Student: Bilkis Blight
Kolej:Nebelvír
Školní rok: zima 2012

Karty LenormandZadané téma: Návrh vlastní sady karet Lenormand
Konzultant: Mintaka Orionis
Posudek: Slečna Bilkis Blight se náročného úkolu - vytvoření vlastních karet Lenormand zhostila naprosto skvěle. Předně je nutné ocenit, kolik času práci věnovala, nebylo to opravdu jednoduché a za odpoledne zvládnutelné téma. To je jedna pochvala hned na úvod a hned budu přidávat další. U jednotlivých karet také stručně vysvětlila zvolenou symboliku, což je značně nad rámec povinností, ale nesmírně to pomáhá ozřejmit její myšlenkové pochody. Jedno je jasné, slečna Bilkis kartám Lenormand skutečně rozumí a dokonale je chápe, jinak by nebyla tak skvělou sadu schopna vytvořit. Není to totiž jen opakování toho, co jsme probrali, ale je potřeba vlastní náhled, invence, fantazie, vlastní zkušenost a vlastní uchopení karet.

K jednotlivým kartám:
U karty Jezdec se mi líbí zvolené symboly, z karty je cítit pohyb i jistá elegance.
U Jetele oceňuji stopky a ohňostroj, nejsou to běžně používané karetní symboly, přesto dokonale k této kartě sedí. Navíc je to celé kompozičně velice zdařilé.
U Lodě se mi líbí zvolená barevnost i historická stabilní loď. Ano, karta značí reálné plány, přesto tam je i trocha snění.
Dům na mě působí díky zvolené barevnosti a siluetám trochu smutně, ale symbolicky může být, uzel je velice inovativní!
Strom je ztvárněn pro mě celkem klasicky, neshledávám tu z mého pohledu nic překvapivého, veškerá užitá symbolika odpovídá.
U Mraků mi výtvarně nesedí světlý výřez v rohu, kdyby nebyl geometrický, byl by dokonalý. Symbolicky je ale zvolen správně.
U Hada se mi líbí netradiční pojetí a užité symboly, ačkoli mi tam trochu chybí význam průtahů, komplikací, kluzkosti atd., ale odvodit se samozřejmě vše dá!
Rakev mi ve Vašem případě nepřipadá vůbec depresivní. Nevidím tam konec, ale spíše onu transformaci, přerod. Skvělé, skvělé! Fénix sem určitě patří.
Kytice je prostě krásná, víc psát netřeba.
Kosa se mi líbí laděním do šedi a užitím pár výrazných barev. Zajímavé, působivé.
Metly. Jak mě neděsila Vaše Rakev, tak Pruty mě děsí. Jsou pro mě plné násilí, bolesti atd. Já sama je chápu obvykle ne tak negativně. Je to i karta přímé komunikace, u Vás je na můj vkus moc negativní a bolestné, ale výtvarně nádherné.
Práci jsou ve Vašem podání něžní partneři i stresy. Super!
Dítě je krásné svojí veselou barevností.
Liška je dokonalá – potvora jedna. Dokonce je i naznačeno, kam se dívá, super!
Medvěd mě pobavil činkou, ale určitě k němu taky patří.
Hvězdy se mi ve Vašem provedení líbí svým chladem i klidem, který z nich jde. Ukazují malost člověka a velikost a sílu vesmíru.
Čáp se mi líbí i „hliněným“ uzemněním.
U Psa mi trochu vadí pouta, ta já osobně vidím spíše u Kotvy, jinak bez námitek. U Psa to bývá maximálně citová připoutanost.
Pár symboly jste u karty Věž představila mnoho významových poloh této karty. To velmi oceňuji.
U Zahrady se mi opět líbí hlavně barevné ladění. Vystihuje to celou náladu karty.
Hora je velice těžká karta na zpracování. Symboly jste na ni zvolila dobře, oceňuji hlavně tu slepou ulici, i když výtvarně se mi tam moc nelíbí.
Rozcestí s ukazatelem i váhy jsou odpovídající symboly této karty.
Myši jste vytvořila opravdu nechutné a špinavé, přesně takové Myši jsou. Morový sloup v pozadí je výborný nápad.
Srdce na mě působí ve Vašem pojetí hrozně povrchně. Chybí mi tam výraz citu, lásky. Ale ono je u banálních karet hrozně těžké je vymyslet, aby měly hloubku a neuvázly na povrchu. Vím, o čem mluvím.
Prsten je brilantní.
Kniha se mi líbí celkově. Ono zlaté pozadí i to, že „máme pod čepicí“.
U Dopisu jste krásně propojila starodávný i moderní materiál, velice povedená karta.
Romantické pojetí Pána i Dámy se mi moc líbí, stejně jako zcela jasné symboly kolem nich.
Lilie je pro mě jednou z Vašich nejpůsobivějších karet, opravdu mě z ní mrazí (v tom nejlepším slova smyslu). A církevní symboly tam mně osobně padnou velice dobře. Je tam ta „pálivá“ studenost, tedy podstata karty.
Slunce je krásné barevně, teplé, pozitivní, je to vítěz.
Měsíc se mi opět velice líbí hlavně pro svoji všeříkající tajemnou barevnost (stejně jako Lilie).
Klíč je ve vašem pojetí docela ponurý, já ho vidím spíše ve zlaté jako majetek, hodnoty, materiálno.
U Ryb se přímo nabízí ryba, peníze a voda. Máte to hezky poskládané do celku.
U Kotvy mě překvapila bílá barva, ale nevadí mi, může být. Jen ta pouta bych asi volila jiná. Tato působí, že jsou jen na ozdobu, přitom pouta Kotvy jsou velice pevná. Mohou to být závislosti apod.
Kříž. Jj, vykřičník je dobrá volba. Koneckonců i ten plačící anděl má hlubší význam – ve smyslu rány osudu apod.

Celkově Vaši práci hodnotím jako „výjimečně výjimečnou“ a veškeré drobné výtky, které jsem sem napsala, berte jen jako kosmetické „vady“ na kráse. Znovu připomínám, že jste zvládla pochopit podstatu karet, dokázala jste je esteticky zpracovat a tomu všemu dát celkový rám, jednotnou koncepci. To opravdu není málo!

Jako téma k diskuzi bych navrhovala otázku, zda byste s těmito kartami chtěla skutečně v praxi vykládat. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že ačkoli jsem si také svoji sadu karet vytvořila, tak ty „klasické“ na mě mluví mnohem lépe, hlavně ve velké tabuli apod.

A dále by mě zajímalo, jaká Vaše karta(y) se Vám líbí nejvíc a jaká nejméně? Proč?
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Vytvořit vlastní sadu karet Lenormand pro mě byla poměrně velká výzva. A také velká zkušenost. Myslím, že dříve nebo později by si měl svou vlastní sadu vytvořit každý kartář, aby karty vyjadřovaly jeho pocity a jeho osobnost. A aby ukazovaly to, co je mu na kartě nejbližší a co pokládá za nejzásadnější.


Vlastní sada:

Karty bychom podle barevného schématu mohli rozdělit do několika skupin - jasné, neutrální a temné. Dále je možno je ještě dělit na chladné a teplé. Žádná z karet ale nemá jen světlou nebo jen temnou stránku, i když tak může na první pohled vypadat. Není podle mě ale příliš důležité to do symboliky karty zakomponovat jako spíše uvědomovat si to i tváří v tvář kartě laděné do té či oné barvy. Proto je u některých karet o barvéch a celkovém ladění karty zmínka a u některých ne.

Pro své karty jsem zvolila jako jednotící prvek fialovou barvu, která je velmi elegantní. Zároveň se můžeme u mudlů dočíst, že je barvou mystickou, symbolem spirituality, duchovna a také srdečnosti. Proto jsem na kartách použila fialovou barvu na rámeček, písmo i rubovou stranu karet. Písmo jsem vybírala podle osobních sympatií, chtěla jsem něco zdobného, ale ne příliš složitého. Jiný význam ale na kartách nemá. Symboly piket, běžně používané na kartách Lenormand, nejsou v mé sadě zastoupeny, protože s nimi nepracuji.

Rub:

2i - image hosting zdarma
Rubová strana karet má také svůj vlastní význam. O barvě jsem již napsala. Navíc jsem se snažila použitím vzoru a několika odstínů barvy vytvořit dojem pohybu, opticky kartu rozpohybovat a zároveň jí dodat nádech tajemna - něco, co by nutilo člověka po ní sáhnout a otočit.

Jezdec:

2i - image hosting zdarma

Přírodní prosvětlené pozadí – příchod, aktivita

Šachový jezdec – strategie, logické myšlení, které mám s touto kartou také spojené

Noviny, pouzdro na depeše – zprávy, novinky

Silueta jezdce – muž, sportovec

„stínování“ siluety – pohyb

Jetel:

2i - image hosting zdarma

Pozadí s ohňostrojem – radost, oslava, ale i pomíjivost, připomínka, že nic netrvá věčně

Čtyřlístek – jmenovatel karty, štěstí

Slon – pro štěstí

Klika – asociace: „má kliku“ – má štěstí

Stopky – náhle, rychle, krátký časový úsek

Loď:

2i - image hosting zdarma

Středověká loď – objevitelka, přiváží bohatství, zboží, značí úspěch, cestování

Molo a moře – loď se musí někam vracet, někde přistát, někam dorazit

Cílové vlaječky – loď je karta plánování, přibližování se k cíli a úspěchu

Truhla – bohatství, poklady, kořist

Dům:

2i - image hosting zdarma

Travnaté pozadí – domácké prostředí

Obrysy domu – samotný jmenovatel karty – dům, stavba, něco, co má základy

Lano s uzlem – pevné pouto, spojení s domovem a rodinou

Rodina s dětmi – rodina, rodinné vztahy, vazby a city

Strom:

2i - image hosting zdarma

Samotný strom – to je výdrž, stabilita, kořeny a růst, také cyklus – strom se v pravidelných intervalech mění

Boty – život, růst a vývoj, proto jsou použity dětské botičky, polobotky a důchody. Také to označuje
časový údaj – dlouhá doba

Zdravotnický symbol - zdraví


Mraky:

2i - image hosting zdarma

Mraky – světlá i tmavá strana na pozadí

Černé brýle – neprohlédnutelné, situace je nejasná

Dýmka – kouření

Plíce – dýchací ústrojí

Jasný výřez v rohu – připomínka, že všechno se nějakým způsobem vyřeší


Had:

2i - image hosting zdarma

Pozadí – na obrázku na pozadí jsou Adama a Eva a nahoře můžeme vidět i hada, který je svádí a našeptává jim. Nedokážu si představit lepší symbol toho, co pro mě had představuje – podlost, našeptávání, přetvářka

Tvář stařeny – had představuje i starší ženu – tchýni nebo někoho podobného

Obrázek vraždy sv. Václava – zrada v nejčistší podobě a připomínka toho, že i ti nejbližší se na nás mohou provinit

Svlečená kůže – had je i mistr převleků a také symbol obnovy

Rakev:

2i - image hosting zdarma

Tmavé pozadí – rakev je karta pošmourná, někdy bolestivá a celkově spíše temná, i když bych se zdráhala nazvat ji negativní

Rakev – jmenovatelka karty, symbol smrti

Zlomená větev – zmar, přelom

Fénix – transformace, přerod. Něco končí a něco začíná

Kytice:

2i - image hosting zdarma

Pozadí – prosté luční a zahradní květy, které značí krásu obsaženou v jednoduchosti

Dívka – Kytice může být představitelkou mladší ženy a je v ní zastoupen spíš ženský než mužský princip

Emotikon – radost, úsměv, příjemné pocity, žlutá barva zde zastupuje pozitivní stránku

Dárek se srdíčky – kytice je kartou drobných dárků, příjemných vztahů a sympatií, které mohou přerůst v něco víc, proto ta srdíčka, ale i otazník

Kosa:

2i - image hosting zdarma

smrtka s kosou v ruce - samotné násilí, násilné ukončení něčeho, něco náhlého

noční motýl - temnota a vnitřní bolest

oko plačící krev znázornění násilí pachaného na člověku

květník s trávou - sklizeň

ruka kostlivce svírající jablko - symbol zmaru - jablko je krásné a na pohled šťavnaté, ale ruka, která ho pevně svírá, není ruka někoho hodného. Navíc mi tenhle obrázek připomíná sevření srdce v ledové pěsti

sklenice - křehkost

Metla:

2i - image hosting zdarma

Jasné pozadí – v kontrastu se zbytkem symbolů značí různost náhledů na věci

Bičík – znak pro metlu

Oko - komunikace je i o sledování okolí, detailů a všímání si věcí, o znalostech. Když chceme komunikovat nebo diskutovat, musíme vědět

Ústa – komunikace slovní, mluvení, vyjadřování se

Rám – komunikace má svá pravidla, která jsou určitým způsobem daná, i když nejsou úplně pevně ohraničená

Lebka – myšlení, promýšlení

Lahvička s „jedem“ – jedovatost v komunikaci, hádky, sarkasmus a ironie, jed obsažený ve slovech

Ptáci:

2i - image hosting zdarma

Ptáci – symbol dvojice, symbol karty, ptáci odlétají, stěhují se, nevydrží na místě – jsou v pohybu

Pár – ptáci často označují rodiče nebo nějaký starší pár – jejich vyšší věk zde naznačuje to, že jsou jaksi historičtí

Hlavy chlapce – ptáci jsou i stres, starosti, to jsem se snažila naznačit chlapcem s hlavou v dlaních. Je zde dvakrát, pokaždé se dívá na jinou stranu jako znak toho, že při stresu a drobných starostech často člověk neví, kam dřív skočit, nač zaměřit pozornost dřív.

Dítě:

2i - image hosting zdarma

Balonky na pozadí – radost, dětskost, naivita

Dítě – důvěřivost, pravdomluvnost

Těhotenské břicho – těhotenství, něco nového

Dětská ruka v ruce dospělého – potřeba někoho, nesamostatnost, připoutanost, vyžadování pozornosti

Liška:

2i - image hosting zdarma

Muž s maskou – přetvářka, skrývání se ve stínech, ale zároveň chytrost – on je to vlastně fantom opery a ten byl takový bláznivý, ale ukrýval pod maskou víc než jen zjizvenou tvář, ukrýval pod ní i vlastní záměry

Liška – lstivost, vychytralost

Hrozny – vždycky, když vidím kartu liška, vzpomenu si na tu bajku s kyselými hrozny, na přístup – když to nemůže být moje, tak to alespoň pomluvím, aby to ostatní nenapadlo chtít – to je takový zákopový přístup

Medvěd:

2i - image hosting zdarma

Medvěd – silný jedinec, občas se stavící do útočné pozice

Maska – neproniknutelný, nepoznáte na něm, co si myslí nebo jaké má záměry – nemá mimiku

Kravata – autorita, vyšší postavení

Šanon – úředník, úřady, papírování, formality

Činka – síla, jak fyzická tak duševní


Hvězdy:

2i - image hosting zdarma

Hvězdy – něco vzdáleného, ale zároveň světlo, něco k čemu vzhlížíme, něco tajemného a mystického

Kostka ledu – chlad

Snící dívka – sny, podvědomé touhy promítající se do snů

Čáp:

2i - image hosting zdarma

Čáp – změna, stěhování, přelet

Letadlo – cizina, cestování

Hrnčířský kruh – vytváření, přetváření, změna podstaty

Otisk boty na povrchu měsíce – zásadní změny, velké kroky

Pes:

2i - image hosting zdarma

Pozadí – teplé a příjemné jako psí tělo, když se přitulí

Pes – přiznám se, to je můj vlastní, je to zlato a přítel, přesně jako je karta pes přátelská a věrná

Pantofel – pes neumí být příliš dominantní, je spíš podpantoflák, podléhá silnějšímu

Podávání ruky – spojení na přátelské úrovni, dobré, přímé a upřímné vztahy bez podtextu, korektní

Pouta – věrnost, spojení, připoutanost, pevné vztahy

Věž:

2i - image hosting zdarma

Pozadí - zvolila jsem hornatou krajinu v poměrně nízkém rozlišení, což jí dává takový trochu punc zamlženosti – to je pro mě ta dálka, ten odstup a také ta mnohoznačnost, kterou v této kartě cítím

Věž je v popředí a použila jsem Orthank, tedy Sarumanovu věž stojící v Železném pasu (což je úplně úžasná stavba, mimochodem) – znamená pro mě nejen hlavní symbol, který na kartě nemůže chybět a dává jí jméno, ale je to také symbol pro architekturu, budování a stavitelství, které mám s touto kartou také spjaty

Dalekohled nad věží je jasným symbolem pro dálky, prozkoumávání dalekých zemí – to je cestování, ale také rozhled, podívání se na věci z dálky, ale vidění je zblízka – opět další připomínka toho, že Věž je karta trošičku mystická a musí se zkoumat z více stran

Torzo v obleku – to je ta autorita, ale také sebejistota, arogance a namyšlenost – oblek značí autoritu, ale postoj – ruce v kapsách a jakási „ležérnost“ – dává vědět, že na těch pod ním pramálo záleží, že jsou nahraditelní

Kůl – to je osamělost, samota a odtažitost přesně podle vzoru být sám jako kůl v plotě. Kůl a u něj kus plotu, který se ale rozpadá – špatné vztahy, chlad, odstup od ostatních

Použila jsem poměrně málo symbolů, takže karta působí trochu prázdně - což je ale také záměr, protože si myslím, že když je člověk odtažitý, arogantní nebo osamělý, jeho život nemůže být příliš naplněn

Zahrada (Park):

2i - image hosting zdarma

Přírodní pozadí – větší prostory, volnost, možnost setkání, turistika

Lavička – posezení, místo pro oddech

Kino – sedačka a popcorn – širší vazby, příjemné posezení, setkávání s větší skupinou osob

Káva – společenský styk, přátelská úroveň, styky obchodní

Ruce – přátelství, spolupráce, přiložení ruky k dílu

Hora:

2i - image hosting zdarma

Matterhorn – taková hora s velkým H mezi Evropskými horami. Poslední zdolaná čtyřtisícovka, hora s pořádně náročnými přístupovými cestami a čím dál častěji jsou sem výstupy nemožné kvůli tání a sesuvům, prostě žádný drobek, tahle hora. Podle mě to úplně přesně odpovídá kartě – je problémová

Běžec s překážkami – překonávání překážek, nelehká cesta k cíli protkaná problémy a překážkami

značka Slepá ulice – dostat se do slepé uličky, uvíznout na místě, nemoci pokračovat, pevná překážka v cestě

Diamant – tvrdost, chladná čistota, tuhost, neohebnost, nemožnost něco utvářet bez dřiny

Rozcestí (Cesty):

2i - image hosting zdarma

Rozcestí – použila jsem obraz Kaštanka rozcestí, olej, 2009, respektive jeho výřez, který ukazuje alej a rozcestí

Váhy – rozhodování, rozvažování, váhání, rozbor situace, nahlížení na možnosti – tahle karta mi dost pasuje na znamení Vah jako takové

Rozcestník – ukázka a nastínění směru cesty, pomoc při rozhodování, několikero možností

Myši:

2i - image hosting zdarma

Pozadí – zátiší s odpadky – tahle karta je kartou špíny ve smyslu špíny jako takové i ve smyslu drobných špinavostí, které dělají lidé ve vztazích k druhým lidem

Myši – použila jsem několikrát jeden obrázek myši, protože karta je i o větším množství něčeho, myši jsou také plodné, vlezou všude a všechno sežerou – což může ukončovat vliv negativních karet

Koště – karta mluví i o úklidu, proto jsem zvolila tento obrázek

Prázdné kapsy – myši jsou zlodějky, myši značí ztrátu i krádež a také chudobu

Morový sloup – mor je nejznámější nemoc, která se
rozšířila díky krysám a myším, přenášejí ale i další nemoci jako třeba leptospirózu a další, použila jsem tento symbol jako připomínku toho, že karta myši hovoří o nemocích (samozřejmě nejen o těch, které přenášejí myši)

Srdce:

2i - image hosting zdarma

Musím říct, že karta srdce se dělá poměrně těžce, protože na ni není moc co dát a není tam moc možností nějaká osobní invence, nebo mi to tak alespoň přijde.

Vybrala jsem si ladění karty do víceméně červena, protože červená barva je barva lásky a vášně. Karta pro mě představuje oboje i lásku i vášeň. Z toho důvodu se hemží srdíčky a je na ní použit nápis Love tedy láska. Také jsou tu dva lidé, kteří jsou rozhodně mileneckou dvojicí, tam je zastoupena i láska i vášeň nebo řekněme vzájemná přitažlivost.

Částečně jsem se snažila použít lesklé objekty, protože láska by měla být zářivá a naplňovat lidský život světlem.

Takovou maličkou připomínkou toho, že všechny lidské vztahy jsou neuvěřitelně křehké je sklenice, která je symbolem toho, že se vztahy mohou rozbít a ve většině případů nejdou slepit stejně jako nejde slepit rozbité sklo

Prsten:

2i - image hosting zdarma

Prsten – prsten na kartě Prsten prostě nesmí chybět. Je symbolem vztahů, svazků, manželství. Prsten, který jsem použila, má kámen zbroušený do tvaru srdce, které je jasným symbolem lásky. Malé kamínky okolo velkého kamene pro mě symbolizují to, že vztah nemusí znamenat nutně jen jednu věc – není to jen milenecký nebo manželský vztah. Vztah máme k rodičům, dětem, zvířatům i k věcem.

Nevěsta – nevěsta na kartě Prsten je pro mě doplňujícím symbolem pro manželství, neboť hlavně to mi karta Prsten na první pohled připomene. Je v bílém, což je pro mě barva nevinnosti, čistoty a naděje, se kterou se lidé vrhají do vztahů. Většinou.

Nápis LOVE – láska pro mě k této kartě neodmyslitelně patří. A opět není to jen láska muže k ženě (muže k muži, či ženy k ženě), ale je to láska, která je v každém hlubším vztahu. Láska přítele k příteli, dítěte k matce a otci, matčina či otcova láska k dětem, láska ke zvířatům, láska, se kterou se věnujeme svým koníčkům a podobně.

Růžové brýle – na této kartě jsou růžové brýle symbolem toho, že city často dokážou ošálit jak zrak, tak rozum. Použila jsem je hlavně proto, že růžové brýle jsou jasným symbolem pro zastření zraku. Ve vztazích často neumíme nebo nechceme vidět chyby, které by nás jinak doslova bily do očí.

Aladinova lampa – to je pro mě symbol velkých tužeb a přání, které jdou se vztahy ruku v ruce. Také je to pro mě symbol toho, že ve vztazích máme často až směsná očekávání, která se mohou, ale nemusí splnit. A samozřejmě, je to též symbol zázraku, kterým pro mě opětovaná láska bezesporu je.

Straka – straka je pták zloděj. Má rád blýskavé věci. Pro mě je ale na této kartě spíše symbolem toho, že není všechno zlato, co se třpytí. Ve vztazích je třeba nebrat v potaz pozlátko. Musí se jít do hloubky, a co se nám navrch zdá huj, může být vespod fuj. Také je symbolem toho, že ne vždy musí vztahy vydržet, mohou se ztratit, mohou být „ukradeny“.

Růže – růže je na kartě v pozadí, což ovšem neznamená, že pro mě nemá svou symboliku. Má. Růže je symbolem krásy a křehkosti lidských vztahů, protože ať chceme nebo nechceme, vztahy křehké jsou. Také je symbolem toho, že i v idylickém vztahu se může objevit menší či větší bolest. Každá růže má totiž trny.

Kniha:

2i - image hosting zdarma

Zlaté pozadí pro mě symbolizuje duševní bohatství, které přichází s věděním a studiem.

Brýle jsou často jakýmsi znakem inteligence - dodávají oduševnělý výraz, vyvolávají dojem učenosti.

Čepice je pro mě dalším symbolem vědění - kniha je pod ní, což pro mě znamená něco jako "mít pod čepicí" tedy být chytrý, umět využít znalostí.

Obličej s Lišajem smrtihlavem je zase znakem mlčení a tajemství.

Tužka je znakem toho, že vědění je často zapsáno a nemusí to být jen v knihách.
A samotná kniha je prostě knihou, symbolem, který na této kartě nemůže chybět.

Dopis:

2i - image hosting zdarma

Dopisy – dopis je o nepřímé komunikaci, dopisy jsou v tomto případě komunikací „hmotnou“

Pero a kalamář – psaní (i psaní povídek a knih je jistou formou komunikace)

Papíry a propiska – práce spojená s papírováním

Mobil – další prostředek nepřímé komunikace, spíše té moderní

Pán:

2i - image hosting zdarma

Pán (muž) – obraz od Titiana je prostým znázorněním muže – vyzařuje z něj klid, ale v očích je vidět jiskra

Znak pro mužské pohlaví – mužský princip, další variace na muže

Obelisk – obelisk je výrazný falický symbol a je zde použit také jako symbol pro mužskou ješitnost, touhu po zdolávání, po stoupání k výšinám a touhu po tom, aby po člověku něco zbylo

Dáma:

2i - image hosting zdarma

Dáma (žena) – také nevyzařuje emoce, ale na druhou stranu je na ní vidět ženskost, upravenost, vztah k oblékání a sladění – ženský princip. A v očích má chytrost.

Znak pro ženské pohlaví – ženský princip

Pohár – pohár je archetypální feminní symbol, jako kalich se jako symbol ženství objevuje v pohanství, kde značí i plodnost.

Pro tyto karty jsem prostě zvolila několik různých variací a symbolů pro jedno a to samé téma – u pána muž, mužský přístup, mužský princip, u dámy žena, ženský přístup, ženský princip.

Lilie:

2i - image hosting zdarma

Samotný květ lilie je jasný. Ona je pro mě ta karta taky trochu symbolem zdánlivé křehkosti, to ve mně lilie vždycky vyvolávají, tenhle pocit, i když zase tak křehké nejsou. Na druhou stranu jsou trošinku víc náchylné než jiné rostliny.

Milenecká dvojice - taky poměrně jasný symbol - zde je to intimita mezi dvěma lidmi. Není to nutně láska - ta milenecká dvojice tady je relativně neodhadnutelná - mohou to být manželé, ale mohou to být jen milenci, mohou to být jen lidé, kteří se navzájem přitahují, ale nemilují se. Možností je podle mě hodně.

Vím, že ty církevní symboly se ke kartě zdánlivě nehodí, ale pro mě osobně mají význam.

Jeptiška - pro mě symbolem čistoty mysli, morálky a jakéhosi vnitřního uvědomění. Samozřejmě také čistoty tělesné. Shodou okolností (zprvu nezáměrně vybraný obrázek se postupně jeví jako velmi dobrá volba) se jedná o sv. Terezii z Ávily. Tato žena se věnovala vnitřním modlitbám a touha po dokonalejším životě ji přivedla až k původní řeholi karmelitánského řádu, ke které patří mimojiné o chození bosky. Tohle všechno je pro mě symbolem odříkání a nazírání na život z jiných, snad vyšších principů.

Kostel - pro mě osobně není kostel ani tak symbolem víry jako spíš místem, které mě vždy fascinovalo - kostely jsou chladné, ale krásné a někdy dokonce úchvatné stavby. Já osobně nevěřím v Boha, ale kostel je pro mě místo fascinující a nějakým způsobem posvátné. Přiznejme si, že církevní stavby v sobě mají zvláštní eleganci, a to je něco, co mě nutí je v mysli spojovat s liliemi. Není to jen tím, že mám právě tenhle kostel spojený s vůní lilií (ano je to kostel u nás, maloval ho kamarád), ale v obou, jak v kostele, tak v lilii, je určitý chlad a přesto si člověk musí říct: Páni, to je něco!

Nu a pozadí - volila jsem noční oblohu, která mi přišla vhodnější než obloha denní. Celkově jsem se snažila kartu dát do studených barev, které mi připomínají řád, logiku a chladnou mysl, kterou mám s lilií spojenou.
 

 

Slunce:

2i - image hosting zdarma
Ke kartě slunce se toho příliš říct nedá, jeho vlastnosti jsou poměrně jednoduché.

Barva pozadí a Slunce - hřejivé, nazlátlé, dodává energii, je to pozitivní karta

Medaile – výhra, úspěch, zlato

Čmelák a květiny – léto, ale také kreativita (je to quilling) 

Měsíc:

2i - image hosting zdarma
Obecně necítím s kartou Měsíc nějaké velké souznění, spíš naopak. Tahle karta mi vůbec nejde pod nos, abych tak řekla. Jsem z ní zmatená. Měsíc je pro mě symbol koloběhu, karta jakési slabé záře v temnotě, zrcadlení a marnivosti. Tomu odpovídají i použité symboly: Samotný měsíc na temném pozadí noci, dívka (překlopená, aby se dívala sama na sebe), odraz obrazu v oku a perlový náhrdelník. Perly jsou takové chladné, měsíc mi taky přijde chladný. 

Klíč:

2i - image hosting zdarma

Pozadí – prst přes ústa je symbolem diskrétnosti. Ne tajemství jako je to u knihy, ale toho, že někteří lidé v sobě věci, které mají vědět jen oni, zamknou a nepoví je nikomu

Klíč – klíč je tady klíčový, stejně jako karta označuje něco klíčového, něco důležitého

Zámek – každý klíč někam pasuje, každý zámek se dá odemknout, každá situace má řešení a východisko
Diáře – klíč je kartou plánování a projektů 

Ryby:

2i - image hosting zdarma

Mince - finance. Zabírají téměř polovinu plochy karty, čímž jsem se snažila vyzdvihnout jejich důležitost.

Ryby - tři jako symbol moci, úspěchu, prosperity a bezpečí (staří Egypťané). V numerologii zase číslo 3 znamená duševní schopnost, vůli, představivost, inteligenci a tvořivost, což jsou věci vlastní umělcům, které ryby také představují.

"Modrá vlna" a lastura - symbolizují vodu, tedy přirozené rybí prostředí, a taky mírný chlad a odtažitost. 

Kotva:

2i - image hosting zdarma
Kotva, řetěz, pouta – připoutanost k něčemu, emocionální i fyzická
Růžová barva mi připomíná, že ne všechna pouta jsou špatnou záležitostí. Člověk některé věci prostě potřebuje.
Nohy, které značí, že člověk stojí nohama pevně na zemi a jakousi stabilitu
Jezero zalitém sluncem - kotvu mám také spojenou s vodou, plavbou a jistou nadějí, tohle všechno se spojuje v posledním použitém symbolu. 

Kříž:

2i - image hosting zdarma
Kříž na pozadí – barvy jsou tlumené, spíše „nebarevné“ a značí to, že karta je svou povahou spíše negativní

Ježíš na kříži – karta kříž je kartou vážných problémů, velikých útrap, bolesti a nebála bych se říct, že leckdy i prolité krve, vážných nemocí a dokonce i smrti, to vše je pro mě spojené v tomto křesťanském symbolu
Plačící anděl – opět symbol víry, ale zde je použitý jako znak prolitých slz, které často přicházejí během osudových bojů, útrapách a bolestech
Vykřičník – tato karta je zásadní, nesmírně důležitá a zároveň i varuje

Admin bohužel nespolupracoval, proto jsou obrázky nahrány na jiný web a zde jsou k dispozici pouze náhledy.


Zdroj obrázků: internet