Student: Narcissa Folmay
Kolej:Zmijozel
Školní rok: zima 2011

BarvokouzleníZadané téma:

Vážená slečno,

Vaším tématem pro písemnou část zkoušek OVCE je „Barvokouzlení v oblasti zvířecí říše“ (ve smyslu přebarvování živočichů kouzelníkem). Co všechno do své práce zahrnete, nechávám na Vás, rozhodně mě ale zajímá Váš názor na etiku takto aplikovaných kouzel a jeho konfrontace s platnými kouzelnickými zákony.

Upozorňuji, že minimální rozsah práce je stanoven na 26 palců – v případě doporučovaného připojení obrazové přílohy – praktických ukázek - však nemusí být nutně zcela naplněn.

Přeji mnoho zdaru!


Konzultant: Filius Orionis
Posudek: Vážená slečno,
s potěšením mohu rovnou přejít ke konstatování, že nemám k Vaší práci žádné zásadnější námitky. Zadané téma jste uchopila za správný konec a ve svém zpracování jste neopomněla zmínit žádnou důležitou informaci.
Co mě překvapilo, je výběr tvora, na němž jste demonstrovala praktické ukázky – od studentů základního pětistupňového kurzu Barvokouzlení, který naše škola realizuje, bych očekával maximálně tak barevnou úpravu neživých částí zvířat (lastury, ulity, jednotlivá pírka či zmiňované šupiny...), ovšem chápu; proč nenechat talent, ať se projeví?
Jedinou opravdovou výtkou tak zůstává hlásková deformace formule *Linea linealis initium... finis*, což je však v kontextu celé práce ryze kosmetický detail.

Písemnou část Vašich zkoušek OVCE hodnotím známkou V – Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Úvod

 

Ve své práci se zabývám jednou z nejobtížnějších oblastí barvokouzlení – barvokouzlením v oblasti zvířecí říše. Hned na úvod bych ráda řekla, že všechna kouzla, která jsem na zvířatech zkoušela, jsem okamžitě po zvládnutí smazala a vrátila tak tvorům původní barvy. Snažila jsem se s těmito tvory zacházet co nejšetrněji, nikdy jsem na jednom tvorovi neprováděla více než dvě-tři kouzla v jeden den. Práce to nebyla snadná, jelikož je v rozporu s mým přesvědčením. Podle mého názoru by se obarvování živých tvorů mělo zakázat, protože obarvit zvíře znamená trápit ho – a to hodně. Na ochranu zvířat existuje jeden, ano skutečně jeden jediný zákon, který ustavuje, že zvířata nemají být týrána (ovšem týrání zde dále není specifikováno), jestliže by k týrání docházelo, bude svému majiteli odebráno. Obarvování zvířat bych do kategorie týrání rozhodně zařadila. Pokud si chce kouzelník na své kůži vyčarovat třeba duhu, prosím, je to jeho rozhodnutí, ale provést tohle zvířeti, to je jako kdyby si nějaký zlý kouzelník vybral skupinku lidí, každého z nich by proti jeho vůli pomaloval (tedy ne, že by to bylo obvyklé, ale jde mi o princip)a vystavil ho na posměch svých kumpánů. Zvířata vnímají, že se s nimi něco děje a kdybychom rozuměli jejich řeči, jistě by nám neříkala nic pěkného. Zkrátka, pokud má nějaký kouzelník touhu, udělat ze své kočky obrázkovou knížku, ať jí radši dá nechutnou a nevkusnou obrovskou růžovou mašli kolem krku, kterou si číča může strhnout. Krom toho zvířata mají nádherné barvy od přírody, a pokud se kouzelníkovi daná barva na zvířeti nelíbí, nic mu přece nebrání v tom, aby si koupil jiné zvíře téhož druhu, jehož barva se mu líbit bude.

Teď tedy k mým poznatkům pro obarvování zvířat.

 

KROK PRVNÍ - "MATERIÁL"

Snažit se přebarvit srst, peří či šupiny a jiné pokrytí těl zvířat je práce velice obtížná – jednak z hlediska materiálu – nesnažíme se obarvit nějaký kámen a ani dřevo, nýbrž živoucí stvoření, což vyžaduje specifický postup. Nejprve se musíme zamyslet nad konkrétním materiálem, na který chceme malovat.

Dejme tomu, že bychom chtěli přikouzlit rybě nějaké duhové barvy. Než se vrhneme na nic netušící rybku, je třeba vzít si nejprve jednu šupinu, která nám zbyla po štědrovečerním menu, a vyzkoušet kouzlo na ní. Aby se nám šupinku podařilo obarvit, použijeme kouzlo *Barvicus acceptus*. Tak se seznámíme s vlastnostmi materiálu.

Teprve poté, co se nám podaří vytvořit požadovaný ornament a barvu na šupině, můžeme začít s přebarvováním většího množství šupin a pak přistoupit k přebarvování tvora. Ovšem než začneme se samotným barvokouzlením, musíme se na práci dokonale soustředit. Materiál už známe, ale tentokrát je jaksi živoucí, ale k tomu řeknu víc v dalším kroku. Zpátky k naší rybce. Mnozí by v této chvíli jistě použili kouzlo Colorius a snažili by se barvit, ale kouzlo by nemělo žádný účinek. Před obarvováním živých zvířat musíme použít kouzlo *Animatus barvicus acceptus*, aby šupiny přijaly nové barevné úpravy. Jak poznáme, že toto kouzlo účinkovalo? Je to velmi snadné - šupiny pokusné rybky jsou čistější a jejich původní barva lehce zbledne. V této fázi už můžeme začít s přebarvováním, tentokrát postupujeme od větších ploch k menším, tedy nejdřív obarvíme celé tělo a postupně přecházíme třeba až k jediné šupince, následně můžeme vytvářet různé ornamenty.  V této fázi mi ještě mi zbývá podotknout, že na živé tvory nemůžeme použít pohyblivé obrázky, to by nefungovalo.

 

KROK DRUHÝ - VŮLE TVORŮ

Tedy, s rybkou bylo kouzlení obtížné, ale ve srovnání například s takovou kočkou naprosto primitivní. O čem teď mluvím? Kočka a jiní kouzelní i obyčejní tvorové, známí mezi mudly, mají svou vlastní vůli (samozřejmě různě rozvinutou), a to může být veliký problém. Kočka jakožto osobnost sama o sobě pozná, když se na ni někdo chystá použít kouzlo a to, že pak bude vypadat lépe, jí pochopitelně nevysvětlíte – a i kdyby se našel kouzelník mluvící řečí koček, stejně by ji nepřesvědčil.

Jak se tedy vypořádat s vůlí tvorů? Krok jedna – potřebujeme si získat důvěru onoho tvora, naučit ho poslouchat naše pokyny (přeci jen prchajícího tvora je obtížné zasáhnout jakýmkoliv kouzlem, natož se pokoušet ho přebarvit) a pak s ním teprve můžeme pracovat.

Ovšem pro tento účel je třeba dbát na výběr tvora – a nutno podotknout, že kouzelní tvorové jsou naprosto nevhodní – mají silnou vůli, drápy či tesáky a někteří i kouzelnou moc, takže by z kouzelníka mohla zbýt jen… zkrátka bylo by to příliš nebezpečné. Lze tedy uvažovat o tvorech šupinatých – hadech či ještěrech (ale samozřejmě by měli být zavření v teráriu), dál připadají v úvahu drobnější hlodavci (například myšky) a z větších zvířat pes – ale pozor, ne chrt! (je známo, že psi vidí černobíle, takže pokud si všimnou změny na své srsti, bude to jen změna šedivé barvy na černou apod., což není tak radikální, ale chrti vidí barevně, proto by mohli začít urputně protestovat proti takovému zacházení). A samozřejmě také některé zástupce z řad ptactva (ne dravce!).

 

KROK TŘETÍ - NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU

Když jsem dříve uváděla, že pro přebarvování tvorů je nutné získat si jejich důvěru, samozřejmě si ji musíme také udržet. To realizujeme (mimo jiné) tak, že provedeme nejprve jedno kouzlo na obarvení, odstraníme ho a dáme zvířeti nějakou odměnu (pamlsek, pohlazení a necháme ho běžet). Postupně můžeme provést třeba 5 kouzel za sebou a teprve potom je odstranit a následně intervaly prodlužovat. Vždy však musíme vše vrátit do původního stavu, jinak vám zaručuji, že onoho ubohého přebarveného tvora už v životě neuvidíte, nebo to poslední, co uvidíte, budou jeho tesáky (a podotýkám, že i malý tvoreček dokáže zabít, když je rozzuřený). K navrácení původní barvy slouží formule *Claris animatus*. A zde opět pozor! Kouzlo vyžaduje stoprocentní soustředěnost, takže pokud by nějaký kouzelník ve skrytu duše nechtěl vrátit zvířeti původní barvy, nebude kouzlo fungovat.

 

KROK ČTVRTÝ - MOŽNOSTI POUŽITÍ KOUZEL

Jak jsem zmiňovala již dříve, pohyblivé ornamenty, obrázky a podobně nelze provádět, jinak ale máme obrovskou škálu kouzel, která použít můžeme. Postupovat budu od nejjednodušších ke složitějším.

 

Nejjednodušším kouzlem je formule *Colorius barva*, s jejíž pomocí obarvíme celou plochu těla zvířete. Použít můžeme jakoukoli barvu, ale v praxi je jednodušší využívat tyto barvy:

Colorius* a poté:

Luteus pro žlutou

Rubens – červená

Coeruleus – modrá (čteme [ceruleus])

Odes - fialová

Viridis – zelená

Fusca [fuska]– hnědá

Aurantia  [aurancia]- oranžová

Alba – bílá

Nigra – černá

 

(Dále v konkrétních kouzlech píši jen "barva" - její výběr závisí na kouzelníkovi, takže ne, že vyslovíme barva, ale dosadíme konkrétní slovo pro námi vybranoiu barvu)

 

Skutečný expert pak dokáže používat různé odstíny výše uvedených barev a také se nemusí bát použít kouzlo *Colorius color*, kdy soustředí svou mysl na konkrétní barvu a ta se pak objeví i na zvířeti. Ovšem toto kouzlo vyžaduje obrovskou dávku soustředění, což je pro nezkušeného kouzelníka naprosto nepředstavitelné vzhledem k tomu, že se už tak musí soustředit na to, aby vůbec zvíře obarvil.

Jakmile zvládneme obarvit celého tvora (doporučuji nejprve na černo či bílo), můžeme se postupně zaměřovat jen na vybrané úseky, a v této chvíli se dostáváme ke kouzlu *Macula apkula* pro ztmavení původního „podkladu“ vybrané plochy a *Macula pakula* pro zesvětlení.

Následně lze přistoupit k vytváření různě barevných skvrn použitím formule *Macula barva*, případně kouzlo *Spray* barva pro vytvoření rozptýlenější skvrny.

 

*Macula viridis*

 

*Spray aurantia*

 

Můžeme vykouzlit také skvrnu rozvětvenou, připomínající strom, použitím formule *Macula dendrus barva*. Pokud použijeme formuli *Dendrus* macula barva na již vytvořenou skvrnu, změní se na rozvětvenou.

 

Pak bychom mohli teoreticky vytvářet i geometrické obrazce – *Macula circulus barva*, *Macula trigonomus barva* či *Macula quadratus barva*, nebo jen jejich obrysy (přidáme do formule slovo vakuum), ale to mi připadá naprosto nevkusné, ovšem proti gustu…

*Macula circulus luteus*

 

Když zvládáme tato kouzla, můžeme začít s maloplošnými, tedy vytváření malé barevné skvrnky pomocí formule *Minimacula barva*, malého bodu prostřednictvím formule *Punctum barva* či skupinku takovýchto malých bodů *Puncta barva*

 

 

*Minimacula odes* (větší bod u očka)

*Punctum odes* (menší bod u očka)

*Puncta odes* (skupina teček na bílém peří)

 

A nakonec to nejsložitější – kreslení křivek a linií, tedy kouzla *Linea… barva* kdy závisí na pohybu hůlky

 

 

*Linea coeruleus*

 

*Linea linulis barva initium (klepneme hůlkou na místo, odkud má přímka vést)… finis* (klepnutí hůlkou na místo, kde má přímka končit).

 

Samozřejmě můžeme používat kouzla pro úpravu již vytvořených objektů, např. Engorgio a Reducio pro zvětšení a zmenšení, *Copy* objekt (pojmenujeme konkrétní objekt, např. macula aurantia apod.) a *Vlož* pro zkopírování již existujícího objektu na jiné místo, přesunutí objektu prostřednictvím *Macula (ťukneme hůlkou na objekt) aliapositio* (ťuknutí hůlkou na místo, kam chceme objekt přesunout) či *Rotus* objekt pro pootočení objektu.

 

Závěr

Tolik tedy k této oblasti barvokouzlení. Na ty, kdo si přečetli mou práci apeluji – mějte svá zvířátka rádi taková, jaká jsou, a obarvování na nich nezkoušejte. Tahle práce nevznikala jako návod na přebarvování domácích mazlíčků, ale čistě pro teoretické účely.