Student: Anna Maria Salomeová
Kolej:Zmijozel
Školní rok: léto 2010

Studium mudlůZadané téma:

Zadání OVCE pro tento rok znovu vychází z dlouhodobého ministerského programu Komplexního výzkumu mudlovské otázky.

Téma:
Mudlovské úřady a uředníci.

Kdo má, byť jen malou, zkušenost s tímto mudlovským aparátem ví, že mudlovské úřady fungují právě tak, aby zmátli, naštvali a mnohdy doslova terotizovali mudly, kteří s nimi musí přijít do styku.
Mudlovští úřednící jsou protivní, arogantní, ohánějí se pravomocemi, pro které nemají vzdělání, natožpak aby se o ně nějak zasloužili. Bazírují na termínech a vyhláškách, zatímco sami projevují do očí bijící neschopnost.
Mudla, který projde "zažívacím traktem" takového úřadu potom nemá daleko k depresím, alkoholismu, nebo sebevraždě.

Co mudly vede k tomu, aby takové úřady v takovém hojném počtu provozovali?
Co dělají, aby mezi sebou našli tolik obtěžujících osob?
Nebo mají nějaký speciální výukový program kde protivnost vyučují?

To jsou záhady, které je třeba prozkoumat a vysvětlit.


Objevy a výsledky bádání vytvořené v rámci Vašich OVCÍ budou uchovány na Ministerstvu jako podklady pro další snahy o pochopení mudlovského fenoménu.

Dodatek: Ministerstvem školství je požadován rozsah 26 palců. Abychom nezavdali kouzelnickým úředníkům možnost projevit se stejně, jako jejich mudlovští kolegové, doporučuji yachovat tento rozsah.
Nicméně, tak jako vždy ve Studiu Mudlů platí, že obsah je důležitější, než rozsah, proto počítejte s maximální mírou tolerance.

Konzultant: Nekro The Gravedigger
Posudek: Studentce se úpěšně podařilo zmapovat prostředí mudlovských úřadů.
Sepsala všechny zjištěné informace ve srozumitelné a použitelné formě.
Ve své práci se zabývá i dopadem mudlovských úřadů na kouzelníka. Kde a jak získala dobrovolníky na pokusy moje hodnocení neřeší.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


VypracováníMUDLOVSKÉ ÚŘADY A ÚŘEDNÍCI


Úvod


Mým cílem bylo vypracovat kouzelnickou studii, která nebude založena na vrchní polici ministerského archivu, ale aby byla přínosem pro celou kouzelnickou společnost. Zvláště pro odbor "Styk s mudly a jinou havětí". Veškerý text i obrázková dokumentace neprošla cenzurou a uvádím zde pouze holá fakta, které jsem shromáždila přímo v terénu. Proto vás chci upozornit, aby tuto práci nečetli kouzelníci mladší 17 let, nebo slabší jedinci se srdečními vadami či jinými nervovými poruchami. V opačném případě se zříkám zodpovědnosti za trvalé či jiné následky po přečtení této práce.


Mudlovské úřady a jejich účel


Mudlovské úřady jsou největším monopolem v celém mudlovském světe. Úřady původně měly spadat pod mudlovské ministerstvo. V reálu to spíše vypadá, že celou mudlovskou společnost řídí právě úřady. Na úřadech pracuje velká většina mudlů. Úřady totiž potřebují vědět o každém kroku jakéhokoli mudly. Proto, aby měly všechny pod kontrolou, musí mít své pobočky v každém městě a každý mudla je přiřazen pod konkrétní osobu, která má jeho pohyb stále monitorovat.


Úřady monitorují mudly dvěmi způsoby. Přímou a nepřímou cestou. 


Přímá kontrola je, když mudla musí osobně navštívit kamenný úřad ve svém městě a za doprovodu pobíhání z jedné kanceláře do druhé s hodinovým čekáním před každou kanceláří a vypisováním stohu formulářů jedná přímo s úředníky. Tuto metodu zná každý mudla a popravdě není příliš oblíbená. Například mudla bez práce, musí docházet každé tři týdny na takzvaný pracovní úřad. Náplní práce úředníka na pracovním úřadě je zajistit, aby se mudla ve svém volném čase nenudil. Proto jej posílá na různá školení, sezení, rekvalifikace, praxe, pohovory, rozhovory, výběrová řízení, až jsou z toho všichni zřízení. Pokud v daném městě míra nezaměstnanosti stoupne na kritický bod, začnou mít úředníci panickou hrůzu z toho, že by jim mohl klesnout plat a proto chudáka mudlu začnou posílat na různá nesmyslná místa, na která se vůbec nehodí ve snaze umístit ho kamkoli za jakoukoliv cenu. Mudlové totiž musí odevzdávat značnou část svého platu ministerstvu, které právě z těchto peněz živí úřady a úředníky.


Nepřímá kontrola je formou poštovní či internetové komunikace. Stohy papírů vyplňují mudlové v pohodlí domova, nebo to za ně dělají jiní pověření mudlové. Například řádný spořádaný mudla, který pracuje odevzdává značnou část svého platu a jeho šéf tyto peníze odesílá ministerstvu. Spolu s těmito penězi posílá i informace co daný mudla dělá, kolik vlastně dostává peněz, kde teď bydlí, jestli je zdráv či nemocen, kolik má dětí, nebo zda je ženatý. Ministerstvo prostě chce vědět úplně všechno! Chudák mudla si většinou tohoto monitorování, sledování a špiclování ani nevšimne a pokud ano, nemá šanci se nijak bránit. Pokud se úřadům zdá, že něco tajíte vyšle mobilní jednotku, která si vás najde a potřebné informace, nebo dokonce peníze z vás prostě dostane. 


Žádný mudla se ve svém životě nevyhne kontaktu s úřadem. Každé rozhodnutí mudly musí projít tímto aparátem a poté pokud jeho žádost bude schválena, může přistoupit k činu. První styk s úřadem má mudla hned po narození. Zápis do matriky (evidence mudlů, které má úřad kontrolovat) a seznámení se s navštěvováním úřadů. Mudlové tento akt nazývají "Vítání občánků". Slavnostně si úřad pozve všechny nově narozené mudly spolu s rodiči, kde si je všechny hezky vyfotografují a předají jim různé plyšové zmenšeniny vycpaných zvířátek. Malí mudlové si již mají zvykat na prostředí, ve kterém budou trávit ve svém životě ještě hodně času. Poté následují pojištění, spoření, očkování, vzdělávání, občanský průkaz, řidičský průkaz, přijímací řízení, maturity, vyučňáky, pracáky, sociálky, důchodové zajištění, stavební odbory, finanční úřady, soudy, matriky, ....všechno to jsou záminky úřadů, aby mohly mudly dobrovolně monitorovat.Úředníci


Stát se úředníkem je bez protekcí, konexí a takzvané tlačenky u mudlů skoro nemožné. Být úředníkem je sen většiny mudlů. Je to velice lukrativní práce. Celé dny vysedávají u počítačů, komunikují přes démonky s různými jinými úředníky. Stále se shromažďují ve skupinkách kde zapalují papírové trubičky naplněné slámou, které strašně hodně čmoudí a u toho probírají životní události zase jiných úředníků. Chodí do restaurací a kantýn, kde si pochutnávají na obědech, zákuscích a kávičkách u který jsou schopni spálit i tři takové čmoudící trubičky. Většinou tuto činnost provozují sedm hodin své pracovní doby a jednu hodinu věnují intenzivní práci s klienty. Proto není divu, že jsou značně nevrlí a nestíhají vůbec nic. Pokud se mudla nestrefí přesně do této pracovní hodinky, úředník se s ním buďto odmítá bavit a začne ho nesmyslně posílat do jiných kanceláří za jinými úředníky, aby se ho co nejrychleji zbavil, nebo mu naloží hromadu formulářů k vyplnění a doufá, že si to onen chudák rozmyslí a přijde jindy. V tom lepším případě mudla nikoho nezastihne a buďto to vzdá a přijde jindy, nebo čeká pár hodin na úředníka, který na něj stejně nebude mít náladu a bude se snažit ho přehodit na kolegu. Kdo by se úředníkovi taky divil. I kouzelníkům se nerado pracuje po vydatném obědě a celém dopoledni nic nedělání.


Za tuto velice vyčerpávající práci, jsou úředníci taky velice tučně odměňováni. Jak jsem se zmiňovala již výše, platí je vlastně oni mudlové, kteří k nim tak neradi docházejí. To zavání trochu masochismem. Takový úředník má také velkou spoustu výhod. Jeho funkce se jen tak nedá zrušit, proto pokud zevluje podle předpisů má svou tvrdou práci zajištěnu až do důchodu, ve kterém je stále dobře tučně placen. Aby úředníci mohli svou zevlovačku provádět kvalitně, musí mít také čas a prostředky na relaxaci. Proto mají více dovolené než běžný mudla. Dostávají příspěvky na cvičení, dovolené, lázně, vitamíny a kdo ví co ještě. Takový úředník také musí dobře vypadat, aby prezentoval celé mudlovské ministerstvo a proto získávají zdarma oblečení, příspěvky na jeho udržování a dokonce i na kadeřníka. Aby úředník byl v pohodě, neřešil žádné soukromé problémy a celou svou myslí se mohl věnovat mudlům, dostávají příspěvky i na zabezpečení rodiny. Jsou to různé tábory, zájezdy a lázně pro děti. Školky, družiny školy, kde se o jejich ratolesti starají jiní mudlové a vzdělávají je, aby se z nich také mohli stát oni úředníci.


Velmi řídce se stává, že se do úřednické pozice dostane mudla takzvaně z venku. To je šťastlivec, který opravdu prošel výběrovým řízením. Žádná z vyšších mocí při tom nezapůsobila a on byl vybrán podle svých kvalit. Takový to úředník je ten nejhorší na kterého může mudla narazit. Tento mudla se totiž již s úředníky potýkal jako každý běžný mudla a prošel si veškerým mučením ze strany úřadů. Mnohdy tito úředníci neradi zevlují. Sedm hodin se věnují práci a hodinku svým osobním potřebám. Tento úředník má většinou tyranské sklony a vyžívá se v trápení bezmocných mudlů. Rád je přivádí do situací kdy prosí o pomoc, posílá je vyřizovat různé nesmyslné formuláře, musí oběhnout alespoň deset kolegů a nakonec se stejně onen chudák vrátí zpět k němu. Jsou to puntičkáři, kteří chtějí mít o daném mudlovi co nejvíce informací, které mnohdy vůbec nepotřebuje, ale zastávají heslo, raději více nežli méně.


Proč mudlové docházejí do těchto aparátů

 

Takové docházení na úřad může být pro mudlu i dosti finančně zajímavé. Například koumaví mudlové zjistili, že na takzvaném sociálním úřadě se dá dostat velice snadno k mudlovským penězům. Tito koumáci přestali pracovat, nebo pokud měli to štěstí že odmalička ani nepracovali. Mnozí z nich si udělali hromadu dětí, za které chytře dostávají další peníze a pouze pravidelným docházením na tento úřad si hezky žijí bez jakékoliv namáhavé nebo snad fyzické práce. Tito mudlové jsou většinou velice znalí jakýchkoliv zákonů v sociální sféře. Různými kličkami a fintami se mohou dostat ještě k dalším finančním dotacím, darům a nebo půjčkám. V tomto oboru nejlépe vynikají Homo Romale.


Méně chytří mudlové, myslím tím tu pracující menšinu, na úřad docházet musejí. Pokud totiž pracující mudla například neodvede daně na takzvaném finančním úřadě, je hned prohlášen za zločince, je pronásledován, dostane mnohonásobnou pokutu, nebo je uvězněn v mudlovském Azkabanu. V těch nejhorších případech k vám pak zavítá jednotka z názvem Exekutoři se kterými není radno si zahrávat. Je to taková mudlovská verze mozkomorů. Ti však nevysávají z mudlů emoce, ale peníze a majetek. Takový mudla po setkáním s exekutorem raději již úřadům nic neodepře, nebo se z toho již nikdy nevzpamatuje a stávají se z něj Homo Homelles. Velice šikovný mudla, který takto okrade úřady o velké sumy peněz většinou touto gardou dopaden není. Okamžitě si zabalí své saky paky a zmizí rychleji než máslový ležák v letním horkém odpoledni. 


Třetí skupina mudlů na úřady dochází ráda. Tito mudlové jsou většinou lidé, kteří nemají co na práci, jsou duševně choří a potřebují se s někým pohádat, nebo vyřvat. Jsou rádi pokořování a psychicky týrání a nebo se doma prostě jen nudí. Z této skupiny se nejčastěji stávají budoucí úředníci.


Následky dlouhodobé práce,

nebo návštěvy úřadu


Dlouhodobá práce na úřadě zapříčiňuje zakrnění mozkových buněk, jejich nevratné poškození, nebo mnohdy odumření. Zakrňuje se sociální cítění a možnost empatie. Prohlubuje se sebestřednost, majetnickost, lakota, agrese. Často se u dlouhodobých úředníků objevuje nepřekonatelná lenost a chuť k nic nedělání. Začlenění tohoto mudly zpět do společnosti je téměř nemožný úkol. Všichni mudlové, kteří byli vytrhnuti ze zajetí úřadu a opět vypuštěni do mudlovského světa se psychicky zhroutili a museli být umístěni v psychiatrických léčebnách. Takový to mudla se již nedokáže sám o sebe postarat. Práce úředníka je velice návyková a trvalá. Čím delší je práce úředníka, tím je menší možnost, že by mohl někdy "pracovat" v jiné sféře, nebo jiné funkci. Časté pokuřování v kuřárnách a kantýnách zapříčiňuje rakovinu plic. Sedavý styl zaměstnání způsobuje deformace krční páteře. Neustálá práce na počítači kazí zrak, tudíž čím starší úředník, tím větší dioptrie. Stravování po kantýnách a restauracích ne příliš dietní stravou může mít za následek vysoký cholesterol a obezitu.


Dlouhodobá návštěva mudly na úřadě může být tragická. Počínaje okousanými nehty při čekání u každé kanceláře. Mozoly na prstech z neustálého vypisování formulářů. Namožené lýtka od přebíhání z jedné kanceláře do druhé, z jednoho poschodí do dalšího. Tyto příznaky se pak stupňují k podrážděnosti až agresivnímu chování. Vzteklosti a napjatými nervy. Tento stav se může přehoupnout k nervovým záchvatům a výbuchům a může vyústit až v psychický problém, který může způsobit fyzickou újmu nejen sobě, ale také ostatním mudlům a úředníkům. 


Závěr

 Chtěla bych varovat celou kouzelnickou společnost, aby nezkoušela navštívit jakýkoliv úřad. Kouzelníci nejsou odmalička trénováni na zátěž, která jim je na úřadě naložena. Záverem přikládám pár obrázků kouzelníků, kteří neuposlechli mých rad a navštívili ono prokleté zařízení. Nechť ať nám jsou odstrašujícím příkladem.

Pro kouzelnickou společnost zpracovala a své psychické zraví obětovala Anna Maria Salomevá