Student: Kim Sarah Reevesová
Kolej:Mrzimor
Školní rok: léto 2013

DémonologieZadané téma: Exorcismus a případ „Anneliese Michel“
Konzultant: Selena Enail Smithová
Posudek: Předně bych Vám chtěla poděkovat, že jste se rozhodla dělat zkoušku OVCE z Démonologie. Vaším úkolem bylo sepsání informací o exorcismu a také jste se měla zaměřit na slavný případ Anneliese Michel. Svým vypracováním jste oba mé požadavky splnila. Nyní ale již k mým postřehům k Vaší práci.

Velmi mě potěšilo, že jste nezůstala pouze u exorcismu jako takového, ale rozhodla jste se zahrnout i informace o tom, jak se na tuto „problematiku“ dívají i jiné kultury a náboženství. Když jsem však narazila na kapitolu „Exorcismus v kouzelnickém světě“, tak mi v této části chyběly zmínky o nějakých kouzlech, které bychom mohli použít v rámci obrany. Přeci jen jsme kouzelníci a musíme zapojit i své nadání, když to jde.

Líbilo se mi, že jste udělala i vlastní kapitolu se zajímavostmi, ale hlavně, že bylo v práci zahrnuto i upozornění pro odkazy.

Měla bych menší upozornění k sestavení práce: informace „osobnost exorcisty“ a „posednutí“ bych dala ještě před případ Anneliese Michel, i když to bylo přiřazeno pod zajímavosti. Je to z toho důvodu, aby následní čtenáři, měli na první přečtení ucelenější poznatky, které jsou za sebou.

Celkově se mi ale práce líbila a  prokázala jste, že dokážete pracovat se získanými informacemi a pohybovat se v oblasti démonologie.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Exorcismus, případ Anneliese Michel

 

Osnova

 • Úvod
 • Exorcismus
  • Exorcismus v Taoismu
  • Exorcismus v Buddhismu
  • Exorcismus v islámu
  • Exorcismus v hinduismu
  • Exorcismus v křesťanství
  • Exorcismus v kouzelnickém světě
   • Světlo
   • Aura
   • Bezpečné místo
   • Andělé
 • Anneliese Michel
  • Pohled lékařů
  • Vlastní pohled
 • Zajímavosti
  • Věděli jste, že…
  • Posednutí
  • Osobnost Exorcisty
 • Závěr
 • Příloha

Úvod

Přemýšleli jste někdy o tom, co Vás občas může sužovat? Proč se cítíte někdy vyčerpaní a celkově unavení? Proč máte takový ten pocit, že vás někdo sleduje? Chvějete se a rozhlížíte po zdroji vašeho strachu, temné uličky, výkřiky zběsilých mudlů (nebo kouzelníků), vřískající kočky a zrovna támhle v tom rohu se něco pohnulo! Prozatím se bát nemusíte, to je teprve začátek. Je možné, že vás napadl démon, který si libuje právě ve vašem strachu. Zachovejte si svůj vnitřní klid a uklidněte se, zatím posednutí nejste… alespoň prozatím.

Při čtení mých Ohavně Vyčerpávajících Celočarodějných Examenů vám nic nehrozí. Chtěla bych vám poodhalit roušku exorcismu a jednoho velmi zvláštního případu mladé dívky.

 

Exorcismus

(z řeč. exorkidzein – zaklínat, zapřísahat; z lat. aiduratio a it. scongiuro – zaklínání)

Exorcismus nebo chcete-li vymítání, vyhánění ďábla, zaříkávání. Jde o úkon prováděný pověřenou osobou, která z lidí (popř. zvířat, věcí) vyhání zlé síly, démony, ďábly. Pověřenou osobou se rozumí exorcista, který je samozřejmě obeznámen s tím, jak přesně postupovat při vymítání ďábla. Divili byste se, kolik kněží, ale i lékařů se tímto oborem zabývá. Dokonce existuje i tzv. Mezinárodní asociace exorcistů, která vznikla v roce 1993 a založil jí římský exorcista Gabriele Amorth. Jde o organizaci, která si členy do svých řad pečlivě vybírá. Exorcismus existuje snad ve všech náboženství, ovšem každé náboženství chápe exorcismus jinak.

 

 • Exorcismus v Taoismu (=starořecká filozofie)

Obřad exorcismu vykonávají taoističtí kněží, kteří jsou rozděleni do jednotlivých řádů. Podle řádů pak mají moc nad různými démony. Tito kněží dokáží očistit i váš dům od zlých démonů nebo uzdravují nemocné.

 • Exorcismus v Buddhismu (= ateistické náboženství)

Už od pradávna se v tomto náboženství objevují rituály, které mají odhánět zlé duchy a odvrátit zlo. Slouží ale také k obraně proti neštěstí a nemoci.

 • Exorcismus v islámu

V Koránu můžeme nalézt několik kapitol, které hovoří o posednutí ďáblem. Prorok Mohamed vyháněl démony z bytostí především díky Koránu a modliteb k Alláhovi. Islámská víra vypráví i o posednutí džinem, jakožto inteligentním ohnivém stvoření.

 • Exorcismus v hinduismu

Hinduismus chápe posednutí člověka ďáblem za posvátný stav, především když do posedlého vstoupí bohyně Kálí. Věřící pak uctívají posedlého a touží po požehnání. Pokud ovšem zlý duch posedlého za nějaký čas neopouští, je povolán exorcista.

 • Exorcismus v křesťanství

Nový zákon chápe existenci démonů jako samozřejmost. Můžeme se v něm dočíst, že za nemoci, kterými lidé dříve trpěli, mohou démoni (zlé síly). Ježíš Kristus, dle Nového zákona, měl moc uzdravovat a léčit. V tomto směru chápeme léčení jako vymítání.

Křesťanská víra věřila v démony, proto byl exorcismus nezbytnou součástí lidstva. Podle Nového zákona je rozdíl mezi démonem a Ďáblem. Démoni byli stvoření s nečistými sílami, kteří vstupují do lidí a škodí jim. Na druhou stranu Ďábel bylo jedno jediné stvoření a spíše lidi pokoušel. I Ďábel může člověka posednout s nějakým cílem, pro démony je posednutí jako běžná rutina.

 • Exorcismus v kouzelnickém světě

V kouzelnickém světě se démonech a ďáblech mluví skoro pořád. Není tajemstvím, že se o nich i vyučuje, je to především pro naši bezpečnost. Pokud bychom v blízkosti sebe cítili přítomnost démona, nemusíme hned panikařit. Existuje pár osvědčených způsobů, jak démona zahnat a nemusíme být ani exorcisti.

 • Světlo – pokud je v místnosti, kde se nacházíte, tma a vy pociťujete takový ten pocit bezbrannosti a strachu, není nic lehčího než si rozsvítit. Světlo dokáže démona odehnat. Proto když se vzbudíte z noční můry, doporučuji rozsvítit alespoň malou lampičku.
 • Aura – soustřeďte se a vytvořte si kolem sebe zář, auru, která vás ochrání. Nezapomínejte myslet pozitivně, šťastná myšlenka, či vzpomínka zažene démona ani nemrknete.
 • Bezpečné místo – pokud se o vás hojně zajímají démoni, měli byste myslet na místo, které všechen váš strach zažene. Proto je nejlepší, když si ve svém vlastním domě najdete ono bezpečné místo, které jisto jistě démony zažene.
 • Andělé – jak by mohli démoni existovat, nebýt jejich opaků – Andělů. Jde o nejspolehlivější metodu, jak zahnat démona, ovšem není to tak jednoduché. Jen málokdo umí anděla skutečně přivolat. Proto mějte na paměti i výše uvedené způsoby.

Nejlepší obrana před démony je být na ně připravena. Proto bych všem doporučila amulet nebo nějaký magický předmět, který noste stále při sobě.

 

Anneliese Michel

(12.9. 1952 – 1.7. 1976)

Anneliese Michel byla mladá bavorská dívka, která zemřela v brzkém věku. Byla dcerou spořádaných katolických rodičů. Anneliesa neměla do svých šestnáctých narozenin žádné problémy, byla velice chytrá, milá a ohleduplná. Ovšem to vše skončilo jedné noci, kdy se Anneliesa nemohla pohnout, svíjela se v křečích a nemohla si přivolat nikoho na pomoc. Po roce se opakovalo to samé, to už jí rodiče vzali na vyšetření, ale doktoři nezjistili nic. I tak skončila na nějaký čas v sanatoriu. Podle svědectví dívek, které za ní chodily, už Anneliesa nebyla stejná jako před rokem. Její oči zčernaly a ruce měla podivně zkroucené. Poté se její stav zlepšil a ona úspěšně dokončila školu a přihlásila se na vysokou pedagogickou školu. Jejímu utrpení ovšem konec nebyl. Začíná slyšet podivné zvuky, ale když se ptá rodiny, jestli je slyší taky, rodina jen kroutí hlavou. Za nějaký čas se ozývá škrábání pod podlahou, šramocení ve skříni a rodina už zvuky začíná taky slyšet. Při obědě, když se rodina modlí, Anneliese nakrčí nos a děsivě se dívá na sošku Panny Marie. Její pohled je plný nenávisti ke všemu svatému.

Anneliese se snaží bojovat a proto nadále studuje, dokonce se i zamiluje. Petr, její milý, je do konce jejího života s ní a nikdy jí nepřestal milovat, i když na něj pohlížela očima plnýma nenávisti. Rodiče i její duchovní pro Anneliese hledají pomoc. Ale žádný lékař nenachází nic, co by jí pomohlo. Nakonec hledají pomoc u odborníků na posedlost. Jeden z nich si poznamenal, že byla Anneliese milá dívka nábožensky založená. Někdy Anneliese vidí děsivé obličeje, postupem času od sebe odhazuje všechny náboženské předměty. Její chování se v žádném případě nezlepšovalo ba naopak. Pila z podlahy moč, škrábala po stěnách, skákala po zdech, nespala, a když si lehla, vypadala, že je mrtvá. Její chování bylo proměnlivé. V jedné chvíli strašně vyváděla, v druhé se učila, modlila a hrála na klavír. V bezradnosti požádali rodiče o exorcismus Anneliese. Biskup pověřil právě jejího duchovního o provedení exorcismu.

Ze zápisku jejího duchovního víme, že Anneliese při samotném obřadu exorcismu vyla, vřískala a vykřikovala spoustu nadávek a kleteb. Museli jí držet tři muži, aby jí vůbec udrželi, měla neskutečnou sílu. Celý exorcismus byl nahráván na magnetofon na Anneliesino dovolení. V průběhu exorcismu duchovní přikazuje démonům, aby opustili Anneliesino tělo, používá slova, která předepisuje tzv. Rituale romanum. Anneliese křičí, vrčí a odpovídá na otázky duchovního. Přítomní se dozvídají, že hovoří celkem se šesti démony – Kain, Nero, Jidáš, Lucifer, Hitler a farář Fleischmann. Duchovní se poté ptal, jak se jmenuje démon, se kterým mluví. Skrze Anneliese se démoni začali představovat, nakonec vykřikli, že nemohou opustit toto tělo, že to ON nedovoluje. Bůh nedovolil démonům opustit tělo Anneliese.

Proč tomu tak bylo? Dříve před tímto exorcismem byla zesláblá Anneliese s Petrem v parku. Tam se jí zjevila Panna Marie. Ta jí pověděla o tom, že mnoho duší přijde do pekla a že je tím velmi ztrápená, že je potřeba přijmout oběť za tyto duše. Pak se zeptala na zásadní otázku. Chtěla bys učinit pokání za tyto duše, aby tolik lidí netrpělo v pekle? Anneliese vše pochopila, nechtěla, aby ostatní lidé, jejich duše skončili v pekle. Po třech dnech se rozhodla, že tu oběť podstoupí. Smrt jí vysvobodila. Anneliese poprosila poslední noc o rozhřešení. Její duchovní přikázal démonům, aby ustali ve svém řádění a dovolili Anneliese odejít. Zemřela vyčerpáním.

 

 • Pohled lékařů

Existovalo několik teorií, proč vlastně Anneliese zemřela. Příznaky posednutí, brali někteří lékaři jako známky epilepsie. Proto brala Anneliese léky, které jí po dlouhém užívání oslabovaly, až nakonec zemřela. Později bylo zjištěno, že Anneliesina lékařská zpráva neprokazovala, že by měla epilepsii. Nikdo za chybnou léčbu nebyl stíhán. Podle pozdější pitvy, zemřela Anneliese z důvodu podvýživy. Její rodiče a duchovní byli odsouzení k trestu odnětí svobody.

 

 • Vlastní pohled

Dle mého názoru je pravda, tak trochu na obou stranách. Léky jí skutečně ubližovaly a byly pro ni nakonec smrtelně nebezpečné. Kvůli probíhajícímu exorcismu se postila. Odmítala potravu, její tělo to nevydrželo. Skutečně byla Anneliese posednutá? Věřím tomu, myslím si, že přijala oběť za nás za všechny. Její příběh je zdrcující a zároveň tak poučný. Příběh, který s námi a s historií exorcismu, poputuje ještě mnoho staletí.

 

Zajímavosti

 • Věděli jste, že…
  • Existuje druhý typ exorcismu, který se nazývá „Křestní“.  Jde o vyhánění sil z katechumena, tedy člověka, který se připravuje na křest.
  • Psychologové stav posedlosti chápou spíše jako duševní poruchu
  • Ateisté odmítají existenci démonů, stav posedlosti proto považují za nesmyslný.
  • Vznik posedlého místa, většinou bývá tam, kde se odehrávaly rituály spojené se smrtí nebo ubližováním.
  • Exorcistou se může stát i laik, pokud je dostatečně informován
  • Příběh Anneliese byl zfilmován („V moci ďábla“), alespoň některé jeho části, kde je za smrt odpovědný její duchovní.
  • Někteří poutníci stáli u hrobu Anneliese a přáli si, aby byla svatořečená
 • Posednutí

Lidé ve středověku pod pojmem posedlost, viděli i jevy jako hysterie, náměsíčnost či další psychické poruchy. Za klasické symptomy dnešní posedlosti můžeme považovat silné, bolestivé křeče, ďábelskou řeč, dominantní chování (např. nadměrnou agresivitu). Posedlost bývala popisována často u mladších žen, především žijících v klášterech.

 • Osobnost exorcisty

Exorcista musí mít pevný charakter a nutnou dávku sebeovládání. Musí si uvědomit, že chce démony z těla posedlého vyhnat. Nesmí ztratit při exorcismu nervy, nebo se chovat nějak povýšeně vůči démonům. Exorcista je takový prostředník mezi Boží sílou a démonem.

 

Závěr

Má práce je zaměřena hodně na mudlovský svět, ale to jen proto, že v kouzelnickém světě, je to naprosto stejné. Je důležité si uvědomit, že pokud budeme svět démonů přijímat, dokážeme se mu i bránit. Není tak těžké se soustředit na světlé momenty našeho života. Pokud vás opravdu jednou posedne zlý démon, mějte na paměti, že kolem sebe máte lidi, kteří vám jistě pomohou a udělají vše proto, aby zlý démon odešel. Je důležité se bránit proti útokům démonů, tak nezapomínejte, že na to nikdy nejste sami.

 

Zároveň bych chtěla touto cestou moc moc a moc poděkovat madam Selence za její skvělé vyčerpávající hodiny Démonologie. Byly pro mě přínosem a ráda jsem plnila domácí úlohy. Děkuji Vám. :)

 

Příloha

„Následující obrázky/videa jsou pouze pro silnější povahy a kouzelníky starší 15ti let. (Nerada bych někoho vyděsila) PRO VLASTNÍ NEBEZPEČÍ NEKOUKAT/NEPOSLOUCCHAT!“

 

Anneliese Michel

http://www.jesus.sk/index.php?location=xsvedectvi/image&xsvedectvi-blob-id=248

http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/img/zivot-a-vira/galerie/110-7922983_anneliesemichelqb3.jpg

http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/img/zivot-a-vira/galerie/115-anneliese.jpg

http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/img/zivot-a-vira/galerie/109-emily5.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=x4n9vK0_mdk