Student: Barbara Arianne Lecter
Kolej:Zmijozel
Školní rok: léto 2012

BarvokouzleníZadané téma: Pohyblivé obrázky: návrh příručky pro pokročilejší barvokouzelníky
Konzultant: Filius Orionis
Posudek: Návrh barvokouzelnické příručky předložený slečnou Barbarou Arianne Lecter seznamuje čtenáře jak se základními, tak s některými pokročilými kouzly, pomocí nichž je možné rozpohybovat jinak statické obrazy.

Kromě logického rozčlenění práce oceňuji rovněž zařazení rozboru nejčastějších chyb u jednotlivých kouzel, který může potencionálnímu čtenáři usnadnit mnohé problémy.
K vlastním praktickým ukázkám, jimiž je práce velmi vhodně doplněna, nemám rovněž žádné výtky, naopak musím pochválit jejich precizní provedení. Prakticky všechna plátna z oddílu „Kouzla pokročilá a praktická“ svědčí o slečnině talentu a zasluhují smeknutí klobouku; pevně věřím tomu, že například o ukázku mlhy u kouzla *Area caligo* by mohla v dohledné době projevit zájem společnost Čokožabky s.r.o.

U návrhu příručky mi naopak trochu schází systematičtější uvádění výslovnosti jednotlivých zaklínadel. Například u kouzla *Macula aliaposititio* je čtenář upozorněn na důležitost její správnosti, ovšem s fonetickým přepisem se zde nesetkáme, což může latiny neznalému barvokouzelníkovi znesnadnit práci.

Kolem a dokola jsem však s předloženou prací velmi spokojen a nemohu ji hodnotit jinak než známkou Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Barvokouzlení v pohybu

~Příručka pro pokročilejší barvokouzelníky~Slovo úvodem

Milí čtenáři, jestliže máte již s barvokouzlením zkušenosti, a chcete se v této problematice dostat opět o krok dále, příručka „Barvokouzlení v pohybu“ je tím pravým nástrojem pro Vás.


Již v předešlých učebnicích této série (Barvokouzlení pro začátečníky, Barvokouzlení pro mírně pokročilé Barvokouzlíme snadno a rychle) jste se mohli setkat s jinými obrazy, než jen statickými, ale věřte, že „Barvokouzlení v pohybu“ vás zavede opět o krůček dál.

Pokud jste tedy připraveni zabřednout do tajů Barvokouzlení hlouběji, není nic snazšího, než si přivolat plátno a pustit se do práce – vždyť nejen kouzelníci, ale i mudlové mají pořekadlo „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.“
 

Než začneme

Ještě než začneme se samotným Barvokouzlením v pohybu, je nutné si uvědomit, že pohyblivé kresby vyžadují více času, soustředění a v neposlední řadě jemně pozměněné držení hůlky.

Změna je jednoduchá a jistě si na ni brzy zvyknete. Kouzlo Barvokouzlení v pohybu spočívá v jemném povysunutí ukazováku na tělo hůlky, díky kterému můžeme docílit jemných změn, pohybů a kontur, kterých bychom s běžným držením hůlky nedosáhli.

Pokud již toto uchopení používáte, dobře pro Vás! Jistě se Vám neztratí ani v běžném životě a jak by řekl Alfred Coumiest, historik v oblasti Barvokouzlení: „Podle uchopení hůlky poznáte typ kouzelníka.“


Obraz v pohybu

Kouzla můžeme i v pohyblivém odvětví Barvokouzlení dělit do několika kategorií. První z nich jsou kouzla základní, která slouží především k procvičení pohybů hůlkou, výslovnosti zaklínadel a připravení se na kouzla pokročilá a praktická, která spíše při Barvokouzlení v pohybu použijeme v praxi na velká plátna.

Kouzla základní

 

Macula aliaposititio


Macula aliaposititio je jednoduché (i když trochu krkolomné) kouzlo, se kterým se jistě setkal každý Barvokouzelník. 
Toto kouzlo umožní přesunout požadovaný tvar na jiné místo na pergamenu a zase zpět v nekonečné smyčce.
Důležité je, aby bylo kouzlo správně vysloveno a aby kouzelník hůlkou klepl tam, kam se obrazec má přesouvat. Zde ještě není příklep ukazovákem tak důležitý, ale na trénovaní je to užitečné kouzlo.

 

Časté chyby: Začátečnickou chybou při tomto kouzle je špatný důraz na poslední tři slabiky. Pokud kouzelník nevysloví konec zaklínadla srozumitelně, může dojít pouze k jednomu pohybu obrazce - tzn. tam a zpět.

 

Motio macula circulus

 


Motio je jedno ze složitějších kouzel. Důležité je si uvědomit, jak chceme, aby se nám kresba po plátně pohybovala. Opět jde o plynulý pohyb hůlkou, který již musíme povzbudit příklepem ukazovákem na místech, kde se má obrazec zastavit.

Vyslovením formule Motio macula circulus uvedeme obrazec do pohybu po dráze, kterou během formulování zaklínadla naznačíme hůlkou.
 

Časté chyby: Pokud neprovedeme správně příklep ukazovákem, může se stát, že se nám pohybující se obrazec dostane za okraj pergamenu a ne jen tam, kam jsme ho chtěli.
Na výše uvedeném příkladu vidíme, jak se kruh zastaví na okrajích plátna a kouzlo mu nedovolí jít celému dál.

Rotatio macula

 

 

(ukázka rotace vpravo)

(ukázka rotace vlevo)

 

Kouzlo Rotatio je založené na rotaci zvoleného obrazce. Jde o složitější kouzlo (na rozdíl od kouzla Rotus), u kterého si musíme nejprve uvědomit, kde chceme, aby měl daný obrazec střed otáčením. Na ten pak poklepe hůlkou a vyslovíme formulku Rotatio macula. Důležité je nezvedat hůlku z papíru a provést pohyb po směru hodinových ručiček, nebo pohyb proti směru hodinových ručiček. Udáme tak kresbě, jakým směrem se má otáčet.

Časté chyby: Mezi nejčastější chyby při použití kouzla Rotatio dochází právě ve výběru bodu, kolem kterého se obrazec otáčí. Pokud zvolíme střed, vše bude tak, jak má být. Pokud si však vybereme např. okraj, může dojít k nechtěným posunům obrazce po plátně.


Regorcio macula

Regorcio je tak zvané složené kouzlo. Původ má z kouzel Reducio a Engorgio, jejich složením se pak kouzla propojí a vznikne zcela nové unikátní kouzlo.
Velikost obrazce před a po ovlivníme plynulým tahem hůlky při vyslovování zaklínadla. Při formulování klademe důraz na slabiky, které od sebe pečlivě oddělujeme.

Časté chyby: Na první pohled snadné zaklínadlo má nejméně jedno úskalí. Kouzelník, který jej pronáší, nesmí zapomenout správně vyznačit hůlkou začátek a konec zvětšeného (a zmenšeného) obrazce. Pokud by se tak nestalo, mohlo by dojít k nekonečnému zvětšení či nekonečnému zmenšení.


Scriptum progressiva


 


Toto kouzlo nám umožňuje postupně odkrývat text, jak byl psaný. Zaklínadlo vyslovujeme po dobu psaní celého textu a v případě, že chceme takto postihnout celý text, zaklínadlo opakujeme.
V Barvokouzlení může být uplatněn mnohými způsoby – od podpisu autora až po nápisy a upozornění v díle samotném.

Časté chyby: Nejčastější chybou v případě kouzla Scriptum progressiva je nesoustředěnost. Pokud zároveň píšeme a kouzlíme, může se nám stát, že spleteme zaklínadlo a v nejlepším případě nám budou vzniklá písmenka „jen“ nadávat.
Kouzla pokročilá a praktická

   

Photo ….. motio

 


Výše uvedeného kouzlo nám pomůže rozhýbat nehybné fotografie v rodinné sbírce. Základem kouzla jsou slova Photo a Motio, mezi které vkládáme formulky toho, co chceme na obrázku vidět pohybovat.
Na uvedených příkladech byly použity formule „Photo oculus motio“ (pohyb očí), „Photo osculum motio“ (pohyb úst) a „Photo res motio“ (pohyb věcí).
Při vyslovování zaklínadla musíme mít v mysli přesnou představu toho, jak má daná fotografie v pohybu vypadat!


Časté chyby
: U tohoto kouzla nemůžeme ani tak mluvit o chybách, jako o „záměrně nepovedených fotografiích“. Většinou jde o nedokonalost způsobenou naší myslí při vyvolávání kouzla.
Na chybně začarované fotografie můžeme narazit například v ročenkách (dívky mají vousy, šilhají, naskakují jim pupínky), školních fotografiích (premianti vyplazují jazyk, ukazují ne příliš slušná gesta) a podobně.


 

Orbe Reiteo

 Jedno z nejsložitějších zaklínadel v Barvokouzlení Orbe reiteo nám umožňuje sledovat obraz v čase a je jen na nás, jaké časové období zvolíme.
Kouzlo je založeno na pohybu hůlkou, který opisuje obraz tolikrát, kolik měsíců chceme, aby obsahoval. Za každým ukončeným měsícem provedeme příklep ukazovákem.
Jestliže si zvolíme období delší, je nutné formulku poupravit, aby kruhy hůlkou neodpočítávaly měsíce, ale roky. Taková formule zní Orbes reiteo.
Při používání tohoto kouzla si musíme uvědomit jednu věc - ani plátno nám nedovolí vše a tak je možné nechat „postaršovat“ obraz pouze v rámci maximální doby pěti let.
Na výše uvedené ukázce je zvoleno období jednoho roku.


Časté chyby: Pokud budeme špatně formulovat zaklínadlo, bude chybou prakticky nulový úspěch a zničení plátna. Pakliže se nám zaklínadlo povede, můžeme si poblahopřát.

 

Area caligo


Pomocí Barvokouzlení můžeme docílit i tzv. efektů ze silveržabek. Jednoduchou formulkou Area vymezíme prostor, kde má být kouzlo aplikováno a s myšlenkami na efekt (v našem případě mlha) proneseme druhou část zaklínadla (opět v našem případě caligo).
Výsledek závisí zejména na naší představivosti a umu Barvokouzlení. 


Časté chyby: Nejčastější chybou je špatné vymezení prostoru, do kterého chceme kouzlo aplikovat. Zejména u kouzel ze silveržabek si musíme uvědomit, že nesahají za rámec postaviček a že je nutné jej udělat co nejjednodušší pro další použití v továrně na čokoládu.


Defli Cortis

 Zaklínadlo Defli Cortis patří do těžší kategorie pohybových kouzel. Při jeho používání se nanášejí vrstvy barvy přes sebe, aby působením kouzla mohly samostatně (v předem určených vrstvách oddělených zaklínadlem) vyplouvat na povrch plátna.
Efektivitu hotového díla v tomto případě docílíme především zachycováním reálných nebo všeobecně známých věcí.
Je samozřejmě možné zastavit kouzlo v kterékoli jeho části lehkým příklepem ukazováku na hůlku.


Časté chyby:  Při použití Defli Cortis dochází hned k několika omylům, kterým je třeba se vyvarovat. Mezi nejčastější patří promíchání vrstev na plátně, ke kterému dojde při špatném vyslovení zaklínadla. Musíme si tedy dávat pozor na výslovnost, hlavně pak na prodloužení slova [Kórtys].
Další chybou bývá splynutí nanášených barev. Proto je dobré si již hotové mezivrstvy nejen oddělovat kouzlem Defli Cortis, ale i fixovat.

  

Slovo závěrem


Tato příručka má sloužit pouze jako návod pro tvorbu zajímavějších kouzel, ke kterým naleznete klíč v řádcích této knihy. Samozřejmě nepokrývá veškeré vědění, které tato problematika obsahuje, ale dává nám návod, jak postoupit o další krůček dále.
Já, i ostatní tvůrci a  příručky (jmenovitě pan Paštička a Ústav  pro nebeské jevy) Vám přejeme hodně štěstí při Barvokouzlení, protože jde přeci jen o činnost, která si žádá Vaši pozornost, trpělivost a praxi. 
Nebojte se s tím, co znáte, experimentovat, protože právě experimenty a omyly dovedly Barvokouzlení tam, kde je teď.