Student: Larrie Larstonová
Kolej:Havraspár
Školní rok: zima 2012

NumerologieZadané téma: Nejpravděpodobnější datum narození Luny Lovegood v souladu s numerologií
Konzultant: Elle Sutherland
Posudek: Ve své práci jste prokázala, že jste naplno pronikla do tajů čísel, důkazem je vyvolání kruhu NUMERASTRA, které zvládne jen osoba numerologie velmi znalá, avšak není to jediný důvod, proč je Vaše práce více než vynikající. Objekt zájmu jste si výtečně nastudovala, což dokládáte při svých krocích, kdy jste se ke všem poznatkům vracela a dle nich se rozhodovala. Taktéž jste svou práci obohatila o nezbytné poznatky z astrologie, avšak nezastínila jimi podstatu numerologie.

V závěru práce jste výtečný rozborem, kdy jste neopomněla jednotlivá čísla, ať životní, přítomná či chybějící stejně tak jako roviny opět podpořit nastudovanými fakty, prokázala, že Vámi nalezené datum narození je velmi dobře zvoleno a je možná právě tím dnem, kdy magický svět přivítal Lenku Láskorádovu.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

I. ČÁST PRAKTICKÁ - Nalezení data narození Lenky Láskorádové


1. Úvod do problematiky

1.1 Numerologický kodex

1.2 Vytyčení cílu praktické části práce a rámce pro jeho dosažení


2. Plnění požadavků pro zbourání numerologických bariér

2.1 Jinotaj jako magický artefakt

2.2 Rituál otevírání numerologické brány


3. Magický kruh Numerastra


II. ČÁST TEORETICKÁ Věcný rozbor Lenčina předpokládaného data narození


4. Rozbor numerologický

4.1 Výklad dle životního čísla

4.2 Výklad dle roviny vize

4.3 Výklad dle jednotlivých přítomných čísel

4.4 Výklad dle jednotlivých chybějících čísel


5. Prameny


***


Přesné datum narození Luny Lovegood, chcete-li Lenky Láskorádové, není známo, avšak je uváděno, že se tak stalo mezi 1. zářím 1980 a 2. květnem 1981. Ovšem díky J. K. Rowlingové víme, že to jistě bylo v roce 1981, z čehož vyplývá, že se daná osoba jistojistě narodila mezi 1. lednem a 2. květnem 1981. Nastudujte si nejen život Luny Lovegood a za pomoci numerologie stanovte její nejpravděpodobnější datum narození, a každý výběr čísla řádně odůvodněte. Můžete zapojit i astrologii, ovšem jistě víte, že stěžejní je určení za pomoci numerologie.

1. Úvod do problematiky


1.1 Numerologický kodex


Chytlavé, leč záludné zadání, jehož obtížnost pramení hned z principu. Najít neznámé datum narození osoby, s níž se čaroděj nikdy nesetkal, je, jak je známo všem žákům umění věštění z čísel, věc nemožná. Numerologický kodex Cyphris praví, že přesné datum narození je všem vnějším vlivům, osobám i čárům nepřístupné, neboť jde o věc niterní, zcela osobní a každý kouzelník má právo na magickou ochranu takového údaje. Údaje, jenž by v cizích, nepatřičných rukou mohl být zneužit ke zjištění informací o dané osobě, k manipulaci s jeho osobností a k ovlivňování jeho dalších kroků. Údaje, který určuje velkou měrou vrozenou podstatu naší duše. A tak se kolem každého čaroděje ihned po narození vytvoří automatická čarovná ochrana, která ukryje daný číselný údaj do bezpečí nezdolatelného žádným kouzlem, žádnou vychytralostí a žádným násilným činem.


Velký mág Ciferák Numrák jednou pravil, že „čísla jsou cestou do čarodějovy duše“ (RokRazDva), což je základní premisa celého řemesla Věštění z čísel. Pomocí čísel můžeme nad člověkem získat tak silnou magickou moc, že ho dokážeme mít takřka v hrsti. Tak jako Rampelníkovi stačilo znát jediné jméno, aby si podmanil daného člověka, stačí dovedným numerologům znát datum narození.


Kdo z nás se kdy zamyslel nad tím, proč neříkáme datum narození na potkání? „Ahoj, jsem Fifi Magička, narodila jsem se 1.6. 1995 a těší mě, že tě poznávám.“ Nejspíš jen málo z nás zažilo takovou situaci. A mimo mnoho jiných důvodů i proto, že každý z nás má právo na to vyřknout své datum narození sám. Prozradit jej, až teprve uzná za vhodné, že přišel čas na to se o tento údaj podělit. Že zkrátka nebude vadit, když bude dotyčný informovaný mít možnost lozit onomu neznámému v budoucnosti, štrachat se v jeho nejtemnějších obavách, slabostech a zjistit jeho silné stránky.


Pokud by se však i přes to přese všechno nějaký šarlatánský drzoun pokusil kouzlo zlomit a datum narození násilím vyvěštit, se zlou by se potázal. Tak jako mudlové mohou hledat v sutinách hradní zříceniny, jak jen chtějí, ale Bradavice stejně nenajdou, může čaroděj nad zjišťováním neznámého data narození třeba vysedět vajíčko, ale čísla se mu budou i tak stále motat páté přes deváté, myšlenky mu budou zmateně vířit a on nebude schopen nikam jakkoliv pokročit. A pokud je skutečně úporný a bude se i přes tato počáteční varování pokoušet přemoct bariéru dál, magická ochrana mu začne sžírat paměť jako hladový hafoň. Zkrátka komu není rady…


A tak jsem si řekla, že si radši nechám poradit a najdu nějaký zdravější způsob, jak tento problém vyřešit. Hledat Lunu Lovegood v širém kouzelnickém světě, který v dnešní době křižuje sem a tam, aby rozšířila se svým manželem, Rolfem Scamanderem, seznamy magické fauny, mi přišlo jako zadání takřka nemožné. A tak jsem se jala hledat jiné způsoby, jak překonat magickou bariéru. Jak otevřít numerologickou bránu a získat náhled na počátek života té, k níž vzhlíží takřka celé havraspárské havěťstvo.


Zajít do zatuchlých hogwartských historických sutin, které mnohé pamatují a ukrývají spoustu cenných archiválií, mi přišlo jako přesně ten „zdravější způsob“, o kterém jsem uvažovala výše. Trocha toho čerstvého vzduchu a zdravíčka pro plíce přijde vždycky vhod. A Merlin div se, co jsem hledala, jsem i našla.

Umolousaný cár pergamenu držící se horko těžko na samotném konci vazby starého výtisku Kodexu Cyphris, který někdo polil něčím zaručené legálním. Po chvilkovém pulírexování tohoto upatlaného lejstra jsem konečně byla s to přečíst slova, která do něj byla vepsána:


Však pravilž jsi touhák číselnýž

Jenž náležiť v osobu mág tentýž

Jest cestoš jinakoš k zdoláníž

Překážky k níž se poháníš.

Ni skolu ni újmy provádíš

Osoboš jíž nyň naháníš

A souznění myslí nutnoš jest

Bys numera prošel zdárný křest.

Poznání, tak klávoš tvojest zní

Místoš, kde životoš, víroš, duchoš dlí

Trojice magickoš mágoč tvéhož

Tys pochopiv našel čísla jehož.

Když spojeníž na vlnu magickoš vážeš

Mysloš bez vědomí mágoš ´hož tážeš

Otevře bránoš numera zdárně

S cifroš nyň pracujž navýsost tvárně!


Jelikož se nejedná o reportáž ani vyprávění u kolejního krbu, nýbrž o mou závěrečnou absolventskou práci, nebudu více rozebírat, jaké bylo mé zděšení po přečtení nesrozumitelných slov starého jazyka. Jednoduše – velké.


V další části své práce bych ráda přednesla úvahu, kterou jsem se následně zaobírala, a významy, které jsem v textu našla a které mě nasměrovaly k dalšímu kroku v hledání data narození Lenky Láskorádové.


1.2 Vytyčení cíle praktické části práce a rámce pro jeho dosažení


Poté, co jsem si pro intelektuální pobavení svých přátel zapsala antické slovíčko „touhák“, jehož význam jsem pochopila jako „touha“, jsem zauvažovala nad celkovým významem tohoto úryvku. Nepochybně se jednalo o další z možných cest jak otevřít posvátnou numerologickou bránu. Kdesi v kodexu se pojednává o takzvaném magickém kruhu NUMERASTRA, kruhu Nejvyšší Numerologie, kam se dostanou jen vyvolení. Jde o nejkomplexnější a nejpropracovanější magický kruh v dějinách Věštění z čísel, s nímž se údajně skvěle pracuje a který umocňuje věštecké vlastnosti numerologa, který jej právě vyvolal. Tak trochu jsem doufala, že zdolání zlovolného úkolu otevření „brány numera“ se bude počítat do jednoho z vyvolených úkonů, které vyčarují tenhle parádní kroužek, jenž by mi převelice usnadnil práci.


Co jsem ale pochopila z výše uvedeného úryvku, bylo jedno: že je možné navázat jakési myšlenkové spojení, doslova „souznění“ s numerologem vyvolenou osobou, pokud tuto osobu dotyčný dokáže plně poznat, pochopit a napojit se s ní na stejnou vlnu. Jakmile bude navázané toto spojení, podvědomá magická ochrana data narození se otevře a… moment, kde bylo to další slovo… onen mysteriózní „klávoš“, v jehož významu jsem se dopátrala k dnešnímu slovu „klíč“ zneškodní zámky brány numera. Svým způsobem to dává smysl. Jestliže datum narození je bránou do duše člověka, pak klíčem k jejímu otevření je pochopení této duše a naladění na její frekvenci, čímž duše dvou osob samovolně splynou. To znamená, že budu muset Lenku Láskorádovou nejen znát skrz naskrz, ale taky objevit mlhavá blata jejího smýšlení, jejích vzpomínek a její víry.


A podle všeho tak mám učinit na místě, kde se snoubí Lenčin „životoš, víroš a duchoš“, jak radí kodex. Přetěžký úkol. Napadly mě tři možnosti. Jako první by samozřejmě byla možná Bradavická škola, ve které Lenka žila, kde prožívala svou víru a kde spočívala tělem i duchem po dlouhá léta svého studia. Další možností byl její domov, který snad lepším pamětníkem Lenčina života ani být nemůže, kde byla Lence vtisknuta podstata veškeré její víry a kde byl vyformován její duch. Tato možnost mi připadala jako výstižnější a vhodnější. Problémem však bylo, že dům Lenčina otce, jenž byl jejím domovem, již dávno lehl popelem při rozlézání mudlovské populace, která expandovala i za některé z hranic magického světa. A tak přišla do hry třetí možnost. Jinotaj.2. Plnění požadavků pro zbourání numerologických bariér


2.1 Jinotaj jako magický artefakt


Časopis, který již zanikl, ale jehož archivy přetrvaly. Jakožto magický artefakt je toto periodikum mnohem citlivější na to, kdo s ním pracuje. Má, dá se říci, svůj vlastní "život" a tedy i "vzpomínky". V tom časopise je duch Lenky, protože jej utvářel její otec, ona jej stále četla, v pozdějším životě tamtéž i psala a zkrátka tam zanechala svůj "otisk", který v Jinotaji zůstal. Je tam její víra, protože to, o čem Jinotaj psával, je v podstatě psané vyjádření toho, čemu Lenka věří. A je tam její život, protože Luna zkrátka informacemi z Jinotaje žije - není to pro ni jen časopis. Je to tak střelený časopis, že skvěle vystihuje celou podstatu jejího „lenkostřelenkovského“ života.


Tak tedy Jinotaj.


2.2 Rituál otevírání numerologické brány


Po několikadenní snaze se mi podařilo vymoct si povolení a získat přístup k archivům Jinotaje, které nechala Lenka Láskorádová před svým odjezdem do širých lánů magického světa střežit párkem údajně hrozivě vyhlížejících testrálů.


Když jsem zasedla ke stolku mezi ztichlé regály přeplněné Jinotajovými výtisky, jeden z časopisů se automaticky zdvihl z nejbližší police a elegantně přede mne doplachtil. Rozložil se na straně číslo 9, a tak jsem se zvědavě začetla.


*


Staňte se arcimágem Jinotajské magografie!

Že dnes nenabízíme artikl o Vámi oblíbeném tématu? Nevadí! V tomto článku se s Vámi podělíme o zcela originální recepturu nazvanou „Kterak v Jinotaji nalézti čtenářem vyvolené svěžesti!“


Návod je prostý: položte si otevřený Jinotaj na hlavu, hopsejte třikráte kolem místnosti, mávejte hůlkou a volejte „Chropotal žije!“ Pak se zastavte a odříkejte, co Vám přijde na mysl. Kouzlo zaručeně funguje!


*


Potlačila jsem myšlenky obsahující slova jako „hovadina“, „nesmysl“ a „za co Merline“, protože s těmi se daleko nedostanu. Koneckonců, tato procedura byla stejně dokonale pošahaná jako Lovegoodovi, a přiblížit se jim bylo mým cílem. Zamračeně jsem sesunula Jinotaj ze stolu, našla si v přeplněném archivu malý kruhový prostor a položila si periodikum na hlavu… Upřímně doufám, že jsem nebyla první, kdo tu habaďůru vyzkoušel. Co se dělo dále, stačí vydedukovat z výše uvedeného návodu.

Stydět se sama před sebou už chce opravdu hodně trapnou situaci, nicméně utrpení přináší ovoce. Po vykonání rituálu se kolem časopisu rozvířila jemná mlha, a když se z ní Jinotaj opět vynořil, na jeho obálce se skvěl portrét Lenky Láskorádové. A tak jsem se začetla.


Byla jsem svědkem nevídaného. Obklopovaly mne řiditelné švestky pomáhající pochopit neobyčejné jevy, strašibrýle, ředkvičkové záhony pro pěstování náušnic, návody na výrobu náhrdelníku ze zátek od máslového ležáku, neobyčejně obyčejnými předměty… Byla jsem pohlcena blábolivými sekáči, muchlorohými chropotaly, strachopudy a jejich sosáky, škrnami, heliopaty, chorobami typu „pouštivého postižení“ a tisícerým dalším rekvizitářem života Luny Lovegood. Po několika dnech usilovného čtení jsem nebyla s to si představit, že by některý z těchto předmětů či tvorů snad neexistoval. Dávalo to dokonalý smysl. To jen věci mezi nebem a zemí staly se viditelnými.


Bylo sice hezké přečíst si o tvorech, o kterých jsem do té doby četla pouze v citacích slovutné Lenky Láskorádové, a mít pocit, že s ní sdílím o trochu více než jen totožné dvojné iniciály našich jmen. Přesto to však neřešilo můj problém. Časopis jsem již měla několikrát pročtený a spásná myšlenka ne a ne přijít. Seděla jsem mrzutě na podlaze Jinotajských archivů a začala si z časopisu skládat vlaštovku. A jak se opět potvrdilo, na ty největší objevy člověk přijde při těch nejobyčejnějších činnostech. Jako je například skládání ptáčka z papíru.


Když jsem totiž přiložila dva rohy k sobě na stránce o muchlorohém chropotalovi, srdce mi vydechalo jeden úder. To bylo ono! Z přiložených růžků se najednou začal vyloupávat text. Předtím mi stránky časopisu přišly jen pěkně dekorované, ale když je člověk dobře složil k sobě, z dekorací se dala složit slova. A ta slova určitě něco znamenala. A tak jsem přišla k následujícím indiciím:


Muchlorohý chropotal pravil:


Ani oheň ani země

Nekráčejí kouskem ve mně

Ani plamen, ani kvítek

Nejsem žádný zemský skřítek.


Pousmála jsem se. Chropotal jako skřítek skutečně nevypadal. Něco mi ale říkalo, že bych měla skládat dál. A tak jsem přišla na následující.


Na stránce o blábolivém sekáči:


Křen je dobrý, třešně lepší

Intuice všechno zlepší

Když jsou mrazy, mlha vládne

Ve dvou se to lépe táhne.


Strachopud si přisadil:


Jestli váháš, pak si vzpomeň

Kdo je každým citem zlomen

Kdo je přítel, kdo je snivý

Tam i tady, mystik chtivý.


Škrna pronesla:


Vize vede, kněžka trojic

Do vnímání mě teď strojíc

Zleva vpravo, shora dolů

Není čárky, není stvolu.


U heliopata to bylo zas:


Spolu první, ty a já

Třetí si už nezavdá

Bridget Wenlock krát tři není

Nechť upadne v zapomnění.


Mořský červ zas vyřkl:


Čtyři kola u vozu

Nač víc v tomhle povozu?

Třetina ďábla alou pryč

Troje cestičky nyní vztyč.


Krveděsný rozparovač mi po složení dal dohromady slova:


Bříškatí přináší veliké mínusy

Baží po penězích a tropí rámusy.

Dva pupky nevnímej, tam cesta nevede

Finální rozcestí k cíli tě dovede.


Zátky z máslového ležáku po přeskládání sestavily:


Konec je přesporný, baže, což?

Však tuhle otázku sám si slož

Nemysli hlavou, nemysli rozumem

Nechej se ovlivnit nejčistším Neptunem.


Horlivě jsem si mumlala jednotlivá čtyřverší a nadšeně pociťovala, že se posunuji zase o krůček dál. Co na tom, že zatím vůbec nerozumím tomu, co mi ty obludy povídají. Hlavně, že jsem mohla konečně dělat něco jiného než hopsat do kolečka po jedné noze.


Když jsem však dočetla poslední verš, Jinotaj mi vypadl z ruky a z jeho listů se na zem vysypal jakýsi složený pergamen. Do té doby jsem si myslela, že plakáty lze nalézt jen v mudlovských časopisech pro mládežníky. To jsem se ale ošklivě mýlila. Z Jinotaje vylezl plakát mnohem větší než nějaký mudlovský a o to více byl také vyšperkovaný. Byl obrovský, byly na něm nakresleny složité symboly a číslice a … numerologická mřížka. Že by…?


Nenapadlo mě nic lepšího než rozložit pergamen na zemi a hůlkou napsat do numerologické mřížky rok 1981, tedy rok narození Lenky Láskorádové – jediný známý údaj, který jsem o jejím datu měla. Jemné linie na pergamenu zazářily jasně modrou barvou a pak se plakát rozplynul, zatímco pár čísel od země se vznášela jemná, průsvitná matérie ve tvaru linií z pergamenu, čekající na svůj úkol.


Byl to on. Magický kruh Numerastra. Viděla jsem jeho napodobeninu v numerologických učebnicích tolikrát, že to nedokážu ani spočítat. Podařilo se mi otevřít posvátnou numerologickou bránu a vstoupit do jednoho z nejvznešenějších kruhů známých numerologické populaci čarodějnictví. Uf.


3. Magický kruh Numerastra


Nevěděla jsem, jak se má v následující chvíli postupovat. A protože se mi nepodařilo vymyslet nic vznešeného, epického ani velkolepého, jednoduše jsem vstoupila do středu kruhu do místa, kde se nacházela numerologická tabulka. Kruh zasvítil ještě jasněji a jeho okolí potemnělo. Nedokázala jsem už rozpoznat, jestli se nacházím v archivech Jinotaje, na hradě Hogwarts nebo kdekoliv jinde.


Kruh měl tři úrovně a já jsem se zatím dostala pouze do první, na samotný začátek. Z druhé kružnice v magickém kruhu vybíhalo pět segmentů, které dělily druhou úroveň kruhu na pět dílů. V každém byla jedna číslice od 1 do 5 a různorodé magické a dle všeho nejspíš i astrologické symboly, hesla v cizích jazycích a ornamenty neznámých kultur. Bylo to jasné. Tady šlo o volbu jednoho z pěti možných měsíců Lenčina narození.


Byl to nelehký úkol, protože určit, kde má člověk začít uvažovat, bylo kritické pro další vývoj výpočtů. Když už jsem nejspíš hloubala moc dlouho, kruhem to zaševelilo a ozval se překvapivě tichý hlas.


Ani oheň ani země

Nekráčejí kouskem ve mně

Ani plamen, ani kvítek

Nejsem žádný zemský skřítek.


Svraštila jsem obočí. To bylo přece chropotalovo čtyřverší! Takže tohohle se týkaly všechny ty texty? Budou mě provázet v luštění Lunina data narození?


Zaplašila jsem řadu otázek, které se mi vyrojily v hlavě, a soustředila se na text, který mi zněl v uších. Takže na začátek si vypomohu trochou té astrologie. V rozmezí od 1. ledna do 2. května mám dispozici pět znamení – Kozoroha, Vodnáře, Ryby, Berana a Býka. Nápověda týkající se ohně a země bude nepochybně indikovat živly, kterým náleží jednotlivá znamení. Dle muchlorohého chropotala by tedy Lenka neměla být narozena ve znamení ohnivém ani zemním. To mi dávalo smysl. Lenka, věčně s hlavou v oblacích, duchem nepřítomna, volná, svobodná a svá se určitě nenechá spoutat ohnivou náturou plamenných astrologických znamení. Za hlavu jsem tedy hodila Berana, čímž jsem z původních možných 122 dnů narození eliminovala 29 dní (21. březen až 19. duben). A chropotal dále hovořil o živlu zemském. Též mi to dodává smyslu, protože Lenka je všechno, jen ne dívka s nohama na zemi a povahou praktika. Tím jsem přišla o datová rozmezí 1. – 19. ledna (týkající se Kozoroha) a 21. dubna – 2. května (týkající se Býka). A zůstalo mi k dispozici 56 dní Vodnáře a Ryb.


V tuto chvíli jsem věděla, že budu volit mezi znamením vzdušným a vodním a mezi únorem či březnem – dvojkou nebo trojkou do numerologické mřížky. Dvojka značí skromnost, intuici, schopnost vcítit se a pochopit druhého, dualitu a tudíž i harmonii. Trojka zas ztělesňuje činnost mysli, mentální schopnosti a pohotovost, ale i kreativní přístup k činnostem a životu obecně. Přetěžká volba pro někoho, jako je Luna Lovegood. Přemýšlela jsem, co je pro mě u Lenky důležitější, co je pro ni charakterističtější. Je to její kreativita a bystrá mysl, nebo její neuvěřitelná schopnost naladit se na vlnu druhého člověka a vidět to, co jiným zůstává skryto?


Už už jsem se chystala do numerologické mřížky napsat dvojku, protože jsem cítila, že Lenka by mohla být jakkoliv originální a kreativní, ale kdyby nebylo její skromné, citlivé a všímavé povahy, nikdy bychom si ji v koleji tak nezamilovali. Pak jsem si ale ještě vzpomněla na nápovědy Lenčiných bytostí. Tentokrát byl na řadě sekáč:


Křen je dobrý, třešně lepší

Intuice všechno zlepší

Když jsou mrazy, mlha vládne

Ve dvou se to lépe táhne.


Křen? Třešně? Vážně? Opět jsem strávila několik nepříjemných minut uprostřed temnoty v nějakém magickém kruhu, ze kterého jsem mimochodem nevěděla jak ven. Pak mě to konečně napadlo. Křen je třetí ke dvojici a třešně bývají nejčastěji vyobrazovány ve svazečku dvou plodů. Dvojka – únor, trojka – březen? V únoru mrzne obvykle více než v březnu a havraspárský měsíc únor se nazývá mrazen. A že ve dvou se to lépe táhne? Tak to je únorové datum narození naprosto jasnou volbou.


Jelikož jsem se ale ocitala v kruhu Num-Astra, bylo nutné krom měsíční číslice stanovit i finální sluneční znamení Lenky Láskorádové. Ryby totiž protínají únor i březen, takže únorové datum by mohlo být stejně tak Rybí jako Vodnářové. Srdce mě táhlo ke znamení Ryb, věděla jsem ale, že musím postupovat opatrně, protože bych mohla být ovlivněná tím, že ve znamení Ryb jsem se narodila já sama. Opět jsem se snažila Lenku si co nejlépe vykreslit před sebou. Zrekapitulovat si její životní události, její vystupování, chvíle, které jsem s ní prostřednictvím výpovědí rozličných čarodějů zažila. A z toho vyvodit, co je pro mě na Lence důležitější. Vodnáři bývají tak trochu „jiní“, často vysoce originální, s fůrou neotřelých a mnohdy potrhlých nápadů. Mají křehké nitro a vytříbenou intuici, zrovna tak jako Lenka. Naproti tomu Ryby jsou snílci, mají věčně hlavu v oblacích, staví si vzdušné zámky, lákají je nadpřirozené a nevysvětlitelné jevy a mají velmi bujnou fantazii. Zrovna tak jako Lenka. Lenka by se nehodila na Vodnáře, protože Vodnáři jsou neuvěřitelně společenští tvorové, kteří bývají magnetem na hromadu přátel, kteří k nim vzhlíží. Ale nehodila by se ani na Rybu, protože není přecitlivělá a úzkostná a příliš plachá jako přívrženci tohoto znamení. Takže, jaká je správná volba?


Opět – pro Lenku mi přijde charakterističtější její samota a to, že vrstevníky není dobře přijímána. Přecitlivělá není, ale harmonizované Ryby ani tolik být nemusí a samozřejmě záleží na řadě dalších faktorů. A pokud bych se nestrefila, za snahu se hlava snad neutrhne. Konec konců, strachopud má stejný názor jako já a volí znamení Ryb:


Jestli váháš, pak si vzpomeň

Kdo je každým citem zlomen

Kdo je přítel, kdo je snivý

Tam i tady, mystik chtivý.


Vstoupila jsem tedy dramaticky do segmentu značeného pro měsíc únor na část znamení Ryb. Opět se mi zúžily možnosti a zbývalo určit den. Protože Ryby mají únorová data vždy dvojciferná, čekalo mě ještě určení dvou čísel v mřížce, určení správného dnu narození. V nabídce byla data od 20. do 28. února – rok 1981 totiž nebyl přestupný.


Hleděla jsem nyní na numerologickou mřížku v menším kruhu vedle sebe, kde se dopsala číslice dvě. Bylo potřeba uvažovat v mřížce v globálnějším směru. Bylo jasné, že k první dvojce přibude ještě druhá z první části dne narození. Mohla jsem tedy promýšlet významy dalších možných čísel do mřížky nebo znásobení čísel, která už tam jsou. Zatím jsem se ale vůbec nedotkla rovin a protože roviny bývají malými, ale často důležitými komponenty numerologických rozborů, a protože zahrnují větší části mřížek, rozhodla jsem se soustředit se na ně.


Co se týká plných rovin, měla jsem tři možná data, po jejichž zvolení bych doplnila plnou rovinu. Datum 25. února, jímž by se doplnila rovina vášně 2-5-7. Ačkoliv mi Luna přijde emotivně založená, rozhodně mi nepřipadá úporná a ctižádostivá do té míry, že když se zakousne, tak nepustí. Tuto možnost jsem zavrhla. Mohla jsem také zvolit datum 23., což by vytvořilo plnou rovinu myšlení 1-2-3. Pousmála jsem se. Luna dokáže všechno, jen ne se neochvějně soustředit. I když vykonává intenzivně nějakou činnost a vykonává ji dobře, člověk má pocit, že je stále duchem nepřítomna. A pak tu byla možnost 27. dne, roviny energie 7-8-9. Těkaví, činorodí lidé, kteří mají tendence k tomu být sevření. Ne, taková éterická Luna není. Plné roviny jsem tedy mohla zavrhnout a s nimi i data 23., 25. a 27. února.


Pro kontrolu jsem se zaposlouchala, co mi praví nápověda Lenčiných tvorů. Ozvala se maličká škrna:


Vize vede, kněžka trojic

Do vnímání mě teď strojíc

Zleva vpravo, shora dolů

Není čárky, není stvolu.

Výborně, škrna vůbec nehovoří o plných rovinách, pokud mě nešálí mysl. Jde jí o prázdnou rovinu vize 3-5-7, což vylučuje přesně ta čísla, která jsem eliminovala v rámci plných rovin. Zamyslela jsem se nad prázdnou rovinou vize. Velkoryrost, vnímavost, emoční síla a odvaha, velká citlivost vůči věcem, jež mají nastat. Silné pouto k vlastním ideálům a „vizím“ jako takovým. To je přesná Lenka Láskorádová.


Než jsem se stihla vzpamatovat ze svého nadšení, kruh už na mě ševelil další ze svých nápověd.


Spolu první, ty a já

Třetí si už nezavdá

Bridget Wenlock krát tři není

Nechť upadne v zapomnění.


Bridget Wenlock? To jméno mi něco říká… To byla ta ženština, magická počtářka a jedna z prvních numeroložek, která vynalezla magické vlastnosti číslice 7! Bridget Wenlock krát tři… 21? Takže 21. den to není, protože kdyby byl, má Lenka v mřížce už tři jedničky a tři jedničky značí problematické rozhodování a přílišné zaobírání se vlastními problémy. To mi na Lenku stejně nesedí, Lenka je se sebou poměrně hodně vyrovnaná a na práci má větší ptákoviny než dloubat se v nějakém rozhodování. Takže nám jako možnost zbývá 20., 22., 24., 26. a 28. únor. Datum 22. se mi nelíbí. Tři dvojky v mřížce značí extremitu a výkyvy ve společenskosti – v jednu chvíli chuť být obklopen hromadou lidí, v jinou zas být naprosto o samotě. K tomu se přidružují emoční potíže a velké emoční výbuchy pocitů všeho druhu. Ačkoliv Lenka prostě odvrátí pozornost od hovoru, když ji zaujme něco jiného, nemyslím si, že by se to dalo hodnotit jako chuť být mezi lidmi a zničehonic chuť být sama. Spíš jde o jakousi roztroušenou pozornost, zasněnost.


A mořský červ mi horlivě přikyvoval.


Čtyři kola u vozu

Nač víc v tomhle povozu?

Třetina ďábla alou pryč

Troje cestičky nyní vztyč.


Třetina ďábla – 666 je 222, tedy 22. února, pokud chápu dobře. Takže pokud se nemýlím ani já ani mořský červ, Lenka nebude mít v mřížce ani toto datum narození. A stejně tak se může vyloučit datum narození 20. února, protože dvojka znásobuje vliv čísla, které jí předchází, což je též číslice dva a jak praví červ – „čtyři kola u vozu, nač víc v tomhle povozu“. Stejné důvody, stejná eliminace.


Než jsem se stihla zamyslet nad dalším číslem, kruhem Numerastra otřásal skřípavý hlas krveděsného rozparovače, někdejší zbraně Korneliuse Popletala.


Bříškatí přináší veliké mínusy

Baží po penězích a tropí rámusy.

Dva pupky nevnímej, tam cesta nevede

Finální rozcestí k cíli tě dovede.


Bříškatá číslovka se dvěma pupky je mezi čtyřkou, šestkou a osmičkou už jen právě osma. Kdyby bylo datum 28. února, Lenka by měla v mřížce dvě osmičky. Dvě osmičky v sobě nesou velké množství negativity a pesimistického přístupu, jsou hodně orientovány na materiálno a mají nedostatek rovnováhy. Nic z toho Lenčině povaze neodpovídá, tedy opět další škrt.


A zbývají poslední dvě data, velký duel mezi 24. a 26. únorem. Těžká volba. Rychle jsem v mysli kalkulovala. 24. únor by Luně přisuzoval ideální životní číslo 9, které ji vystihuje dle mého asi nejlépe ze všech životních čísel numerologie. Odsouvá stranou materiálno, soustřeďuje se na abstraktní pojmy, jako jsou pravda, přátelé a láska a má idealistickou povahu. Jde o osobu s vysokou mentální energií, bystrou myslí a zodpovědným přístupem. A zejména – pevný kontakt s cizími zeměmi a časté cestování, které Lenka prokazuje zvláště v posledních letech během cestování se svým manželem a vyhledáváním nových druhů magických zvířat. 24. den narození je také Den Přívětivosti, který značí osobu příjemnou, kamarádskou a velkorysou. Hovoří o harmonii, vyváženosti, balanci. O určité míře organizátorských schopností, které Lenka vykazovala po odchodu Harryho, Rona a Hermiony ze školy, když spolu s Ginny a Nevillem stála v čele Brumbálovy armády. Nevýhodou tohoto data je pak přítomná číslice čtyři, která do života zanáší Luně notnou dávku praktičnosti, kterou ona pozbývá. A zároveň chybějící číslice šest, která značí nedostatek harmonie a vyváženosti. A Luně dle všeho balanc v životě zas až tak nechybí.


Naproti tomu 26. únor má pro Lenku velice nevhodné životní číslo 11. Životná čísla 11 a 22 vždycky poukazují na určitou neodolatelnost a zároveň na určitou vysokou problémovost. V případě jedenáctky jde o vysokou míru inspirace a tvořivosti, ale kamenem úrazu se stává tendence k emocionálním otřesům, netolerance vůči druhým lidem, jejich nepochopení a netrpělivost, tvrdohlavost a nevrlost vůči okolí. To je něco, co s Lunou hodně silně nekoresponduje. 26. den narození, Den Průraznosti, by se k Luně dal v jistých ohledech (laskavost, nezávislost, citlivost, řešení problémů druhých ad.) přirovnat, ale naráží poměrně tvrdě ve dvou aspektech – diplomatičnosti a kariérismu. Lenka sice ví, kdy a co říct v horké chvilce, ale jak by mnozí řekli, bývá často až „trapně upřímná“. O to lépe dokáže potěšit milým slovem, když například utěšuje Harryho po smrti kmotra Siriuse, právě proto, že je tak bezprostřední a její slova mají nějakým způsobem větší váhu než slova těch, kteří je vypouští jako fráze. A dle mého Lenka není ani kariéristka – je spíše zcela ponořena do své práce, kterou dělá pro práci samotnou spíš než pro uznání, které by za ni obdržela. A takové uznání jde s kariérismem ruku v ruce.

Velkou výhodou 26. února je ovšem chybějící čtyřka, která značí hlavu v oblacích a nelpění na materiálních záležitostech.


Na hodinách Numerologie nám bylo vždy kladeno na srdce, že není možné brát každý aspekt numerologického rozboru zvlášť, ale že je nutné rozbor dokončit celý a podívat se, které charakterové vlastnosti se opakují, které se vylučují a které tím pádem mají větší či menší váhu.


Poslední nápověda z přeskládaných zátek máslového ležáku navíc praví:


Konec je přesporný, baže, což?

Však tuhle otázku sám si slož

Nemysli hlavou, nemysli rozumem

Nechej se ovlivnit nejčistším Neptunem.


Tedy krom toho, že je mým úkolem hledět na rozbor jako na celek, mám se v tomto případě rozhodovat intuitivně. Ostatně tak, jako by to nejspíš udělala Lenka.


A moje intuitivní předtucha hádá, že jedno z nejpravděpodobnějších dat narození Lenky Scamander, rozené Láskorádové, je


24. 2. 1981


II. ČÁST TEORETICKÁ – Věcný rozbor Lenčina předpokládaného data narození


Závěrem bych ráda v co nejmožnější stručnosti pojednala o rozboru Lenčina data narození.


4. Rozbor numerologický


Stěžejním oborem mého conscientia je Numerologie, a tak, ačkoliv jsem již řadu významů diskutovala v části praktické, ráda bych sjednotila celkový rozbor jednotlivých čísel a číselných seskupení v mřížce Lenky Láskorádové.


4.1 Výklad dle životního čísla


ŽIVOTNÍ ČÍSLO 9


Devítkaři jsou lidé nemateriálně založení, jejichž hlavními hodnotami, jak jsem již zmiňovala, je šlechetné trio - pravda, láska a přátelství. Dá se tedy dost dobře usoudit, že devítka bude značit člověka, který nebude mít problém podat druhým pomocnou ruku a jehož bohatě naplní pocit, že jeho blízcí jsou v pořádku. Jsou to lidé, kteří si, dle legendárních výpovědí mnoha věštců z čísel, neuvědomují svoji moudrost, a proto působí často velice neposkvrněně, velice čistě a skromně. Důležitým aspektem životního čísla 9 je kontakt se zahraničím - buď častá vycestování, nebo zkrátka určitý způsob komunikace s cizími prostředími.


Lence životní devítka poměrně sedí. Na materiální hodnoty nedbá, alespoň to nikdy nebylo naznačeno. Většinou se zaobírá věci duchovního založení. Pravda je jí blízká a jelikož je do jisté míry idealistická, baží po spravedlnosti a pravdě více než běžní kouzelníci. Vzpomeňme si například na poselství Harryho Pottera o návratu Pána Zla, kdy Lenka stala tváří v tvář Harrymu, aby mu řekla, že ona a její otce tomuto poselství věří, považují jej za pravdivé a budou za Harrym neochvějně stát a podporovat ho.


Lenka ráda pomáhá druhým, ale svým velice nenuceným způsobem, do kterého se promítá i její nezpochybnitelná moudrost, o které pravděpodobně nemá nijak velkou představu. Připomeňme si pro změnu rozjímání setkání s Harrym v jeho pátém ročníku, kdy s Lenkou byli v lese sledovat testrály. Nebýt Lenky, Harry by se možná nadále izoloval od svých přátel a stával se proti Pánu Zla zranitelnějším. Nebo po smrti Harryho kmotra Siriuse Blacka, kdy proběhl Harryho hovor s Lenkou, která jediná byla schopná pochopit jeho situaci a ukonejšit ho svým upřímným slovem. V této situaci obzvlášť se ukázala Lenčina vyrovnanost a harmonie. Lenka se nevzrušuje tím, že si z ní ostatní dělají legraci, schovávají jí věci a přezdívají jí "Střelenka". Bere to s úsměvem, jako by sledovala děti, kterak si hrají a handrkují se v jarním odpoledni na školním pískovišti. K ukončení myšlenky však - Lenka dokáže podat pomocnou ruku, ale takovým krásně "nevlezlým" způsobem ve chvíli, kdy vycítí, že člověk stojící vedle ní to potřebuje, ale explicitně si o pomoc neřekne.


Co se týče komunikace se zahraničím, již jsem hovořila o tom, že v dospělosti Lenka údajně cestuje se svým manželem Rolfem Scamanderem, aby rozšířila poznatky kouzelnického společenství v oblasti kouzelných tvorů.


4.2 Výklad dle roviny vize


ROVINA VIZE 3-5-7


Bylo již pojednáno výše, takže skutečně ve zkratce - schopnost vidět daleko dopředu, mít velice vytříbené vize, opětovný idealismus, vnímavost a velkorysost. Takový člověk oplývá vysokou dávkou intuice, kterou také hojně využívá. Čiší z něj obrovský klid a pokoj. Je vnímavý vůči nadpřirozeným jevům, zdatný ve věštění a jiných nadpozemských praktikách, zdařile interpretuje svoje sny a je odvážný.


Lenčina hluboká víra v tolik nadpozemských věcí, jevů a bytostí jí napomáhá ve vytvoření vytříbené vize daleké budoucnosti. Tentokrát připomenu výpravu na Odbor záhad Ministerstva kouzel, kde slyšela s Harrym hlasy za tajuplným závěsem smrti. Později v rozhovoru s Harrym probírala, že ví, že jednou se se svou maminkou znovu setká a že ony tajemné hlasy byli blízcí zesnulí, kteří stáli jen kousek od nich. Z jejích úst zněla tato víra jako nalinkovaná budoucnost, ke které směřuje jedna jasná cesta. Stejně tak dokázala předvídat, co by se stalo, kdyby se Harry ve svém 5. ročníku nadále izoloval od svých přátel.


Odvaha Lence nechybí. Když byla vězněna Pánem Zla v domu Malfoyových, nikdy neukázala bázlivost a naopak byla ještě oporou pro churavějícího pana Ollivandera. Ron se dokonce poté, co jeho, Harryho a Hermionu zradil Lenčin otec, Xenofilius Láskorád, a chtěl je prodat Pánovi Zla výměnou za vězněnou Lenku, zmínil, že Lenka je "houževnatá, mnohem houževnatější, než by se mohlo zdát" a že je mnohem odvážnější než její otec. Lenka skutečně nezaváhala. Se svou bezprostředností, vnitřním klidem a harmonizovanou povahou brala s klidem všechny překážky, které na ni čekaly na Ministerstvu kouzel i později ve vězení v domě Malfoyových.


4.3 Výklad dle jednotlivých přítomných čísel


ČÍSLO 1 - 2x


Jednička je symbolem komunikace s druhými a vyjadřování pocitů. Jsou-li v mřížce jedničky dvě, člověk nemá problém s vyjadřováním toho, jak se cítí. O své pocity se potřebuje dělit a je to jedna z jeho základních potřeb, aby byly vyslyšeny.


Na Lenku tento popis sedí pouze částečně. Nemá potíže vyjadřovat, jak se cítí; již jsem hovořila o její věčné upřímnosti, někdy až přílišné přímočarosti, kterou si neuvědomuje, protože je zkrátka v její přirozenosti a protože Lenka je myslí věčně někde jinde, i když zároveň dokáže být velice přítomná. Možná že v tomto by se dala promítnout ona potřeba své pocity sdělit, nicméně nemyslím si, že by měla utkvělou potřebu někomu na potkání vylévat srdíčko a být stále ujišťována, jak ji všichni mají rádi.


ČÍSLO 2 - 2X


Jak bylo zmíněno výše, dvojka charakterizuje intuici a empatii, tedy schopnost vcítit se a pochopit druhého. Dvojkaři mají jakýsi radar na zachycení pocitů ostatních lidí. Lidé se dvěma dvojkami mají tuto schopnost ještě umocněnou a dokážou rozpoznat náladu, rozpoložení i smýšlení daného člověka, aniž by dotyčný musel promluvit. Dokáží naslouchat, číst mezi řádky a "poslouchat mezi slovy" - odhalit pravý význam toho, o čem dotyčný mluví. Je třeba, aby si takoví lidé dávali pozor na přehlcení "cizími" emocemi a nepodlehli emočnímu nátlaku.


U Lenky se toto jednoznačně projevuje u výstupů s Harrym, který si nevědomky přichází pro útěchu, protože mu s Lenkou je dobře. Lenka vždy spolehlivě pozná, jak se Harry cítí, co právě potřebuje a jak mu pomoct. Co se týká onoho pozoru před emočním nátlakem - Lenka má v tomto směru obrovskou výhodu. Jednou nohou je stále ve svém nadpozemském světě, tedy nic pozemského ji nemůže zviklat. A je jedno, jestli jde o komentátorství famfrpálového zápasu, při kterém místo děje na hřišti komentuje kvalitu denního počasí, nebo o tvrdý boj na Odboru záhad, kdy po ní Smrtijedi metají kletby. A tato neschopnost nechat se zviklat platí i na většinu emočních tlaků, což rozhodně neznamená, že by Lenka byla z kamene (to by neřekl nikdo, kdo četl záznam z její účasti na pohřbu skřítka Dobbyho). Právě naopak. Pouze se dokáže s přijatými emocemi vyrovnávat.


ČÍSLO 4


Ona nešťastná praktičnost. Jde o lidi, jimž musí věci dávat smysl, jsou praktičtí a realističtí a dobří organizátoři.


Lenka až na jistou míru organizátorských schopností neoplývá větší měrou žádných z výše uvedených vlastností.


ČÍSLO 8

Osmička hovoří o logice, logickém uvažování a o karmě, tedy balanci a rovnováze. Jde o lidi usilující o životní harmonii, s dobrou organizací času, potřebou logického vysvětlení a přesné struktury myšlení.


Osmička s Lenkou koresponduje částečně. Jako by Lenka úlohy, které jí osmička do života přichystala, již dávno zvládla a dosáhla vytoužené harmonie a klidu. Lenka podle mě nebazíruje na každé logické součástce nějakého tvrzení - jak by také mohla, se svým volnomyšlenkářským, bohémským přístupem k životu. Naopak, Lenčina mysl je velice otevřená a v tomto směru se s osmičkou rozhodně neshoduje.


ČÍSLO 9


Nu a klasické, všem povinné číslo 9 hovořící o duchovnu a analytických schopnostech.


Analytické schopnosti jdou u Lenky ruku v ruce s osmičkovou logikou, kterou uplatňuje ve svém havraspárském působení. Byla to ona, kdo po krátkém zamyšlení rozlouskla hádanku havraspárského klepadla, když se s Harrym chtěli dostat do kolejní místnosti, aby se podívali na diadém. A duchovno bylo v Lenčině případě omíláno v této práci již několikráte, tudíž netřeba zdůrazňovat, jak rozvinuté v její osobnosti je.


4.4 Výklad dle jednotlivých chybějících čísel


CHYBĚJÍCÍ 3

Jde o lidi, kteří neprahnou po velkých společenských událostech, ale ani se jich nijak nestraní. Zkrátka si docela dobře vystačí v malé skupince lidí, popřípadě úplně o samotě. Mluvíme zde o lidech, kteří nechávají své myšlenky volně plynout, dávají si s nimi na čas a potřebují se na jejich utřídění více soustředit.


Trojka je u Lenky poměrně výrazná. Když ji ostatní vyčleňovali z kolektivu, byla často viděna sama. Přesto však věřím tomu, že ačkoliv toužila po několika dobrých přátelích (viz její kresby a nápisy přátel na zdech pokoje v Láskorádovském domě), nebylo jejím cílem nikdy stanout ve středu pozornosti, kde bude v obrovské skupině lidí, v plném ruchu dění a života. Byla sama, ale ne osamělá. Vyrovnaná sama se sebou, spokojená ve svém světě, do kterého s radostí zvala kouzelníky, jenž jí byli blízcí.


CHYBĚJÍCÍ 5


Jde o lidi, kteří nemají velkou míru vůle, potřebují nějakou větší motivaci, která jim nedovolí povolit v dosahování stanoveného cíle. Mají tendenci zanechat svých snah, když vyvstanou větší těžkosti. Jde tedy o to pracovat na své výdrži a cílevědomosti.


Lenka je ve své bohémské povaze dosti vzletná a éterická. Na vše nahlíží s fascinujícíma očima malého dítěte, ale moudrou myslí vyspělé čarodějky. Je ve svých myšlenkách dost přelétavá, často plácne jen tak něco zničehonic, protože ji to právě napadlo a pořádně se nesoustředí. Proč taky hloubat zdlouhavě nad nějakou myšlenkou, když ochutnat více těch nejlepších plodů je mnohem zajímavější?


V pravém slova smyslu však Lence tento popis příliš neodpovídá.


CHYBĚJÍCÍ 6


Chybějící šest je velkým kamenem úrazu data narození 24. února 1981. Jde o postrádání harmonie a porozumění, což je přesný opak Lenčiny povahy. Je možné, že v jejím životě naznačuje pouze některé těžkosti v rovnováze. Navíc je potřeba soustředit se na to, že v řadě jiných případů se Lenčina harmonizace potvrzuje, tudíž by se do jisté míry mohl tento aspekt rozboru vyloučit. Nicméně něco indikuje a mohlo by právě jít i o onu potřebu vytříbit balanci, které už Lenka dosáhla.


CHYBĚJÍCÍ 7

Další kámen úrazu 24. února - absence ochoty pomáhat. Jde o lidi, kteří se soustředí spíše na sebe a dokážou být sebestřední. To mi nesedí příliš na Lenku. Možná je někdy příliš zakousnutá do svého vypracovaného fantaskního světa, nicméně neochotu pomoct si u ní nevybavuji.


5. Prameny

Jednička, První. Aritmomantie pro mírně pokročilé. Prasinky: nakl. Ciferník, 1878

Numrák, Ciferák. Věštění z čísel v kostce. Hůrka: nakl. Ježibabec, RokRazDva

Magošský, Sedmin. Numerologie pro 7. ročník. Londýn: nakl. Kaňour, 1545

Šanová, Anna. Nové arkánum numerologie. Fontána, 2003

Výborňoš, Zdrojoš. Dostupňoš z: http://numerologie.najdise.cz/

***


Závěrem své práce bych ráda poděkovala té, jež nade mnou bděla dlouhá léta a dlouhé hodiny mého studia numerologie, jež byla inspirující i povzbuzující zároveň, jež udělala zázraky a vytvořila z číselného neandrtálce počtáře od jedné do devíti, jež měla svatou trpělivost, toleranci, pevné nervy a mnoho kávy při čtení sáhodlouhých příspěvků, jakož i sáhodlouhých omluv. Madame Elle, děkuji za skvělé rady, poznatky a vyčerpávající péči, kterou jste mi věnovala v průběhu let, která jsme spolu strávily.

Larrie Larstonová