Student: Arien Rellyová
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2011

Astrologie - ČínaZadané téma:

Dobrý den,

zadání bude vcelku snadné, pro někoho s Vašimi znalostmi. Takže tady je:

Porovnejte mi sebe s profilem svého znamení, tak jak jsem ho v průběhu představil, jak celkově, tak v zaměření na měsíc narození. V NKÚ jste, pokud si to správně pamatuji, pojednávala i o Wu Xing, tak to od Vás také očekávám, byť jsme to zatím na hodinách nebrali.


Chtěl bych po Vás ještě jednu část, úměrně kratší než první (maximálně 1/3 práce) a to popis, proč je čínský zvěrokruh složen z takových zvířat, z jakých je.


Rozsah práce je stanoven v bodě 6.16. ŠŘ a to na minimálně 26 palců textu.


Přeji hodně zdaru při vypracování.


Konzultant: David Nekromacer
Posudek: Vážená slečno,
téma jste uchopila svérázným způsobem, který si mne hned od počátku získal. Jedná se opravdu o práci, která mne nadchla, a proto hodnotím známkou vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Úvod

Cílem a účelem mé práce je seznámit případného čaročtenáře se základy historie vzniku tohoto odvětví magie a taktéž s mým vlastním znamením, kteréhožto charakteristiky se pokusím aplikovat na své vlastní osobě, abych tak dokázala či vyvrátila platnost této čaroteorie v praxi. Tak tedy vzhůru na to!

 


Porovnání vlastní osoby s profilem svého znamení

Arien Rellyová versus Drak obecný

Drak jako zvíře i jako znamení se vyznačuje určitou tvrdostí a impozancí svého osobnostního „povrchu“, avšak uvnitř a při bližším poznání a prozkoumání se často ukáže, že je to vlastně měkkota. U naší Arien je tomu více méně naopak; je to osobnost, která se zvenčí jeví jako milá, hodná, poslušná a plachá, pokud ji řádně neznáte. Jakmile se ovšem tak trochu otrká, vyklubají se jí parůžky (a ne snad kvůli tomu, že by byla podváděna). Stejný proces nastává, pokud má smutnou či veselou náladu; veselá Arien je dravá a výtržnická, smutná se jeví mírumilovná jako ovečka.

Pokud je tedy Arien šťastná, je naprosto stejná, jako drak obecný, tedy velice aktivní, plná života, excentrická a někdy i trochu výstřední a živelná, dá se dokonce říci, že je i společenská a okázalá, ačkoli v normálním a běžném stavu to není vůbec pravdou. V čem se ovšem s drakem neshodneme, to bude potřeba přátel; Arien ke svému životu potřebuje pouze svoji blízkou rodinu, kamarády ke svému běžnému chodu prakticky nevyžaduje. Také jí vůbec nevadí stereotyp a jednotvárnost, na které je drak alergický; má zkrátka ráda své jistoty a nerada cokoli riskuje, byť by to byla pouze neškodně vypadající změna v jejím životě. V partnerském vztahu ovšem stejně jako drak bývá tak trochu emocionální, umí se rozčílit a vzápětí se zase s láskou usmiřovat. Je ovšem velice monogamní, takže ta pravá dračí „Itálie“ zase tolik nehrozí.

Každý drak i člověk potřebuje určitou dávku volnost, aby se mohl plně projevit… Taková slečna Rellyová obvykle vyžaduje jednou za čas určitou dávku samoty, aby si mohla přebrat své vlastní myšlenky, když se jí nějak nadmíru zamotají. Často to dělá třeba u přebírání svého nepořádku majetkového, například při úklidu své ložnice, kufru a podobně. Stejně jako u draka obecného se totiž jinak projeví její skrytá nervozita a nejistota, pokud se jí tato volnost neposkytne, neboť pak si není jistá svým dalším životním krokem, a je proto velmi roztržitá a často nepříjemná na své okolí nebo naopak posmutnělá.

Velmi významným rysem obou zkoumaných subjektů je také jejich cílevědomost, se kterou se ubírají (někdy doslova řítí) za svými sny a přáními, jejich touha něčeho hodnotného dosáhnout a také ochota pro to ledacos podstoupit, ačkoli u Arien se projevuje o něco více její touha udělat to samostatně a bez zásahu či pomoci druhých, nerada také kohokoli vede nebo řídí. Oba jsou také velmi přírodními tvory a necítí se příliš dobře v hustě obydleném a člověkem upravovaném prostředí.

Co je však velmi odlišuje je jejich vztah k rodině; Rellyová je velmi mateřsky založená osoba, která si svůj domácí klid opečovává a chrání, a ze všeho nejvíce se těší, až bude mít kolem sebe manžela a kopu dětí, draci se oproti tomu obecně neradi pouští do jakýchkoli závazků a rodinných vztahů, ačkoli si své případné potomstvo také zarputile ochraňuje, pokud si ho již zřídí.

Zda jsou oba subjekty srovnatelně vtipné a přitažlivé je již ovšem na posouzení nějakého jiného vědeckého pracovníka, autor této práce si vyhrazuje právo se k tomuto tématu pro jistotu nevyjadřovat.

 

Arien Rellyová versus Drak speciální, takzvaný červnový

Tito dva si jsou paradoxně již na první pohled o něco méně podobní než ti, kterým byla věnována pozornost výše, ačkoli by si měli odpovídat více, protože je toto vymezení více zaměřené.

Kdo se pustí do otevřeného sporu s Arien, obvykle ho vyhraje, protože je zpravidla (pravděpodobně díky své nejistotě vlastní osobou) neschopna nějaké okamžité efektivní obrany a to, co tehdá  mohla říct na svoji obhajobu jí napadne, až když se v noci převaluje v posteli, protože kvůli onomu sporu nemůže spát. Nestává se tedy, jako v případě draka červnového, že byste na konflikt s ní nezapomněl; to spíš ona nezapomene na konflikt s vámi, což možná trochu souvisí s tím, že jen velmi málo a špatně odpouští věci, které si myslí, že ostatní udělali opravdu jen ze zlé vůle.

Oba nemají problémy s překonáváním překážek, ačkoli na to jdou zcela odlišnou cestou; drak bojem, studentka astrologie pílí a hromadou práce. Věnují tomu však srovnatelnou míru úsilí a nenechávají se většinou rozptýlit nepodstatnými záležitostmi. Prostě stoupají do nebes, jejichž jsou vládci, a některým je i jedno, že neumí létat.

 

Arien Rellyová versus Žlutý drak (Wu Xing)

Rellyová spadá pod cyklický vliv země, v jejím znamení by jí tedy měl odpovídat právě Žlutý drak, a vskutku! Ze všech dosud srovnávaných je právě toto hledisko zřejmě nejlépe vypovídající, neboť se tyto dva subjekty jeví téměř jako jeden; hlavní negativní emocí obou je nervozita, pozitivní zase empatie.

Kladnými vlastnostmi obou jsou trpělivost, praktičnost, pečlivost a hloubavost, rozchází se pouze ve stálosti, neb Arien je stabilní asi jako březnové počasí. Žlutý drak je také o něco více tvrdohlavý a schopnější dlouhodobého pečlivého plánování, jinak si ovšem tito dva nemají moc co vyčítat.Historie a vznik čínské astrologie

Tak a teď tedy k druhé části mé práce. To musím říci je věru těžká otázka, pane profesore, vůbec totiž nedokáži odhadnout, kterou z legend, bájí, či jiných fikcí, neb pravdivá může maximálně jedna, chcete slyšet. Rozhodla jsem se tedy pro kratší popis snad všech, o kterých jsem kdy slyšela nebo kvůli vypracování našla.

Abych se přiznala, nejsem zrovna duchovně založena a tak začnu s těmi teoriemi, které jsou mi díky tomu bližší, byť musím uznat, že jsou rozhodně méně zajímavé.

Reálně se mi jeví možnost, že zvířata byla přejata z rozdělení dne. Tedy den byl rozdělen na dvanáct částí, kterým byly přiřazeny určitá zvířata. Pravděpodobně to mělo sloužit, jako mnemotechnická pomůcka, aby si i méně vzdělaní lidé (nechci je nijak urážet, vím, že z Číny pochází nemálo učenců, ale nevěřím, že běžný lid byl nějak zvyklý ve velkém počítat již v druhém století před naším letopočtem, kdy se toto zhruba zavedlo) mohli pochopitelným způsobem rozdělit den. Jak se dá asi snadno uhodnout, den se tedy rozdělil na dvouhodinové intervaly, kdy každá část byla vybrána, dle vlastností zvířete i s jistou poučkou o něm. Takto bych to zhruba vyjádřila:

23:00 – 01:00 = čas krysy. Je to čas, kdy je velice aktivní a shání si potravu. Navíc díky rozdílnému počtu prstů na předních a zadních končetinách je i dle mého velice vhodným symbolem přelomu a začátku nového dne.

01:00 – 03:00 = čas vola. Doba, kdy začínají rozmělňovat potravu, hezky pomalu a v klidu.

03:00 – 05:00 = čas tygra. Čas kdy může tygr plně projevit svou dravost a co nejvíce zranit svou kořist.

05:00 – 07:00 = čas zajíce. Zde jde o přiřazení k času na základě příběhu z čínské mytologie. Velice shrnuto zajíc přiložil v této době na Měsíc jisté medikamenty, aby ho vyléčil.

07:00 – 09:00 = čas draka. Draci vylétají do oblak, aby seslali déšť. To si stojí za to zapamatovat i pro další možná vysvětlení, která přednesu později.

09:00 – 11:00 = čas hada. Hadi vylézají ze svých jeskyní.

11:00 – 13:00 = čas koně. Všechna ostatní zvířata se v žáru poledního slunce již dávno odebrala na odpočinek do stínu, kdežto kůň stále stojí a pracuje.

13:00 – 15:00 = čas ovce. Prosím zde si to vemte čistě ve významu pro zemědělce, jelikož hlavní myšlenkou je to, že ovce v tuto chvíli spásá trávu a pravidelně se vyprazdňuje.

15:00 – 17:00 = čas opice. Tato zvířata začínají ožívat, snad až trochu moc.

17:00 – 19:00 = čas kohouta. Vracejí se zpět do kurníků. Zde by se možná hodila jistá paralela s naším „Jít spát se slepicemi.“ Kdo vlastně ví, jestli to spolu nesouvisí, alespoň vzdáleně.

19:00 – 21:00 = čas psa. Psi započnou svou úlohu, jakožto strážci obydlí svých pánů.

21:00 – 23:00 = čas prasete. Prasátka touto dobou sladce spí.

Abych se ale vešla do Vámi zadaného maxima, přeskočím rovnou na druhou variantu, kde se jedná o setkání s bohem, či Jadeitovým Císařem, později také s Buddhou, už je asi na každém, co si vybere.

Existuje zde velké množství verzí o tom, co se ve skutečnosti stalo. Já si dovolím zmínit tu kterou z nich mám nejraději. Jadeitový Císař svolal takto jednou zasedání se zvířaty a vyhlásil, že podle pořadí, v jakém dorazí pojmenuje jednotlivé roky kalendáře.

Ovšem místo schůzky bylo za řekou od místa, kde žila zvířata. To byla věc, poměrně těžko překonatelná pro krysu a kočku, překvapivě v té době tvořily nerozlučnou dvojku. Obě totiž byly mizerné plavkyně a to snad ještě používám veliký eufemismus. Domluvily se proto s volem, který byl od přírody dobrosrdečný, že jim s překonáním řeky pomůže, a tak si je nabral na záda a začal plavat. Uprostřed řeky ovšem krysa shodila kočku do řeky. Poté se vůl přiblížil k břehu řeky, ale než stačil vylézt na břeh krysa mu seskočila ze zad a zabrala si tak pro sebe první místo a na něj zbylo druhé.

Poté se vynořil z proudu tygr a sotva popadal dech, když Císaři popisoval, jak vysilující pro něj bylo přeplavat řeku, když ho celou dobu stahovala ke dnu jeho vodou nasáklá srst. Císař ocenil jeho obdivuhodnou sílu a odhodlání a tak se stal třetím znamením. V tom se ozval dunivý zvuk a přihopsal zajíc. Vyprávěl, jak se pokusil přeskákat řeku po kamenech, které v ní jsou, jelikož není žádný skvělý plavec. Nakonec se mu ale kluzké kameny málem staly osudnými, když spadl do řeky a jen tak tak se zachytil proplouvajícího kusu dřeva, který ho nakonec vyplavil na břeh. A tak se stal čtvrtým znamením.

Na pátém místě přiletěl drak, Císař se, stejně jako teď možná Vy, podivoval, jakto, že tak mocné létající stvoření mělo s překonáním řeky takové problémy, a tak se jal drak vysvětlovat. Musel totiž pomoci všem tvorům na celém světě tím, že vytvoří životadárný déšť, navíc, když se vracel zpět, viděl ve vodě bezmocného zajíce, plovoucího na kládě, nadechl se proto a mocně na něj foukl, aby mu pomohl dostat se na břeh. V tom přiklusal kůň, ale než se stačil dostat blíž, seskočil mu ze zad had a vyděsil ho, takže se hadovi podařilo získat šesté místo pro sebe a na koně zbylo sedmé.

Ovce, opice a kohout dorazili téměř nastejno, díky své spolupráci se kterou bravurně překonali řeku. Jako jedenáctý přiběhl pes. I u něj se všichni divili, co tak zdatnému plavci mohlo trvat tak dlouho, a on se hned nepřiznal, že nemohl odolat a musel se ve vodě zdržet a trochu si tam pohrát. Místo toho řekl, že potřeboval vydatnou koupel po náročném kouzlu.

Když už chtěl Císař setkání ukončit, přišlo prase s vysvětlením, že si dalo cestou šlofíka a probudilo se teprve před chvilkou. I kočka nakonec dorazila, ale na nešťastném třináctém místě.

Ještě bych v této části mohla zmínit zajímavost, která rozhodně stojí za zvážení, a to ta, že kočka možná není ve zvěrokruhu i díky tomu, že do Číny dorazila teprve s příchodem buddhismu z Indie.

 


Závěr

Skepticky řečeno, částí každého horoskopu i jakéhokoli výsledku psychologického osobnostního testu je samozřejmě i složka záměrně dělaná a uzpůsobená k tomu, aby se výsledek zdál jako přesně odpovídající charakteristice testovaného a přesně dělaný pouze na něj a jeho individualitu, ačkoli předpověď je ve skutečnosti jen dobře formulovaná obecná pravda o každém z nás, která se vždy projeví za určitých podmínek.

Přes moji vrozenou skepsi mi ovšem bylo ctí srovnávat se s tak ušlechtilým zvířetem, jako je právě drak (ano, uhodli jste, jsem velice ráda, že nejsem třeba krysou nebo prasetem). Nalezla jsem také poměrně velké množství paralel mezi svou osobností a charakteristikami draka, ovšem v některých směrech jsme se také podstatně rozcházeli. Je tedy těžké určit, zda jsem typickým zástupcem svého znamení či nikoli; nicméně dalo by se říci, že více ano nežli ne.

Taktéž poznatky z roviny historie a mýtů mne velmi obohatily a poskytly mi hlubší náhled do celé problematiky, docela jsem i zalitovala, že jsem je neznala ještě před samotným začátkem mého studia tohoto předmětu, protože by pak pro mne látka byla poté smysluplnější a o něco bližší.