Student: Monny Whitecrow
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2011

AstrologieZadané téma: Venuše v horoskopu
Konzultant: Mintaka Orionis
Posudek: Začnu pedagogicky – tedy tím, co mohu pochválit. To je délka a jakási logická ucelenost textu. Výborně! Naopak bych kárala za zbytečné množství pravopisných chyb ("úsilý", tu a tam chybějící interpunkce apod.). K obsahové stránce mohu doplnit toto: Venuše se vzdálí od Slunce nanejvýš o 48 stupňů, takže ano, nemusí být ve stejném znamení jako Slunce. A nemusí být dokonce ani v sousedním znamení – viz Váš osobní příklad. Jsem skeptická k oněm „rokům Venuše“ a „rokům Slunce“, vždy záleží na postavení celého horoskopu – jak u nativního, tak u tranzitního. Naopak oceňuji Vaše konkrétní příklady, na nich se vidí nejlépe chování Venuše v tom a onom znamení či domě. Škoda, že jste jich neuvedla více. Každopádně oceňuji, že jste citovala použité zdroje. V ústní části Vaší zkoušky můžete pohovořit o současné poloze planety Venuše (= v jakém se nachází znamení) a o tom, jak rychle (přibližně) se tato planeta pohybuje.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Jako symbol pro Venuši byl zvolen právě znak ženy. Nebo byl znak pro ženu zvolen podle znaku Venuše? Kdo ví? Je to jako dilema mezi slepicí a vejcem. Zkrátka a dobře, symbol Venuše je kruh s křížem na jeho spodní straně. Tak, jako je Mars představitelem mužského principu, je Venuše principem ženským. Venuše je milenka, učitelka krásy, lásky, hojnosti a požitku. V klasickém horoskopu se jí také říká „malé štěstí“ a u jednotlivců se nachází nejčastěji buď ve stejném znamení jako je to sluneční, nebo v jednom z vedlejších. Ovšem už jen moje maličkost je výjimkou, jak to tak obvykle bývá.V astronomii se považuje za „sestru“ Země, protože je jí typem a velikostí nejblíže.

 


Své jméno Venuše získala podle římské bohyně ztvárňující lásku a mír. Bohyně Venuše je krásná, láskyplná, veselá, radostná, půvabná, rozmarná, hýřivá, svůdná a má „pod palcem“ milostné a citové vztahy všeho druhu. Jako planeta vládne znamení Býka a Vah. Jako kov jí patří měď a den její vlády je pátek. V těchto dnech jsou nejúčinnější všemožná kouzla a magické rituály vztahující se právě ke vztahům, lásce a citům. Co se týče nerostů a drahých kamenů, vliv Venuše podporuje smaragd, akvamarín, safír a korál, z bylinek a květin její vliv nejlépe podpoří meduňka, pomněnka, myrta a například lilie.


Shodou okolností právě Venuše vládne roku 2011. Je to tedy rok lásky, harmonie, štěstí a potěšení z darů těla a ducha. Minulý rok jsme si pod nadvládou Slunce vytvořili jistý dojem o pojmech jako je já, či má jedinečnost a poznali jsme sama sebe. Záleží na nás do jaké míry jsme se naučili si věřit a získali k sobě silné pouto. V tomto roce všechny svoje poznatky zúročíme, dojdeme k výsledkům a můžeme pracovat již na konkrétních změnách, které nám na našem životě a partnerských vztazích nesedí.


Jak se trefně píše na http://www.caduceus.cz/souvislosti/rok-2011-rok-venuse-astrologicky-pohled/:

rok 11 může být také rokem volby, rokem častých a nečekaných zvratů. Naše bdělost a sebevědomí, náš osvícený přístup k životu ještě nejsou zcela jednoznačně zakotveny. Mohou přijít chvíle pochybností a propadů, mohou přijít okamžiky, kdy se ještě do našich myslí budou vracet staré přístupy a tendence.
Dvě jedničky jako dvě možnosti. Soutěska, kterou potřebujeme proplout, než se ocitneme na volném moři Jednoty a Lásky… Naším kompasem budiž schopnost přebývat ve svém srdci, ve spojení se Zdrojem, odvaha rozhodovat se sami za sebe a ze sebe.  Schopnost využít všeho,čemu jsme se předchozích letech naučili. Mluvme srdcem, jednejme srdcem, dýchejme srdcem, milujme a nemůžeme se zmýlit...

Nyní se podívejme na to, co na člověka prozradí to, v jakém domě se při jeho narození Venuše vyskytuje. Napovídá nám, jak se například bude jednotlivec chovat na večírcích, různých společenských akcích.


Venuše v prvním domě


Osoba s Venuší v prvním domě bude vždy atraktivní, milující společnost a ochotný obětovat spoustu času a úsilý do toho, aby dobře působil na ostatní a aby byl oblíbený a milován a protože bývá velmi fyzicky pohledný, nedělá mu to moc velký problém. To ovšem zanechává vliv i na jeho ego, které má tento člověk velmi velké a mnohy má o sobě daleko větší mínění, než by bylo vhodné. Má velký cit pro umění a často se angažuje právě v tomto oboru, ať už ruční výrobou nebo návrhářstvím. V životě bude úspěšný, vyrovnaný a sebevědomý, ale pouze za předpokladu, že bude sám se sebou spokojený a nebude všechno úsilý, které by mohl vložit do nějaké prospěšné činnosti, věnovat jen tomu, aby na sobě vylepšil všelijaké malicherné nedostatky.


Venuše ve druhém domě


Životní úspěch osoby s Venuší ve druhém domě bude závislý na předpokladech jeho partnera. Je sice stejně umělecky založený jako osoba s Venuší v prvním domě, ale místo toho, aby si svojí cestičku ke slávě či naplnění svých cílů dláždil sám, bude nasávat příležitosti z prostředků svého drahého. Tím spíše bude toto pravidlo platit, pokud se jedná o horoskop muže. Nicméně ať se týká muže či ženy, hmotný majetek je pro ně důležitý. Mimo osobního uspokojení z toho že „má na všechno co chce a ne jen na to co potřebuje“ funguje také jako pomyslný rybářský háček na potencionální partnery. Rád se honosí tím, že si může nakupovat luxusní věci a rád jimi ohromuje své okolí.


Venuše ve třetím domě


Člověk s Venuší ve třetím domě je dobrý obchodník, protože dostal do vínku schopnost „ukecat“ i jalovou krávu aby měla tele. Ke každé příležitosti je schopný odvyprávět poutavý příběh, ať už se jedná o narození králova syna, nebo o tom, proč je nebe modré a tráva zelená. V jeho vystupování je jistý podmanivý šarm a tak právě prostřednictvím tohoto svého „umění“ je schopný udělat díru do světa i vytvářet si vztahy, bavit společnost a najít si partnera. Ovšem k negativním vlastnostem tohoto domu jsou sklony k incestnímu chování, na které by si měli tito lidé dát obzvláště pozor.


Venuše ve čtvrtém domě


Ve čtvrtém domě se nacházejí rodilí urovnavači pošramocených vztahů. Mají potřebu mít harmonické vztahy, pohodovou atmosféru a neradi se hádají. Snaží se řešit všechny neshody v klidu a míru pro všechny strany. Pobyt v rozhádaném prostředí je psychicky i fyzicky vyčerpává a tak se snaží bojové fronty co nejdřív uklidnit, nebo se na čas vzdálí, dokud se spory neuklidní. I přesto se ale snaží obě strany vzájemně usmířit a tak někdy jeho život připomíná nekonečný kolotoč Prometheovi snahy osvobodit se z pout aby utekl ostrému zobáku orla, který mu drásá játra z těla. K životnímu vyvrcholení tito lidé dojdou prostřednictvím rodiny a nalezením své vlastní role v ní. Měli by se snažit objevovat své emoce a duševní přirozenost.


Venuše v pátém domě


Lidé s Venuší v pátém domě jsou velmi společenští a mají velmi rádi děti, které je na oplátku velmi obdivují a dokáží s nimi navazovat pevné přátelské vztahy. Ovšem protože berou milostné projevy jako určitý typ sebevyjádření, mohlo by se to negativním vlivem Venuše v tomto domě sklouznout až k pedofilii. Navazování vztahů nedělá tomuto člověku žádné problémy a  ať už u nich vydrží nebo ne, užívá si je naplno. K úspěšnému završení cílů svého životního snažení by měl skrze svého parnera rozvíjet zvládání svých emocí, umění osamostatnit se a vytrvání u svých záměrů.


Venuše v šestém domě


Venuše v šestém domě přináší svému obyvateli velkou fixaci na pracovní prostředí. Tito lidé budou spokojení a sebevědomí v úspěšném pracovním kolektivu, kde mohou rozvíjet své schopnosti. Je ale potřeba, aby bylo prostředí bez konfliktů, protože konkurenci a z toho proudící napětí, špatně snáší. Jakýkoli stres se špatně projeví na jejich zdravotním stavu, proto se snaží se o svou tělesnou schránku starat co nejlépe dokáží. Může to vyvrcholit až v posedlost, kdy si do restaurací nosí vlastní příbory a na veřejný záchod si nosí vlastní toaletní papír, obloží jím celé prkénko a to jen v gumových rukavicích z vlastních zásob. Také se v tomto domě nejčastěji nacházejí vegetariáni, či při negativních vlivech Venuše v tomto domě i bulimici a anorektici. Protože se tito lidé nejčastěji nachází buď v různých zdravotnických zařízeních, nebo v zaměstnání, navazují vztahy právě na těchto místech.


Venuše v sedmém domě


Venuše v sedmém domě dává do vínku svému nositeli šarm, diplomacii a přirozenou přitažlivost. Také ovšem velkou potřebu o ujišťování svého postavení od druhých a masírování ega. Má také sklony k přehánění co se nároků na vztahy týče a následné zklamání, když se tyto ideály nenaplní. Ve vztazích, které díky svému vrozenému šarmu navazuje s až překvapivou lehkostí, hledá pokud možno životní závazky a své partnery si často idealizuje a hledí na ně s nasazenými růžovými brýlemi, což ještě prohlubuje jeho stísněnost, když brýle prasknou a on, byť jen na okamžik, pohlédne realitě do tváře.


Venuše v osmém domě


Osmý dům je nejvíc zaměřený na tělesné potřeby lásky. Právě díky velké potřebě intimnosti tito lidé navazují vztahy nejvíce pomocí sexu či milenecké důvěrnosti. K tomu patří i žárlivost, pokud si není dost jistý partnerem a jeho oddaností. Osoba z osmého venušina domu má sklony rozhazovat majetek a peníze, kvůli vlastní zábavě a tak by se měla naučit vzorné šetřivosti. Také má tendence vyhledávat partnery s jistým společenským postavením a materiálním zabezpečením, aby ho mohli buď mírně vysávat, nebo aby se jeho prostřednictvím dostali k majetku a zisku. Mimo to ovšem také hledají ve vztazích nejenom tělesné uspokojení, ale také věrnost a  oddanost, takže promiskuita se jim většinou vyhýbá.


Venuše v devátém domě


Venuše v devátém domě přináší svému rodákovi velký cit pro filosofii a cizokrajné kultury. Mají velké duchovní založení. Přátelé a vztahy zakládají v různých společenských vrstvách, kde hledají . Čím víc toho ví, tím víc jim roste sebevědomí a tím víc jsou spokojeni sami se sebou. Ke spokojenému životu potřebují partnera s podobným duchovním založením


Venuše v desátém domě


Zde jsou zastoupeni lidé, kteří mají velký vztah k práci, ke kariéře a často se z nich mohou stát workoholici, protože své soukromí často práci podřizují. Mají velkou potřebu toho, aby je ostatní lidé obdivovali a aby si vážili jejich práce, protože jinak jim značně klesá sebevědomí a můžou trpět komplexy méněcenosti. Na svého partnera kladou někdy až přehnaně velké nároky.


Venuše v jedenáctém domě


Lide s venuší v jedenáctém domě mají obzvlášť velkou potřebu pohybovat se v okruhu lidí z vyšší společnosti. Rádi mají pocit, že právě sem patří a patřičně si ho užívají. A také ho využívají. Mají rádi okázalé večírky, kde nad sklenkou dobrého moku probírají „důležité“ životní otázky a dilemata. Mají rádi protekci, ale neberou jí jako samozřejmost a umí si jí vážit.


Venuše ve dvanáctém domě


Dvanáctý dům je nejproblémovější. Člověk s Venuší v tomto domě je plachý, tichý a neumí příliš dobře spracovávat své emoce. Pokud je jeho pokus o navázání vztahu s partnerem neúspěšný, nabouzí ho to k ještě větší snaze. Jedinou cestou jak se od tohoto marného snažení odprostit, je při námluvách nic neočekávat a být uvolněný. Když už se jim podaří někoho pro partnerství získat, jsou mu zcela oddáni a pomáhají mu za jakýchkoli okolností. Potřebují partnera trpělivého, aby byl schopen snášet jejich, někdy až přehnané, reakce.Venuše v Beranu


Berani ve Venuši jsou prchliví, jejich city rychle vzplanou, ale také se rychle oklepou z případných neúspěchů a jsou brzy připraveni znovu se pustit do dalšího vztahu. Nemají rádi komplikované vztahy a jednají vždy upřímně. Nikdy se nezamilovávají tak, aby se z toho zase nemohli oklepat a „jít dál“. Mají sklony k nabádání ostatních k nemravnostem a pokud se jim to podaří, mají škodolibou radost. Berou život, vztahy a lásku jako dobrodružství a dokud má jejich vztah nějaký zajímavý náboj, tak se jí drží. Když ovšem tento náboj ztratí, najdou si jiné, nové, lepší. Protože s nimi odmítnutí nic nedělá a dlouze ho neoplakávají, jsou ve svém lovu za „kořistí“ někdy až dost neúprosní, přímí a drzí. Naštěstí se najdou lidé, které takové chování přitahuje a tak nemají Berani o partnery nouzi.


Venuše v Býku


Býk ve Venuši je smyslný, umělecky založený a mimo jiné potřebuje cítit že je milován. V tomto ohledu mu ale nestačí jednoduché náznaky, ale potřebuje vyloženě slovy chlácholit své ego a masírovat své sebevědomí a to nejenom slovy, ale hlavně tělesnou žádostivostí. Ovšem je tu riziko, že čím víc bude jeho ego masírováno a čím víc bude tělesně žádán, tím víc bude tyto potřeby vyhledávat a žádná náklonost mu nebude dost dobrá.

Rád se obklopuje bohatstvím, dobrým jídlem, pitím a jiným přepychem. Miluje luxusní věci a čím víc, tím líp. Jeho radost ze života závisí na tom, aby byly všechny jeho smysly potěšeny. Do všeho se pouští s gustem, ať už do radostí fyzického stylu, nebo citového. V případě že se zamiluje je ovšem věrný a dokud má zájem o toho jednoho partnera, dalšího nehledá. Ten se ovšem bude muset vypořádat s velkými nároky, které na něj Býk navrší. Pokud nebude spokojený, může být žárlivý a majetnický.


Venuše v Blížencích


Venuše v Blížencích dává svému nositeli zvědavou, zajímavou povahu s potřebou koketovat a udržet své vztahy na zajímavé dráze. Jsou nepředídatelní, nemají rádi stereotyp a ve vztazích vítají svobodu a změnu, ovšem aby bylo možno udržení partnerství, je potřeba, aby byli upřímní a loajální. Mají velký okruh přátel a pokud by byl jejich partner majetnický a snažil se jejich množství omezit, narazil by na silnou zeď, přes kterou nejde přejít. Pokud náš Blíženec bude mít pocit, že je partnerem svazován a utiskován, raději se porozhlédne po někom jiném, což s jeho lehkostí nebude žádný velký problém. Rychle se nadchnou a občas vypadají jako děti pod stromečkem, kdy rozbalí jeden dárek, chvíli si s ním pohrají a když je přestane bavit, vrhnou se k dalšímu.


Venuše v Raku


Rak ve Venuši je velmi zranitelná a citlivá bytost. Tak, jako potřebují lásku a porozumění přijímat od lidí okolo sebe, tak stejně jí potřebují dávat svému okolí. Jejich nutkání dávat lásku je natolik impulsivní, že často zapomínají na to, jestli jí nevydávají příliš mnoho a jestli jí vůbec objekt jejich citů dokáže nebo chce ocenit. Mají silnou potřebu opečovávat a to může být někdy pro partnera dusivé. Pokud mají ovšem pocit, že by jejich city mohly být odmítány, raději se snaží žádné neprojevovat, aby se předešlo případnému zklamání. Často jsou proto sebelítostiví, trudomyslní a trucují. Jeho snem je najít pravou lásku na celý život, o kterou by mohl pečovat a která by i jemu byla bezmezně oddaná. Na rozdíl od Blíženců změny a přelétavost přímo nenávidí a tento strach se může projevit i na jeho zdraví.Venuše ve Lvu


Jako příklad bych zde uvedla toho nejvyššího z nejvyšších. Na našeho nejctěnějšího ředitele Nimrandira se osud usmál a v den jeho narození planeta Venuše zazářila ve znamená Lva.

Každý, kdo ho zná, mi musí dát za pravdu, že je to velmi okouzlující a srdečný muž s úžasným smyslem pro humor a životní hodnoty. Je hrdý na to, co v životě dokázal a na to kým je, což není nic nepochopitelného, protože neznám nikoho lepšího, kdo by jeho stávající povolání vykonával.

Už jen díky této hrdosti na své skutky má chvíle, kdy je rád středem pozornost a rád při tom upotřebí své vrozené schopnosti pro herectví, vypravěčský i bavičský talent. Nevím, jestli je to právě díky Venuši ve Lvu, nebo jestli to podporují i další aspekty, ale ať se pan ředitel prochází kdekoli a jakkoli oblečen (i když nepochybuji že vypadá jako od Shakespeara za jakýchkoli okolností), nejedna mladší či starší sukně se za ním otočí. A jistě to není jen jeho vysokým postavením, ale ze značně velké části jeho zářivou aurou. Už jen z šepotů, co se ozývají z různých koutů hradu, vím, že nejedna slečna se při pohledu na „krále hradu“ zasnila v představách o tom, že právě ony budou jednou obdivovat jeho královskou hlavinku z královské blízkosti. Jsem si jistá, že si toho je pan Nim vědom a jen to zdravě podporuje jeho ego a sebedůvěru.

A jak by měl podle Venuše vypadat poblázněný pan ředitel? Lev by mu měl propůjčovat extrémně romantickou povahu, štědrost, pozornost a neodolatelné kouzlo osobnosti, které k němu jeho vyhlédnutou „Julii“ připoutá. Ovšem dotyčná slečna (jistě už po prvním pohledu zamotaná do lvích sítí) by si měla dát pozor, jestli si pan ředitel jen necvičí své herecké umění.

Pokud by se ovšem některé fialové či mudlí slečně zdařilo a dostala by se tomuhle hrdému Lvovi, s hravou lvíčecí povahou, pod kůži, jakékoli odmítání či nedostatečné projevování obdivu by mohlo vést k těžké a trpké zkušenosti pro našeho Lva, který si vytvořil jistý ideál, který může mít tak vysokou úroveň, že se mu žádná nevyrovná.


Venuše v Panně


Panna je rozená puntičkářka a tak místo toho aby lásku prožívala, tak se snaží jí najít „chemický vzorec“. Má potřebu všechno rozebírat, analyzovat a opatrně rozebírat jádro věci. Tak moc se snaží aby se nespálila, že téměř ani nedá šanci nějakou romantickou lásku prožít. I když se třeba zamiluje, snaží se přimět lásku aby hrála podle jejích pravidel a nesnese pocit, že nevyhovuje jejím plánům. Mohla by dopadnout jako „stará panna“ nebo „starý mládenec“, protože jak víme, láska si hraje podle vlastních pravidel. Vysoce se jí příčí jakákoli ubohost či hrubé zacházení. Pokud si ovšem uvědomí, že láska je křehká a nesnese jakékoli rozebírání, může se jí povést vézt pěkný a zamilovaný vztah.


Venuše ve Vahách


Váhy mají rozvinutou intuici a ve Venuši se to projevuje tak, že má člověk, narozený v tomto znamení ve Venuši silnou empatii. Pokud bude mít o podobě svého partnera jasný cíl, je vysoce pravděpodobné, že takového najde. Má velký smysl pro estetiku a cit vidět „pravou krásu“ člověka. Jediné co si k tomuhle musí naše Váha uvědomit je, že „pravá krása se nachází v oku pozorovatele“ (jak se píše ve výše uvedené knize) a tak jestli její partner zrovna neodpovídá médii rozšiřovanému vzoru krásy, tak to neznamená, že krásný není.

Váhy ve Venuši mají smysl pro šarm a ten si umí zachovat za jakékoli situace, ať je sebetrapnější. Je ohleduplný ke svému okolí a snaží se být pozorný. Má pocit, že tím docílí toho, že předejde konfliktům, které by mohli případně vzniknout a které špatně snáší.


Venuše ve Štíru


Štír ve Venuši má silnou potřebu ovládat druhé a jejich city. Touží po tom mít jejich vědomí pod kontrolou a v nemále případech se jim to i daří, protože jsou dokonalí v umění využívat svůj šarm, sexappeal a všelijaké triky, které za svůj život vymyslí. Pokud má na někoho zálusk, jde za svým cílem téměř bezhlavě, snaží se do dosažení cíle dát všechno co umí a všechny přednosti co mu byly dány. Když se ovšem přeneseme přes tuto touhu vlastnit předmět jejich touhy, zjistíme, že v hloubi duše hledají pravou lásku, která by je donutila dojít cestou k naplnění vlastního osudu. V duši Štíra je mnoho tajemství a je možné, že o některých z nich ani sám neví, protože vždy když je zjistí, raději je zase zahalí mlhou zapomnění.


Venuše ve Střelci


Střelec je takový věčný hledač a jelikož je toto mé postavení Venuše, tak jsem v tomto znamení našla kus sebe. Stejně jako pro Blížence, tak i pro mě je láska dobrodružství a nepamatuji si delší období, kdy bych do někoho zamilovaná nebyla. Obvykle (obzvlášť v době mého ranného mládí) jsem dokonce neměla jen jeden objekt svého zájmu, ale hned několik, kdyby mi to náhodou s někým nevyšlo, nebo mě omrzel. Zadní vrátka tu vždy byly a obávám se, že vždy budou. Nu, ale co člověk nadělá. Láska je jako dálnice. Občas se zastavíte na odpočívadle, ale za čas zase nastartujete motor. Pokud je ovšem odpočívadlo zajímavé, nepředvídatelné a  dostatečně veliké aby mu dalo pocit volného prostoru k dýchání, může se zastávka na něm protáhnout na neurčito.

Střelec ve Venuši je společenský, koketní stejně jako Blíženec, upřímný a tvoří si vlastní ideály, které (pokud si nedá pozor) může považovat za realitu. Má své zásady a i když se můžou lišit od zásad ostatních, nerad je mění.


Venuše v Kozorohu


Na rozdíl od Střelce, Kozoroh ve Venuši své city nedává tak najevo. Je naopak zdrženlivý až bázlivý a v tomto ohledu uzavřený. A to obzvláště v případě, že neví, jestli to druhá strana cití stejně. Pokud se ale do nějakého vztahu ponoří je věrný, ovšem stále si zůstává nejistý. Má silný pocit, že jednou zůstane sám a tak je schopný setrvávat ve vztahu i po vychladnutí jeho citů a to jen proto, aby náhodou nebyl „bez lásky“ a proto, že „se to dělá“.

Venuše v Kozorohu jako by neměla pro pravou lásku a zamilování místo. Spíše se bude angažovat v pracovním prostředí, než aby vyhledával vztah či manželství.


Venuše ve Vodnáři


Vodnáři ve vztazích rádi experimentují. Jelikož jim vůbec nezáleží na tom, co si o nich myslí jejich okolí, je jejich vztah a postoj k lásce mnohdy velmi neobvyklý. Ať už mají tendence vyhledávat parnery v jiných věkových kategoriích, nebo společenských vrstvách, neřídí se kodexy, ale jen svým srdcem, kde mají vlastní pravidla. Je také velmi tolerantní a sympatický, takže si lehko získává přátele. Protože má sklony dávat svému partnerovy velký prostor, měl by si dát pozor na to, aby to nevypadalo jako nezájem. Mimo jiné je velmi důležité, aby se tu láska snoubila s přátelstvím, protože kdyby chybělo jedno nebo druhé, vztah by dlouho nevydržel.


Venuše v Rybách


Ryby jsou podobně jako Raci citlivé, překypují soucitem a bývají útlocitní. Mají silnou potřebu milovat a být milováni, protože jen to naplňuje jejich duši. V životě se jim velmi rychle střídají pocity štěstí v přápadě, že se právě zamilovali a pocity naprostého drtivého zklamání, když zjistili, že věci nejsou tak jak by být měli. Ryby se stále chtějí obětovat za něco nebo za někoho. Jelikož působí jemně a drobně, jsou snadnou obětí lidí, kteří hledají jen pobavení a následně je leklé odhodí na hromadu použitých věcí. Převládá u nich srdce nad rozumem a neumí proti tomu bojovat. Jsou zvyklí na svou mučednickou roli a nezřídka si v ní najdou raději zalíbení, než aby se proti tomu postavili. Milují hudbu, básně, umění a přírodu, kde hledají uvolnění právě ve chvílích největšího zoufalství. Přesně tomuhle odpovídá i moje kamarádka Myška de Krysa. Její smysl pro ničím nepodmíněnou lásku se drží ruku v ruce s komplexem o nenaplněné touze prince na bílém koni. A i když je několikrát shozená ze sedla nějakým takzvaným individuem, který po ní ještě přejde v botách, vždy se zvedne, oklepe, přestojí pár dní se sluchátky hrajícími Roxete zaraženými hluboko v uších a jde dál opět vstříc svému osudu. Miluje všechno živé, pro všechno je ochotná se obětovat, je romantická až za hrob a neoblomná ve své snaze čekat na prince.Předem děkuji za ohodnocení a doufám, že tentokrát se vám moje vypracování bude líbit více než minule :)


S úctou mně vlastní


Monny von SchatzZdroje:


kniha:

Astrologie - praktická příručka


web:

http://astrologie.najdise.cz/planeta-venuse/laska-k-harmonii

http://www.oranzovestranky.cz/view.php?cisloclanku=2006092801

http://radyastrobaby.wz.cz/venuseastr.html

http://www.caduceus.cz/souvislosti/rok-2011-rok-venuse-astrologicky-pohled/

http://mojeastrologie.kafe.cz/cs/prectete-si/milenec-podle-venuse-sms/

http://mojeastrologie.kafe.cz/cs/prectete-si/rok-2011-pod-vladou-venuse/