Student: Nicholas McElen
Kolej:Mrzimor
Školní rok: zima 2011

Studium mudlůZadané téma: Vážený pane,

ráda bych, abyste se zaměřil na téma toho, jak se mudlové vymlouvají, když se jim něco nechce dělat a na techniky vyhýbání se práci obecně. V čem jsou lepší nebo horší než kouzelnické, jaké vůbec jsou a jestli se máme od mudlů co učit.

Budete-li mít k textu i obrazový materiál, vložte jej do vypracování práce.

Doporučená délka je 26 palců, přeji mnoho štěstí.


Konzultant: Anseiola Jasmis Rawenclav
Posudek: Práce se četla dobře, odpověděl jste na všechny části zadání, avšak kdybyste se po stopách mudlovských výmluv vydal dále, jistě byste našel nějaké, které by vás překvapily.

Práci hodnotím jako výbornou.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Dobré
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Výmluvy


 
Varování: po přečtení práce můžete získat množství pragmatických výmluv, které vám můžou pomoci. Proto si raději zkoušku jen letmo přečtěte, abyste vše dělali včas.
Děkuji za pochopení.

 

Výmluva

Co je to vlastně výmluva? Kdo je používá a z jakého důvodu? Jaké jsou výmluvy používané u mudlů a u kouzelníků? Čím se liší?

Toto mohou být otázky, které vás zřejmě napadají a na úvod se skvěle hodí. Začněme tedy s tou první otázkou: co je to výmluva.

„Výmluva je nepravdivá věta (respektive slovní spojení), po jejímž pochopení naslouchající zjistí, že osoba, co ‚výmluvu‘ použila, ještě nemá hotovou zadanou věc“.

Nyní, jak jsme pochopili význam tohoto slova, můžeme se vrhnout na další otázku, díky níž zjistíme, zdali můžeme výmluvu použít.

Jak jsme se již dozvěděli z definice, výmluvu používáme v případě, že danou věc ještě nemáme hotovou. Z toho plyne první předpoklad: musíme mít určenou povinnost nebo úkol, který máme splnit.

Abychom mohli použít výmluvu, do povinnosti (nebo úkolu) se nám nesmí chtít. Po pochopení věty to začne dávat smysl; pokud se nám do něčeho nechce, musíme mít ono „něco“ splněno nebo se nám do toho nechce, tudíž potřebujeme pro šéfa, prefekta, primuse nebo páně ředitelovu kachničku přichystanou nějakou šikovnou výmluvu. K příkladům výmluv a jejich vhodnosti se dozvíme informace o několik odstavců níže.

Avšak existují výmluvy, které nemají až tak daleko pravdě, proto hranice dělící výmluvy od pravdy je docela tenká. Ukažme si příklad, abychom to lépe pochopili:

Mudla cestuje ve veřejném dopravním prostředku (jako jsou nám známé autobusy nebo vlaky, u mudlů dále existují tramvaje, metra i letadla) a najednou se v onom prostředku objeví revizor (revizor je mudlovské povolání, které má za úkol dívat se dozadu, zdali je cesta volná). Mnohdy ten revizor chce vidět jízdenku, aby z data a času na ní uvedeného mohl vyčíst, kdy jsme nastoupili nebo se jinak prošli v daném prostředku. Jenže jakmile revizor přistoupil k mudlovi, mudla řekl, že jízdenku nemá, neboť mu ji spapala paní sedící vedle něj.

Toto je klasická výmluva, která koresponduje s definicí. Mudla měl zadaný úkol (označit si jízdenku), avšak to nemá splněno. Proto byl nucen použít výmluvu, která má daleko do pravdy. Nyní tuto výmluvu posuďme s pravdou:

 
Mudla cestuje ve veřejném dopravním prostředku… ehm, tuto část jsme již slyšeli… Jenže jakmile revizor přistoupil k mudlovi, mudla řekl, že jízdenku nemá, neboť si ji zapomněl koupit.

Z tohoto druhého příkladu prvního případu vidíme, slyšíme nebo cítíme, že mudla nyní mluví pravdu. Ono mnohdy není zrovna nejlepším nápadem lhát mudlům, zvláště revizorům, tedy pokud nemáte dostatečné množství financí pokud možno u sebe. Doufám, že tento příklad stačí na pochopení tenké hranice mezi pravdou a výmluvou. Ono je důležité si uvědomit, že cíl měl mudla zadaný, věc hotovou nemá, ale nesplňuje hned jednu z prvních věcí: musí mluvit nepravdu, čili musí lhát.


 

Předcházení výmluv

Proč nepoužívat výmluvy?

Výmluv existuje celá řada – nebojte se, k příkladům se dostaneme za krátký okamžik. Vraťme se tedy k původní otázce – proč nepoužívat výmluvy?
Výmluvy v samotném slova smyslu mohou poskvrnit vaši osobnost, samozřejmě, že nemyslím fyzicky, ale psychicky. Co byste si mysleli o osobě, která vám v podstatě lže do očí a ještě se při tom snaží o něco, čemu by se dalo říct vtip? Myslím si, že možná nic dobrého.

Jak si máme něco uchovat v paměti?

I když toto téma není hlavním cílem práce, myslím si, že je nutné předcházet výmluvám, aby se nám nestalo, že si pošpiníme jméno. Proto se nezlobte, že i tuto – řekl bych podstatnou – informaci si nenechávám pro sebe, ale chci ji šířit do… do světa ;)
Mezi lidmi, jak mudly tak i kouzelníky, jsou dva typy lidí s pamětí. Buď máme paměť krátkodobou anebo dlouhodobou.

Krátkodobá paměť znamená, že si něco zapamatujeme za relativně krátkou chvíli, ale stejně tak rychle to můžeme zapomenout. Abychom ono něco nezapomněli, měli bychom si onu věc nebo úkol připomínat například denně.

Naopak dlouhodobá paměť, jak již název a logické uvažování napovídá, je takový způsob memorování, že nějakou věc si zapamatujeme za docela dlouhou dobu, ale o to déle si tu věc budeme pamatovat. Jelikož by trvalo nějakou dobu, než si vzpomeneme, cože jsme to vlastně měli udělat, je dobré si onu věc napsat například do komunikačního démonka s upozorněním na každý den.

Příklady výmluv

Výmluv existuje nepřeberné množství. Očekávám, že tahle část vás nejvíce zajímá. Příklady jsem si rozdělil na tři části, a to na univerzální, mudlovské a na kouzelnické. Avšak existuje i spektrum výmluv, které jsou jak kouzelnicky, tak i mudlovsky uplatnitelné, proto jsem je dal do „sekce“ univerzální.

Nesmíme zapomenout, že vymlouvat se můžeme na všelicos, ať už na osobu nebo věc. Samozřejmě i na zvíře, avšak si myslím, že páně ředitelova kachnička by měla být čistá a zproštěná všech obvinění – ne, že by nějaká měla, ale snad víte, jak to myslím :).

Je snad jasné, že vymlouvat se můžeme snad z každého vhodného důvodu. Na některé věci se hold nezapomíná, jako je například pohřeb. Avšak mnohým pánům se velmi často vypaří z hlavy výročí manželství, narození manželky nebo jen vložení výkladů.
Jak se tedy máme vymlouvat například na tyto tři ukázkové případy? Hned se to dozvíte :)

Univerzální

Pohřeb

Pohřeb je situace, kdy se mají sejít známí s rodinou. Je tedy opravdu nejlepší si zvolit upomínku například do komunikačního démonka, nebo si to třeba napsat na čelo – v tom mají slečny výhodu: častěji se dívají do zrcadel než pánové (tedy alespoň většinou). Pánové by si v tomto případě měli najít buď pergamen velmi extrémně vysokého kontrastu a nalepit si jej třeba na hábit, anebo si najít vhodnou výmluvu.

Co se týče výmluvy samotné, pravděpodobně nejlepší výmluva je „vždyť mrtvému je to už jedno…“, popřípadě „jel jsem tak rychle, že toho pohřebního průvodu přede mnou jsem si nevšiml“.

Výročí manželství

Je docela smutné, avšak pochopitelné – i když občas velmi těžce –, když zpravidla partner zapomene na výročí manželství. Ale pánové, nesmutněte, i pro tuto situaci jsou výmluvy ;). Každopádně doporučuji se vést radami výše popsanými, tedy konkrétně byste si měli zjistit, jakou že to máte vlastně paměť a držet se rad výše danými.

Pokud odmítáme říct pravdu, čili že jsme na výročí zapomněli, zkuste své drahé polovičce povědět, že si připomínáte výročí každým dnem, co spolu strávíte, a že nepotřebujete žádný speciální den, který vám dohromady to má připomínat.  Je to vcelku filozofická myšlenka, která alespoň trochu spolkne vztek nebo zlobu.

Mudlovské výmluvy

Pozdní příchod v kteroukoliv denní i noční hodinu

Snad každému se stane, že přišel pozdě. Tato níže psaná výmluva může pomoci těm, kteří zvláště jezdí do práce, do školy nebo na nějakou byť méně důležitou schůzku autem. Jak možná víme z hodin studia mudlů, auto je dopravní prostředek velmi podobný nám známému autobusu. Možná je škoda, že se tato práce netýká dopravních prostředků ;).
Jenže někteří mudlové mají auta uzamčena v garáži, což je místo, kam si mudlové ukládají své dopravní prostředky, jako jsou vlaky, tramvaje (něco na principu vlaku), autobusy, jízdní kola, kamiony (hodně velké a objemné autobusy) a mimo jiné i auta. Avšak některé garáže – zvláště garážová vrata – papají elektřinu. A mudlové jsou mnohdy tak šikovní, že se jim podaří elektřinu vypnout nebo jinak zneškodnit – ona je to docela potvora, ta elektřina.

Opět říkám, že nemusíte zoufat, i na tuto situaci existuje výmluva v mudlovském světě. Představte si situaci, že nějaký student studující vysokou školu (to je hodně vysoká škola) a má zkoušku z nějakého předmětu. Mudlové, jak je samozřejmě všichni známe, neznají kouzla, tudíž u kouzelníka by stačilo úspěšně seslat matoucí kouzlo a měl by zkoušku zajištěnou i s postupem, avšak realita je taková, že u mudlů to takhle nechodí. Z tohoto důvodu je asi nejvhodnější výmluva znějící takto:

 
Pane profesore, omlouvám se, nefunguje nám elektřina a nešla nám otevřít vrata.

Pozdní příchod zvláště v ranních hodinách

Jak jsme se dozvěděli z předchozího příkladu, pozdní příchody jsou u mudlů časté. Jednak z důvodu, že neznají obraceč času, který je i u kouzelníků zvláštností, ale nemají na očích – a hlavně „na uších“ – zvonění hradního zvonu, který opravdu nejde přeslechnout.

Někteří mudlové mají ve zvyku se každé ráno vysprchovat nebo i použít vanu. Vany známe, sprchy ani moc ne, spíše velmi výjimečně. Sprchy jsou vlastně hodně zmenšené vany, kde voda teče shora dolů a nikam jinam, kdežto ve vaně taky shora dolů, ale voda zůstává a my se v ní koupeme. A pokud takový mudla se osprchuje ráno a co nejrychleji utíká na výuku nebo do školy, může si zapomenout sundat osušku.
Samozřejmě stačí jen zaspat, aby se jednalo o výmluvu v klasickém podání, jak ji známe z definice.
Abychom si omluvili pozdní příchod zvláště v ranních hodinách, a nechceme říct, že jsme prostě a jednoduše zaspali, stačí odpovědět na otázku, proč jsme přišli pozdě tuto větu:

 
Přišel jsem bez kalhot s omotaným ručníkem a musel jsem se vrátit…

Kouzelnické výmluvy

Administrace

Že vám věčně svítí vykřičník v administraci? Madam Elle vás kamenuje sovami, abyste urychleně vložili výklady, opravili úkoly nebo slečna Petule vám vyčítá, že nemáte vyhodnocené soutěže a nechcete přitom přijít o část výplaty? Nezoufejte! Mám pro vás řešení :)
Je to klasická situace, sotva vejdete do hradu, uvidíte řadu sov u sovince a hurá do adminu se pokochat vykřičníkem. Avšak mezi sovami je i vzkaz, abyste co nejdříve udělali své povinnosti a nějak svou „chybu“ zdůvodnili. Není nic jednoduššího, než použít výmluvu, že Ufňukaná Uršula vám zakázala onu věc vykonat, a staršího… no, člověka asi těžko… a staršího ducha se musí poslouchat. Anebo proč nepoužít, že paní Norrisová vám počůrala, a tím pádem i znehodnotila, výklady a nechtěli jste studentům rozdat poněkud pofidérně vonící zadání úkolu? Nehledejme složitosti, když výmluvy máme přímo před námi ;).

Zapomenutí úkolu

Studenti mnohdy zapomínají odevzdat úkoly. Pokud si i nějaký ten student čte toto vypracování, může se mu hodit právě tato výmluva:

 
Pane profesore, zkoušel jsem zapomínací kouzlo a zapomněl jsem.

Co dodat? Snad jen to, že učení se novým kouzlům má své výhody a očividně i rizika. Nebraňme vzdělávání studentů, nikdy nevíme, jaké kouzlo se jim bude v životě nebo i na hradě hodit.

Neokomentování úkolu

Někteří profesoři musí, nebo by alespoň měli, okomentovat úkoly svých studentů. A že jste na nějaký zapomněli nebo jej prostě řečeno neokomentovali a madam Elle na to přišla? I pro tuto situaci se nachází výmluva. Stačí jí do sovy napsat tuto informaci:

 
Omlouvám se, ale ministerstvo mne zavázalo mlčenlivostí.

Neodevzdaný úkol

Studenti mnohdy zapomenou odevzdat úkol anebo do něj alespoň napsat omluvu. Pokud jste ten první případ a víte, že máte napsat úkol a je termínová neděle večer, stačí do vypracování úkolu napsat tuto větu:

 
Úkol mi sežral hipogryf.

Výuka

Je známo, že někteří studenti se ani neobtěžují přečíst si výklady. A když pak v úkolu jim chybí dodělat nějaká část právě z výkladu, nemusí dostat vynikající známku a nemělo by se stát, že takový student dostane plný počet bonusových bodů. Nezoufejte, studenti, i pro vás je vhodná výmluva. Stačí jen říct, že jste nepřišli na vyučování a dodat kousek lživé informace:

 
Promiňte, že jsem nepřišel na vyučování, zasáhlo mne zmrazovací kouzlo.

Zasedačka

Mnozí studenti jsou součástí kolejní zasedačky, která je profesorům (kromě kolejních) zcela zapovězená a v podstatě nemají žádnou šanci, jak se tam dostat. Kolejní ředitel nepotřebuje říkat heslo, toho vždy sochy u zasedačky poznají a bez hesla pustí dál. Ale co studenti, kteří se musí dostat do zasedačky, aby odsouhlasili nějakou důležitou věc a zapomněli tam jít? Použijte tuto výmluvu:

Seslali na mně mlčící kouzlo, nemohl jsem říct heslo ke vstupu do kolejky…

 

Závěr

Jak vidíme, existuje mnoho výmluv pro různé situace. Mudlovské výmluvy nejsou až tak kreativní jako ty naše kouzelnické, což je snad odpovídající závěr této práce. A abych se držel i otázek v zadání, je nutno říci, že se nemáme co učit od mudlů, spíše naopak: mudlové by se měli učit od nás. Kdo je přece tak skvělý, jak jsou kouzelnicí? Mudlové určitě ne, i když v jejich výmluvách je cítit jakýsi soucit, hlavně u výmluvy na zapomenutí manželství.

A tudíž bych chtěl říci, že můžeme být opravdu hrdí na to, že nejsme jen mudlové, ale že máme dary a mnohem větší množství výmluv, než mudlové.

Než začnu děkovat za přečtení práce, rád bych ještě řekl, že i přes toto téma, u jehož začátku jsem si myslel, že to bude přinejmenším hrozné, že jsem rád za toto téma, díky jemuž se mi podařilo získat docela dost v praxi uplatnitelných výmluv.

Děkuji za vypsání conscientia, přečtení i ohodnocení.
Nicholas McElen