliš rychle a je třeba ji uklidnit a někde je naopak příliš pomalá. Je pro to mnoho prostředků, ale nebrala bych je je jako pravdila, která se mají bezpodmínečně dodržovat. Například zrcadla nemají být naproti dveřím a oknům a v ložnicích, je doporučené zavěšovat po bytě spirály, které usměrňují tok energie a tak dále.
Nejlepší způsob odhalení toho, co místnost potřebuje, je soustředění se na vlastní dojmy. Je dobré posadit se do místnosti a nechat se pojmout její vlastní duší, energií, jejím vyzařováním - říkejte tomu, jak chcete. Každá místnost jakoby měla svou barvu, náladu a tu je vhodné respektovat. Myslíte totiž, že je vhodné malovat si zdi v místnosti, kde spíte, červenou barvou?
Jsem zastáncem toho, že na každého působí barvy jinak, ale místnost, kde spíme by na nás měla působit příjemně, uklidňujícím dojmem.
Dále tu jde o kombinace barev. Je dobré vycházet z kruhu barev.


Barvy vedle sebe jsou doplňkové a barvy proti sobě jsou kontrastní. A my se musíme rozhodnout, jestli chceme místnost živou, energickou a tak v ní použijeme kontrasty, nebo jestli chceme klidnou místnost, kde použijeme doplňkové barvy.
Také pokud máme tmavou místnost z nedostatku světla, je třeba použivat světlé barvy, abychom místnost takřečeně neutopili. A v pořádně osvětlené místnosti si jasné a nebo tmavé barvy můžeme dovolit.
Dále je vhodné se nedržet jednobarevné malby v jedné ploše.
Můžeme použít kontrastní malbu třeba kytiček a nebo můžeme dopňkovou barvou namalovat nějaké ornamenty. Je myslím hezké, když ty ornamenty mají pro obyvatele pokoje nějaký význam.
Pokud na nás tedy pokoj ve své podstatě působí temně a my ho chceme prosvětlit, rozzářit, použijeme světlé barvy, předměty, které máme rádi a necháme mezi nábytkem dost místa na proudění energie.
Pokud je pokoj jasný sám o sobě, můžeme si dovolit výraznější barvy a více nábytku.
Závěr:
Tímto závěrem vlastně zničím důležitost předešlého textu. Řeknu totiž, že není žádnou velkou oporou někomu, kdo by přemýšlel nad tvořivým řešením svého bydlení. Protože místnost je ve skutečnosti třeba jiná než v mé představě a tak je třeba nápad poupravit, přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Ale další důležitou věcí je, že s bydlením si lze velmi dobře pohrát.