Student: Alissia Catherine Alterey
Kolej:Nebelvír
Školní rok: léto 2013

Kouzelnické instituceZadané téma: Historická procházka Bradavickým hradem
Konzultant: Janel Weil
Posudek: Slečna Alterey před sebou měla nelehký úkol - na procházce jednotlivými místnostmi představit historii našeho hradu, události, které ho formovaly. Samozřejmě se jedná o věc natolik rozsáhlou, že bylo nutno vybrat jen některé momenty.
Slečna si tento úkol zkomplikovala ještě tím, že se rozhodla sáhnout mnohem hlouběji, než jsem očekávala, až do dob původní čtveřice zakladatelů školy. Bohužel to bylo místy na úkor rozebrání historie jako takové.

Velmi se mi líbí způsob, kterým byla práce napsána. Popisné vyprávění je čtivé a pochopitelné, informace jsou předávány přehlednou a jednoduchou formou. Je vidět, že slečna má přehled a to, co ví, umí prodat. Ukázkovou, nejpovedenější částí je ta o jezeru, kde se naprosto skvěle snoubí popisné části s fakty a událostmi. V některých dalších podkapitolách mi právě ta historická část chybí.

V ústní části bych se tedy zaměřila na doplnění největších mezer, tedy na zmínění těch důležitých míst na hradě, která nebyla zmíněna.

I přesto však práci považuji za kvalitní a zdařilou - to, co bylo vytvořeno, bylo sepsáno kvalitně a pečlivě. Práce má odpovídající úroveň i délku, kvůli nedokončenosti ji hodnotím známkou Dobré (D).
Hodnocení: Dobré
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Obsah

Úvod
1. Prierez históriou
1.1 Založenie Bradavickej školy
1.2 Nasledujce roky

2. Prechádzka Bradavickým hradom
2.1
Zažltnuté listiny v Sieni slávy
2.2 Sieň Bradavických osobností
2.3 Nádvorie štvorky
2.4 Posedenie v kuchyni
2.5 Bradavické čierne jazero
2.6 Obludy v sklepení
2.7 Ošetrovňa

Úvod

Téma mojej práce Ohavne vyčerpávajúcich celočarodejných examentov – Prechádzka Bradavickým hradom sa zdá na prvý pohľad veľmi ľahká ba priam až banálna, veď každý študent tejto školy by ju mal dokonale poznať od sklepení až po strechu, avšak po začatí vypracovávania musím skonštatovať, že opak je pravdou. Bradavická škola je natoľko rozsiahla a každé miesto na hrade v sebe uchováva množstvo neopakovateľných spomienok, že je skutočné ťažké zvoliť miesta, ktoré by mal každý návštevník hradu vidieť. Vo svojej príci sa vás pokúsim previesť chodbami nášho hradu a priblížiť vám okamihy, ktoré ja sama považujem za dôležité a bez ktorých by bola história našej školy oveľa chudobnejšia.
Kedže si myslím, že je veľmi dôležité oboznámiť návštevníkov Bradavickej školy, i čitateľov mojej práce, najskôr s históriou tejto slávnej inštitúcie skôr ako sa spoločne vydáme na prechádzku po jej chodbách, prvú kapitolu svojej práce venujem prierezu históriou našej školy od jej založenia až po súčastnosť. V tejto kapitole sa snažím odpovedať na otázky ako, prečo a kedy vznikla Bradavická škola. Aká je história školy, z ktorej vyšli najvýznamnejší európski čarodejníci 20. storočia.
V druhej kapitole sa spoločne vydáme na malú exkurziu po najdôležitejších miestnostiach hradu, kde sa vám pokúsim priblížiť dôležité okamihy, ktoré sa s nimi spájajú.
V čarodejníckom svete existuje viacero významných inštitúcií, no ja osobne pokladám Bradavickú školu čar a kouzel za tú najvýznamnejšiu, pretože každoročne vychováva stovky mladých vzdelaných čarodejníkov, ktorí sa snažia o jeho rozvoj. Bradavice sú
najväčšou čarodejníckou školou na svete. Spolu s ďalšími dvoma čarodejníckymi školami v Európe tvoria európsku elitu čarodejníckych škôl. Spomínanými dvoma školami sú Durmstrang, nachádzajúci sa niekde ďaleko na severe, a Beauxbatons, francúzska akadémia kúziel pod vedením madam Maxime.


1. Prierez históriou

1.1 Založenie Bradavickej školy

Bradavická škola čar a kúziel je britská internátna čarodejnícka škola na výučbu mágie nachádzajúca sa na území Škótska. Založená bola na prelome 9. a 10. storočia. Presný rok sa nám bohužiaľ nepodarilo zachovať, hoci v niektorých dokumentoch sa ako rok založenia Bradavickej školy čar a kúziel uvádza rok 990 n.l. Pri jej vzniku stáli štyria najvýznamnejší čarodejníci danej doby, Godrick Nebelvír, Rowena z Havraspáru, Helga z Mrzimoru a Salazar Zmijozel. Nápad založiť čarodejnícku školu skrsol v hlave Godricka Nebelvíra, ktorý sa naučil mágií za pomoci svojho otca. Práve jeho otec bol strojcom myšlienky, aby bola založená nejaká škola pre čarodejníkov, pretože počas vyučovania svojho neposedného syna si častokrát povzdychol, že neexisuje škola, ktorá by ho zbavila trápenia učiť tak nepokojné dieťa ako je jeho syn. V osemnástich rokoch sa Godrick vracia z Afriky späť do Anglicka a predkladá myšlienku založenia čarodejníckej školy svojmu najlepšiemu priateľovi Salazarovi Zmijozelovi. Obaja veľmi dobre vedeli, že mágia upadá, pretože vzdelávanie mladých čarodejníkov u starších nie je na dostatočnej úrovni, takže väčšinu mladých nádejných čarodejníkov odradí už v prvých mesiacoch. Spoločne s Rowenou z Havraspáru a Helgou z Mrzimoru vybudovali v priebehu dvoch rokov obrovský hrad, aký dovtedy žiaden mudla nedokázal postaviť. Nebelvír a Zmijozel vytvorili okolo hradu ochranné kúzla, ktoré znemožňovali vstup mudlom, Rowena vybavila hrad nábytkom a vymyslela bradavické pohyblivé schodisko a Helga zase obohatila bradavickú kuchyňu o svoje recepty, kedže bola vášnivou kuchárkou a zabezpečila, že kuchynskú činnosť budú v škole vykonávať domáci škriatkovia.
Každý zo zakladateľov predstavuje jeden aspekt osobnosti, ktorý sa snažili nachádzať u nových študentov a podľa ktorých ich rozdeľovali do štyroch koľají: Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Po niekoľkých rokoch však medzi zakladateľmi vznikali spory, najmä v otázke prijímania študentov mudlovského pôvodu, ktoré vyústili v dramatický odchod Salazara Zmijozela zo školy.

1.2 Nasledujúce roky

Na sklonku svojich životov sa, teraz už iba zostávajúci traja zakladatelia, rozhodli, že školu prenechajú iba jednému človeku, ktorý sa stane prvým riaditeľom Bradavickej školy čar a kouzel. Vybrali si Archibalda, ktorý nastúpil do funkcie v roku 1056. Medzi jeho najväčšie zásluhy patrí pristavenie piateho poschodia hradu, veže s hodinami a očarovanie stropu vo Veľkej sieni, ktorý odvtedy vyzerá ako obloha. Následne sa na poste riaditeľa vystriedalo viacero významných čarodejníkov a čarodejníc. My si spomenieme napríklad Phillidu Spore, ktorá zaviedla nový vyučovací predmet Bylinkársto. Po vynájdení hop šup prášku v 13. storočí Ignáciou Wildsmithovou, sa študenti dopravovali týmto práškom do Prasiniek a odkiaľ ich do Bradavíc privážali kočiare ťahané koňmi. Kvôli upaľovaniu čarodejníc sa v 14. storočí zvyšuje množstvo žien v profesorskom zbore, čo malo za následok zavedenie povinnej školskej uniformy s farbami koľaje. V priebehu histórie sa táto uniforma ešte niekoľko krát menila, posledná podoba pochádza z roku 2011 a bola navrhnutá havraspárskou študentkou Larrie Larstonovou. V rokoch 1741-1768 sa riaditeľkou Bradavíc stáva Dilysa Derwentová, ktorá pred svojim nástupom do funkcie pracovala ako významná liečiteľka. Zaslúžila sa o pozdvihnutie úrovne Bradavickej ošetrovne a prestavanie skleníkov. Zaujímavé je, že jej potrét nevisí, rovnako ako portréty predchádzajúcich riaditeľov školy, v riaditeľni, ale na čestnom mieste v Nemocnici svätého Munga. V roku 1970 sa stáva riaditeľom školy John Smith, ktorý usporiadal Turnaj troch kúzelnických škôl, pri ktorom sa bazilišek, ktorého mali súťažiaci chytiť, rozzúril natoľko, že všetkých troch šampiónov vážne zranil. Za zmienku určite stojí aj Everald Hammers, ktorý sa stal riaditeľom v roku 1802, pretože vďaka nemu boli zrušené telesné tresty. Medzi rokmi 1887 až 1899 bola zložená prvá Bradavická hymna. Od roku 2005 sa školská hymna i zástava pravidelne každý rok menia vďaka študentom našej školy. Autorkou poslednej školskej hymny je Angelica Arless. Riaditeľské kreslo preberá na začiatku 19. storočia Phineas Nigellus Black, ktorý opäť povolil telesné tresty. V rok 1925 ho nahradil Armando Dippet, ktorý bol riaditeľom až do jeho odchodu do dôchodku, kedy na jeho miesto nastupuje Albus Mintrandir Dumbledore. Súčastným riaditeľom školy je, momentálne neprítomný, Nimrandir Elénére, takže v riaditeľni môžete miesto neho nájsť, bývalú nesmierne šikovnú havraspársku študentku, Larrie Larstonovú.

 

 

2.Prechádzka Bradavickým hradom


2.1. Zažltnuté listiny v Sieni slávy

Po vyčerpávajúcej prvej kapitole, by som vás chcela pozvať na prechádzku chodbami Bradavického hradu, kde na vás z každého kúta dýcha história. Ak dovolíte, najskôr by som sa zastavila v sieni, ktorú študenti každodenne nenavštevujú, no ja napriek tomu ju považujem za jednu z najvýznamnejších miestností hradu, pretože podrobne zachytáva úspechy našej školy. Nasledujte ma prosím do Siene slávy, kde si môžete prezrieť listiny uchovávajúce mená dôležitých osobností našej školy, ale tiež mená študentov, ktorí sa môžu popýšiť cenami zakladateľov. Toto ocenenie udeľuje každoročne, na konci školského roka, každý z riaditeľov štyroch koľají tomu študentovi koľaje, ktorý sa najviac zaslúžil o jej rozvoj. Hrdými nositeľmi tohto ocenenia sú v tomto školskom roku tri slečny, menovite Evelina van Eyck, Herys Heliabel Ghostfieldová, Marguerita Laux a jeden pán, Andrew Urobos.
V tretej časti siene si prosím všimnite listiny s menami víťazov Sedmiboja, súťaže, ktorá sa na našej škole koná pravidelne každé dva roky. Pomocou Sedmibojárskeho pohára je z dvadsiatich nominovyných študentov, päť z každej koľaje, nakoniec vybraná dvanástka súťažiach, ktorá sa počas štrnástich týždňov podrobí siedmim náročným úlohám, ktoré preveria ich odvahu, múdrosť, šikovnosť a schopnosť pracovať pod tlakom. Na víťaza čaká, okrem večnej slávy, i rozprávková výhra v podobe putovného Sedmibojárskeho žezla, vlastná čokoládová žabka, mešec obsahujúci 100 galeónov a 777 bodov pre jeho kolej. Poslednou víťazkou Sedmiboja je zmijozelská študentka Cerridwen Lowra Antares.
V nasledujúcej vitríne nájdete rokmi mierne zažltnutú listinu s menami najväších snaživcov. Toto ocenenie získa študent, ktorý počas školského roka nazbiera pre seba a svoju kolej najviac bodov. Počas školského roka Zima 2013 to bola snaživá nebelvírska študentka, bývalá primuska, Jane Mooren. Momentálne je najväčšou ašpirantkou na zisk tohto ocenenia Tydynka Flyová, ktorej však na päty vytrvalo šliape Jane Mooren. Uvidíme, či sa do konca školského roka, ktorý nám už klope na dvere, podarí Jane Tydynku predstihnúť a získať tak tretie ocenenie Snaživec roka. Momentálne je študentkou s najväčím počtom týchto ocenení Cerridwen Lowra Antares.
Vážení návštevníci nezabudnite si prosím všimnúť poslednú, pomerne malú, za to však veľmi významú listinu, ktorá pripomína účasť Bradavickej školy čar a kouzel v Medzinárodnom turnaji troch kúzelných škôl v školskom roku Leto 2011. Našu školu reprezentovala šampiónka Larrie Larstnová, ktorej ochotne pomáhali dvaja asistenti Esperanza Milagrosa a Nicholas McElen. Spoločnými silami museli zvládnuť tri veľmi náročné úlohy, no napriek ich obrovskému úsiliu skončila naša škola na treťom mieste. Víťazkou sa stala Jenny Lupin, študentka HOL z Velké Británie.2.2 Sieň Bradavických osobností

Prosím nasledujte ma, spoločne sa presunieme do ďalšej miestnosti na hrade. Ako si môžete všimnúť nachádzame sa v pomerne malej sieni, ktorej dominuje veľká pozlátená urna, do ktorej študenti vkladajú každý rok svoje hlasy pri voľbe Osobnosti Hogwarts. Nominovaní môže byť bezvýnimky každý obyvateľ hradu, ktorého vy sami považujete za osobnosť školy. Z nominovaných osobnosti sa do druhého kola hlasovania dostáva desať osôb s najväčším počtom hlasov, z ktorých sa jeden môže na konci roka pýšiť práve titulom Osobnosť Hogwarts. Ako si sami môžete všimnúť tento školský rok sa dostalo do druhého kola hlasovania sedem profesorov a traja študenti. Už o pár dní sa dozvieme, či profesor predčí niektorí zo študentov, alebo si naopak cenu odnesie Bradavická zberateľka ocenení, profesorka Mintaka Orionis.

2.3 Nádvorie štvorky

Prestížna súťaž Sedmiboj však nie je jedinou súťažou, v ktorej si študenti našej školy môžu zmerať svoje sily. Na nádvorí štvorky práve prebieha jubilejný štrtý ročník tejto súťaže, ktorá sa v Bradaviciach koná každé štyri roky. Oficiálnym maskotom tohto ročníka je Čtveračka, ktorá sa obyvateľom školy oficiálne predstavila počas zahajovecej slávnosti za prítomnosti menšieho zemetrasenia. Čtveračka je patrónkou a strážkyňou štyroch hlavných hradných veží, ktoré sa každé štyri rohy obrátia a vyvolajú na nádvorí Bradavickej štvorky veternou ružicu, ktorá mení smer toku hradnej mágie. Štyri tými odvážnych študentov sa proti sebe postavia v štyroch náročných úlohách, no iba tí najzdatnejší si odnesú víťazstvo a ovládnu silu štyroch veží strážiacich jednotlivé svetové strany. Pred záverečnou štvrtou úlohou je vo vedení štvorčlenný tým Nebelvíru no stále je otázne či sa mu podarí prelomiť Havrasprásku sériu víťazstiev.

2.4 Posedenie v kuchyni

Verím, že vás prechádzka a množstvo nových informácií istotne unavilo, preto mi dovoľte pozvať vás do hradnej kuchyne, kde pre nás škriatkovia určite pripravili malé občerstvenie. Do kuchyne sa však nedostanete, ak nepoznáte správne heslo, ktoré dokáže každý šikovný študent nájsť v Bradavickej knihovni, ktorá v súčasnej dobe obsahuje presne 200 rôznych publikácií. Skloňte sa, pozor na hlavy a štvornožky spolu prejdeme úzkym tunelom až do kuchyne. Och, prepáčte, zabudla som, že od roku 2010 podávajú v určitých hodinách naši škriatkovia iba ovocie a zeleninu, kedže sa škola rozhodla podporovať zdravé stravovanie študentov, ktorí boli až príliš navyknutý na sladkosti pochádzajúce z rúk našich škriatkov. Samozrejme, že študentom sa táto zmena vôbec nepáčila a mnohí uvažovali o organizácií vzbury, dokonca sa hradom šírili fámy o tom, že si tajne pochutnávajú na sovách svojich profesorov, ale našťastie sa postupom času situácia upokojila a hradné obyvateľstvo si na tento nevyhnutný zvrat zvyklo. Ponúknite sa prosím mrkvov, či melónom, ak máte chuť a pokračujeme v našej prechádzke von, k hradnému jazeru.

2.5 Bradavické čierne jazero
Bradavické jezero sa nachádza v tesnej blízkosti školy už od jej založenia na prelome 9. a 10. storočia. Okrem možnosti relaxácie, pre množtvo štúdiom vyčerpaných študentov, na jeho, zvyčajne pokojných, brehoch ponúka útočisko pre množstvo zaujímavých tvorov, ktorých správanie môžu pozorovať študenti predmetu Péče o kouzelné tvory na vlastné oči. K najzaujímavejším určite patrí obrí oliheň a vodní ľudia. Hoci je hladina jazera zvyčajne pokojná, mnohí hradní obyvatelia si istotne ešte pamätajú na rok 2011 keď sa jeho hladina natoľko zdvihla, že zaplavila školu a odtiahla zo sebou veľké množstvo vecí patriciach jednotlivým kolejím, medzi nimi napríklad nebelvírsky jedálny stôl, prastarý gobelín levieho srdca, havraspársku vyretávanú knihovnu či portrét Salazara Zmijozela. Obyvateľom hradu neostávalo nič iné, iba spojiť svoje sily a pokúsiť sa jednotlivé veci z jazera vytiahnuť. Najviac odplavené veci pravdepodobne chýbali žltým študentom, ktorí sa do ťahania pustili naozaj s vervou a ako prvým sa im podarilo povyťahovať všetky veci patriace Mrzimorskej koleji. Posledné kúsky strechu od skleníka a gobelín znázorňujúci založenie školy sa napokon podarilo vytiahnuť vďaka akcií, ktorú zoorganizovala mrzimorská študentka Ciline Flameová, pretože ucpané jazero stále komplikovalo život viacerým obyvateľom hradu- koľaje nemohli usporiadavať večierky ani iné akcie v Komnate najvyššej potreby, bol zablokovaný prístup do školskej kuchyne a v neposlednom rade voda zaplavila aj Scriptorium. Vytiahnutím posledných vecí však kauza jazero neskončila, práve naopak mnohí obyvatelia hradu boli nakazení zvláštnou chorobou nazývanou úplavice. Nákaza bola takých veľkých rozmerov, že škola nariadila zdravým študentom nosenie ochraných rúšok na ústa, aby zabránila rozširovaniu choroby. Vtedajšia hlavná zdravotnica školy Letitia te Tiba dlho hľadala spôsob ako nakazeným študentom pomôcť, až na hladine jazera zjavila liečivá bylinka vďaka ktorej sa postupne podarilo úplavicu úplne poraziť.

 

2.6 Obludy v sklepení           

Kedže sa na oblohe objavili ťažké mraky a vyzerá to, že sa čoskoro rozpúta riadna búrka, vrátime sa do hradu a spoločne zamierime do pomerne odľahlej časti hradu ktorá skrýva mnohé menšie i väčšie obludy. Pripravte si prosím húlky a nasledujte ma, aby ste sa v rozľahlom hradnom sklepení nestratili. Hneď potom ako bolo hradné sklepenie sprístupnené obyvateľom našej školy začala sa honba za dvoma dôležitými kľúčmi bez ktorých sa nik do sklepenia nemohol dostať. Študenti, ktorí boli medzi  hŕskou šťastných, ktorým sa podarilo nájsť kľúče v laboratóriu, alebo knižnici prinášali ostatným množstvo šokujúcich informácií o príšerách, ktoré v sklepení môžete nájsť a zmerať si s nimi svoje sily. Láka vás vyskúšať si či ste silnejší ako obrí chrobák, lastrálna larva či nebodaj kyklop? Tak nech páči. Pokiaľ sa vám podarí preskúmať a úspešne zdolať všetky obludy na prvom poschodí budete odmenení okrem obdivu ostatných študentov i prieskumníckou priľbou, ktorá hneď každému napovie, že s vami si neradno začínať.            


2.7 Ošetrovňa

Och, ak dobre vidím, vy ste sa poranili, neostáva nám nič iné ako navštíviť ošetrovńu, kde sa vás isto ujde súčastný liečiteľ profesor Matthew Whitecrow, ktorý svoju funkciu prebral po dlhoročnej spoľahlivej ošetrovateľke madam Letitie te Tibe. Tá počas niekoľkých rokov musela riešiť okrem bežných ochorení akými je mravenčí mor, či smrteľný tras aj mnohé iné závažné ochorenia. Mnohí študenti si iste spomínajú na záhadnú nemoc, pri ktorej nám začali miznúť telá profesorov, úplavicu, o ktorej som vám už rozprávala či epidémiu fialovej chrípky. Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré musí pán profesor WhiteCrow liečiť určite patrí bežné nachladnutie, ktoré študentov postihuje najmä začiatkom zimy, pretože sa ešte nezačalo kúriť v hradných krboch. Študenti sa preto musia vydávať na nebezpečnú cestu za Ohnivcom do zakázaného lesa, aby získali iskru potrebnú na získanie hrejivého ohníka, pri ktorom počas dlhých zimných večerov tak radi sedávajú.

 

Poznámka: Práca je nedokončená.